CMN Interview met William Henry, maart 2009
Over sterrenpoorten en Saddam Hussein’s geheime agenda

Sterrenpoort
Engels: Stargate of signet
Soemerisch (taal van de Anunnaki): Dirana (Bron: Alan Parks)
Oud-Egyptisch: Seba (=deur, poort, ster, sterrenpoort)

Volgens de Freedom Teachings is het nuttig onderscheid te maken tussen sterrenpoorten en tijdpoorten.
Een sterrenpoort, een combinatie van een wit en een zwart gat, heeft een verticale as,
en verleent doorgang van het ene verdichtings- of waarnemingsniveau naar het andere.
Tijdpoorten (time portals) hebben een horizontale of diagonale as. Ze staan reizen toe
tussen de ene tijd-ruimte locatie en de andere binnen hetzelfde verdichtingsniveau.
Als je bijvoorbeeld van deze derde dimensie naar de vijfde wil reizen dan moet je door een sterrenpoort.
Als je van de Himalaya naar de Verenigde Staten wil ga je door een tijdpoort.
William Henry, zoals hieronder blijkt, spreekt in beide gevallen van een sterrenpoort.

Wat is een sterrenpoort?

Er is een sterrenpoort in Irak.
William Henry, deskundige op het gebied van mythen en legenden,
zegt dat je sterrenpoorten op drie verschillende niveaus kunt beschouwen:

1) Een letterlijke verbinding tussen twee sterren; dus van de ene zon naar de andere.
2) Op aards niveau gaat het om portalen: plekken op aarde met energiedraaikolken,
waar deze bijzondere energie zich concentreert. Bijvoorbeeld in Sedona of in Gizeh, Egypte.
De energie is voelbaar, tastbaar voor de mensen die er komen.
3) Poort van een punt op aarde naar andere plekken op aarde; of zelfs naar andere sterrenstelsels.
Henry beweert dat dit eigenlijk wormgaten zijn.

Het woord Babel betekent toren, ladder, trap naar de hemel.
Als men het over de Toren van Babel heeft, wordt het vaak vertaald als '(spraak)verwarring',
maar dat is volgens Henry onzin. Hij onderzoekt de mogelijkheid dat de Ouden
in staat waren deze wormgaten te betreden en er doorheen te reizen.
Ze deden dit niet met hun fysieke lichaam: dat bleef achter.

Dat is ook Henry’s commentaar op films als Contact:
een hele mooie film, maar Judy Foster gaat daar met haar lichaam door dat wormgat heen
en dat slaat nergens op. Hollywood is sterk gefixeerd op het fysieke lijf.
Steven Spielberg komt met een film over wormgaten: Time for 2012: Interstellar.

Sterrenpoorten en mechanisch of verlicht bewustzijn?

Er zijn veel verslagen van activiteiten van militairen in de Verenigde Staten
en andere plekken op aarde, waar sterrenpoorten zijn.
Deze groepen zouden het gebruik van een sterrenpoort beschouwen als een technische,
mechanische aangelegenheid. Een militaire groep in Sedona is bezig gebruik te maken
van de energie van de vortex daar.

N.B. William Henry beweert dat alleen “beings of pure love” – wezens van pure liefde –
door die sterrenpoorten heen kunnen. Henry heeft zijn onderzoek en conclusies ingelijfd
in het “New Age ascensie-denken”: alleen wie meer verlicht is, dus 'verder geëvolueerd' in bewustzijn,
zou toegang kunnen krijgen tot deze reismethode.
Vandaar dat Saddam en anderen kunnen 'zingen, dansen en klappen' tot ze een ons wegen:
Voor hen zal die poort niet open gaan.

Henry zegt dat de Katharen ook beschikten over informatie over reizen door sterrenpoorten.
Dat zijn de verhalen over Jezus en Maria Magdalena. Kunstwerken en afbeeldingen daaromtrent
laten Jezus zien in helder witte kleding. Die symboliseert het lichtlichaam.
Hij staat vaak in de buurt van een sterrenpoort, die wordt afgebeeld als een doorgang met een ster erin
of een aantal cirkels binnen cirkels.

