Obama als hypnotiseur
Deel 3: Speechanalyse en meer details

Op deze pagina:
* Speechanalyse: Turn-the-page speech, 2007
* Speechanalyse: Democratische Conventie, 2008
* Obama's hypnosetechnieken: gebaren, lichaamstal, logo
Agressief wijzen
Hoofd schuin naar rechts houden
Warme gevoelens oproepen en met jezelf verbinden
Obama's logo
* Zichtbare effecten van Obama's hypnose
* Nawoord

De volgende voorbeelden zijn te vinden op het internet.

Turn-the-page-speech: Democratische conventie in Californië, 2007

Obama begon deze speech met het vertellen van een verhaaltje:

Het is nu iets meer dan twee maanden geleden (pauze) dat we met deze campagne voor het Presidentschap (pauze ) zijn begonnen. (pauze) In die tijd hebben we (pauze) door het hele land gereisd. (pauze) En voor het begin van elke bijeenkomst (pauze) heb ik meestal de gelegenheid (pauze) om even rustig te zitten (pauze) en alleen te zijn met mijn gedachten. (pauze) En ik kwam er achter (pauze) dat ik dan nadenk (pauze) over de vraag (pauze) waarom ik mij eigenlijk geroepen voel (andere toon; duim-en-wijsvingergebaar bij 'ik') een beroep uit te oefenen (pauze) in dienst van het grote publiek. (pauze)

Dat vertellen van een verhaaltje is een techniek die Obama vaak gebruikt. Het is zeer geschikt als instrument voor massahypnose omdat er beelden worden opgeroepen, beeldspraken worden gebruikt, ritme wordt geïntroduceerd, we ons weer een beetje als kinderen voelen aan wie iets wordt voorgelezen, en we naar een andere tijd worden gevoerd waardoor ons onbewuste de informatie doorkrijgt dat het hier alleen maar om een onschuldig verhaaltje gaat. Geen enkele reden om onze uitsmijter op zijn hoede te laten zijn.

Obama spreekt langzaam, er zitten nooit meer dan 8 woorden tussen de pauzes, en de mensen hangen aan zijn lippen. Hij gebruikt een techniek uit het boekje: hij vertelt een verhaal over een thema rond 'trance'. Zo'n verhaal beschrijft een hypnotisch proces, zoals je ontspannen tijdens een vakantie, of het kijken naar een film. Hier beschrijft Obama zichzelf terwijl hij "rustig zit" en "een moment van bezinning" heeft. Hij beschrijft het verhaaltje niet in de verleden tijd, maar gebruikt doelbewust de tegenwoordige tijd.

Dit verhaaltje weerspiegelt elk individu in het publiek, die op dat moment ook rustig zit, en wordt aangespoord tot een moment van bezinning. In het verhaaltje gaat het over Obama die even rustig nadenkt, maar het publiek ontvangt dit als een opdracht om ook zelf even rustig na te denken en zo een trance-achtige toestand te bereiken. Er zijn nog veel meer woorden die een hypnotiseur tot zijn beschikking heeft om zo'n naar binnen gekeerde trance-achtige toestand op te wekken, zoals: zich afvragen, voelen, zich herinneren, ervaren, leren, geloven.

Vervolgens vraagt Obama zich af waarom "IK mij geroepen voel.." waarbij het woord "ik" in een andere toon wordt uitgesproken. Het onderbewustzijn vangt dit op. Op het moment dat hij dit woord "ik" uitspreekt, maakt hij het duim-wijsvinger-gebaar, om iets te verankeren. Woorden als "even rustig zitten" en aandacht geven aan je gedachten zijn woorden die hypnotiseurs gebruiken om een trance op te wekken. Logisch gesproken is er geen enkele reden waarom Obama het wil hebben over rustig zitten nadenken aan het begin van zo'n belangrijke speech, maar voor elke hypnotiseur is dat overduidelijk.

