Exopolitiek, deel 9
Diverse bronnen over buitenaardse aanwezigheid

Want wij worstelen niet met vlees en bloed,
maar met oerprincipes - de machten, heersers van de duisternis van deze wereld -
wij strijden tegen spirituele corruptie in den hoge!

Citaat van Jordan Maxwell (Ephesians 6)

Jordan Maxwell
Bekentenissen van een Jezuit
Carol Brouillet en de deception dollars
James Bartley over Reptilianen en misbruik van MILABS
David Icke
Len Horowitz
Jim Marrs
Linda Moulton Howe
Bob Dean
De dood de baas: Het BI-project
EBE-1
Kosmopoisk
Vril
Rode Regen
Leven in een zee van leugensJordan Maxwell

Maxwell onderzoekt al 50 jaar de duistere kant van het aardse toneel: de occulte, verborgen kant. Hij zegt dat de tijd van de concentratiekampen uit het Europa van 1944 en 1945 er nu aan komt voor Amerika. Een duivelse samenlevingsvorm wordt geboren, om ons heen en dwars door ons heen.

De mens zou zijn ontworpen om een vrij leven te leiden, maar wordt gestuurd door intelligentie vanuit andere werelden. Alle systemen van deze wereld zijn corrupt: onderwijs, godsdienst, regeringen, banken, wetgeving, industrieŽn.

We gaan een verschrikkelijke tijd tegemoet. De duistere aanwezigheid is hier van meet af aan al geweest. Oorlogen en bloedvergieten hebben te maken met de planeet Saturnus, ook wel de Zwarte Zon (Black Sun) of het Zwarte Vierkant (Black Square) genoemd. Dat zijn symbolen van het kwaad zelf.

Helaas beseffen slechts weinig mensen de mate van corruptie van deze aarde. De maffia in Los Angeles heeft zijn eigen nummerplaat op hun auto's. De politie laat hen met rust. Het Vaticaan is een ander voorbeeld van een crimineel imperium. In 1933 sloot het Vaticaan verdragen af met Hitler en met Mussolini.

Het woord 'holocaust' betekent rituele offerverbanding. Wist u dat? Vindt u dat niet vreemd? Waarom gebruiken Joodse leiders dit woord? Omdat een holocaust dat ook is: er worden mensen geofferd aan een duister principe middels verbranding. Het is een ritueel. Er zit een bewust, sturend, duister oerprincipe achter.

We hebben ons overgeleverd aan onwetendheid en stompzinnigheid. Mensen moeten hun huiswerk gaan maken, zegt Maxwell. Net als Michael Tsarion gelooft hij in de bevrijdende kracht van het universum en het heil van een goede relatie met de kosmos. Nu die relatie zo beroerd is, kunnen we ook maar beter niet bidden zegt hij, want daar komt alleen maar nog meer ellende van.

Bekentenissen van een Jezuit

Uit: Artikelen van Greg Szymanski, 2006

Leiden alle wegen naar het Vaticaan?
Volgt de Paus de bevelen op van een Jezuit die bekend staat als de 'Zwarte Paus' (Black Pope)? Zijn Jezuiten de spirituele oprichters van de Nieuwe Wereldorde?

Het goud van de Nazi's zou op Zwisterse bankrekeningen staan op naam van het Vaticaan. De orde van de Jezuiten zou het meesterbrein zijn achter gebeurtenissen die de hele wereld raken. Neem bijvoorbeeld het vergaan van de Titanic.

Men wist dat dit prestigieuze, luxe drijvende paleis vele rijke mensen zou aantrekken, die bezwaar zouden maken tegen de invoering van het Federale Reservesysteem. Toen de Titanic op 14 april 1912 naar de bodem van de oceaan zonk, waren al die tegenstanders in een klap verdwenen. Daarom kon in 1913 het FRS (Federale Reserve Systeem), het corrupte systeem waardoor Amerikanen geld moeten lenen van een prive-instelling, zonder noemenswaardige problemen worden ingevoerd.

Wat voor soort bewustzijn is in staat zulke plannen te bedenken en ook uit te voeren?
Noemen we dat nog 'menselijk'?

Carol Brouillet en de deception dollars

De aanslagen van 11 september waren aanslagen op het Amerikaanse gevoel van veiligheid. En zo was het ook bedoeld: binnen het kader van de jacht op terroristen konden wetten en maatregelen worden doorgedrukt, die anders nooit door de bevolking waren geaccepteerd.