Het proces zou uit twee twee stappen bestaan:
eerst wordt het lichtlichaam geopend of geactiveerd;
en daarna weet dat lichtlichaam wat het moet doen, om die sterrenpoort te openen.

William Henry heeft het hier over twee bewustzijnsniveaus,
die los van elkaar functioneren. Het bewustzijn in de derde dimensie moet voorbereidende stappen nemen,
waarna het astrale of droomtijd-zelf, na activatie, het initiatief kan overnemen.

Sterrenpoort in Irak

William Henry beschrijft hoe hij in 1991 tijdens de Golfoorlog begon met zijn onderzoek
naar het verhaal achter de bezigheden van Saddam Hoessein en de sterrenpoort in Irak.
Het werd toen publiek geheim dat hij met die poort bezig was, maar niemand wist er het fijne van.
Henry claimt dat hij degene is geweest die Saddam's geheime agenda doorzag.

Saddam maakte er geen geheim van dat hij gelooft een reïncarnatie te zijn
van de bijbelse koning Nebuchadnezzar. Al Saddam’s inspanningen waren gericht
op dezelfde zaken als waar Nabuchadnezzar mee bezig was tijdens zijn leven, rond 800 voor Christus.
Van groot belang is, dat Nabuchadnezzar op zijn beurt geloofde dat hij een reïncarnatie was van Nimrod,
die de toren van Babel heeft gebouwd. Soemerië, waar zich dit alles afspeelde, is het huidige Irak.

Henry: “In 1998 is Saddam opeens druk bezig met het bouwen
van wat ik een Disneyland voor de Anunnaki noem, in Bagdad.
Hij verzamelt al die oude teksten, papyrusrollen,
zegels en kleitabletten en brengt ze bij elkaar.
Ik hield de internationale kunst-tijdschriften in de gaten.
En daar werd gezegd, dat de zogenaamde weapons inspectors
- wapeninspecteurs – met hele andere zaken bezig waren:
ze verlieten Irak met hun zakken vol Irakese kunstvoorwerpen,
cylinders etc, en gooiden ze op de zwarte markt in de verkoop.”

Saddam nam contact op met het Berlijnse Museum. Hij verweet hen dat ze in de jaren 1860
waren binnengevallen en de sterrenpoort uit Babylon hadden meegenomen.
Ze hebben de zegels voor de cylinders in Berlijn. Saddam zei dat hij alles terug wilde
en van plan was om het toerisme naar Irak te stimuleren. Hij wilde een cultureel centrum oprichten.
Zijn archeologen gingen ook naar het Britse Museum om spullen terug te vragen
die ze daar in hun kelders hebben liggen, die zelfs in geen enkele catalogus vermeld staan.

Saddam's plan

Er zijn kleine cilinders van kristal gevonden, ter grootte van een lipstick.
Daar staan verbazingwekkende scènes op geëtst, van contact tussen de goden en de mensheid.
Henry vond de meest interessante de goden in hun gevleugelde voertuigen – hun ufo’s,
Merkaba-voertuigen; hun ruimte-tijd-lichtvoertuigen.

Henry: "We hebben geen benul van de werkelijke complexiteit
van hetgeen Saddam aan het opgraven was. Hij wilde dat de wereld naar Bagdad zou komen,
naar zijn Disneyland voor de Anunnaki, de oude Soemerische goden,
en hij wilde deze oeroude erfenis onderzoeken. Saddam deed wat Hitler indertijd deed.
Hitler had een studiegroep die runen bestudeerde.
Hij had de grootste verzameling boeken, over Atlantis, de Heilige Graal, mythen,
en vooral over sterrenpoorten. De CIA heeft dat nu allemaal in handen.

