Subtiele parasieten en huidafwijkingen

Subtiele werelden
6. Astrale parasieten en huidaandoeningen

Op deze pagina:
Plekjes op de huid
Heksenprikkers en tekenplagen
Stigmata diabolis
Hechtingen aan het energielichaam
Verschillende vormen van bezetenheid
Commentaar
Techniek: jezelf losmaken van Negs met een balpen

Plekjes op de huid

Waarom kan er, schijnbaar zonder enige aanleiding, binnen korte tijd
een moedervlek op je huid ontstaan? Voor de meeste mensen is dit geen interessante vraag.
Zoiets ‘gebeurt gewoon.’ Iedereen heeft toch wel eens ergens een wratje, uitstulping,
vlekje, eksteroog of andere oneffenheid. En we zijn geprogrammeerd om de oorzaken
voor het ontstaan van die oneffenheden op het materiële vlak te zoeken.

Dat wratje zien we als een bacteriële infectie die we hebben opgelopen
toen we op blote voeten in het zwembad rondliepen. Of elegante schoenen
hebben damestenen na langdurige marteling en wrijving zo verzwakt
dat daar ergens een eksteroog kon ontstaan.
En waarom iemand nou opeens een moedervlek erbij krijgt?
Ach, we maken ons er niet druk over en meestal is er ook weinig aan de hand.

Heksenprikkers en tekenplagen

Grote dikke wratten, van die tumorachtige uitstulpingen die op de huid liggen,
met zo’n vieze dikke haar die eruit groeit – dat was ooit overduidelijk typerend voor heksen.
Zo’n gevoelloze plek bloedt niet wanneer je er met een naald doorheen prikt.
Tot ongeveer 1700 kon je aan de hand van zo’n plek op je huid
door een heksenprikker worden ontmanteld als heks.
De aanwezigheid van die plek gold als bewijs dat je een verbond met de duivel had gesloten.

Na de grote heksenvervolgingen, die tussen 1450 en het begin van de 18e eeuw
aan zo’n 50.000 ‘heksen’ het leven hebben gekost, werd er wat minder ophef gemaakt
over allerlei oneffenheden op de huid. Wel hebben moderne antropologen, sociologen
en andere onderzoekers zich afgevraagd, waar dit volksgeloof
over dat verbond met de duivel, dat zoveel doden tot gevolg heeft gehad,
toch op gebaseerd is geweest.

De heer Drymon ontwikkelde de theorie dat veel van de heksen
die in Salem ter dood zijn gebracht, geleden konden hebben aan de ziekte van Lyme.
Deze wordt door tekenbeten overgebracht en er kan een rode plek ontstaan op de huid,
precies waar de teek zich heeft vastgezogen.

Vrijwel alle moderne onderzoekers trekken de conclusie
dat er sprake was van hysterie, bangmakerij en volksgeloof,
gebaseerd op onkunde en informatiegebrek.
Bovendien kon een heksenprikker veel geld vangen
voor elke heks die hij kon ‘ontmaskeren’;
vandaar dat er ook nog eens flink werd gezwendeld.

Stigmata diabolis

Op het eind van de middeleeuwen en aan het begin van de ‘moderne tijd’
waren er geleerden die boeken schreven over demonen.
Deze demonologen beweerden allemaal dat de duivel
of een van zijn hulpjes zich aan een mens kan hechten.
Soms wel meer dan één. Anders gezegd:
astrale, parasitaire wezens zouden zich kunnen hechten aan het etherisch lichaam,
aan het energielichaam van een mens.