Als Obama het in zijn speech heeft over het "scheiden van de Rode Zee" dan maakt hij daar een merkwaardig handgebaar bij. Hij beweegt zijn handen naar beneden en uit elkaar met de handpalmen naar beneden gekeerd - alsof hij zelf God is die bezig is die Rode Zee te scheiden. Hier komen we op terug.

Obama's speech June 10, 2008

Voorbeeld van hypnotisch verankeren, weglating, afleiding, leading

Zestien maanden zijn voorbij gegaan (pauze) sinds we voor het eerste samen (pauze) op de trappen van het Oude Capitool stonden (pauze) in Springfield, Illinois. Duizenden (pauze) mijlen hebben we gereisd, (pauze) miljoenen stemmen gehoord. (pauze) En omdat jullie gezegd hebben.. (pauze) .. omdat jullie hebben besloten (pauze) dat er verandering moet komen in Washington... (pauze); omdat jullie geloofden (pauze) dat dit jaar anders moet zijn dan de andere (pauze); omdat jullie ervoor hebben gekozen (pauze) te luisteren, niet naar jullie twijfels of angsten (pauze) maar naar jullie hoop en hoogste verwachtingen (pauze) komt er vanavond een einde (pauze) aan een historische reis (pauze) en begint een nieuwe (pauze); een reis (pauze) die Amerika een betere toekomst brengt (pauze). Omdat jullie dat hebben gekozen (pauze) vanavond (pauze) kan ik hier staan en zeggen dat ik (pauze) kandidaat voor de Democratische Partij ben, om te worden.. (pauze) de President van de Verenigde Staten van Amerika!

• onnatuurlijk langzaam praten

• langzaam opvoeren van volume

• opvoeren trance; eindigt in lead: Obama zal President worden

• begint weer met een verhaaltje: samen op die trappen staan, duizenden mijlen gereisd etc: opwekken trancetoestand; uitnodiging om mee te reizen naar een andere tijd en je voor te stellen wat hij zegt.

• Tijdens het verhaaltje laat Obama je tellen van laag naar hoog: 16 maanden, duizenden mijlen, miljoenen stemmen. Dit is een techniek om de dominante hersenhelft te overbelasten door het een onmogelijke taak te geven. Het is een techniek om de uitsmijter af te leiden.
Iedereen kan zich een voorstelling maken van 16 maanden, dus doet men dat. Duizenden mijlen reizen is (voor een Amerikaan) ook geen probleem. Maar die miljoenen stemmen kan de bewuste geest niet voorstellen en hier wordt de onderbewuste geest geactiveerd. Men zal nu niet langer precies proberen voor te stellen wat er wordt gevraagd terwijl de uitsmijter buiten spel staat.

• Oorzakelijk verbinden: het gebruik van maar liefst 5 x 'omdat' leidt naar de 'lead': het presidentschap van de VS. Er is geen oorzakelijk verband tussen die 5 x "omdat" en Obama's presidentschap, maar dat heeft hij er onderbewust wel van gemaakt. We zijn ook geprogrammeerd om te geloven dat er na vijf x "omdat" wel iets logisch zal volgen. (Omdat A, omdat B, omdat C, omdat D, omdat E, dus X)

• Obama gebruikt handgebaren - niet bij de woorden kandidaat voor de Democratische Partij maar wel heel nadrukkelijke bij de woorden President van de V.S.

• Bewust gebruik van de programmerende woorden "decided"(jullie hebben besloten), "believed", "chose". Men wordt in trance gebracht, de uitsmijter wordt afgeleid en er wordt een hypnotische suggestie ingelegd, maar het onderbewustzijn krijgt te horen dat men zelf al iets heeft besloten, of gelooft, of heeft gekozen. Deze woorden krijgen bijzondere nadruk in het spraakpatroon.

