Lyndon LaRouche
Het ontwerp van de Nieuwe Tijd, deel 2
Brave New World en 1984

H.G. Wells was hoofd van de Britse buitenlandse geheime dienst tijdens de eerste wereldoorlog.
Hij had twee beschermelingen: Aldous Huxley, die o.a. Brave New World schreef,
en George Orwell, bekend geworden door 1984 en Animal Farm.

Op de vorige pagina legt Lyndon LaRouche meer uit
over de betrokkenheid van Huxley bij de opbloei van de LSD-cultuur in de Verenigde Staten.

Anthony Hilder, in 11 September, The Greatest Lie Ever Sold (2004) zegt:
"Hier, in het Bush House, is het hoofdkwartier van de nieuwe wereldorde.
Het communicatiesysteem van Big Brother. Het heet de BBC.
Het is de Wereldomroep waar George Orwell zijn boek 1984 schreef.
Hij wist hoe het zou gaan. Als je de film ziet of het boek leest,
dan is die wereldorde je ergste nachtmerrie. Een hel op aarde.
Hitler’s droom die uitgekomen is. De droom van Bush die uitgekomen is.
Orwell zei dat een zwarte laars voor altijd op het gezicht van de mensheid zou trappen."


"De man die het pseudoniem Orwell gebruikte was lid van de Fabians,"
zegt Jim Marrs, schrijver van Rule By Secrecy.
"Het was het Fabian-Socialistische idee waar hij de plannen van kende,
die nu verwezenlijkt worden. Joseph Goebbels en Hitler vertelden leugens.
En hoe groter de leugen, hoe eerder die werd geloofd.”Historische gegevens uit Dope, Inc.

1932
Brave New World van Aldous Huxley wordt uitgegeven.
Het is een bittere satirische aanklacht tegen een maatschappij
die door technologie wordt beheerst, waarin kunst en godsdienst
zijn afgeschaft en mensen zich kunstmatig voortplanten.

Huxley was ontzet over ‘het spirituele faillissement’ van de mensheid,
wat hem leidde naar mystiek en het gebruik van drugs die hallucinaties konden opwekken.
Hij noemde drugs ‘bewerkers van het bewustzijn.’

1940
In een essay valt George Orwell de visie van Huxley in zijn Brave New World aan.
Volgens Orwell is Huxley’s wereld een goede karikatuur van een hedonistisch Utopia,
dat mogelijk en waarschijnlijk leek voordat Hitler ten tonele verscheen.
Toen bleek dat zijn visie weinig met de werkelijkheid te maken had.
Waar Europa nu mee te maken kreeg leek meer op de Spaanse Inquisitie, of erger,
dankzij het bestaan van de radio en geheime diensten.

1948
Huxley schrijft: “Wanneer politieke en economische vrijheid afnemen,
zal seksuele vrijheid … eerder toenemen. En de dictator doet er dan goed aan
om die vrijheid juist aan te moedigen. Door de vrijheid om te dagdromen onder invloed
van drugs, films en de radio, zullen zijn onderdanen zich eerder kunnen verzoenen
met de dienstbaarheid of slavernij die hun lot is geworden.”

1948
George Orwell schrijft 1984, dat in 1949 wordt uitgegeven.

1949
Huxley schrijft een brief aan George Orwell:
"De filosofie van een heersende minderheid in 1984
is een vorm van sadisme die tot het logische uiterste wordt doorgevoerd,
door seks achter zich te laten en zelfs te ontkennen.
Of je deze politiek van de ‘laars op het gezicht van de mensheid’
zo ver zou kunnen doorvoeren, lijkt me twijfelachtig.
Het is mijn overtuiging dat heersende groeperingen zullen zoeken
naar minder heftige, arbeidsintensieve en verspillende manieren
om te overheersen en hun zucht naar macht te bevredigen;
die manieren zullen eerder lijken op die welke ik heb beschreven
in Brave New World."


1953
Robert Hutchins citeert Aldous Huxley:
Het is een historisch feit dat het instellen van de schoolplicht
en verplichte gratis scholing vrijwel overal ter wereld werd gevolgd
door een groeiende macht van de heersende families ten koste van de mensenmassa’s.


Hutchins voegt daaraan toe, dat de scholing van de Japanse bevolking
een goed voorbeeld is van wat Toynbee en Huxley al beweren,
namelijk dat het verspreiden van universele, verplichte, gratis scholing
bijdraagt aan de vernedering en slavernij van de mensheid.