Carol Brouillet is een Amerikaanse vrouw die besloot dat de leugens rond 11 september aan de kaak moesten worden gesteld. Als de schaduwregering van de VS inderdaad deze aanvallen zelf heeft beraamd, dan heeft dat verregaande gevolgen voor het zelfbeeld van elke Amerikaan. Carol zegt dat bezorgde en betrokken burgers een 'compleet nieuwe kaart van hun werkelijkheid moesten ontwerpen.' En dat is een groepsproces geworden.

Omdat de media niet erg behulpzaam waren bij het verspreiden van informatie over de leugens van de overheid, bedacht Carol het plan om de deception dollar uit te geven (deception = bedrog, misleiding). Dat zijn namaakdollars die ongeveer 25% groter zijn dan gewone dollars, vol geprint met adressen van websites, die leugens en misdadige praktijken rond 11 september of verkiezingsfraude naar buiten brengen.

Deception Dollar, Carol Brouillet
Deception Dollar. Andere uitgaven vertonen teksten zoals The United States of Apathy. In Fraud We Trust.
The United States of Aggression. The United Slaves of Amnesia.

De campagne was meteen een daverend succes. Als de dollars in menigten werden uitgedeeld wilde men deze graag aannemen. De uitdelers hoefden niets uit te leggen of een verkooppraatje te houden. Mensen konden thuis op hun gemak de webadressen bezoeken die op de dollar zijn vermeld. Er zijn veel verschillende van deze dollars uitgegeven.

Carol: "We kunnen niets anders doen dan de waarheid naar buiten brengen om de Grote Leugen te vernietigen. We doen dat met feiten en bewijzen, maar ook met humor, liefde, moed, creativiteit en helderheid. We hebben onze eigen kracht nodig om misdadigers tegen de mensheid tegen te houden."

De reguliere media kozen in dit geval niet voor aanvallen op deze intitiatieven, maar voor het totaal doodzwijgen van deze succesvolle campagne. Er zijn aanwijzingen dat de beweging is geÔnfiltreerd, waardoor ook misleidende websites via deze dollars werden aanbevolen. Ach ja, alweer niets nieuws onder de zon.

De deception dollar heeft ertoe bijgedragen dat Amerikanen die de misleidende en gecensureerde informatie van de reguliere media niet langer vertrouwden, een schat aan informatie uit alternatieve bronnen konden onderzoeken - en dat ook hebben gedaan. Nu weten heel wat Amerikanen dat ze niet in een democratie leven. Zij zijn erin geslaagd hun werkelijkheid opnieuw in kaart te brengen, en de nieuwe kaart lijkt niet erg op de oude.

James Bartley

Verreweg de meeste informatie die binnen de UFO-beweging ijverig wordt herhaald en doorgegeven, is volgens James Bartley corrupt en gemanipuleerd. Onthullingen en 'lekken naar de pers' zijn gewoon doelbewust verspreid om ons op het verkeerde been te zetten.

Wie beter wil begrijpen hoe de hybriden die gekweekt worden functioneren, doet er goed aan het gedrag te bestuderen van seriemoordenaars, onverbeterlijke verkrachters en doorgewinterde pedofielen. De meesten van hen zijn namelijk Draco's of Reptiliaanse hybriden.

Een draco is verwant aan het wezen dat in mythen en legendes een gargoyle heet, die bijvoorbeeld in de architectuur van de Notre Dame werden verwerkt als waterspuwers. Hun hersenstructuur is anders dan die van mensen. Het zou geen verrassing moeten zijn dat de Elite zich achter de schermen vermaakt met praktijken als incest, pedofilie, het drinken van bloed en het offeren van mensen, al komt het veel mensen beter uit om te weigeren dat te geloven. Ook de drug- en seksslavenhandel is wereldwijd in handen van de Elite.

Reptilianen

Een aantal lieden dat zich binnen de UFO-beweging opwerpt als expert op het gebied van Reptilianen, zijn zelf Reptilianen. Bartley beweert dat het niet zo heel moeilijk is om hen te leren herkennen. Ze vertellen wat algemeenheden over de binnenaarde of ondergrondse tunnels, maar beweren ook dat de Reptilianen het oudse ras op aarde zijn met de oudste rechten... er zijn er zelfs die verkondigen dat er een prachtig Gouden Tijdperk voor de Reptilianen gaat aanbreken, en dat zij in spiritueel en evolutionair opzicht onze meerderen zijn.

