Exopolitiek, deel 10
Amitakh Stanford, deel 1

Ware lichtwezens zullen zich kunnen vinden in mijn boodschap,
ook al zal die aanvankelijk ongemak en innerlijke strijd oproepen.

- Amitakh

Onderdompeling (Immersion)

(Bron: Amitakh, Annwn Magazine, 1998)
Werkelijkheden bestaan uit echte werkelijkheden of uit imitatie-werkelijkheden. Net als bij een computer zijn simulatie en interactie de sleutels tot het scheppen van een virtuele werkelijkheid. Hoe meer het bewustzijn erin kan opgaan, hoe echter de beleving ervan wordt.

Het uiteindelijke doel van een computerspel is dat het bewustzijn van de speler er helemaal door wordt opgeslokt. De werkelijkheid van het spel, de virtuele omgeving en omstandigheden van het spel beheersen zijn denken, richten zijn aandacht, zijn gevoelens en reactiepatronen. Echte werkelijkheden of andere virtuele werkelijkheden worden verdrongen.

Dit opgaan in zoín virtuele werkelijkheid noemt Amitakh Onderdompeling of Verzonkenheid (Eng. Immersion). Aanvankelijk heeft de speler misschien nog wel in de gaten dat het om een illusie gaat. Maar wanneer hij eenmaal verzonken raakt in de illusie van de spelomgeving, dan zit zijn bewustzijn erin gevangen. Zijn denken heeft alleen nog betrekking op de illusie, zijn gevoelspatronen worden erdoor bepaald, zijn reacties en gedrag zijn afgestemd op die virtuele werkelijkheid.

De fysieke wereld waarin wij leven is een Virtuele Werkelijkheid voor onze spirituele essentie. Die zit hier ondergedompeld en gevangen in deze materiŽle wereld. Alles lijkt hier zo echt, deze hele illusie lijkt zo echt. De onderdompeling is voor de meeste mensen compleet. Het is dan moeilijk geworden om de aard van deze illusie te doorgronden.

Juist daarom is de Reddingsmissie op touw gezet: spirituele wezens die zelf niet geheel ondergedompeld zitten, zijn geÔncarneerd om anderen te helpen los te komen van die toestand. De gehele Melkweg is een kunstmatige schepping. De ervaringen die je hier opdoet zijn illusies die je beleeft door middel van projecties van kunstlicht. Het zijn voornamelijk voorgeprogrammeerde ervaringen. Ook emoties zijn voorgeprogrammeerd.

De lichtwezens die nog te redden zijn, zijn ondertussen opgespoord en geÔdentificeerd. De vernietiging van deze hele melkweg moet plaatsvinden zonder de besmette maar nog wel levensvatbare lichtwezens te vernietigen.

Het fysieke lichaam en ontwaken

Hoe langer spirituele essentie ondergedompeld is geweest, hoe sterker het zich begint te identificeren met de verbindingskabel naar deze Virtuele Werkelijkheid: het fysieke lichaam. Op dezelfde manier gaat een Mario-speler zich met Mario identificeren (ĒIk heb nog drie levensÖĒ). De waarnemingsvermogens en mogelijkheden van de verbindingskabel worden uiteindelijk de enige zintuigen en attributen die de gebruiker erkent en nuttig vindt, hoe walgelijk beperkend die ook zijn. De speler wordt verleid om de grenzen van het spel te aanvaarden.

Als wij, spirituele wezens gevangen in dit spel, ervaringen hebben die de zintuigen van de verbindingskabel overschrijden, dan komt dat niet omdat onze zintuigen binnen deze Virtuele Werkelijkheid zijn verbeterd! Het is waarschijnlijker dat we die ervaringen krijgen omdat onze spirit bewuster wordt van de illusies, en zich probeert af te stemmen op wat er werkelijk aan de hand is. Daardoor raak je steeds minder ondergedompeld.

Dat is wat Amitakh bedoelt met werkelijk ontwaken. Schijn-ontwaken houdt in dat je van de ene Virtuele Werkelijkheid de andere in wordt gesleurd. Er zijn namelijk vele virtuele werkelijkheden binnen andere virtuele werkelijkheden. Je schiet er als spiritueel wezen niets mee op. Je krijgt soms waardeloze 'geheime kennis' toegespeeld. Wat heb je aan kennis om in een adventure game zoals Mario een niveau over te kunnen slaan of extra levens te verdienen? Je zit dan nog steeds in het spel verzonken.

Wie begrijpt dat hij gevangen zit is daarmee nog niet bevrijd, maar wel minder ondergedompeld. Werkelijke lichtwezens begrijpen het nut daarvan, terwijl kunstmatige en duistere wezens je zullen overhalen terug te keren naar het NU van de Virtuele WerkelijkheidÖ

Agenda's van buitenaardsen

Toen Amitakh Stanford in 2008 op haar website onthulde dat ze zelf een buitenaardse is, en dat Amitakh haar codenaam is, veroorzaakte dat nogal wat beroering onder een deel van haar aanhang. Maar eigenlijk heeft ze in haar schrijven nooit echt een geheim gemaakt van haar afkomst.

