Omgaan met emoties
(Emoties, Deel 2)

Deel 1

Op deze pagina:
Emoties: overzicht krijgen
Omgaan met emoties
Emotioneel energiebeheer: 7 invloeden
1) Intenties: bewust beheer van je emoties
2) Algemeen energiepeil
3) Het verband tussen jouw emoties en gedachtepatronen
4) Hechtingskoorden beheren
5) (Dis)identificatieprocessen
6) Onderbewuste aanvals- en verdedigingsmechanismen herkennen
7) Gepaste actie en aanpassingen

Emoties: Overzicht krijgen

Toen ik energiepatronen ging zien en steeds bewuster voelen, veranderde mijn hele opvatting over wat emoties zijn. Ik begon te begrijpen dat de mensheid behoorlijk is gehersenspoeld als het om het belang van emoties gaat! Mensen geloven graag dat ze zelf keuzes hebben gemaakt in relaties en situaties, maar er spelen veel dingen een rol waar men zich niet van bewust is.

De psychologie heeft wel ontdekt dat gedachten die je hebt over iets, van groot belang zijn voor de manier waarop je met een situatie of gebeurtenis om gaat. Dit heet de attributieleer. Waar jij iets aan toeschrijft, jouw uitleg, bepaalt jouw reactie. Deels klopt dat inderdaad. Maar er is nog veel meer.

Wie het totaalplaatje wil bekijken als het om emoties gaat, moet ook de toestand van zijn gehele energiesysteem in beschouwing nemen. Als je een goede natuurlijke afweer hebt, een sterk immuunsysteem en goed bent uitgerust, zal je minder snel een speelbal worden van jouw onderbewuste aanvals- en verdedigingsmechanismen. Menselijk territoriumgedrag is daar een voorbeeld van. Dit zijn programmeringen van je biologische lichaam, die ten grondslag kunnen liggen aan emoties als woede, frustratie of verdriet.

Als jouw energiesysteem onder druk komt te staan - we noemen dat tegenwoordig stress - dan krijgen allerlei astrale wezens eerder de kans om binnen te vallen en een of meerdere chakra's tijdelijk over te nemen. Woede, frustratie, schuldgevoel en schaamte zijn voorbeelden van lagere emoties die poorten kunnen openzetten waardoor horden entiteiten je veld kunnen binnenstromen.

Daarnaast zijn we geprogrammeerd om te geloven dat we als individuen functioneren, die 'zelf' allerlei beslissingen nemen. Maar als er in veel groepsprocessen iets NIET individueel is, dan zijn het emoties! Ik zit niet graag in een publiek, want je kunt voelen hoe emoties door een groep mensen heen golven, letterlijk golven. Wie deel uit heeft gemaakt van zo'n publiek en daarna praat over wat hem is overkomen, zegt niet: "wij vinden" of "wij voelen..", maar "ik vind" en "ik voel".. Het ontbreekt de meeste mensen aan bewustzijn om te beseffen dat hun emotionele lichamen in een groep of menigte als een klankbord reageren. Enig besef van invloed op jouw energieveld vanuit de groepsgeest, de astrale tegenhanger van het publiek of de groep, is er al meestal helemaal niet.

Er zijn dus maar weinig mensen die beseffen dat hun emotionele lichaam bespeeld kan worden als een instrument, in elke groep en in elke relatie. Veel sprekers bespelen hun publiek zonder te beseffen wat ze doen, en als het publiek is aangedaan en zelfs een traantje moet wegpinken, dan ervaart niemand dit als een ongeoorloofde manipulatie. In tegendeel, de spreker heeft 'mooi' gesproken...

Als ik in dat publiek zit, zeker in het midden, dan kan ik er niet voor zorgen dat die golven mij niet raken. Ik voel dan de emoties die de groep voelt, en voel soms zelfs tranen opkomen. Vooral als ik het helemaal niet eens ben met de boodschap van de spreker, dan weet ik dat die emoties en tranen niet van mij zijn maar van het publiek.

Omgaan met emoties

Hoe je om wil gaan met emoties, heeft alles te maken met jouw definities van emoties. Ik heb trainingen Persoonlijk Energiebeheer gegeven en je merkt onmiddellijk op of iemand bereid is verantwoording te nemen - voor zover mogelijk - voor wat er in zijn eigen energieveld gebeurt. Verantwoording nemen voor het beheer van emoties is onderdeel van een groter geheel.

