Brad Steiger:
Buitenaardse herinneringen en dromen

Samenvatting van Steiger’s artikel
Alien Memories and Dreams
maart 2008

In 1967 begon Brad Steiger aan een enquêteonderzoek
onder helderzienden, mystici en spiritueel geïnspireerde mensen.
Vragen uit de eerste lijst waren bijvoorbeeld:
Op welke leeftijd begon jouw mediumschap zich te ontwikkelen?
Hoe vaak ervaar je telepathie of helderziende waarnemingen?
Geloof je dat je een gids hebt?


Rond 1969 bleek tijdens veel interviews dat men herinneringen had
aan andere planeten of werelden, die de ondervraagden
als hun thuisland beschouwden. De vragenlijst werd aangepast,
en in 1987 gecombineerd met het werk van Sherry Hansen,
die sinds 1970 werkte met een vergelijkbare vragenlijst.
Brad en Sherry gingen samenwerken en trouwden;
in 2008 hadden maar liefst meer dan 40.000 mensen deze enquête ingevuld:
De Steiger Questionnaire of UFO, Paranormal and Mystical Experiences.

Enkele bevindingen uit de enquête

De ondervraagden hebben dromen gehad over
- of herinneringen aan - de volgende gebeurtenissen:

59% beschrijft een kristallen stad of planeet.
69% beschrijft het zicht op de aarde vanuit de ruimte.
54% ziet zichzelf in scenario’s waarbij men lid is van een ufo-team.
43% ziet zichzelf naar de aarde komen als een Lichtwezen.
44% wordt naar een ufo vervoerd om daar instructies of advies te ontvangen.
85% gelooft dat hij of zij eerdere levens heeft geleid op een andere planeet of in een andere dimensie.
53% beschrijft de aarde zoals die er in prehistorische tijden uitgezien zou hebben.

Steiger verdeelt de ondervraagden met buitenaardse herinneringen
in vier groepen: de Vluchtelingen, de Utopianen,
de Energie Essenties, en de Helpers.
De groepen kunnen elkaar deels overlappen.

1. De Vluchtelingen

vertellen dat ze naar de aarde zijn gekomen omdat hun thuisplaneet
werd verwoest door burgeroorlogen of grote natuurrampen.
Hun lichaamsvorm was menselijk.

Velen doen verslag van geweld en oorlog, brandende steden, holocausts op planetair niveau.
Men kon de planeet nog net ontvluchten voordat die explodeerde.
Grote aantallen van de inwoners zijn bij die explosie om het leven gekomen.
Na de ontsnapping hebben velen een noodlanding gemaakt op aarde of soms op een andere planeet.

Beschrijvingen van de samenleving zijn minder gedetailleerd dan bij de Utopianen,
maar men beschikte wel over anti-zwaartekracht technologie en kon kanker genezen.
Ook andere beschrijvingen van geavanceerde technologie komen naar voren.

De meesten waren echter bezig met overleven en ontsnappen van een verdoemde planeet.
Een aantal was priester, maar ook zij herinneren zich meer
van de verwoesting van hun tempels dan van hun dagelijkse bezigheden en rituelen.

2. De Utopianen

heten zo omdat ze sociale en politieke structuren van hun samenleving beschrijven die ideaal en perfect lijken.
Ze vormen de grootste groep en houden zich bezig met het koloniseren van planeten.
Ze bouwen koepels of gewelven waaronder ze gaan wonen, net zoals die er op hun thuisplaneet uit zien.
Hun hoofden zien er ook gewelfd uit en ze hebben een sterk geëvolueerde hersencapaciteit.
Ze lijken op de Homo sapiens.

Velen beschrijven een planeet met een rode lucht en twee manen.
De steden en gebouwen zien eruit alsof ze van kristal zijn gebouwd, deels doorzichtig;
vaak onder beschermende koepels. Men verlangt sterk terug naar de cultuur van die thuisplaneet.
De samenlevingsvorm wordt beschreven als een perfecte democratie.
De burgers genieten totale vrijheid zonder de bijproducten die onze samenleving kent.
Er is geen misdaad, honger of armoede.

De bouwsteen van de samenleving is niet het gezin maar een soort commune,
waar iedereen toch zijn eigen ruimte en privacy heeft.
Velen gaven aan dat men weinig eet buiten een soort geconcentreerde soep.
De hele cultuur is compleet vegetarisch.
De lichaamsvormen zijn mager, kort, en men heeft een groot hoofd,
weinig lichaamshaar, geen baard of snor. Velen vermelden wel lang goudkleurig haar en wimpers.
De huid en ogen zijn goudbruin van kleur.
Overal is muziek in de lucht, niet als pakkende melodieën maar in een vrije vorm.

