Had je gedacht!

Waar komen jouw gedachten vandaan?
Zijn ze altijd van jou?

Ja, natuurlijk, van wie anders, zullen de meeste mensen zeggen.
Een mens heeft een brein met hersenfuncties en daarmee kan hij denken.
We begrijpen die processen misschien nog niet helemaal,
maar we zijn listig en vakkundig voorgeprogrammeerd om te geloven
dat we een mond hebben om mee te praten, oren om mee te luisteren
en hersenen om mee te denken.

De psychologie en de psychiatrie werken bovendien met het model
van één bewustzijn (spirit) per menselijk lichaam.
Bezetenheid, hechtingskoorden, auralifters, aanhechtingen van astrale parasieten
en vampirisme op het subtiele vlak worden afgedaan als bijgeloof van achterlijke culturen
en mensen met lege bovenkamers. Jouw gedachten zijn dus gewoon altijd van jou.
Jij zou verantwoordelijk zijn voor alles wat jij denkt
en je wordt aangespoord om je met die gedachten te identificeren.

Juist in deze tijd, nu de materie zijn genadeloze greep op bewustzijn aan het verliezen is,
is het van het grootste belang dat lichtwezens zich zo goed mogelijk bewust worden
van dergelijke beperkende programmeringen.
Je bent niet alleen in jouw lichaam en dat is geen reden voor paniek,
want het is al sinds mensenheugenis zo geweest.

Hersenloze vormen van denken

Een paar praktijkvoorbeelden:

1

Mensen beschikken over telepathische vaardigheden waar ze zich meestal niet van bewust zijn.
Zo kan een bepaald idee zijn bedacht door iemand in een groep mensen.
Hij werkt het uit, spreekt er nog met niemand over, maar is er wel in gedachten
binnen die groep continu mee bezig en is er vol van.
De kans is groot dat een ander groepslid dat idee nu opvangt
en er heilig van overtuigd is, dat het zijn of haar eigen idee was.

2

Sommige mensen zijn begaafde channelaars van de sentimenten en doelen van een groep.
Ze staan in dienst van de egregor (= kunstmatige astrale tegenhanger) van het groepsverband
en kunnen de wensen, verlangens, angsten, doelen en intenties van de groep
prachtig en enthousiast onder woorden brengen.
De andere groepsleden vinden hem of haar geweldig,
want deze persoon lijkt de ideale vertegenwoordiger van de groep,
een geboren leider binnen de groep.

De betreffende persoon is zich er meestal niet van bewust
dat hij de groepsziel zo enthousiast channelt.
Hij denkt dat hij zijn eigen gedachten denkt.
In ruil voor zijn werk in dienst van de groep
ontvangt hij energie uit de groep, soms in grote hoeveelheden.

Sommige ‘geboren leiders’ zijn verslaafd aan dit soort groepsenergie.
Mensen die hen persoonlijk goed kennen weten dat veel van hun woorden
propagandaleugens zijn. Ze hebben geleerd te liegen of het gedrukt staat,
met de overtuigingskracht van het morfogenetisch veld van de hele groep achter zich.
In hun eentje spelen deze mensen weinig klaar en stellen ze ook weinig voor.

3

Je loopt met je boodschappenkarretje op de automatische piloot door de supermarkt.
Daar wordt een product aangeprezen met omega-3 vetzuren.
Je hebt er geen benul van wat dat zijn, maar toch denk je:
die zijn gezond, dit product is goed voor me. Je koopt het.

Je hebt gehandeld op basis van een programmering die via reclame is ingelegd in jouw veld,
en je gelooft dat je als consument een verantwoorde en vrije keuze hebt gemaakt.

©Monique Spangenberg, 2009

De oorsprong van gedachten

Zoals uit de voorbeelden blijkt kunnen ‘onze’ gedachten overal vandaan komen.
Zeker wanneer we mechanisch handelen, dus op de automatische piloot,
kunnen we er zeker van zijn dat ons gedrag gestuurd wordt
door opgelegde programmeringen binnen groepsverbanden.
Ook talloze lichaamsprogrammeringen vallen daar onder.