Als jouw totale energieniveau sterk daalt, ben je ook kwetsbaarder in emotioneel opzicht. We weten dat allemaal wel: wie moe is, is eerder prikkelbaar. Verantwoord energiebeheer houdt in dat je er ook zorg voor draagt dat je niveau niet zo sterk daalt dat je je niet meer goed kunt verdedigen. Een laag energieniveau maakt je niet alleen kwetsbaarder; het kan er ook voor zorgen dat je eerder in de aanval gaat om energie bij anderen weg te halen.

Ik herinner me nog dat ik vroeger tegen etenstijd, als de kinderen begonnen te jengelen en ik in de keuken met het eten bezig was, flink tegen mijn kinderen uit kon vallen. Ik vond dat ze maar moesten leren dat ze mij op dat moment met rust moesten laten. Tot ik besefte dat ik dan eigenlijk zelf honger begon te krijgen en mijn energiepeil op dat moment van de dag op zijn laagst was. Ik ging rond half vier, vier uur iets eten, noten of een boterham, en bleek toen veel stabieler te zijn. Ik hoefde mijn kinderen niet meer op die manier tot de orde te roepen, ik was zelf veel rustiger en zij daardoor ook. Ik hoefde hen niet meer te beroven omdat ik zelf te kort kwam.

Er is wel wat nodig om tot dit besef te komen. Als je kunt zien wat er energetisch gebeurt, dan kan je er niet omheen. De eerste keer dat ik als moeder besefte dat ik energie van mijn eigen kinderen kon pakken door zo tegen ze uit te vallen was een hele schok. Je bent volwassen en veel sterker - en dan een kind beroven?? Je zou niemand energetisch willen beroven, maar het gebeurde wel. En het gebeurt in de meeste relaties doorlopend!

Na dat inzicht, zo'n twaalf jaar geleden, ging ik zien hoe mensen in relaties en groepen continu van elkaars energie stelen. Soms zijn er over en weer uitwisselingen en is een relatie redelijk in balans, maar heel vaak is er een gever en een energierover. Dat heeft mijn hele visie op de waarde van mijn opleiding als psychologe totaal veranderd en ik heb al mijn psychologieboeken letterlijk de prullenbak in gemikt. Wat is jouw algemen advies waard als je dat onderscheid niet leert maken? Het werd mijn doel om mensen zo veel mogelijk bewust te maken van wat er gebeurt in relaties en ze te helpen zichzelf te deprogrammeren. Door daar zelf ook mee bezig te blijven ontdekte ik in hoeveel lagen al die programmeringen zijn ingelegd, vaak in de vorm van corrupte gedachten.

Emotioneel energiebeheer

Emotioneel energiebeheer kan alleen begrepen worden binnen het wereldbeeld dat je hebt. Als je gelooft dat emoties datgene zijn wat jou menselijk of bijzonder maakt; en dat je gevoelens moet doorwerken en erin moet gaan zitten om ze te verwerken en "een plek te geven", dan ga je je al snel identificeren met je emoties.

Ik zie emoties als programmeringen van mijn fysieke lichaam, die van alles en nog wat teweeg kunnen brengen in mijn energieveld. Dat wil zeker niet zeggen dat ik ze moet negeren. Ik wil die programma's bestuderen, allerlei invloeden herkennen en het geheel liefst met wijsheid besturen. Dat is niet eenvoudig. Alle besef over wat ik hier kom doen, wat de zin is van het leven, en gevoelens die aangeven dat er van alles niet klopt of juist goed gaat, noem ik gevoelens, geen emoties.

Gevoel en intuÔtie staan in mijn taalgebruik in verband met mijn spirit/essentie; emoties en instinct staan in verband met de programmeringen van mijn fysieke lijf en de velden er omheen die deel uitmaken van de materie.

Het besef van het bestaan van een aantal invloeden zal onmiddellijk doorwerken op je emotionele energiebeheer. Hier worden er zeven besproken:

1) Intentie: bewust beheer van je emoties

Er is wilskracht nodig om je emoties bewust te beheren. Je kunt de duidelijke intentie hebben dat je geen speelbal wilt zijn van emoties. Bepaalde sterke emoties kunnen jouw eigen spirit buiten spel zetten, bijvoorbeeld als iemand buiten zichzelf is van woede. Je wil dus zelf in je lichaam blijven en je eigen gedrag onder controle houden.