Hoe herken je een Reptiliaan in een mensenlichaam? Hij heeft hangende oogleden en een diepe groef boven zijn wenkbrouwen. Zijn ogen liggen diep in zijn kassen verzonken en zijn hoofd kan onnatuurlijk ver voorover hangen, alsof hij een extra wervel in zijn nek heeft. Bovendien kan hij de kundahlini van een vrouw manipuleren, als ze aan zijn tafel zit of zelfs als ze zich aan de andere kant van het vertrek bevindt.

Misbruik van MILABS

Een MILAB is een slachtoffer van ontvoering (ABduction) door MILitairen. Bartley vertelt in zijn lezingen en artikelen dat er mensen zijn ontvoerd en opgeleid om inzetbaar te zijn voor geheime legerprojecten op het astrale vlak. Dat gaat het begripsvermogen van de massa te buiten. Men ontkent dit of begrijpt eenvoudigweg niet dat 'onze werkelijkheid' vanaf het astrale vlak kan worden gemanipuleerd.

Deze speciaal getrainde mensen noemt hij 'Astral operators'. Een operator op het fysieke vlak bestuurt een machine, een schakel- of toetsenbord; een astrale operator bestuurt mechanismen op het astrale vlak. Let wel, er komt niets bij kijken dat spiritueel verheven mag heten. Als je op het fysieke vlak een appel laat vallen, dan belandt die op de grond. Je bent geen spiritueel wonder als je deze gebeurtenis kunt voorspellen.

Zo zijn er op het astrale vlak ook wetten en mechanieken die het voor jou mogelijk maken om gebeurtenissen te voorspellen of te veroorzaken. In de 'New Age La-di-da'-beweging gelooft men, dat wie macht heeft op het astrale vlak, ook spiritueel 'verder geŽvolueerd' moet zijn. Dat is grote onzin en Bartley heeft dan ook genoeg van mensen die dit soort informatie verspreiden.

Milabs die als astrale operators worden ingezet, kunnen bijvoorbeeld de locatie van een vijandelijk doel op afstand vaststellen. Ze staan in direct contact met hun opdrachtgevers. Een aantal van hen is trots op zijn of haar buitengewone prestaties als gehersenspoeld hulpje van monsterachtige heersters, maar volgens Bartley zijn zij gelukkig in de minderheid. De meeste MILABS die door krijgen waarvoor ze worden misbruikt, proberen zich los te maken uit hun programmeringen.

David Icke

Voor David Icke is het duidelijk wat de bedoelingen zijn van de buitenaardsen, de Reptilianen, die onze werkelijkheid manipuleren. Ze zijn door en door slecht en misbruiken ons. Ze schieten op ons, niet met kogels, maar met omstandigheden waar we steeds tegen moeten vechten. Zo blijven we bezig en hebben geen tijd om ons te richten op wat er nu echt met deze wereld aan de hand is.

Tijdens het verspreiden van zijn boodschap komt Icke steeds mensen tegen die zeggen dat ze niet zijn geinteresseerd in zijn samenzweringsverhalen, omdat ze in de 'echte wereld' leven. Mensen gaan helemaal op in die wereld, terwijl ze juist zouden moeten kijken naar hetgeen alle drama's om ons heen veroorzaakt. We kijken naar een film, maar we moeten achterhalen wie die film voor ons afspeelt.

Wij zijn bewustzijn, en het lichaam is een computer die ervoor zorgt dat we maar een piepklein deel van de werkelijkheid kunnen waarnemen. Daar raken we op afgestemd. Deze hele wereld waar wij in leven is zo bewerkt dat we afgescheiden leven van de oneindigheid. We moeten moeite doen om toegang te verkrijgen tot hogere frequenties. Iets waar we daarbij goed op moeten letten zijn de toevoegingen aan ons voedsel, want langs die weg wordt ons lichaam zo zwaar geprogrammeerd dat we suf, duf, tam en doof worden. Precies wat onze onderdrukkers willen.