In de katholieke traditie sprak men van stigmata diabolis, duivelstekens,
die op de menselijke huid verschijnen.
Er bestaan veel andere benamingen voor dit soort verbindingen,
afhankelijk van de invalshoek of discipline.
Healers en energiewerkers spreken vaak van ongewenste etherische hechtingskoorden.
In de magie gaat het om een bepaald soort betovering of vervloeking.
In de ufo-beweging heeft men het eerder over implantaten,
die niet op het materiële maar op het subtiele vlak worden ingebracht.
(N.B. De Freedom Teachings spreken over astral tagging en implantaten
in allerlei soorten en maten, geschapen en geplaatst door
groepen met diverse bedoelingen en agenda’s.
De SSOA beschrijft etherische manipulaties,
waarbij het aftappen door parasitaire wezens gebeurt binnen matrixverbanden.
Men kan via koorden en DNA-programmeringen op zo'n matrixverband worden aangesloten
zonder dat men dat beseft.)

Hechtingen aan het energielichaam

Uit:R. Bruce, Practical Psychic Self-Defence.
(Bruce noemt astrale parasieten, die zich soms vanuit andere dimensies
aan menselijke gastheren kunnen hechten, Negs – een afkorting van Negatives.)

Robert Bruce: ”Zou het je verbazen als ik je vertel
dat aanhechtingen aan het energielichaam van mensen
oneffenheden op de huid kunnen veroorzaken?
Jouw blik vol ongeloof weerspiegelt mijn blik,
toen ik dit fenomeen voor het eerst ontdekte.
Er is een merkwaardig proces mee gemoeid,
waar ik nu al jaren mee aan het experimenteren ben.

Ik heb het over het verband tussen bepaalde soorten oneffenheden op de huid
en aanhechtingen door Negs. Je kunt deze aanhechtingen verwijderen
met behulp van niets minder dan een balpen.(Techniek: zie onderaan deze pagina.)
De theorie dat bepaalde vergroeiingen op de huid een aanwijzing zijn
voor aanhechting door Negs is in overeenstemming met verschillende culturen en godsdiensten.
Ik heb geprobeerd om hier meer informatie over los te krijgen
van demonologen uit het Vaticaan, maar het is me niet gelukt.

Vooral de zgn. granomula (harde vergroeiingen op de huid die gevoelloos zijn
en niet bloeden als je er een naald doorheen prikt)
kunnen onmogelijk aan de aandacht van de exorcisten zijn ontgaan.
Je moet wel blind zijn als je het directe verband
tussen demonische bezetenheid en deze granomula’s niet zou opmerken.
Deze tekenen verschijnen onmiddellijk op het moment van bezetenheid,
en ze springen open op het moment van uitdrijving.
Deze symptomen had ik zelf ook tijdens mijn eigen bezetenheid en bevrijding.
Ik ben er daarna getuige van geweest tijdens demonische bezetenheid
en exorcisme van vele anderen die ik heb kunnen helpen.
Ik sta dus geheel achter deze theorie op basis van mijn eigen waarnemingen en ervaringen.”


Verschillende vormen van bezetenheid

Bruce heeft het hier over bezetenheid door krachtige demonen,
die in staat zijn jouw bewustzijn uit je lichaam te verdrijven
en de besturing van je lichaam over te nemen.
Dat leidt tot veranderingen in je persoonlijkheid die zo opvallend zijn
dat omstanders het ook direct zullen opmerken.

In horrorfilms gaat men met de ogen draaien, schuimbekken,
begint met een andere stem te spreken en te vloeken;
een vriendelijk mens wordt opeens moordzuchtig
of vertoont een andere opvallende persoonlijkheidsverandering.

De Katholieke Kerk heeft definities gegeven van bezetenheid,
die zich manifesteren in gewelddadigheid, wellust, hebzucht,
en onnatuurlijke overredende krachten, ook wel charme genoemd.

In de hierarchie, de rangorde van demonische wezens,
wordt de basis van de piramide gevormd door wezens die parasitair zijn,
maar ook alle kenmerken van robots en kunstmatig bewustzijn in zich dragen.
Vergelijk veel van die wezens met muggen, vliegen, teken en andere stekende insekten
op het fysieke vlak. Ze zijn niet onschuldig, maar meestal ook niet dodelijk.