Dit proces begint met de intentie om jouw eigen patronen te herkennen en waar nodig te doorbreken. Je kunt jouw patronen beschrijven, aangeven wat je wil veranderen, en er vooral in het begin aantekeningen over bijhouden.

2) Algemeen energiepeil

Wie niet bereid is zijn algemene energieniveau te beheren en het belang daarvan niet onderkent, zal een klunzig beheerder van zijn emoties blijven.
Je moet beseffen wat plaatsen, relaties, groepen, gedachten en allerlei programmeringen met je doen. Als je niet bereid bent een relatie te beŽindigen die schadelijk voor je is, dan betaal je daar doorlopend de prijs voor: het is een energielek. En van een schadelijke relatie kan je letterlijk ziek worden.

Voor lichtwezens is het bijzonder onaangenaam te beseffen dat hier niet alleen parasieten bestaan, maar dat jij in je biologische lichaam zelf ook tot een parasitair bestaan gedwongen bent. Toch kan je eerlijk antwoord geven op de vraag: wanneer raak ik zonder mijn toestemming energie kwijt aan anderen? En - dit is lastiger - wanneer teer ik op de energie van anderen? Werk met de intentie bewust te worden van deze patronen in al je relaties.

Kenmerk van een parasiet of iemand die zijn veld zelf niet goed beheert, is dat hij gezelschap, groepen, zelfs menigten of winkelcentra op gaat zoeken om zich weer op te laden. Lichtwezens raken daar doorgaans juist energie kwijt. Zij hebben de neiging zich terug te trekken en juist niemand op te zoeken wanneer ze bij willen komen.

3) Het verband tussen jouw emoties en gedachtepatronen

Veel mensen begrijpen niet dat hun verwachtingen, voorwaarden en conclusies in verband staan met de emoties en gedachten die in hen kunnen worden opgeroepen. Inzicht in die gedachtepatronen kan je helpen om ze te herschrijven, om ervoor te zorgen dat je geen speelbal meer wordt van je emoties. Herken je de emoties die worden misbruikt in reclameboodschappen? Er wordt veel meer verkocht door emoties te bespelen, dan door zuiver informatie over een product te geven.

Het leren herkennen van onderliggende gedachtevormen en de corruptie ervan is een van de krachtigste methoden om jezelf te deprogrammeren die hier bestaat. Het betekent niet dat je jezelf daarmee bevrijd en uit deze griezelfilm kunt komen, maar wel dat je dan minder ondergedompeld bent en dichter bij jezelf kunt komen of blijven.

Als iemand over jou roddelt dan kan je de vraag stellen: heeft een ander het recht om onzin over mij te vertellen of kwaad over mij te spreken? Het antwoord is: ja, in deze wereld wel.

Hoeveel energie zou het me niet kosten, als ik alle vermeende onrecht uit mijn omgeving of zelfs in mijn eigen energieveld wil gaan recht zetten? Dat lukt je nooit, maar het zou je wel bezig houden, en dat is een enorme valkuil. Een mens kan roddelen of zeggen of doen wat hij wil. Jij hebt het recht om daaruit conclusies uit te trekken - over de manier waarop je met die persoon wilt om gaan.

Als ik mensen tegenkom die roepen: "Ik kan niet tegen onrecht!" dan ben ik op mijn hoede. Vaak zijn dat mensen die veel problemen hebben met hun energiebeheer. We leven namelijk in een corrupte Virtuele Werkelijkheid waar onrecht de norm is. Door de gedachte 'ik kan niet tegen onrecht' kan je een onbewuste energieslurper worden die met geraas, frustraties of doorlopend lijden door het leven in een zee van corruptie allerlei poorten open zet; de tweede en derde chakra worden daarbij regelmatig overgenomen. Dit patroon komt vaak voor.

Als je beseft dat je in een duistere wereld woont waar onrecht welig tiert, en dat jij hier niet bent om dat allemaal recht te gaan zetten, dan bespaart je dat een hoop frustraties en woede, en word je zelf geen zwart gat. De gedachtevorm "ik kan niet tegen onrecht" staat hier garant voor uitputtend energieverlies. Het accepteren van onrecht is zeker niet de bedoeling, maar als je bijvoorbeeld denkt "Ik zie onrechtvaardigheid maar dit is mijn wereld niet," dan kan je dit lek dichten.