Len Horowitz

Deze voormalige tandarts heeft boevenstreken van de groten der aarde aan de kaak gesteld en blijft daarmee bezig. Hij waarschuwt al jaren voor de gevaren van vaccinaties en ziekten die in laboratoria zijn ontworpen. Hij legt uit dat de Rockefellerfamilie, Rothschilds, 'koninklijke' families die verbonden zijn met grote oliemaatschappijen als Standard Oil en BP, hun geld door de eeuwen heen in bepaalde projecten hebben gestoken. Hun dossiers laten zien dat ze DNA-onderzoek en het zuiver houden van rassen hebben gepropageerd, dat ze achter plannen zitten voor volkerenmoord en bevolkingsbeperking, evenals programma's voor jonge moeders en pasgeboren kinderen, aan wie ze medicijnen en vaccinaties leveren.

De bankiers van deze aarde hebben duistere agenda's en zijn behalve bankiers in geld ook bankiers in bloed. Het is nauwelijks bekend dat geldbankiers achter de schermen ook de bloedbanken beheren. Zij zijn in staat besmet bloed te leveren aan ziekenhuizen en kunnen ook langs deze weg een epidemie veroorzaken.

(N.B. Weinig mensen zullen dit willen horen, maar de matrix-V auteur zegt dat de Reptilianen die de bloedbanken beheren dat niet doen omdat ze nobele bedoelingen hebben, maar omdat het bloeddrinkers zijn. Ze hebben een volkomen legale manier gevonden om aan hun voorraden te komen. Deze initiatieven zijn volgens hem van meet af aan verbonden geweest met het Rode Kruis.)

Horowitz heeft eens opgezocht wat een samenzwering is: twee of meer mensen die achter gesloten deuren bij elkaar komen om in het geheim iets te plannen dat onethisch, immoreel en onwettig is. Mensen moeten dus wakker worden en begrijpen dat een samenzwering niet een uitzonderlijke gebeurtenis is, maar dat wij leven in een wereld vol samenzweringen. Het gaat heus niet alleen om Amerika, heel Europa is er ook bij betrokken.

Als mensen eens wisten hoe weinig 'ziekten' echt natuurlijk zijn! Al die griepjes en epidemieen.. ze hebben geen natuurlijke oorzaak. Horowitz wil mensen op de hoogte brengen van het bioterrorisme waar wij als mensheid onder lijden, van de manier waarop we door de farmaceutische industrie en de medische wereld, de bankiers en de hele Elite worden bedonderd.

Horowitz gelooft dat als we onze onderdrukkers allemaal buiten spel zetten, we hier in deze materiele wereld in frequenties van liefde kunnen leven.

Jim Marrs

In 1992 produceerde Jim Marrs een boek over Remote Viewing (RV), het schouwen op afstand, dat op mysterieuze wijze van de markt verdween en weinig sporen naliet. Volgens hem is RV een techniek die door de hoogste regeringsleiders wel degelijk op waarde wordt geschat en gebruikt, al zal men dat naar buiten toe nooit toegeven.

De CIA betaalt al jaren voor experimenten met RV-ers; het Stanford Onderzoeks Instituut is er al heel lang mee bezig. Jim beweert dat alle proefpersonen die werden getest in staat bleken tot schouwen op afstand. Met andere woorden, het is een vermogen dat in het menselijk energiesysteem besloten ligt, maar waar weinigen iets mee doen.

De RV-ers die werden ingezet als 'psi-spies' (spionnen die buitenzintuigelijke waarneming gebruiken) zagen ufo's en mannetjes die niet van hier waren. Het leger had vaak problemen met de getrainde RV-ers, want die werden vaak spiritueel. Wie naar het universum of het hele melkwegstelsel kan kijken, voelt er weinig voor om de binnenkant van een Russische onderzeeŽr te bestuderen.

Marrs doet verslag van een vergadering die eind jaren veertig plaatsvond. De Amerikaanse regering ontmoette toen buitenaardsen en ook mensen uit andere dimensies. Hij zegt dat de aanwezige buitenaardsen werden vermoord omdat men hun technologie wilde inpikken. Maar het bleek dat het boven hun pet ging en men er dus weinig aan had.

Sindsdien zijn er steeds ufo's en allerlei groepen buitenaardsen om ons heen. De echte reden dat de regering niet bekend wil maken dat er buitenaardsen zijn, is dat we geen fraai verleden hebben in onze contacten met hen en dat wij in technologische zin niets tegen hen in te brengen hebben. Welke regering wil nou met dat verhaal naar buiten komen?