Toch kunnen ze problemen op allerlei vlak veroorzaken.
Er zijn nog veel meer symptomen van allerlei vormen van bezetenheid,
die minder bekend zijn. Robert Bruce noemt o.a.:
Het maken van onwillekeurige bewegingen, plotselinge onverklaarbare hevige krampen,
hernia-achtige aanvallen, maag- of darmproblemen, misselijkheid,
ogen die van kleur wisselen, vreemde infecties, nachtmerries met abnormale inhoud,
gebombardeerd worden met visoenen van ongelukken en ellende;
en minder ernstige aandoeningen op de huid: wratjes, moedervlekken, pukkels en zo.

Commentaar

De materialistische visie is dat een wratje door een bacteriele infectie
veroorzaakt is; maar wie zich bewust is van het bestaan van het energielichaam
weet dat er eerst een verstoring in het energielichaam op die plek moet ontstaan
voor een bacteriele infectie op het fysieke vlak mogelijk is.

Aandoeningen kunnen overal op de huid ontstaan,
maar sinds ik erop ben gaan letten is het me opgevallen
dat moedervlekjes, kleine wratjes of andere oneffenheden zich soms concentreren
rond primaire of secundaire chakra's; soms volgen ze de loop van een energiebaan.

Na een vermoeiende treinreis merkte ik een tijdje terug
een behoorlijk grote moedervlek op die binnen een halve dag was ontstaan,
precies in het centrum van mijn keelchakra; de diameter was wel een halve centimeter.
Ik wist dat ik iets had opgelopen op het subtiele vlak en nam meteen maatregelen.
Na het toepassen van verschillende technieken voelde ik me beter.
Ik kon mijn eigen ogen nauwelijks geloven toen ik het zag, twee dagen later:
die moedervlek was geheel verdwenen. Niet geslonken - maar helemaal weg.

Onderstaande techniek van Robert Bruce had ik niet toegepast,
maar toen ik zijn boek en commentaar las over dit onderwerp,
wist ik wel dat ik het verband dat hij legt tussen Negs en bepaalde huidaandoeningen
zowel gevoelsmatig als door eigen ervaring kan onderschrijven.

Jezelf losmaken van Negs met een balpen

De technieken die ik heb toegepast om die grote moedervlek die zo snel kwam opzetten
te verwijderen, waren: rook van Californische witte salie, werken met intenties
en direct werk aan het energielichaam.

Volgens Robert Bruce kan je met een gewone balpen – blauw of zwart –
hetzelfde effect bereiken, of je nu gelooft dat Negs bestaan of niet.
Je tekent een cirkel rond de plek, vlek of oneffenheid op je huid.
Juist door de reactie die dit geeft, kan je erachter komen
of je met een problematische Neg te maken hebt.
Veel aanhechtingen zijn niet echt problematisch.

Bruce raadt ook aan om met andere figuren dan de cirkel te werken,
maar aangezien ik daar zelf bezwaren tegen heb ga ik die hier niet herhalen.
Volgens hem maakt het ook minder uit; van belang is dat de plek op de huid
geheel omgeven is door de blauwe of zwarte inkt.
Zorg dat je de gehele plek volledig insluit.

Heftige reacties zijn mogelijk, waarbij een plek begint te irriteren, rood wordt,
gaat ontsteken, voordat het begint af te sterven en verdwijnen.
Soms verschijnt dezelfde plek dan verder op de huid,
of aan de andere kant van het lichaam.
Een plek boven de linkernier verdwijnt bijvoorbeeld
en verschijnt dan boven de rechternier.
Als je die dan gaat behandelen verschijnt de plek weer boven de linkernier,
maar wel kleiner dan voorheen. De aanhouder wint, zegt Bruce.

Bijwerkingen zijn er volgens Bruce in minder dan 20% van de gevallen.
Het betreft dan misselijkheid, buikpijn, overgeven, diarree, koorts en angstgevoelens.

Hij adviseert wel om grote wratten en tumorachtige uitstulpingen
gewoon door een arts te laten controleren en eventueel verwijderen.


(Subtiele werelden)
Meten is weten?
Home