We leven in een zee van corrupte gedachtegolven.
Op het subtiele vlak zijn er roosters die deze gedachtevormen verspreiden
en de biovelden van geïncarneerde en niet-geïncarneerde wezens gevangen houden
en allemaal met elkaar verbinden. Jippie.
De SSOA spreek van matrixverbanden en matrices.
Ook de Freedom Teachings leren dat gevallen engelengroeperingen
diverse Mind Control programma’s op ons loslaten.

©Monique Spangenberg, 2009
"Aartsengel Michael" is een matrix!
Een bio-neurologisch massa-mind control-programma.
- De Freedom Teachings


Mediums en helderhorenden kunnen de astrale ‘radio-uitzendingen’ opvangen
met programmeringen over het leven als een leerschool,
de rechtvaardigheid van het karmastelsel en zo meer.

Weinig mensen beseffen dat de Anunnaki heer en meester zijn op astraal gebied
en dat ze daar hun scholen, universiteiten,
tempels en andere programmeercentra hebben opgericht.
Wie zich erop afstemt ontvangt deze gedachtegolven
en kan zich erdoor laten beïnvloeden, niet alleen in droomtijd,
maar ook tijdens het ‘wakend’ leven.

Minder ondergedompeld raken

Toen ik bij de Spiritual School of Ascension aangesloten was,
zat er een nuttige oefening in het studieprogramma waar ik veel baat bij heb gehad.
Het doel was het opsporen van gemechaniseerde gedachtevormen gedurende de hele dag.
Zo vaak als je kon stelde je jezelf de vraag: welke gedachten gaan er door mij heen?
Waar komen die vandaan? Denk ik ze op de automatische piloot?
Wanneer is mijn eigen, alerte, echte bewustzijn actief?

Je neemt zo veel mogelijk het standpunt in van een neutrale waarnemer.
Zo ga je opmerken hoe je steeds wegglipt in geprogrammeerd gedrag en mijmeringen,
weer terugkomt en alert gaat denken,
en dan weer ondergedompeld raakt in je dagelijkse beslommeringen.
Als je vol houdt word je steeds alerter
en kan je steeds langere perioden per dag alert blijven.

De SSOA adviseerde om te werken met intenties om zo min mogelijk op de automatische piloot te doen,
maar ik vond dat niet praktisch. Ik wilde de programmeringen herkennen en bewuster besturen.
Ik vond het een illusie te geloven dat ik zonder programmeringen in mijn lichaam kon leven.
Dus in plaats van te proberen routinematige klussen te 'ontmantelen',
- een streven dat mijn medestudenten veel frustraties opleverde -
ging ik ze zo veel mogelijk uitvoeren terwijl ik als observerende toeschouwer actief beleef.
Zo ontwikkel je een bewustzijn dat de intentie heeft om overzicht te behouden.

De oefening kan heel bewustzijnsverruimend werken.
Je moet wel gevoelens van frustratie, ergernis, wanhoop en woede
die de kop opsteken zien te neutraliseren.
Want als je gaat beseffen in welke mate je je al die jaren hebt laten bedonderen
en in slaap laten sussen, dan doet dat je toch wel wat.

Opgelegde gedachtevormen herkennen

Door bovenstaande oefening vaak te herhalen,
wordt het steeds eenvoudiger om besmette gedachtevormen te herkennen.
Door je er ZO MIN MOGELIJK mee te identificeren
kan je een beter contact met je hoger zelf onderhouden.
Dat zorgt ook voor een betrekkelijk betrouwbare verdediging op het subtiele vlak.

Muso Kokushi, een Oosters filosoof uit de veertiende eeuw,
noemde de mentale eigenschappen die echt inzicht in de weg staan demonen.
Hij raadde mensen aan om hun denken en hart op aanwezigheid van deze demonen te onderzoeken.

Voorbeelden van deze demonen
zijn hebzucht, afgunst, verwaandheid,
eigenwijsheid, overmatige zelfcontemplatie,
verafgoding van kennis,
spirituele zelfverwennerij,
sentimenteel mededogen,
begeerte naar verlichting,
verafgoding van leraren,
het verketteren van leringen omdat de leraar niet deugt,
het zwelgen in hartstocht,
het onderdrukken van hartstocht.


- Muso Kokushi, 1275-1351


A Christmas Carol
Home