Met name de love & lighter heeft het moeilijk: wie vindt dat hij anderen of de wereld moet helen raakt continu in groepen en relaties energie kwijt. Hij loopt het gevaar daardoor zelf een onbewuste rover te worden. Ik weet waar ik het over heb. Door mijzelf er steeds aan te herinneren dat ik hier niet thuis ben, trap ik niet meer zo vaak in die love & light-valkuilen. Door je eigen patronen in relaties met anderen te observeren ben je al bij voorbaat een stuk kalmer, kan je een sterke mate van onderdompeling voorkomen, en laat je je niet meeslepen.

4) Hechtingskoorden beheren

(Zie ook: Hechtingskoorden)
Ik heb een soort commando dat ik regelmatig gebruik: DISENGAGE. Dat is Engels voor maak je los, bemoei je er niet mee, houd je ergens anders mee bezig, maak geen energetisch koord met deze persoon, deze situatie, deze groep. Laat je niet onderdompelen. Ik ga dan automatisch diep ademhalen en voel hoe mijn emotionele veld zich neutraliseert. Ik ben geen heilige en dit lukt echt niet altijd, maar ik weet ook dat ik door kwaad te worden ongewenst astraal gezelschap aantrek dat zich tegoed wil doen aan mijn energie; dat wil ik niet. Die geachte helpt me opkomende woede te beheersen en maakt me weer rustig.

Als het gaat om wat anderen voor wie ik mij wil afschermen naar mij toesturen, zet ik een 'return to sender' schild op. Het heeft lang geduurd voor ik echt voelde dat ik het recht heb om zo'n schild te gebruiken, en toen werd het ook meteen effectiever.

Je kunt leren herkennen wie er met verstikkende'hechtingskoorden werkt. Een verzoek is dan eigenlijk een bevel. Een vriendschap wordt opgeŽist als een soort persoonlijke energiebron; buitenstaanders zijn concurrenten die moeten worden uitgeschakeld. Dergelijke schadelijke relaties zijn enorme energielekken.

5) (Dis)identificatieprocessen

Taalgebruik heeft in onze cultuur een gigantisch programmerende werking. Wij zeggen: Ik heb honger, ik ben moe, ik heb het koud - als we het over ons lichaam hebben. Het zou in onze cultuur vreemd klinken als we in het dagelijks taalgebruik zouden zeggen: 'mijn lichaam heeft vocht nodig', in plaats van 'ik heb dorst.' We zeggen: 'ik ben boos', 'ik heb slaap', 'ik denk' ..

Er is een psycholoog geweest die besefte hoe dit soort identificatieprocessen ons verder vervreemden van onze spirit. Dat was de 'hoogte-psycholoog' Assagioli, die ernaar streefde om mensen in contact te brengen met hun hoger zelf. Het spreekt voor zich dat hij in de standaard psychologieboeken niet wordt genoemd.

Hij werkte met bepaalde affirmaties, die je kunnen helpen weer beter te beseffen dat je een spirit in een lichaam bent. Hij noemde ze met een moeilijk woord dis-identificatie-oefeningen:

Ik heb een lichaam, maar ik ben mijn lichaam niet.
Ik heb emoties, maar ik ben mijn emoties niet.
Ik heb verlangens, maar ik ben mijn verlangens niet.
Ik heb gedachten, maar ik ben mijn gedachten niet.
Ik speel rollen, maar geen enkele rol is wie ik ben.


Je kunt er de affirmatie tegenover zetten: Ik ben bewustzijn, ik ben een spirit, ik ben licht. Vervuild licht in deze danse macabre, dat wel, maar toch echt licht!

6) Onderbewuste aanvals- en verdedigingsmechanismen herkennen

De huidige wetenschap beschouwt instinctieve vormen van menselijk gedrag vaak als restanten uit een ver verleden waarin wij ons nog "dierlijk" gedroegen. Er zou sprake zijn van evolutie en ontwikkeling. Natuurlijk worden wij door de moderne wetenschap aangemoedigd om ons met deze instincten te identificeren, in plaats van ze te behandelen als programmeringen van ons voertuig.