• pacing
"Tonight here in Minnesota" - het is tonight, men is daar in Minnesota - dit is allemaal waar.
"You decided change must come to Washington" - een pace, want iedereen weet dat er iets moet veranderen
"Dit jaar moet anders zijn dan de andere"- een pace, want elk jaar is al anders
".. kan ik hier staan en zeggen..." Obama staat daar echt en zegt iets. Pace. Ons onderbewustzijn wordt geprogrammeerd om nu alles voor waar aan te nemen wat deze schijnbaar betrouwbare spreker zegt.

• "jullie hoop en hoogste verwachtingen" (alsof Obama die kent) worden hier verbonden met de lead: Obama als president.

• Het duim-en-wijsvinger handgebaar: bij de woorden "believe" en "chose".

• Onderliggende structuur: door basistechnieken van hypnose zoals weglaten, vervormen en generaliseren, verandert de onbewuste geest de inhoud van de boodschap alvorens deze als waarheid op te slaan. De hypnotiseur is zich bewust van deze bewerkingen en speelt daar bewust op in.

De boodschap die een individu opslaat is zoiets als: "wij samen .. omdat ik heb besloten dat er verandering moet komen .. omdat ik geloof dat dit jaar anders moet worden .. omdat ik ervoor heb gekozen te luisteren .. naar mijn hoop en hoogste verwachtingen .. moet Obama President worden."

• Later in zijn speech (9 min 55) zegt Obama: "All of you chose to support a candidate you believe in deeply." (Jullie hebben er allemaal voor gekozen om een kandidaat te steunen waar je bijzonder in gelooft.) Dit is een hypnotische programmering, meer niet! Want het is zeer aanmatigend om letterlijk aan te nemen dat iedereen die jou steunt ook een diep geloof in jou heeft.
Obama's tactiek is dus niet om mensen te vragen hem te steunen, maar om hen te vertellen dat ze dat al doen, met de suggestie dat ze daar zelf voor hebben gekozen.

• Tegen het einde van zijn speech (20:40) komt een hoogtepunt, zowel in intensiteit, emoties, een luide spreektoon en verhoogd tempo. Leerkrachten zouden meer betaald moeten krijgen, zorgvoorzieningen moeten voor iedereen beschikbaar komen, dat is de verandering die we nodig hebben, en daarom wil ik (Obama) President van de VS worden. Pacing en leading. Uitsmijter buiten spel. Want hij legt nergens uit waarom HIJ dan de meest geschikte kandidaat is. Dit ontbrekende element blijft ontbreken, maar dit stoort het doelwit niet, want zijn onderbewustzijn heeft deze gebrekkige logica al binnengelaten.

Turn the page-speech

De bladzijde omslaan. Dat is niet zo maar een kleurrijke metafoor die Obama gebruikt. In zijn speech in California in 2007 gebruikt hij deze woorden maar liefst 14 keer! Door de herhaling wordt het een anker; een voorgeprogrammeerde reactie, en het roept emoties op.

Als jouw lichaam is geconditioneerd om op een bepaalde manier te reageren op een bepaalde stimulus, dan heet dat een voorgeprogrammeerde reactie. Je weet dat verandering een 100% zekerheid is. Als je aan het lezen bent en je hebt de bladzijde in je hand, dan is het 100% zeker dat je die gaat omslaan. Als je aan het lezen bent, ben je ook in een vorm van trance. Juist de intelligentere mensen hebben in hun leven duizenden bladzijden van boeken omgeslagen. Obama probeert deze onbewuste actie - als je een bladzijde voor je neus hebt zul je hem omslaan - te verbinden met de keuze voor hem als president. Want als je in het stemhokje staat, met jouw pen in je je hand die eruit ziet als zijn duim-en-wijsvingergebaar, wil hij ook dat je de bladzijde omslaat en op hem stemt.

Speech 2008 - Democratische Conventie

In deze speech begint Obama weer een verhaaltje te vertellen over de droom die zijn ouders voor hem hadden. Hij gebruikt daarin de woorden belofte, hard werken, opoffering, ieder van ons kan zijn individuele droom volgen; en hij eindigt weer met de woorden: that is why I stand here tonight.

