Amitakh over de tijdmachine en vertikale tijd

De Anunnaki en hun tijdmachine

(Januari 2006 )
Volgens Amitakh bevindt de aarde zich niet in een toestand van evolutie,
maar van ontbinding. Het sleutelwoord is bevrijding uit tijd en ruimte,
niet ontwikkeling binnen tijd en ruimte zoals de Anunnaki de mens willen laten geloven!
Lichamen op aarde zijn ontworpen om lichtbewustzijn te kunnen uitbuiten;
aardse lichaamsvormen zijn het produkt van genetische experimenten
en manipulaties door buitenaardse groeperingen met elk hun eigen agenda.
Binnen het kader van bevrijding van lichtbewustzijn, wordt deze schepping opgedoekt.
De astrale werkelijkheidsgebieden zijn uit elkaar aan het vallen
en hetzelfde geldt voor het fysieke vlak.

Belangrijke bijdrage aan de illusies van de Virtuele Werkelijkheid
wordt geleverd door de illusie van tijd.
Het duister droeg de taak van het in stand houden van de illusie van tijd
op aan de Anunnaki. Verschillende Anunnaki-groeperingen werden als goden vereerd.
We hebben het dan o.a. over Soemerie, Babylon,
de oude Maya's met hun 'tijd'-kalenders, de Azteken.
Ook in deze tijd worden de Maya's als Meesters van de Tijd
door veel New Age groeperingen als goden vereerd -
net als onze voorouders dat deden, of wijzelf in onze incarnaties in die tijd.

Om de illusie van tijd in stand te houden, moet tijd opnieuw worden opgestart -
op vaste, gezette tijden. Dit 'instrument' dat de Anunnaki gebruiken
om de tijd opnieuw op te starten heet de atu-waa, en er is er maar EEN van
in de gehele Virtuele Werkelijkheid.
Het is niet zo maar een machine. Het heeft zijn eigen intelligentie
en hield een belangrijk lichtwezen gevangen, dat gedwongen werd
de illusie van tijd in beweging te houden in dienst van het duister.
Dit belangrijke instrument bevindt zich op aarde
en het functioneert niet meer.

Tijden lang werd het beheerd op de planeet Nibiru.
De nieuwe tijdcycli werden van daaruit opgestart.
Toen de Anunnaki begrepen dat Nibiru niet lang meer zou bestaan,
werd een andere locatie uitgekozen: de aarde.
Zo werd een kleine, onbelangrijke planeet opeens heel erg belangrijk.
De Annunaki hebben steeds hun best gedaan om deze informatie
voor aardse mensen verborgen te houden.

Toen de Anunnaki op aarde kwamen met hun atu-waa,
waren er al andere buitenaardse groeperingen aanwezig.
De Anunnaki wilden de gehele planeet beheersen
om hun tijdmachine veilig te stellen.

Het 'resetten' van tijd

De Elite van de Anunnaki hebben meermalen vanuit de aarde
de illusie van tijd opnieuw opgestart. Steeds als dat gebeurt,
worden veel zaken in de Virtuele Werkelijkheid daardoor beÔnvloed.
Alle 'geheugens' of databanken worden gewist, zowel op het fysieke vlak
als ook in astrale gebieden. De Akashakronieken worden op het astrale vlak
bijgehouden door hooggeplaatste Anunnaki agenten.

Ze passen gegevens aan, herschrijven 'geschiedenis' en bewerken 'gebeurtenissen'
om hun doel te dienen. Na het opstarten van elke nieuwe tijdcyclus
zijn er geen betrouwbare gegevens over de voorgaande tijden meer over.
Velen die deze bewerkte Akasha gegevens hebben aangetroffen
hebben zich erdoor in de maling laten nemen.
Dit verklaart waarom weinig mensen weten dat tijd helemaal niet eeuwig is
en steeds opnieuw moet worden aangezwengeld.

De Anunnaki zijn onderling verdeeld: ze vereren verschillende duistere kosmische heersers.
Daarom zijn er meerdere godsdiensten. Een aantal daarvan vereren geen
schepper van een universum - een demiurgos - maar buitenaardse wezens
van vlees en bloed, zoals de Anunnaki Elite.