Bij intelligent energiebeheer is het van belang dat je zo veel mogelijk van jouw eigen voorgeprogrammeerd gedrag en dat van mensen en groepen uit je omgeving herkent. Gemechaniseerd leven is gericht op overleven in een biologisch lichaam ten koste van jouw spirit. Je hebt geen vrije wil omdat jouw lichaamsbewustzijn van alles voor jou regelt binnen een bepaalde 'goddelijke' (zeer corrupte) blauwdruk, zoals het vrij komen van hormonen om te vluchten of te vechten. Je kunt je wil wel gebruiken om die programma's zo bewust mogelijk te besturen. Met de juiste gedachten en technieken kan je ervoor zorgen dat er andere chemische stoffen in je lichaam vrij komen.

Overleven op het aardse vlak staat in verband met verschillende tactieken, die weer zijn gebaseerd op bepaalde gedachtevormen. Die gedachtevormen kan je onderzoeken en leren herkennen. Daarbij kan je ook onderscheid maken tussen wat er fysiek of energetisch gebeurt. Je kunt wegrennen van een rover die je geld wil en je ergens verschansen, of je kunt energetisch voor iemand weglopen of proberen hem of haar buiten te sluiten.

De volgende tactieken hangen samen met allerlei gedachtevormen. Vechten of vluchten zijn overkoepelende reacties. Daaronder vallen tactieken zoals doen of je dood bent, je verstoppen of camoufleren, vermijdingsgedrag vertonen. Je kunt een territorium afbakenen en met veel astraal geblaas en gesis verdedigen. Je kunt ergens onopvallend binnendringen en een gebied bezetten. Je kunt imiteren, imponeren, afstoten, rookgordijnen of stankzones maken, de tanden dreigend ontbloten of glimlachen, vestigingen of pantsers bouwen, jezelf vies, onsmakelijk en ongeschikt voor consumptie maken. Je kunt woest en onbezonnen, of juist zeer weloverwogen in de aanval gaan.

Trauma's uit het verleden, die we allemaal hebben omdat leven in een biologisch lichaam traumatisch is, zullen mede bepalen welke aanvals- en verdedigingsmechanismen als vanzelf actief worden. In groepen ontstaan gecompliceerdere mechanismen en zal je onderscheid moeten leren maken tussen groepsgedrag en individuele programmeringen. Dat is niet eenvoudig! Sommige groepen sluiten ongewenste indringers buiten, niet omdat het piraten zijn, maar omdat de groepsleden rugdekking bij elkaar zoeken en loyaliteit van elkaar eisen. Onderwerp je je zonder nadenken aan hun wetten, voorschriften en regels?

Territoriumgedrag is niet moeilijk te herkennen, maar je moet het wel willen herkennen. Als je jouw naam in een boek schrijft, is dat territoriumgedrag. Tijdens trainingen kreeg in wel eens reacties in de trant van: ja maar als ik dat niet doe dan ben ik het kwijt! Begrijp me goed, ik schrijf op school ook mijn naam in mijn eigen woordenboeken en dan worden ze nog gepikt. Ik zeg niet dat ik dat niet zou mogen doen, maar ik wil wel beseffen dat dit territoriumgedrag is. In de echte wereld bestaat de hele gedachtevorm van diefstal niet eens, omdat er geen bezit bestaat.

Het is onmogelijk om al die onderbewuste programma's op non-actief te zetten. Maar zolang als mijn spirit aan het roer staat kan ik kiezen: ben ik bereid om in tijden van chaos iemand de hersens in te slaan voor een brood of een zak aardappelen omdat mijn lichaam honger heeft, of raak ik mijn lichaam dan liever kwijt? Het enige dat telt in zo'n situatie is spiritueel overleven. Je vastklampen aan een incarnatie kan een spirituele keuze zijn, maar is dat meestal niet!

7) Gepaste actie en aanpassingen

Het allermoeilijkste is om vaste patronen in relaties - vriendschappen, familie, maar ook op het werk - aan te passen. Als je jouw gedachtepatronen verandert, zal dat andere emoties oproepen, en ga je anders reageren op situaties en gebeurtenissen. Jouw persoonlijkheid - inclusief een set maskers, programma's, aangeleerde gedachten en neigingen - is van grote invloed op jouw aanpak in je emotionele energiebeheer.

Het is gebleken dat mensen hun voorkeuren hebben als het om verandering gaat: hun eigen "veranderstijl". De een geeft de voorkeur aan radicale verandering, terwijl de ander liever rustig aan, stapje voor stapje, veranderingen doorvoert. De ene manier is niet beter dan de andere. Het is juist van belang om jouw eigen veranderstijl te respecteren, omdat de kans op succes en volharding dan groter is.

Emoties, deel 3: De emotionele teek

Home