1958
Huxley’s Brave New World Revisited komt uit.
Daarin beschrijft Huxley een maatschappij waarin oorlog niet meer bestaat,
en waar het hoogste doel van de heersers is om ervoor te zorgen
dat hun onderdanen niet voor problemen gaan zorgen.
De toekomst die hij beschrijft:

Een compleet in banen geleide samenleving, een wetenschappelijk kastensysteem,
afschaffing van de vrije wil door systematische conditionering,
slavernij die acceptabel wordt gemaakt door regelmatige toegediende doseringen
chemisch opgewekt geluk; mind control in de vorm van programmerende lessen,
die tijdens de slaap worden aangeleerd.


Huxley voorspelde geweldloze tirannie:
De aard van de democratie zelf zal veranderen onder de druk van overbevolking
en methoden van mind control die steeds effectiever zullen worden.
De oude vormgeving ervan zal wel blijven bestaan:
verkiezingen, parlementen, gerechtshoven en de hele mikmak.

Maar wat daarachter schuil gaat is een nieuw soort geweldloze, totalitaire staat.
Alle traditionele namen, alle gewaardeerde slogans blijven precies zoals ze waren in de goede oude tijd.
Democratie en vrijheid zijn hoofdthema’s in de media,
maar het gaat dan alleen nog in naam om vrijheid en democratie.
De heersende oligarchie, hun goed getrainde soldaten, politiemensen,
gedachte-producenten en mind controllers zullen bepalen wat er gebeurt.


1958
Huxley’s Brave New World Revisited levert ook scherpe kritiek op overbevolking en overconsumptie.
Hij geeft commentaar op druggebruik van de Ariërs als onderdeel van een elite religieuze ceremonie.
Hitler meende dat hij met “Het Kwaad” sprak tijdens een mescaline-trip.
Huxley suggereert dat drugs en religieuze erediensten al met elkaar verbonden waren,
toen de Ariers India veroverden. Het woord “Iran” is afgeleid van Arisch.

1961
Aldous Huxley zei tijdens een conferentie:
"Er komt voor de volgende generatie .. een farmaceutische methode die ervoor zorgt
dat mensen zich aan hun slavernij gaan hechten, waardoor een dictatuur zonder tranen kan ontstaan.
De maatschappij wordt een pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen.
Mensen zullen hun vrijheden kwijt raken maar dat juist prettig vinden,
omdat ze zullen worden afgeleid van elke neiging om in opstand te komen.
Door propaganda, door hersenspoelingen, of hersenspoelingen in combinatie met farmaceutische methoden.
Dit lijkt de laatste revolutie."


Huxley heeft tegen Timothy Leary gezegd dat alleen de Bijbel de evolutietheorie nog in de weg stond.
“We voelden dat het tijd werd voor een nieuw soort humanistische godsdienst,
vriendelijk pluralisme, en een heidense wetenschappelijke instelling.”
Huxley geloofde dat een godsdienstige wederopleving in Amerika
met drugs zou beginnen, niet door bekeringen.


Neil Postman’s commentaar

Orwell was bang voor hen die boeken zouden verbieden.
Huxley vreesde dat er geen reden zou zijn om boeken te verbannen,
omdat er toch niemand zou zijn die ze wilde lezen.

Orwell was bang dat de mens niet meer over informatie zou kunnen beschikken.
Huxley was bang dat de mens met zo veel informatie zou worden overspoeld,
dat hij zou vervallen in passiviteit en egoïsme.

Orwell was bang dat de waarheid ons zou worden onthouden.
Huxley was bang dat waarheid zou verdrinken in een zee van onbelangrijke details.

Orwell was bang voor een cultuur van gevangenschap.
Huxley was bang voor een cultuur van onbeduidendheid
en oppervlakkige trivialiteit.

Orwell beschrijft de mens die met angst wordt geterroriseerd.
Huxley beschrijft de mens die door zijn jacht op plezier en vermaak wordt geterroriseerd.

Orwell was bang dat wat we haten onze ondergang wordt.
Huxley was bang dat wat we graag doen onze ondergang wordt.


Rivaliteit tussen Huxley en Orwell

Zoals uit het bovenstaande blijkt,
bestond er een zekere rivaliteit tussen de schrijver van Brave New World
en de schrijver van 1984 en Animal Farm.

