Emoties
Deel 1


30 juni 2011

Emoties en gevoeligheid
Wat zijn emoties?
Emoties: enkele beschrijvingen
De Freedom Teachings over emoties
Janice T. Ng over emoties en energieverlies

Deel 2: Omgaan met emoties
Deel 3: De emotionele teek

Emoties en gevoeligheid

Er zijn maar weinig woorden die aan de basis kunnen staan van zoveel misverstanden en onbegrip als emoties en gevoeligheid. Sommige mensen gebruiken de woorden 'emotioneel' en 'gevoelig' door elkaar heen. Wie zichzelf 'een gevoelsmens' noemt, kan zich sterk identificeren met zijn emoties, terwijl een ander juist niet doelt op emoties maar op zijn spirituele identiteit, of op empatische vermogens. Een wereld van verschil! Daarbij zou je ook duidelijk moeten maken wat je dan verstaat onder al die begrippen.

Woorden schieten te kort om aan te duiden wat er in ons leven echt toe doet. Maar juist woorden worden hier gebruikt om te manipuleren. Lichtwezens kunnen daardoor zo verward en gedesoriŽnteerd raken, dat ze zich ook niet goed kunnen bevrijden van de manipulatieve kracht van emoties, vooral als ze die emoties van hun lichaam en ondergedompeld bestaan gaan verwarren met hun innerlijk weten.

Wie het weet mag het zeggen: wat zijn emoties?

Denk niet dat psychologen het eens zijn over de vraag wat emoties zijn en welke rol die zouden moeten spelen in het menselijk bestaan. Ik heb ooit een misverstand gehad in gesprek met een psychologe, tot ik begreep dat zij onder een 'emotionele cliŽnt' bleek te verstaan: iemand die zo hard moet huilen tijdens een consult, dat er geen normaal gesprek meer mogelijk is. Wat zij 'emoties' noemde, stoorde haar in de uitoefening van haar werk!

Emoties: Enkele beschrijvingen

"Emoties, die ook vaak gevoelens worden genoemd, omvatten ervaringen zoals liefde, haat, woede, vertrouwen, vreugde, paniek, angst en verdriet. Emoties houden verband met stemmingen, maar kunnen daar wel van worden onderscheiden. Emoties zijn bepaalde reacties op een gebeurtenis of omstandigheid die betrekkelijk kort duren. Stemmingen hebben betrekking op langduriger gevoelens zoals geluk, depressiviteit, frustratie, tevredenheid, bezorgdheid."

"Experts geven aan dat de volgende elementen van belang zijn als het om emoties gaat. Een emotie is een mentale toestand die wordt vergezeld van lichamelijke veranderingen, gezichtsuitdrukkingen, of handelingen. Een emotie komt op wanneer jouw persoonlijke belangen worden geschaad of juist aangemoedigd. De emotie wordt vaak vergezeld van de neiging om actie te ondernemen. De vier basisemoties zijn woede, geluk, angst en verdriet."

(Uit: Psychologie Vandaag)
"Vooruitgang in de neurowetenschappen suggereert dat het brein emoties voortbrengt. De klassieke dualistische visie op de mens geeft aan dat die een lichaam en een ziel heeft, maar aangezien daar geen goed bewijs voor bestaat, kan deze visie naar het rijk der fabelen worden verwezen."

Er zijn 'wetenschappers', die emoties beschouwen als het gevolg van balans - of gebrek aan balans - tussen chemische stoffen in het lichaam. Deze hormonen en hersenstoffen kunnen een gevoel van welbevinden, gelukzaligheid, woede, verdriet etc. opwekken. Het menselijk lichaam als chemische fabriek dus.

Het lichaam kan inderdaad worden bestudeerd als een chemische fabriek, maar de bestuurder van het voertuig is het voertuig niet. Identificatie met je voertuig wordt op grote schaal aangemoedigd in vrijwel alle moderne wetenschappen.

Anderen zien emoties als boodschappers. Een voorbeeld is de psycholoog Nico Frijda: "Emoties dienen als signaal om ons te zeggen dat een bepaalde gebeurtenis speciaal voor ons belangrijk is, in positieve of negatieve zin." Volgens Frijda ontstaan emoties doordat mensen bepaalde voorvallen gunstig of schadelijk voor hun eigen belang achten. De emoties zijn op hun beurt van invloed op het soort handeling waarmee iemand op een bepaalde situatie reageert.

De Freedom Teachings over emoties

"Emoties zijn E-moties: Energie in beweging .. alles is energie, en die energie kan ook weer energetisch worden aangevoeld. De menselijke emotie is de sleutel tot de redding van de mensheid, want door de waarnemingsstructuur van emotionele vaardigheden kan de waarheid worden onderscheiden. Het verstand levert hooguit de helft van het totaalplaatje, en je zult jezelf of de wereld nooit begrijpen als je dat onvolledige beeld niet aanvult met gegevens uit jouw emotionele erfenis. De logica van het verstand levert conclusies op, terwijl de logica van emoties leidt tot weten."

Deze visie moedigt je aan om je te identificeren met je emotionele erfenis en emotionele programma's. Dat zorgt voor verwarring tussen emoties van ondergedompeld bewustzijn in verband met het fysieke lichaam, en gevoelens die in verband staan met jouw spirit of hoger bewustzijn. Veel New Age groepen en goeroes zaaien deze verwarring ook, want als je daar in trapt gaat het een zwakke schakel in je energiesysteem vormen.

Janice T.Ng over emoties en energieverlies

(Bron: Xee-A Twelve)
"Emoties zijn effectieve instrumenten die de Demiurg (= het Duister, de Grote Piraat) gebruikt om aan de energie te komen die hij nodig heeft. Deze emoties zijn voor het gemak in een enorm web ondergebracht waar ze met elkaar in verband staan.

De Demiurg heeft degenen wiens energie hij wil oogsten geplaatst in een omhulsel dat emoties stimuleert: menselijke biologische lichamen. Op die manier doen lichamen het werk waarvoor ze zijn ontworpen.

Daarom moeten we onthouden dat wij dat omhulsel niet zijn. We kunnen onszelf bevrijden van deze energieslurpende mechanismen die we emoties noemen, en los daarvan gaan functioneren. We moeten in staat zijn onszelf los te zien van dat lichaam dat het functioneren van ons ware zelf blokkeert.

Emoties en gedachten hangen nauw met elkaar samen en werken samen om iemand leeg te zuigen en sterk te vervuilen. De uitdrukking van veel emoties, zoals bijvoorbeeld woede, begint vaak als een gedachte. Hoe meer energie je die geeft, hoe groter de kans dat die zich gaat manifesteren op het fysieke vlak, in woorden of daden. Wie kan leren deze gedachten die je uitputten en vervuilen op tijd te herkennen voor ze te sterk worden, kan veel energieverlies voorkomen.

Emotioneel denken en handelen is een doortrapte valkuil die in elk biologisch lichaam zit ingebakken."

Deel 2: Omgaan met emoties

Home