Ze vinden het niet erg dat een deel van de bevolking van het bestaan van buitenaardsen af weet. Maar ze willen niet dat we op de hoogte worden gesteld van hun technologie en reismethoden. Ze kunnen wormgaten maken om te reizen in ons zonnestelsel en zelfs in deze hele melkweg.

Jimm Marrs zegt in een interview dat hij ook niet weet of we het gaan redden. Zullen we allemaal tot slaven worden gemaakt in een fascistische samenleving? De toekomst staat nog niet vast, gelooft hij...

Linda Moulton Howe

Linda werd gevraagd om advies over de echte X-files in de Verenigde Staten. Zij vertegenwoordigt het standpunt dat buitenaardse technologie de redding kan betekenen voor deze planeet.

Buitenaardsen bemoeien zich inderdaad met onze wereld en dat is niet pas in 1947 begonnen, zoals sommigen beweren. Er zijn ontelbare ufo-verslagen en verslagen van ontvoeringen van mensen en dieren. Ook verminkingen komen voor. Een koe die werd onderzocht bleek bijvoorbeeld geen hart meer te hebben, terwijl het beest aan de buitenkant geen verwondingen had. Haar huid was onbeschadigd.

Linda bevestigt dat er verschillende militaire groeperingen en projecten zijn, die banden hebben met diverse buitenaardse groeperingen. Ze is ervan overtuigd dat zoiets als 'De Elite' niet bestaat. En ze gelooft dat werkelijk geavanceerde buitenaardse beschavingen, als die welwillend zijn, niet voor geheimhouding en misleiding zouden kiezen. Ze zouden ook niet met een elite of uitverkorenen willen werken.

Bob Dean

Tijdens een CMN-interview vertelt Bob Dean over topgeheimen. De geallieerden van Amerika en Europa hadden hun hoofdkwartier in Frankrijk, tot Charles de Gaulle het in 1963 niet langer in Frankrijk wilde hebben. Het geheime hoofdkwartier is toen verhuisd naar Brussel.

Zonder dat de mensen daar iets van hebben meegekregen, hebben schermutselingen en aanvaringen met buitenaardsen al wel zes keer bijna een derde wereldoorlog veroorzaakt. In het westen werden er voertuigen op de radar waargenomen die in formatie vlogen. Amerika en de Europeanen dachten lange tijd dat ze van de Russen waren. Achteraf bleek dat de Russen dachten dat ze van de Amerikaans-Europese alliantie waren.

Uit de papieren en documenten die Dean onder ogen kreeg, bleek dat deze planeet al eeuwen lang wordt geobserveerd en bestudeerd door buitenaardse groepen. Mensen zijn hybride wezens en op dit moment zijn er naar zijn weten vier groepen buitenaardsen gestationeerd.

Het Brookings Verslag uit 1960 en 1961 onderzocht de implicaties van contact met buitenaardsen. De voornaamste conclusie van dit rapport was dat het zo'n verstorende uitwerking zou hebben op de samenleving wanneer er over de buitenaardsen zou worden verteld, dat het zou leiden tot enorme onrust en mogelijk tot ontwrichting. Men besloot daarom om het volk niet op de hoogte te stellen.

Ook Bob Dean, net als Linda Moulton Howe, gelooft niet dat buitenaardsen allemaal slechte bedoelingen hebben. Een aantal van hen wil juist dat mensen gaan wennen aan het idee dat ze er zijn, waardoor we hun bestaan durven toelaten in 'onze' werkelijkheid. Ze zouden proberen onze psychologische groei te stimuleren, zodat we het contact met hen aandurven en onze plaats in een groot universum kunnen innemen.

De Katholieke Kerk zou al eeuwen informatie verbergen over buitenaardse aanwezigheid. Wezens die bij de Verenigde Naties zijn betrokken reizen door ons hele zonnestelsel, ze zitten op de maan en op Mars en hebben enorme schepen in een baan om Saturnus. "De NASA weet hier ook alles van, die mensen maken me zo kwaad... ze vertellen alleen maar leugens."