Beide schrijvers zijn nog steeds populair en worden veel gelezen.
De verklaring is dat ze zouden waarschuwen voor een dystopie,
voor een totalitaire samenleving waarin de mens zijn waardigheid verliest.

Een totaal andere uitleg is dat beide schrijvers op de hoogte waren
van Elite plannen om de samenleving geheel onder controle te krijgen.
Hun werken zijn versies van bepaalde toekomstvisies of mogelijkheden.
Hoe gaan de plannen uitgewerkt worden en wat moeten we ons dan voorstellen
van de samenleving in de toekomst?

In die zin zouden Orwell en Huxley helemaal niet 'bang' zijn geweest
voor terreur of onderdrukking.


Meer over het ontwerp van het Aquariustijdperk

Dope, Inc., het boek van Lyndon LaRouche’s geheime dienst,
levert nog een lange lijst gegevens in chronologische volgorde
die betrekking hebben op het ontwerp van de New Age.
Een greep uit deze gegevens:

1820
De Quincy bekent dat de Engelse aristocratie en kunstenaars van zijn tijd veel opium gebruiken.
Verslaafd aan laudanum en morfine zijn o.a. S.T. Coleridge, Charles Dickens, Carlyle, Rosetti,
Elizabeth Barrett Browning, Tennyson.

1859
Een groep stinkend rijke mensen, waaronder J.P. Morgan,
richt in de Verenigde Staten het Nationaal Historisch Museum op,
voor onderwijs, onderzoek, tentoonstellingen en publicaties.

De evolutiegedachte van Darwin wordt gepromoot en populair gemaakt;
het museum zou ‘de jeugd leren om de wondere werken van de Schepper
door middel van evolutie leren waarderen.’

1902
William James, psycholoog van Harvard, definieert godsdienst opnieuw:
het is ‘eerder een ervaring dan een dogma’.

1930
James A. Baker werd geboren; de vierde generatie Baker.
De Bakers waren betrokken bij Exxon, Mobil, Atlantic Richfield, Standard Oil.
Een van de grote sponsors van ‘beheersing van bevolkingsaantallen.’
De Bakers ondersteunden eugenetica-programma's - ter 'verbetering' van het menselijk ras -
en methodes om mensenmassa's te onderwerpen door middel van 'social engineering.'

1949
Oprichting van de Société Européenne de Culture.
Deze denktank trekt intellectuelen aan uit Oost en West.
Ze organiseren een ‘internationale cultuur’, gebaseerd op het verwerpen van grenzen,
waardoor de zelfstandigheid van staten wordt aangetast.

1952
Andrijah Puharich, arts, geboren in 1918, legt het eerste contact
met De Negen, de meest verheven breinen uit het Universum, door middel van een medium.

1952
Eerste Internationale Congres van de IHEU (Internationale Humanistische en Ethische Unie) in Amsterdam.
IHEU vertegenwoordtigt meer dan 3 miljoen leden in 30 landen.
Vroege sponsors van IHEU speelden een sleutelrol in de latere oprichting van de Verenigde Naties:
Lord Boyd Orr was de eerste directeur van de Wereld Voedsel Organisatie.

1958
Huxley noemt Bill Wilson, mede-oprichter van de AA, de ‘grootste sociale architect van onze tijd.’
Syanon was een revolutionair programma voor verslaafden,opgericht in Ocean Park door Chuck Dederich.
Het werd populair omdat drug- en alcoholgebruik zich uitbreidde.

1960
John Beresford koopt H-00047 voor 285 dollar.
Niet lang daarna belandt deze synthetische drug in de lichamen van Donovan, Paul McCartney,
Keith Richards, Paul Krassner, Frank Barron, Huston Smith, Aldous Huxley, Paul Lee, Richard Katz,
Pete La Roca, Charlie Mingus, Saul Steinberg, Timothy Leary, Richard Alpert, Ralph Metzner,
Alan Watts, Jean Houston en nog wel duizend anderen.
Volgens de belangrijkste distributeur van het spul, Michael Hollingshead, hebben hij en zijn vrienden
“meer mensen verlicht dan wie dan ook in de geschiedenis van de mens.”

1960
Timothy Leary gebruikt zijn eerste paddenstoelen in Mexico.
Tijdens het schooljaar 1960-61 beginnen Leary en Alpert een serie experimenten
op studenten die op Harvard hun studie bijna voltooid hadden. Ze kregen psilocybin;
toen ze paddestoelen kregen, kwamen ze met mystieke ervaringen die erg leken
op de mystieke ervaringen van de Christelijke heiligen waarover ze in boeken hadden gelezen.