De woorden bevatten allemaal mooie ideeën waar elke Amerikaan achter kan staan; het zijn weer pacing beweringen. Hij legt weer op Ericksoniaanse wijze een oorzakelijk verband: daarom zou ik (Obama) president moeten worden. De bewering daarom sta ik vanavond hier is de lead, maar ook nog een pace, want hij staat daar die avond inderdaad ook letterlijk.

Er zijn drie manieren om "That is why I stand here tonight" uit te leggen:
1. Obama staat daar vanavond letterlijk.
2. Hij staat daar om de droom van zijn ouders waar te maken.
3. Hij staat daar omdat belofte, hard werken, opoffering, en het volgen van je droom de reden is dat hij daar staat.

De dominante hersenhelft is afgeleid en ondertussen accepteert de onderbewuste geest deze interpretaties alle drie als waar. Als de kritische factor (de uitsmijter) is afgeleid, wordt men zich niet bewust van het gebrek aan logica in dit oorzakelijk verband en dat is nu precies het trucje dat Erickson zo goed beheerste in zijn gesprekshypnose.

Obama's hypnosetechnieken:
gebaren,lichaamstaal, logo

1. Agressief wijzen

Als Obama ergens naar wijst en betrekkelijk boos kijkt tijdens zijn speeches, dan is hij bezig een commando te geven.

2. Hoofd schuin naar rechts houden

Tonya Reiman, de auteur van het boek "De kracht van lichaamstaal", zegt dat het schuin naar rechts houden van het hoofd een heel krachtig instrument is om anderen met jouw lichaamstaal te manipuleren. Dit is een zeer effectief teken van kwetsbaarheid.


In het dierenrijk is het kantelen van de kop een manier om de halsslagader bloot te geven als teken van kwetsbaarheid: ik ben geen gevaar voor jou. De ander zal in reactie daarop zijn verdedigingsmechanismen op een laag pitje houden.

Als Obama dus zo kijkt, is onze onbewuste reactie dat we ons geen zorgen hoeven te maken: we zijn veilig, we worden niet aangevallen. Geen enkele reden om extra op je hoede te zijn.

3. Warme gevoelens oproepen en met jezelf verbinden

Dr. Horton heeft 25 jaar gewerkt als hypnotiseur en neurolinguistisch programmeur. Hij noemt Obama een hypnotiseur en bekritiseert zijn "mind control-technieken."
Obama blijft onaangeroerd en is niet emotioneel, terwijl hij emoties kan oproepen en de mensenmassa's beweegt om hun hoop en dromen op hem te projecteren met zijn Yes we can, change, and we are the ones we've been waiting for-speeches.

Na het oproepen van emoties in zijn publiek zal Obama zichzelf aanraken, zijn gezicht of zijn das aanraken, waardoor hij de opgeroepen emoties op zichzelf betrekt. Zonder dit proces te begrijpen zal het publiek deze emoties (warme gevoelens voor JFK bijvoorbeeld) met Obama gaan associëren.

4. Obama's logo


* De cirkel is ook een O - van Obama.
* Het logo heeft een grote hypnotiserende kracht, omdat je er niet naar kijkt, maar er doorheen kunt kijken. Dit ziet eruit als "het licht aan het eind van de tunnel" voor het onbewuste, terwijl men dit op bewust niveau niet door heeft.
* Het logo is altijd op het podium aanwezig: niet te groot, zodat het niet te veel opvalt voor het bewustzijn, maar groot genoeg om het onderbewustzijn niet te ontgaan.

(N.B. Maxwell en Tsarion hebben informatie verspreid over de symboliek van diverse Illuminati-symbolen. De kleuren rood-wit-blauw zijn terug te voeren naar de drie stammen van Egypte; en ook zonnecultus-symboliek zit in dit logo.)