Een aantal van de demiurgos schiepen materie, biologisch leven en de dood.
De kosmische heersers zijn verantwoordelijk voor het scheppen van de dood.
In de ware schepping bestaat geen dood en geen verval.
De Anunnaki gijzelden allerlei waarheden van lichtwezens om die te verweven
met hun godsdiensten, opdat lichtwezens in hun dogma's verstrikt zouden raken.

De geheime atu-waa functioneert niet meer.
De Anunnaki achterblijvers proberen wanhopig om hem weer aan de praat te krijgen
door het gebruik van oude symbolen en zwarte magie.
Belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de atu-waa is een uitgestrekt,
droog gebied. Afrika is ooit bewerkt met dit doel;
in deze eindtijd is in AustraliŽ zo'n gebied voorbereid.

Amitakh zegt dat de Anunnaki achterblijvers onderling strijd voerden
over het beheer van de atu-waa. Sinds de vier elementen die op aarde
gegijzeld werden gehouden, zijn bevrijd, is het weer niet meer beheersbaar
voor de Anunnaki zoals voorheen.
Door ingrijpen van Lichtkrachten is het hele gebied rond de atu-waa met regen overspoeld.

Het jaar voor het opstarten was 2008, maar de voorbereidingen
moesten in 2007 zijn voltooid. Dat is dus mislukt.
Verschillende buitenaardse groeperingen krijgen dat nu in de gaten.
Het zorgt voor enorme politieke verschuivingen, frictie en instabiliteit.
De buitenaardse poppenspelers achter de schermen van het wereldtoneel
zullen hun aanwezigheid niet lang meer voor de grote massa verborgen kunnen houden.

Vertikale tijd

Amitakh, 2005

Je kunt tijd als chronologisch of lineair ervaren.
Maar er bestaat ook zoiets als vertikale tijd.
Veel van wat wij hier waarnemen heeft eigenlijk al lang plaatsgevonden.
Dit geldt niet alleen voor de sterren die we aan de hemel zien staan,
en die soms allang zijn uitgedoofd.

Tijd is betrekkelijk, alleen van belang binnen jouw tijdzone.
Metafysisch gesproken bestaat er een Lichtwezen dat 'Tijd' heet.
Dit wezen is lang geleden gevangen gezet door het duister in deze Virtuele werkelijkheid,
die veel weg heeft van een videospel.

Binnen de grote draaikolk van de Duistere Heerser is een punt
dat er onveranderlijk uit ziet. Ik noem het 'vertikale tijd'.
Vlak bij dit punt heeft het Duister schaamteloos een soort buis bevestigd,
naar de 'buitengebieden' van de tijdloosheid, om goddelijke energie te stelen
voor zijn schepping.

De Echte Schepping is deels aangetast door een vergissing,
die alle correctie afwijst en zich flink te buiten gaat.
Het is als onkruid dat een tuin dreigt te overwoekeren.
Dat onkruid noemen we het Neplicht, het Kwaad of het Duister
en het is parasitair van aard.

Het duister schiep tijd omdat er zo compartimenten ontstonden,
waardoor lichtwezens moeilijk met elkaar kunnen communiceren.
Het duister schiep ook de astrale wereld omdat de lichamen die waren ontworpen
om hem te dienen, dan beter konden worden geproduceerd en beheerst.
Spiritueel gezien wordt tijd dus gebruikt om lichtwezens gevangen te houden.

Tijdloosheid is geen sub-atomaire toestand.
Het heeft helemaal geen enkel verband met dit universum.
Tijdloosheid heeft ook niets te maken met de tijdverschuiving
die wordt veroorzaakt door elektrische energie in een tijdstorm.
Het is geen toestand waarin de tijd lijkt stil te staan.
Tijdloosheid heeft NIETS met tijd te maken!

In de tijdloze, echte schepping vindt vooruitgang en ontwikkeling plaats
zonder consumptie, pijn en lijden, zonder dood, zonder het kwaad dat hier bestaat.

Strikt gesproken is vertikale tijd een illusie,
net als gewone tijd een illusie is, evenals afstand en snelheid.
Vertikale tijd vindt vrijwel simultaan plaats en er is geen duidelijk afgescheiden
verleden, heden en toekomst. Paradoxaal genoeg imiteert deze vertikale tijd
de tijdloosheid om ruimte te geven aan de Nepschepping.
Vertikale tijd is het beginpunt toen het Duister zich net
van de Ware Schepping had afgewend.
Vertikale tijd is dus een van de eerste imitatie-scheppingen.