1964
Het gebruik van peyote tijdens godsdienstige ceremonies wordt legaal in Californië.

Geen enkel idee van de “Now Generation” in 1964 is jonger dan 30 jaar.

Ken Kesey en zijn Vrolijke Lolbroeken (Merry Pranksters) toeren door Amerika en delen gratis LSD uit.

1965
Alice Baily heeft de meeste New Age boeken geschreven.
Ze schrijft: “De Illuminati hebben het ras altijd voorwaarts geleid;
kenners, mystici en heiligen hebben ons steeds de hoogte van ras- en individuele mogelijkheden geopenbaard.”

Allen Ginsberg gebruikt de woorden “flower power";
Michael Fallon gebruikt het woord “hippie” als scheldwoord.

1965
Ken Kasey levert LSD aan een groep Hells Angels.
Zij zouden sterk betrokken raken bij zowel de vraag als levering tot aan het einde van de jaren 60.

1961
Prins Philip en Prins Bernard richten Het World Wildlife Fund op,
Het wereldnatuurfonds, ‘om de natuur te beschermen’.

1966
Pas in dit jaar werd LSD-gebruik bij wet verboden. Voor die tijd was het legaal.

1967
De musical “Hair” werd uitgebracht.
Het lied Aquariustijdperk - The Age of Aquarius – gaat over de invloed
die op het eind van de eeuw gevoeld wordt – tijdens de dageraad
van het Aquariustijdperk. Dat duurt van 2000 tot 4000 na Christus.

1967
Veel LSD-druggebruikers in San Francisco zijn overgestapt op speed.
Tijdens lezingen in het land zegt Timothy Leary:
Turn on, Tune In, and Drop Out. Het wordt een slogan.
(Turn on to the scene = Richt je op het toneel, fig. gebruik drugs, zorg dat je high wordt;
Tune into what is happening = stem je af op wat er gebeurt,
Drop out of high school, college etc = ga van school af, stop met studeren.)

1967
is The Summer of Love (Zomer van de Liefde): concerten in San Francisco.
Rond de 10.000 mensen horen speeches, dansen op muziek van bands uit San Francisco,
zingen Hindoe- en Boeddhistische rituelen, krijgen gratis kalkoensandwiches,
waarvan een deel met gratis LSD. Men viert de geboorte van de tegenculturele beweging.

1967-68
Veel voormalige LSD-gebruikers stappen over op mescaline.
De innerlijke beleving bij mescaline is minder groot,
maar het levert meer spectaculaire visuele verschijnselen op.

1969
Woodstock Music and Art Festival, New York.
Jim Hendrix, Joan Baez, Ritchie Havens, Jefferson Airplane,
The Who, the Grateful Dead, Carlos Santana.

1970
Margareth Mead zegt: “Deze generatiekloof is geheel nieuw. Hij is wereldwijd en universeel."

De Bilderbergers voerden discussie over de functie van universiteiten in de toekomst in onze maatschappij.

22 april 1970, “Dag van de Aarde”

Norman Cousins, van de CFR (Council of Foreign Relations), zegt: De mensheid heeft een wereldorde nodig.
De volledig zelfstandige natie is niet in staat het probleem van milieuvervuiling eigenhandig op te lossen ..
Het beheer van de planeet vraagt om een wereldregering.


1975
Professor Richard A. Falk van Princeton (Council of Foreign Relations)
presenteert een kaart over ‘De Schepping van een Rechtvaardige Wereld’.
Hij noemt de jaren zeventig het decennium van bewustzijnsuitbreiding;
de jaren tachtig het decennium van het in beweging brengen van de mensen;
En de jaren negentig het decennium van transformatie.

1975
De “Meesters” laten Alice Bailey weten dat de tijd is gekomen
om Het Plan openlijk naar buiten te brengen.

1978
Massamoordenaar Jim Jones werkte indirect samen met Bertrand Russell
en Aldous Huxley in de Peace Plegde Union.
New Agers waren trots op hun Jim Jones en zijn Tempel der Mensen,
tot het (zelf)moorddrama in Guyana waarbij meer dan 900 mensen stierven.
Uit autopsies van de lichamen kwam naar voren dat 700 van de 900
waren gestorven door geweerschoten en wurging – niet door vergif.
Onder de drugs die in de stad van Jones gevonden werden,
bevond zich een speciale drug die in het programma MK Ultra van de CIA werd gebruikt.
Heeft de CIA meer dan 900 mensen vermoord om een grootschalig drugexperiment te verdoezelen?

