Buitenaardse aanwezigheid en
Chris Everard's Secret Space, Volume II

We are not alone.
We have never been alone.


Dat zegt Chris Everard, maker van de Enigma tv-productie Secret Space, Volume II.
Hij zegt dat hij geen samenzweringstheoreticus is,
omdat hij alleen verslag doet van samenzweringsfeiten.

Hij legt een verband tussen de oude Anunnaki en de huidige wereldpolitiek.
Zo wijst hij erop dat het huidige Irak de plek is die voorheen Soemerië heette.
De Anunnaki hebben daar ooit hun beschaving opgebouwd.

In april 2003 zijn de Amerikaanse legertroepen van Bush Irak binnengevallen.
Ze hebben de ingang van het Nationale Museum in Bagdad gebombardeerd
en het museum beroofd. Wat ze hebben meegenomen zijn kunstobjecten
die allemaal overblijfselen zijn van het oude Soemerische tijdperk:
kunst van de Anunnaki.

Ook plekken waar archeologische vondsten zijn gedaan en
delen van de oude Soemerische beschaving zijn blootgelegd,
zijn vernield en beroofd.

Het beroven van een museum kan je toch moeilijk
een legitieme militaire operatie noemen, zegt Everard.
Dat geldt ook voor het vermoorden van kinderen, oude vrouwen,
het beschieten van marktpleinen vol burgers.

Hij vertelt het verhaal van een Amerikaanse militair
die zowaar een zwaard tevoorschijn haalt
om een onschuldige burger ter plekke te onthoofden.
Wat doet die militair in hemelsnaam met een zwaard?

1.6 miljoen doden in Irak – mensen die zijn vermoord.
Een enorm hoog aantal.

Nakomelingen van de Anunnaki, die oude hybride bloedlijn,
worden volgens Everard allemaal opgejaagd en vermoord.
Hij laat wel doorschemeren dat Bush en de zijnen hier achter zitten,
maar hij legt in de film niet uit waarom.

Veel bronnen die de Anunnaki/Illuminati noemen,
gaan uit van een heersende Elite achter de schermen
die als eenheid functioneert en samenwerkt.
Maar bronnen zoals de Freedom Teachings, het Matrix V Materiaal en Amitakh Stanford
geven aan dat er verschillende buitenaardse groeperingen zijn.
Ze zijn bezig hun eigen agenda's uit te voeren
en strijden soms tegen elkaar, soms met elkaar.
Theoriën die uitgaan van meerdere partijen met wisselende agenda's en belangen
leveren vaak aannemelijker verklaringen voor spanningen en wereldgebeurtenissen op
dan een Elite die op alle terreinen zijn krachten kan bundelen.

Systematisch onderdrukken van bewijs

(Uit: Secret Space, Vol II)

Everard geeft een reeks voorbeelden die illustreren
hoe bewijs voor het bestaan van buitenaardse aanwezigheid
systematisch wordt onderdrukt.

De volgende feiten zouden mensen eens goed aan het denken moeten zetten:

Er is een verkenningssatelliet de ruimte ingeschoten,
zogenaamd ijverig op zoek naar buitenaards intelligent leven.
Er zit een plaat in met daarop o.a. de afbeelding van menselijke wezens,
de plek van de aarde in het zonnestelsel,
en de opname van een menselijke stem.
Die stem is van Kurt Waldheim, een ex-Nazi.
Wat doet de stem van een ex-Nazi op die opname van dit ruimteproject?

De namen van heel wat archeologen, astronomen, astronauten
en wetenschappers zijn zorgvuldig weggewist
uit de geschiedenisboeken en de gewone boekhandels.

Jimmy Carter heeft ooit een officieel ufo-verslag opgesteld.
Ook is gebleken dat de CIA en de FBI
over duizenden pagina’s verslagen beschikken
die te maken hebben met ufo’s, buitenaardse wezens
en ontvoeringen van mensen door buitenaardsen.

De NASA blijft het graag ontkennen, maar is zeer actief betrokken
bij allerlei onderzoek naar buitenaardse aanwezigheid.
Meer dan 15 verschillende astronauten hebben verslag gedaan
van ufo’s die ze hebben waargenomen.
En dan gaat het alleen nog om verslagen die zijn uitgelekt.

Er zijn NASA- projecten voor het bestuderen
van buitenaardse activiteiten op de maan.
Waarom is de NASA na dat eerste maanbezoek
nooit meer teruggekeerd naar het maanoppervlak?
Omdat het daar wemelt van de buitenaardse groeperingen,
elk met hun eigen ruimtevoertuigen.
De astronauten van de officiële maanlanding zagen er al meteen twee-
en dat te midden van de gerapporteerde sea of tranquility (zee van rust).
Men ontving de waarschuwing daar niet terug te keren.

Al eerder hadden Nazi-wetenschappers in Duitsland
allerlei eigenaardige verschijnselen op het maanoppervlak
opgemerkt en beschreven. Heldere lichtjes die zich verplaatsen.
Donkere bewegende schaduwen.
Vreemde brug-achtige structuren die opeens verschenen.
(Zie ook het boek Somebody else is on the moon –
Iemand anders zit op de maan.)

In 1976 kwam een ex-medewerker van NASA, Otto Binder,
naar buiten met de bewering dat NASA
standaard codenamen gebruikt voor allerlei soorten ufo’s.

Vele mythen en legenden uit de Soemerische kleitabletten,
de Veda’s uit de Indusvallei, de cultuur van de Maya’s etc.
vertellen over buitenaardse invasies.
Er zijn veel ufo's geschilderd op Middeleeuwse schilderijen,
en opgetekend in oeroude rotstekeningen.
De eerste koningen uit Tibet zouden van de sterren afkomstig zijn.

Everard eindigt zijn film met een verslag uit Genua, Italië, uit 1608.

In de maand augustus in het jaar 1608
verschenen brengers van de Hemelse Pest,
voorboden van de tragische invasie die zou plaatsvinden.
Gruwelijke wezens, de armen bedekt met schubben,
slangen die rond hun armen waren gekronkeld,
kwamen tevoorschijn uit de zee, krijsend en gillend.
In de stad Nice regende het bloed…
Voertuigen van Vuur waren zichtbaar in het luchtruim,
voortgetrokken door deze angstaanjagende schepselen.
Sommigen hadden het lichaam van een man,
sommigen het lichaam van een vrouw,
en ze hadden hoofden in de vorm van draken.

Genua was de woonplaats van Christoffel Columbus.
Ook hij zag op weg naar Amerika een ufo
en deed daar verslag van in zijn logboek.

Lachwekkend

Door onze opvoeding, het onderwijssysteem en de media
zijn we geheel voorgeprogrammeerd met het idee dat aliens niet bestaan
en dat wie er wel in gelooft, toch wel erg dom moet zijn.
Grappen over kleine groene mannetjes
die bliep bliep zeggen en zo
zijn dan niet van de lucht.

Het klinkt komisch als je hoort
dat Columbus op weg naar Amerika een ufo zag.
Wat te denken van die astronaut die tijdens zijn maanwandeling
tot zijn stomme verbazing een kroonkurk van een flesje zag liggen?

Komisch?
Misschien wel, maar de implicaties zijn minder lachwekkend.


Overzicht vertalingen

Home