Ik begreep wat Saddam’s agenda was omdat ik mij in hem kon verplaatsen.
Hij dacht dat hij Nabuchadnezzar was en hij heeft meer dan 300 miljoen dollar uitgegeven
– sommigen zeggen zelfs 500 miljoen – om Babylon te herbouwen."

Wat was dan de grote verdienste van Nabuchadnezzar? In het boek van Daniel
staat iets over dit gouden beeld van het Beest. We kennen zo’n bouwwerk in de vlakten van Dura
– van ruim vijftig meter hoog. Maar Saddam kreeg het niet aan de praat.
Hij heeft van alles geprobeerd: zingen, dansen, klappen,
al dat soort dingen om het in werking te stellen. Het lukte hem niet.

Nabuchadnezzar

Nabuchadnezzar wist dat wijze mannen in de Tempel van Salomon in Jerusalem
over de software beschikten om deze hardware te laten werken.
Dus marcheerde hij naar Jerusalem, beroofde en verwoestte de tempel
en kwam terug met de Joden die in Babylon gevangen zaten,
waaronder Ezekiel en drie wijze mannen, genaamd Shadrach, Mishach en Abednego.

Hij bracht ze bijeen en zei: "Goed, ik heb hier die vurige oven en ik heb dit apparaat ernaast,
maar het werkt niet, en ik weet dat jullie wel weten hoe het moet.
Als jullie de sterrenpoort in gaan en er ook weer uit terug weten te keren,
zal ik me tot jullie god bekeren."

In Daniel kunnen we lezen dat deze drie wijze mannen hun jas, hun hoed en hun andere kleding aantrokken-
net zoals de oude Soemerische goden worden afgebeeld, vlak voor ze een portaal in gaan.
Die hoed is de 'Sigura-helm'. Sitchin vertaalt het als 'hetgeen ver het universum in kan gaan.'
De 'wonderkleren' staan voor het lichtlichaam.

De drie mannen keren terug, ongedeerd, maar niet alleen.
Iemand 'als de zoon van God' of de 'zon van God' (er zijn verschillende versies)
is bij hen. Dat was niet Jezus. Zijn naam was Nabu.

Zo kwam Nabuchadnezzar aan zijn naam. 'Nabu' betekent de koninklijke, de nobele.
Hij was de zoon van Marduk, een van de Soemerische goden.
Nabu nam ook zijn vrouw mee. Ze bouwden 'ziggurats' voor hen, dat zijn bibliotheken.
En dat was nou wat Saddam probeerde te achterhalen: niet alleen het gebruik van de sterrenpoorten,
maar ook de bibliotheken. Dat zijn de echte 'massa-vernietigingswapens'.

Saddam Hoessein's exploitatie van de olievelden is dus niet de voornaamste reden
voor Amerika geweest om hem uit te willen schakelen. Het gaat om die vernietigingswapens.
Ze bieden mogelijkheden en een macht die onze fantasie te boven gaat.
Henry: "Saddam verzamelde van alles keurig bij elkaar in Bagdad,
en het enige dat we nog maar hoefden te doen was daar binnenvallen
om de boel in te pikken - en dat is precies wat we hebben gedaan."

"Ze volgen het Bijbelste script - dat is hun 'to do-list', het lijstje met zaken
die ze netjes willen afwerken. Je kunt een hele beschaving vernietigen
door hun geschiedenis te vernietigen en er een nieuwe voor in de plaats te zetten.
Niemand weet nu nog wat er met al die kunstvoorwerpen is gebeurd."

Volgens Henry is Washington D.C. ook een sterrenpoort ...

N.B. Henry vindt dat de V.S. terecht een inval geeft gedaan in Bagdad
om Saddam Hoessein's snode plannen te verhinderen.
Een heel ander verslag van deze inval wordt gedaan in de film Secret Space...

Brad Steiger: Buitenaardse herinneringen en dromen

Overzicht vertalingen

Home