Amitakh: Subtiele programmeringen

Subtiele werelden:
2. Amitakh over
subtiele en minder subtiele programmeringen


Amitakh Stanford
Uit: Programmerende Oorlogen,
Promenade # 4
27 april 2008

Natuurlijke en kunstmatige programmeringen

We leven in een Virtuele Werkelijkheid die aan elkaar hangt
van de programmeringen.

"Natuurlijke" programmeringen omvatten:
de vier jaargetijden
eb en vloed
dag en nacht
zonlicht
groeipatronen
geboorte en dood
genetisch bepaalde neigingen en kenmerken
hemelse cycli (maan, andere hemellichamen)

Kunstmatige programmeringen:
advertenties voor produkten en diensten
regels en wetten
politieke overtuigingen
religieuze betrokkenheid
opvoeding en scholing
cultuur
mind-control technieken

Kennis over de meer natuurlijk lijkende programmeringen
zijn verbonden met astrologie, numerologie, logistiek, gevoel voor timing.
Genetische kenmerken als ras, geslacht, lengte, gewicht en gezondheid
zijn allemaal afhankelijk van programmeringen.
Jouw "natuurlijke" bioritme is een programmering.
Programma's bepalen of een dier vegetarisch is of een vleeseter.


Soorten programmeringen

Mensen worden dag en nacht gebombardeerd met verschillende soorten programmeringen.
Een advertentie is een voorbeeld van een merkbare programmering.
Voorbeelden van subtiele programmeringen zijn invasies in droomtijd
en subliminale programmeringen.
Een impulsieve handeling kan een gewoonte worden
en verzanden in een verslaving.
Wanneer de programmering zich eenmaal vastzet in een slachtoffer,
zit deze gevangen in zijn of haar verslavingsgedrag
net zolang tot het programma wordt verbroken.
Dat kan via deprogrammering of door er een sterker programma overheen te leggen,
dat bijvoorbeeld chemisch, magnetisch of emotioneel van aard kan zijn.

Als conflicterende programma's bestaan, komt het sterkste naar de oppervlakte,
dat het gedrag gaat sturen. De meeste mensen zijn zich vrijwel geheel NIET bewust
van de manier waarop hun gedrag van buitenaf gestuurd wordt.
Veel mensen zijn zich nog wel bewust van hun gedachten en daden.
Dat bewustzijn kan worden gebruikt om tegen die negatieve programmeringen te vechten
waarmee ze worden overspoeld. Ze kunnen positiever programmeringen toestaan
om de negatieve te overschrijven.

Onzichtbare programmeringen zijn overal om ons heen.
De basisstructuren van onze energielichamen zijn geprogrammeerd.
Daar kunnen we op dit moment niet zo veel aan doen.
Maar de programmeringen waarmee we dagelijks worden gebombardeerd
kunnen we nog tot op zekere hoogte tegengaan.
Als we de programmering van woede, jaloezie of razernij voelen opkomen,
kunnen we die meteen in de kiem smoren,
in plaats van die te voeden door er steeds aandacht aan te geven.
Wie deze programmeringen van buitenaf leert weerstaan, kan ze afbuigen.

Dwangmatige handelingen zijn aanwijzingen dat men buitengewoon open staat
voor programmende invloeden. Misbruik via seks is ingeprogrammeerd
in veel mensen en buitenaardsen. In bepaalde gevallen zijn chemische reacties
verantwoordelijk voor afwijkend seksueel gedrag in mensen en dieren.

Ook bepaalde plaatsen kunnen geprogrammeerd zijn om mensen te be´nvloeden.
Alles in de Virtuele Werkelijkheid staat onder invloed van programmeringen.
FobiŰn, psychologische en emotionele stoornissen en zelfs fysieke ziekten
kunnen door programmeringen worden veroorzaakt.
Buitenaardsen programmeren mensen vaak via slaapstoornissen,
aanvallen van plotselinge slaap, slapeloosheid en virtuele verlamming.

Mensen kunnen worden geprogrammeerd via alles dat invloed heeft op hun energie.
Voedsel, water, alcohol, drugs, beroep, rijkdom, armoede, licht, geluid, kleur,
omgeving, ecologische factoren hebben allemaal hun invloed op gedrag, gezondheid,
welbevinden, emotionele en mentale stabiliteit.

De lijst van programmerende invloeden is enorm.
Het is belangrijk te beseffen dat er veel wezens bezig zijn met het programmeren.
Een aantal van hen zijn fysiek; anderen doen dit vanaf het subtiele vlak.