De zichtbare effecten van Obama's hypnose

Obama wordt de "grootste leider van een generatie" genoemd, nog voor de verkiezingen in 2008 - dus zonder staat van dienst. Miljoenen mensen vereren deze man die niets anders heeft gedaan dan speeches gegeven. Hij is in 2008 populairder dan JFK, die wel een bijzondere staat van dienst had.

Obama lijkt meer op een American Idol, een muziekster, met horden fans. Mensen zitten zo geboeid naar hem te luisteren dat ook verslaggevers opmerken dat er iets bijzonders aan de hand is, al weet men niet wat. Velen zien hem als The One, de Verlosser, gezonden door God zelf. Er zijn mensen die op zoek gaan naar wat hij echt wil en tot de ontdekking komen dat zijn aanbod kan worden samengevat met de woorden: "Ik bied hoop - vertrouw op mij." Meer zegt hij inhoudelijk niet.

Obama houdt ons voor de gek, eindigt de schrijver van dit lange artikel. Hij sust ons in slaap en wij zijn als kleine kinderen die naar zijn verhaaltjes luisteren.

Nawoord

De schrijver van dit lange document heeft zijn best gedaan om al zijn bewijsmateriaal te ondersteunen met bergen bronverwijzingen. Hij nodigt de lezer uit na te gaan of wat hij beweert waar is en zelf onderzoek te doen. Daarbij beseft hij wel dat het artikel lang is en van mensen vraagt dat ze de tijd nemen om ergens echt goed in te duiken. In deze tijd levert dat al meteen een hoop afvallers op.

Zoals velen die bezig zijn bewijs van allerhande manipulaties aan het licht te brengen, gelooft ook deze schrijver vrij naïef dat het Amerikaanse publiek in opstand zou komen als men zou begrijpen dat de president van Amerika niet een wijze man en groot leider op de juiste plek is, maar een marketingproduct met een team van vakkundige social engineers achter zich.


Ik geef Engelse les op een middelbare school en heb in mijn 5-vwo-klassen een les besteed aan subliminale beïnvloeding. Ik begon met een korte powerpoint presentatie over subliminale boodschappen. De leerlingen waren bijzonder geïnteresseerd en zaten vol aandacht te luisteren. Daarna heb ik een kort filmpje van Derren Brown laten zien, waarin hij een experiment opzet. Hij bewijst daarin dat zelfs twee mannen die werken in de reclame-industrie net zo ontvankelijk zijn voor subliminale beïnvloeding als ieder ander.

De leerlingen moesten eerst discussiëren in groepjes en daarna individueel vragen beantwoorden over het filmpje. De laatste vraag was naar hun eigen mening over dit soort praktijken, waarbij mensen zonder hun eigen toestemming worden overgehaald om iets te doen of te kopen. Op een aantal van 60 leerlingen waren er slechts 3 echt verontwaardigd. De rest vond het slim, of men had er geen bezwaar tegen omdat men het toch niet in de gaten had (dit is 5 vwo - onze toekomstige academici) en er zat ook een enkeling met een Anunnaki-mentaliteit bij die later een groot eigen bedrijf wil en deze technieken dan zeker zou inzetten.

Wat mij verbaasde aan deze reacties was dat men het wel echt leuk en interessant vond, maar tegelijkertijd geen bezwaar maakte tegen het gemanipuleerd worden. Het worden vermaakt en leuk bezig gehouden worden tijdens die les was voor velen belangrijker; de boodschap met al zijn implicaties was voor bijna niemand bedreigend.

Als de schrijver van het artikel verwachtte dat heel Amerika verontwaardigd zou ontwaken als men ontdekt dat Obama een hypnotiseur is, vooral toen zijn artikel zo'n internetsucces werd, dan zal het uiteindelijke effect hem zwaar zijn tegengevallen.

31 december 2012

Alex Jones interview - BBC One Sunday Politics - 9 juni 2013
Overzicht vertalingen

Home