Daarom is vertikale tijd minder corrupt
dan de latere scheppingen van het Duister, zoals chronologische tijd.
Vertikale tijd is een soort brug tussen de grenzen van de echte schepping
en de onechte schepping. Er is bij wijze van spreken een soort zuigbuis
naar de bron gemaakt dat het Duister gebruikt om energie af te tappen.
Maar het is ook een riskant instrument voor het Duister
omdat het zo dicht bij het Licht zit, dat het eenvoudig kan worden afgesneden.

Omdat het licht van al zijn scheppingen houdt, bleef het liefde naar de
corrupte schepping sturen om de gevangen Lichtwezens daar in leven te kunnen houden
tot een betere oplossing beschikbaar zou komen.
Zo heeft het duister hen lange tijd gegijzeld gehouden.

In vertikale tijd manifesteert alles zich sneller, preciezer en effectiever
dan in de latere tijdscheppingen van het Duister.
Vertikale tijd was niet zo gemakkelijk te beheersen als chronologische tijd,
maar kon heel goed door het Duister worden gebruikt om lichtwezens
aan te trekken en in de val te laten lopen.
In vertikale tijd voelen lichtwezens zich nog wel thuis; ze hebben dan niet door
dat ze buiten de grenzen van de echte lichtschepping zijn beland.

Toen het duister voldoende lichtdeeltjes had misleid om in de vertikale tijdval
te blijven, vormde hij verschillende tijdcircuits om hen verder gevangen te zetten.
In de latere ruimte-tijdscheppingen was de gelijkenis met de echte schepping
minimaal geworden, omdat het Duister niet wilde dat de lichtwezens zouden
ontsnappen of zich zelfs maar herinneren dat er ergens aan te ontsnappen viel.

Chronologische tijd is een illusie die ontstaat door twee golfbewegingen
ten opzichte van elkaar. Het is als een grote cirkel waar de imitatieschepping
van het duister steeds doorheen beweegt. De bewegingen zijn uiterst langzaam.
Na zo'n rondje lijkt het alsof alle mogelijkheden, ervaringen, manifestaties
enzovoorts zijn doorlopen. Dan stuurt het duister alles opnieuw door die cyclus
van tijd heen. Deze volkomen nutteloze trajecten manifesteren zich
als de bewegingen door de tijden van de dierenriem.

Lineaire tijd en het woord tijdlijn zijn verwarrende begrippen.
Je verwacht dan een beginpunt en een eindpunt, een duidelijk pad of traject,
dat niet toegankelijk is vanuit elk ander punt in de tijd.
Maar zo zit het niet. Wezens met geavanceerde technologie
hebben toegang tot verleden, heden en toekomst.

De vergelijking met een bol komt nog het meest in de buurt.
De rondgaande trajecten blijven maar doorlopen, eindeloos, zinloos -
maar niet zinloos voor de Duistere Schepper die mensen zo onwetend kan houden.

Chronologische tijd is gefundeerd op vertikale tijd,
en dat kan worden gebruikt om door chronologische tijd heen te reizen.
Dit is wat de Reddingswerkers van het Licht doen tijdens hun missie.

Het lichtwezen dat gegijzeld was om het Duister te dienen,
is gedurende zijn gehele gevangenschap trouw gebleven aan het ware licht.
Reddingswerkers van het Licht zijn begonnen de tetrahedron,
waarin het wezen van de tijd is opgesloten, sneller te laten draaien.
De tetrahedron is de 'ziel' die de spirit van de tijd gevangen houdt.
Hoe sneller de gevangenis van de tijd doordraait, hoe minder voorspelbaar
chronologische tijd wordt. De illusie van liniaire volgorde valt in elkaar.
Gebeurtenissen uit heden, verleden en toekomst kunnen met elkaar in botsing komen.
Het uiteindelijke gevolg is chaos.

Ironisch genoeg is de vertikale tijd die het duister als eerste schiep
voordat hij aan zijn enorme territoriumuitbreiding begon
zijn ondergang. Dit proces is nu onafwendbaar.


Over tijd, zie ook: Tijdzones, dimensies, tijdcycli
Montauk en meer: Woordenlijst tijdmanipulaties
Het Zwanenmeer als draaggolf van 'onze' tijd

*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home