Moderne subtiele programmeringen

De heersende elite gebruikt kunstmatige programmeervormen om mensen te beheersen.
Hun uiteindelijke doel is om ideale slaven, soldaten en hulpjes voor het Duister te scheppen.
Ze kunnen mensen in paniek maken of kalmeren.
Ze kunnen hen uren lang in rijen laten wachten,
of in woede doen ontsteken, schijnbaar om niets.
Ze kunnen leugens als waarheid verkopen en andersom.
De echte fanatiekelingen behoren tot de best geprogrammeerden.

Voordat de oorlogen tussen buitenaardsen zo uit de hand liepen,
werden mensen vooral geprogrammeerd via straling, voedsel, geluid, seks,
verdovende middelen en andere fysieke methoden.
In deze moderne tijd is het proces van programmeren ingewikkelder geworden.
Mentale vermogens, geheugen, ervaring en herinneringen kunnen worden gemanipuleerd.
Dat gebeurt o.a. door niet hoorbare geluiden, onzichtbare stralen,
elektromagnetisme, bombardementen met radio-frequenties, electronische pulseringen,
legale en illegale drugs, en nog meer. Hersengolven worden veranderd en gemanipuleerd
door middel van geavanceerde buitenaardse technologie.

Moderne programmeringen hebben een hypnotiserend effect.
Slechts weinig slachtoffers zijn zich ervan bewust.
Om het effect te gaan verminderen, is het noodzakelijk dat men zich eerst bewust wordt
van het bestaan van al deze programmerende manipulaties.

De voornaamste ingang voor programmeringen werkt via het magnetisch veld
dat alle levende dingen omgeeft - planten, dieren en mensen.
Maar mensen zijn het voornaamste doelwit.
Als er eenmaal tot op zekere hoogte met een magnetisch energieveld is geknoeid,
raken de subtiele lichamen verzwakt waardoor ze eerder een ziekte zullen oplopen,
meer open staan voor mind control en zelfs voor bezetenheid van hun lichaam.

Nu de oorlogen oplaaien tussen duistere groeperingen die vechten om de macht op aarde
zijn er veel programmeringen in omloop die elkaar tegenspreken.
Dit veroorzaakt alarmerende verwarring.
Mensen die gewend zijn op hun programmeringen te functioneren
komen in een crisis terecht. Ze branden af, hun gedrag hapert,
wordt onvoorspelbaar en bizar. Ze kunnen o.a. depressief worden,
manisch, agressief, angstig, verward, teruggetrokken, paranoide,
emotioneel verward.

Deze hele nepschepping functioneert op programmeringen,
vanaf het micro-biologische niveau omhoog of omlaag naar alle andere niveaus.
Als al die programmeringen opeens zouden worden stopgezet,
zouden alle levende wezens zich verloren voelen en geen richting hebben.
Als deze Virtuele Werkelijkheid ontmanteld is,
zullen er gelukkig geen programmeringen meer bestaan.
Wezens kunnen dan echt vrij zijn.


Programma's en subtiele lichamen

Veel herinneringen zijn verbonden met magnetisme.
Alle soorten stralen kunnen magnetische en andere subtiele velden
van levende wezens be´nvloeden en dat kan gevolgen hebben voor het geheugen.
Nu de icosahedron van de aarde niet meer goed functioneert
gaat het magnetisch veld van de aarde hard achteruit
en begint het proces van de-magnetisering.
Het verzwakte aardmagnetische veld zal de programmeringen destabiliseren
en dat zal leiden tot chaos.
Als dat gebeurt zullen niet alleen mensen maar ook de buitenaardse heersende elite
hun systemen niet langer kunnen beheersen.
Ook zij zullen worden getroffen door mentale chaos.

Een aantal programmeringen komen uit subtiele werelden.
Het duister programmeert zijn eigen hulpjes om weer anderen te programmeren.
Die programmeringen doordringen alle bestaansniveaus in de Virtuele Werkelijkheid.

Mensen zouden niet alleen verbaasd, maar ook woedend zijn
als ze begrepen hoezeer ze dagelijks aan allerlei programmeringen worden onderworpen.
De meeste mensen zijn nu eerder robots dan denkende, levende wezens.

Buitenaardsen lijken veel minder op mensen dan velen je willen laten geloven.
Ze zijn heel anders, en veel programma's die tegen mensen gericht zijn
hebben weinig of geen invloed op hen.
De buitenaardsen hebben geleerd hoe ze de energiecentra in de subtiele lichamen van mensen
kunnen manipuleren. Door deze vormen van manipulatie worden mensen geprogrammeerd,
opgespoord en uitgekozen.


Hoe worden mensen via hun subtiele lichamen be´nvloed en bespeeld?
Ook deze vraag kan vanuit veel verschillende perspectieven worden bestudeerd.
We beginnen met een aantal definities en beschrijvingen.
3. Subtiele lichamen
Overzicht Subtiele Werelden


*
Woordenlijst ascensie en evolutie
Home