Kort samengevat is het de agenda van lichtbewustzijn of buitenaardse lichtwezens, om de ondergedompelden te helpen bevrijden uit hun gevangenschap, voor zover dat nog mogelijk is. Doel is om met alle levensvatbare lichtwezens terug te keren naar de echte lichtschepping.

De agenda van het duister en alle duistere buitenaardse groeperingen is om lichtwezens ondergedompeld en gevangen te houden in deze corrupte wereld, en om iedereen die werkelijk begint te ontwaken meteen weer kopje onder te duwen. Het duistere bewustzijn en zijn kunstmatige hulpjes zijn hier al thuis, want deze griezelfilm is hun wereld die ze koste wat het kost in stand willen houden.

Manipulaties binnen de Virtuele Werkelijkheid

(Amitakh, 1998)
Buitenaardsen beschikken over technologieŽn die het begripsvermogen van mensen soms ver te buiten gaan. Ze kunnen lichtstralen ombuigen waardoor dingen niet zijn wat ze lijken. Gentechnologie is al lange tijd een van hun stokpaardjes: de val van Atlantis is door gentechnologische experimenten veroorzaakt.

Voor bewustzijn dat afkomstig is uit andere sterrenstelsels, is het manipuleren van virtuele werkelijkheden gesneden koek. Holografische beelden of voorwerpen kunnen zelfs tastbaar gemaakt worden. De mensheid begint door computertechnologie langzaam vertrouwd te raken met deze mogelijkheden. Je begrijpt dat wie niet op de hoogte is van de aanwezigheid van buitenaardse groepen en hun technologieŽn, op het aardse vlak eenvoudig manipuleerbaar is.

De buitenaardsen van het licht die een menselijk lichaam gebruiken voor het uitvoeren van hun missie, zijn vrijwel allemaal ontvoerd en geÔmplanteerd of gemanipuleerd door duistere groeperingen. Een E.T. in een menselijk lichaam is bijna al zijn vermogens kwijt en wordt goed in de gaten gehouden.

Duistere E.T.ís

Ook Amitakh werd ontvoerd en ontdekte dat duistere buitenaardsen een uitgebreid plan hebben om het menselijk ras te vernietigen en hun heerschappij op aarde te vestigen. Veel mensen worden daarbij als hulpjes ingelijfd in hun plannen. Bekende figuren op het wereldtoneel blijken een dubbelleven te leiden. Als mensen konden ontwaken uit hun hypnose , dan zouden ze inzien dat veel mensen die ze als goed of zelfs heilig beschouwen, kwaadaardig en duister zijn.

Verschillende groepen buitenaardsen laten hun eigen merktekens achter op hun slachtoffers: een omgekeerde acht, vlekken, horizontale streepjes, gestippelde patronen. De tekens bevinden zich meestal op de handen, de rug of het achterwerk, maar ook elders op het lichaam. Deze praktijk is vergelijkbaar met het brandmerken van vee. Het brandmerk geeft aan wie zich als de rechtmatige eigenaar beschouwt van het voorheen loslopende vee.

Buitenaardse voertuigen kunnen van grootte veranderen en zich ook vertikaal vrij bewegen. Buitenaardsen kunnen zich vermommen als dieren, zoals een hond, een kat of een vogel. Ze kunnen vormen mentaal projecteren: een boom, een kangaroe, iemand die jij goed kent. Ze kunnen zich zelfs als een geestverschijning vermommen. Ufoís kunnen zich voordoen als een auto, een bus, een grote wolk, een huis of een andere vorm. Door de moleculaire structuur van hun lichamen te veranderen kunnen ETís naar believen verschijnen of verdwijnen. Een manier om mensen te manipuleren is door middel van gedachte-implantatie. De gedachten komen met behulp van een soort lichtstraal binnen en sturen dan de geest of mentaliteit van deze persoon.

Symptomen en boodschappen

(Amitakh, 1998)
Onderzoek van buitenaardsen op mensen kan hun lichaam en gezondheid negatief beÔnvloeden. Onderzoek rond of in de ogen kan leiden tot uitzonderlijk droge ogen en oogpijn, die niet met normale medische behandelingen verholpen kan worden. Andere symptomen zijn misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijnen die soms maanden kunnen aanhouden. Problemen met de neus en sinusholten komen ook veel voor. Er zijn wondjes die maar niet willen helen. Sommigen hebben een droge mond of voortdurend dorst.