3. De Energie Essenties

zijn de merkwaardigste wezens.
Ondervraagden spreken over een bestaan als pure energievorm zonder lichaam, maar met bewustzijn.
Ze waren spirituele essenties, die zelfs op zeer ongastvrije, dorre planeten konden bestaan;
ook in de ruimte zelf.

Volgens Steiger moeten deze wezens niet met engelen worden verward.
Ze zweefden vaak verloren en doelloos door de ruimte.
In sommige gevallen naderden ze bepaalde planeten met de intentie
om lichamen te gaan bewonen die daar al aanwezig waren.

4. De Helpers

Rond 1979 kwamen er steeds meer geïnterviewden die beweerden,
dat ze naar de aarde waren gekomen als onderdeel van een grotere missie,
die als doel heeft het bewustzijn van de mens op aarde te helpen verhogen.
Steiger noemt hen de Helpers.

Een onderwijzer beschrijft een typerende ervaring:
Hij bevindt zich in een groot, maar niet verblindend licht, samen met andere wezens.
Vanuit een groot, rond object, op kleine afstand van de aarde,
krijgt hij een soort glijbaan te zien die naar beneden leidt,
en begrijpt dat hij langs die weg naar beneden moet.

”Mijn gevoelens over die afdaling zijn niet vreugdevol, eerder voel ik dat het mijn plicht is.
Dit maakt allemaal deel uit van het Plan. Mijn laatste herinnering is dat ik naar beneden ga, naar de Aarde.
Ik voel geen angst of gevaar, maar ben wel bedroefd omdat ik niet meer bij de anderen ben.”


Een psycholoog uit Ontario gelooft dat hij zijn eerste aardse incarnatie beleeft.
”Ik heb nu twee delen van een driedelige puzzel.
Het eerste deel betreft het fundamentele belang van de manier waarop wij werkelijkheid waarnemen.
Die waarnemingen, waarvan we grotendeels niet beseffen hoe ze tot stand komen,
kunnen onze vooruitgang helpen of juist tegenhouden.
Dat hangt af van de mate waarin ze ons ware pad voor ons verborgen houden of laten zien.

Het tweede deel betreft de manier waarop we onze waarnemingen gebruiken
om onszelf en anderen om ons heen op te bouwen of af te breken.
Dit vraagt enorme vaardigheid, want afbrekende krachten zijn vaak subtiel
en lijken niet opzettelijk van aard.

Over het derde deel tast ik nog in het duister.
Ik begrijp dat ik eerst aan deze eerste twee delen moet werken,
en dat het derde deel dan vanzelf komt.”


Een dokter uit een Cherokee-indianenstam herinnert zich een vorig leven op de Pleiaden:
“We woonden in steden onder koepels met doorzichtige muren.
We konden vliegen, met dieren communiceren, en onszelf ogenblikkelijk verplaatsen
naar andere delen van de wereld. Mijn stad was goudkleurig, een stad van vrede en rust.

Ik ben met anderen van mijn planeet gekomen om de aarde te helpen deel uit te gaan maken
van een intergalactische gemeenschap van eenheid. We waren daar priesters,
net zoals we priesters zijn geweest in het oude Egypte; we waren alchemisten in de middeleeuwen;
we zijn nu wetenschappers en religieuze leiders in de moderne wereld.”


(Nou, dat zijn bepaald geen aanbevelingen.
Volgens verschillende bronnen gaat het hier om Anunnaki-groeperingen,
volgelingen van Jahwe die in het Oude Testament beschreven staan.
Ook de volgende getuigenis bevestigt die theorie:)

Een vrouw herinnert zich dat ze door een Raad van Twaalf naar de aarde is gestuurd.
Ze sprak een taal die in het oude Soemerië werd gesproken;
er werden afgezanten naar de aarde gestuurd om de piramiden te bouwen
als zenders van een energiesysteem dat “Usan” heet.

Wij waren verantwoordelijk voor de wonderen die in Exodus staan opgetekend.
We maakten de weg vrij door de Rode Zee. Onze ruimtevoertuigen maakten die pilaren van vuur en rook,
die Israelieten wegvoerden. We zorgden voor manna uit de hemel
om de trekkende groepen van voedsel te voorzien, en we spoorden water voor hen op,
dat we uit de grond naar boven hielpen stuwen.


Waar gebeurd? Misschien wel.
Maar wie in staat is technologische wonderen te verrichten,
is daarmee nog niet verlicht.

Overzicht vertalingen

Home