Dean beweert dat Jesus een buitenaards wezen was die de mensheid kwam vertellen over de kosmos: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Roswell is slechts een van de vele ongelukken met ufo's, die zijn opgetekend. In 1954 ontmoette Eisenhower een groep buitenaardsen die Dean de Anunnaki noemt. Dat zou het ras zijn dat de mens als hybride in elkaar heeft gesleuteld. Men gaf wat informatie door over het menselijk genoom, waardoor we nu weer in staat zijn appels te plukken van de levensboom die aan Adam waren ontzegd. We hebben nu laboratioria over de hele wereld die met deze kennis werken. Die kennis zou ook kunnen worden gebruikt om ons een blakende gezondheid en langer leven te geven.

De Anunnaki zouden zijn geŽvolueerd sinds ze ons als slaven hebben geschapen; ze zouden hun leven hebben gebeterd. Dean noemt zichzelf een gnosticus. Hij gelooft dat de aarde een leerschool is en dat hij zelf op het punt van afstuderen staat. Beste Bob, alvast gefeliciteerd.

De dood de baas: het BI-Project

In een document van de CIA van maart 2002 staat dat het probleem van het sterven en de dood is opgelost. Het Menselijk Genoom Project (Human Genome Project) onder leiding van een hele reeks geheime diensten en projecten (TRINE, UMBRA, SACRED, JEHOVAH, MAJESTIC, ZODIAC, SPIRITUAL ENVIRONMENT, MEDEA) heeft de dood verslagen.

In 1952 ontving men de volgende gegevens van buitenaardsen. Alle mensen en dieren zijn eigenlijk spirituele wezens (spirits) die zijn vastgeklonken aan een omhulsel van vlees en bloed. Dit kan nu wetenschappelijk worden bewezen. De informatie dat mensen van vlees zijn gemaakt en een ziel hebben is niet juist. De juiste formulering is dat het bij mensen gaat om een spirituele essentie die aan een lichaam van vlees is gehecht.

Het BI-Project (Biological Immortality = Biologische Onsterfelijkheid) zou ondertussen zijn afgerond.

EBE-1

Het eerste buitenaardse wezen dat met zijn voertuig was neergestort en levend werd aangetroffen door militairen in Amerika, werd in officiŽle documenten EBE-1 genoemd: Exo-Biological Entity (buitenaards wezen) nummer 1.

Nader onderzoek wees uit dat dit wezen chlorofyl in zijn bloed had en dat het van zonneschijn kon leven! Bovendien kon het door muren heen lopen en communiceerde voor 100% op telepatische wijze met anderen. Sommigen beweren dat hij een Grijze was, maar anderen zeggen dat hij er alleen zo uit zag maar het niet was. Hij/zij/het werd ziek en aardse artsen waren niet in staat hem te genezen. Na ruim anderhalf jaar stierf hij.

EBE-1 zou informatie die het fundament vormt van de moderne transistor radio hebben doorgegeven aan aardse geleerden, waaronder Dr. von Neuman alias Dr. Reinhardt.

Kosmopoisk

De naam van deze Russische openbare wetenschappelijke organisatie betekent 'ruimte-onderzoek'. De beweging begon in 1980 in Rusland en werd in 2001 een internationale vereniging die meer dan 2500 actieve leden heeft in meer dan 100 groepen in 25 landen. De groep onderzoekt ufo's en trekt veel cryptozoŲlogen aan.

Crypto-zoŲlogie is de studie van dieren die in de wereldgeschiedenis of mythologie een raadsel vormen. Bekend zijn de zoektocht naar Nessie, het Monster van Loch Ness; naar een 'Bigfoot' in gebieden waar enorme voetafdrukken zijn gevonden; naar de draak van Brosnya in het Russische Meer van Brosno. Vreemde schedels, fossielen, rotsschilderingen of wezens die opduiken in bepaalde omgevingen en legenden wijzen hardnekkig op het bestaan van mogelijk buitenaardse levensvormen.

Kosmopoisk heeft ruim 250 expedities georganiseerd sinds 1980. Toen de vereniging werd opgericht, waren de voornaamste doelen het verzamelen van informatie over ufo's, graancirkels en gebieden in Rusland waar vreemde gebeurtenissen plaatsvonden of waar normale aardse wetten leken te worden getart. Men deed onderzoek naar het wezen van de tijd en voerde tijdexperimenten uit.