Jaren 70
Leden van de directie van Esalen worden steeds afhankelijker van De Negen.
Ze vermelden hen zelfs als leiders van hun programma’s in brochures.
Mike Murphy raakte geïnteresseerd in Russische parapsychologie.
Tot in de jaren tachtig was er een uitwisselingsprogramma tussen Esalen en de Russen.
Andere leidinggevenden in Esalen waren Carlos Castaneda,
het Nederlandse medium Peter Hurkos (koffermoordenaar, vluchteling en stichter van de Dag van de Aarde),
Ira Einhorn, Rollo May, Jack Sarfatti, John Lilly.

1980
De Nieuwe Tijd wordt tot wereldbeweging gebombardeerd in Marilyn Ferguson’s boek,
De Aquariussamenzwering. Het wordt een soort New Age Bijbel.
Het verkoopt reïncarnatie als pilaar van het New Age systeem
en geeft het in de moderne tijd weer geloofwaardigheid.

New Age volgelingen noemen als invloedrijkste personen:
1) Pierre Teilhard de Chardin
2) Aldous Huxley
3) Carl Gustav Jung
4) Abraham Maslow.

1982
New Age leider Benjamin Creme zegt:
Wat is het plan? Het behelst de oprichting van een wereldregering
en een nieuwe wereldgodsdienst onder Maitreia.

Slogans en kreten: “De Nieuwe Christus is nu hier.”
“Zonder rechtvaardigheid kan er geen vrede zijn.”

Jaren 80
Joseph Campbell promoot wereldwijd door middel van boeken en lezingen
het idee dat er veel wijsheid zit in primitieve mythen.
De cultus van Osiris-Isis, zegt hij, is net zo waardevol als de “Christus-mythe.”

1985
Norman Cousins zegt: “De wereldregering is in aantocht.
Het is, in feite, niet meer tegen te houden.”

1987
Texe Marrs geeft een overzicht van 13 sleutelkenmerken van de Nieuwe Tijd:
1) Een wereldregering, wereldpolitiek, wereldmaatschappij
2) Wederopleving van de godsdienst uit Babylon:
mysteriën, dodencultus, occultisme, immoraliteit.
3) Een New Age Messias
4) Spirituele Gidsen
5) Roep om Wereldvrede, Liefde en Eenheid
6) New Age leringen die zich wereldwijd verspreiden in alle lagen van de bevolking
7) Verspreiding van de stelling dat Jezus geen God is en ook niet de Christus/verlosser;
8) Alle godsdiensten gaan deel uitmaken van de Nieuwe Wereldgodsdienst;
9) Christelijke principes worden in diskrediet gebracht of verworpen;
10) Kinderen worden verleid en geïndoctrineerd met New Age dogma’s;
11) De mens wordt gevleid met de gedachte dat hij Goddelijk is;
12) Wetenschap en de Nieuwe Wereldgodsdienst versmelten met elkaar;
13) Eliminatie van de Christenen die zich tegen het Plan verzetten.

De 9 pilaren van de Nieuwe Tijd:
1) Oosterse mystiek
2) Mind control door middel van psychologie
3) Kosmische mysterie-leringen
4) Het aanbidden van wetenschap als openbaring
5) Onmiddellijke evolutie
6) Hedonisme
7) Pantheisme (leer dat alles God/goddelijk is)
8) Zelfzuchtigheid; het Zelf centraal
9) Leiderschap van wezens die in spiritueel opzicht superieur zouden zijn.

1991
De leden van de Club van Rome verklaren in een verslag over de wereldregering:
“Alle genoemde gevaren zijn veroorzaakt door menselijk ingrijpen…
De Echte vijand is dus de mens zelf.”

Brock Chrisholm, directeur van de Wereld Gezondheidsorganisatie:
“Om een wereldregering te verkrijgen, moeten mensen uit hun geest verbannen:
hun individualisme, hun loyaliteit aan familietradities,
hun nationalisme, en hun religieuze dogma’s.“


Verwante pagina's: Preston Nichols en de Muziekindustrie
Social Engineering en de Beatles

Overzicht vertalingen

Home