Via de New Age beweging worden mensen geprogrammeerd om prachtig hemels licht te vertrouwen: blauw, groen, roze of welke kleur dan ook. Buitenaardsen kunnen het lichaam van mensen overnemen. Ze benaderen hen soms als ze liggen te slapen in de vorm van zoín prachtig hemels licht. Als mensen het dan toelaten en omarmen worden ze bezeten.

Hoe kan je dan echt van vals licht onderscheiden? Volgens Amitakh heeft het zin om de vraag te stellen: Voel ik me goed omdat dit licht goedheid uitstraalt, of omdat ik geprogrammeerd ben om me goed te voelen in aanwezigheid van dit licht? Als je bewust gebruik maakt van je innerlijke vermogens om dit verschil aan te voelen, dan zal het moeilijker worden voor het duister om zich anders voor te doen dan het is.

Een duistere agenda van veel buitenaardsen is het doorgeven van boodschappen aan goedgelovigen over hoe mooi, goed en hulpbehoevend de planeet aarde is, of welke prachtige vermogens ze eigenlijk hebben.

De mens staat er slechter voor dan hij beseft. De duistere agenda van buitenaardse kolonisten zou de meeste mensen, die niet voorbereid zijn op dit soort informatie, de stuipen op het lijf kunnen jagen. Buitenaardsen die aan de kant van het licht strijden hebben menselijke lichamen aangenomen om de demonische activiteiten uit andere dimensies een beetje een halt toe te roepen.

De Hemelse Vergissing en de Grote Correctie

(Bron: Amitakh's website Xee-A Twelve, 2003-2009)
De kern van Amitakhís boodschap is dat wij hier op aarde in het duister leven. Deze materiŽle schepping is het gevolg van een experiment van Lichtkrachten waarbij iets is mis gegaan. Zo is de polariteit ontstaan, die hier onze leefomgeving vormt. Het Duister houdt daar veel lichtbewustzijn gevangen en gegijzeld om zijn Virtuele Werkelijkheid draaiende te houden. Het Duister voorziet dus niet in zijn eigen energie, maar draait op gestolen energie uit de Lichtschepping. Het Duister is in essentie parasitair van aard.

Het corrigeren van die Hemelse Vergissing is de verantwoording van het Licht, die daartoe eerst het Duister heeft uitgenodigd terug te keren naar het Licht. Die uitnodiging is meermalen herhaald. Soms leek het Duister ervoor open te staan, maar toch bleek steeds dat het eigenlijk uit was op nog meer voeding, energie en liefde uit de Lichtschepping voor zijn eigen Virtuele Werkelijkheid.

Veel Lichtbewustzijn dat de materiŽle schepping in gestuurd is om het duister over te halen terug te keren naar huis, is tijdens die missie gehypnotiseerd en gesneuveld. Uiteindelijk heeft het Licht besloten dat de Duistere schepping opgeheven moet worden, omdat die steeds meer energie aan de echte schepping ging onttrekken. De echte schepping liep zelfs gevaar. Eerste prioriteit werd nu het bevrijden van gevangen lichtwezens.

Een groot deel van het levensvatbare lichtbewustzijn heeft de aarde in 1999 verlaten. Wie zijn gebleven zijn de Reddingswerkers die Amitakh de Attas noemt, evenals aspecten van deze Attas; en de Lichtwerkers, de Tarra-ha-tikas. Deze zitten verspreid over de aardbol. Ze bevinden zich in Amerika, Europa, Canada, AustraliŽ en andere gebieden.

Strijd tussen Licht en Duister

De buitenaardsen die zich met de reddingsmissie bezig houden zijn op aarde niet in directe strijd verwikkeld met de imperialisten, de duistere E.T.'s. Amitakh zegt wel dat zich situaties hebben voorgedaan waarbij ze toch hebben ingegrepen, omdat er anders te veel slachtoffers onder levensvatbare lichtwezens zouden vallen.

De agenda's van de lichtgroep en de duistere groepen zijn vooral op energetisch, metafysisch niveau tegengesteld. Het licht strijdt niet om een grote rol in deze griezelfilm, zoals duistere groeperingen onderling doen, maar wil ervoor zorgen dat de hele film ophoudt te draaien. Met dat doel heeft het licht verhinderd dat de tijd voor de zoveelste keer opnieuw kan worden opgestart. Er komt geen nieuwe ronde in tijd en ruimte, geen kwantumsprong in bewustzijn, geen nieuwe wereld. De beheersingsmechanieken van de duisterlingen functioneren niet langer zoals voorheen.

De Reddingsmissie bevindt zich nu in de allerlaatste fase. Op energetisch niveau heeft de Grote Correctie al plaatsgevonden.


Exoplitiek, Amitakh Stanford deel 2: Buitenaardse groeperingen
Exopolitiek, Overzicht

Home