De eerste expedities en testen werden georganiseerd rond veelbelovende gebieden, zoals het Labynkyr Meer en de Kolyma weg. In 2002 en 2003 vond een zoektocht plaats naar de Draak van Brosno in het Brosno Meer, vergelijkbaar met zoektochten naar het Monster van Loch Ness. 'She-Bear Ridge' is een berggebied in Rusland waar verschijnselen zich voordoen die vergelijkbaar zijn met de Bermuda-driehoek. Er worden daar veel ufo's waargenomen en er zijn ondergrondse tunnels ontdekt. De eerste Russische tijdexperimenten werden op die plek uitgevoerd: het Lovondatr-7 experiment.

Vril

De manier waarop een bepaalde groep buitenaardsen op voor ons mysterieuze wijze macht uitoefent, zou alles te maken hebben met het vermogen om in te kunnen tappen op een energiebron die in geheime geschriften 'vril' wordt genoemd. Deze Vril Kracht of Vril Energie stond bij andere oudere culturen bekend als Astraal Licht, Odische krachten, orgon, chi of ojas. Deze energie zou zijn oorsprong vinden in de Zwarte Zon.

Geheime verenigingen van de Nazi's zoals de Thule Vereniging, hadden kennis over het gebruik van deze energie. Er werden proeven met Nazi-ufo's uitgevoerd. De Vril Vereniging geloofde dat de AriŽrs de biologische voorvaderen waren van de Zwarte Zon. Er zijn veel aanwijzingen voor verbanden tussen geheime genootschappen en buitenaardsen die in contact staan met mensen. Het anti-zwaartekrachtonderzoek begon in Duitsland in het Vril-genootschap al in de jaren 1920.

Rode regen

Er zijn in de geschiedenis van de mens verhalen opgetekend van onverklaarbare bloedregens of rode regen. In India is zo'n rode regenbui recentelijk onderzocht in een laboratorium met moderne methoden.

Menselijke bloedcellen hebben een doorsnede van 7 micron. De cellen in deze bloedregen hadden een gemiddelde doorsnede van 10 micron. Binnen elke moederccel ontstonden 15 dochtercellen die door de celwand heen braken. Dit proces komt bij ons bekende aardse levensvormen niet voor en stelt biologen dus voor een compleet raadsel.

Voor zover wij weten kan leven op aarde zich uitsluitend voortplanten via informatie die in het DNA besloten ligt. Volgens die theorie moet er dus DNA aanwezig zijn in deze mysterieuze rode cellen, maar er kon geen DNA worden gevonden. De cellen bestaan uit waterstof, silicium, zuurstof, koolstof en aluminium. Ook is het niet duidelijk hoe deze cellen aan hun rode kleur komen.

Leven in een zee van leugens

Een hacker van NASA-computers, Gary McKinnon, zegt dat het een standaard procedure is van de NASA om op foto's van satellieten en ruimtesondes alle ufo's zorgvuldig weg te moffelen. Sergeant Clifford Stone vertelt dat hij in het leger optrad als tolk voor buitenaardse wezens en dat er verkeer is tussen de planeet aarde en andere planeten. Men doet er heus geen jaren over om andere planeten te bereiken - zoals de projectielen die wij in onze ruimtevaartprogramma's op weg sturen. Een ex-NASA-medewerker vertelt dat het hele maansprookje over de maanlanding en veel informatie over de maan is bedacht om de mensheid te misleiden. "We logen over alles,"zegt hij. Alweer niks nieuws onder de zon.

We doen er goed aan te beseffen dat het massabewustzijn is bespeeld om iedereen die zich serieus bezig houdt met exopolitieke vraagstukken, uit te maken voor samenzweringstheoreticus, of een idioot die waanzinnige dingen gelooft. Zo kunnen we temidden van bewijs voor buitenaardse aanwezigheid leven zonder dat we ons daar iets van aantrekken. We deinen voort op een zee van leugens en doen dat al zo lang dat het de meesten van ons niet verdacht voorkomt. Zelfs niet als die zee wel erg onrustig wordt.


Zie ook exopolitieke onderwerpen bij de vertalingen, o.a.
Brad Steiger over mensen met buitenaardse herinneringen en dromen;
Chris Everard's Secret Space Volume II.

Exopolitiek, deel 10: Amitakh Stanford
Exopolitiek, Overzicht

Home