Obama als hypnotiseur
Deel 2: Waar Obama mee bezig is

Op deze pagina:
* BeLIEve
* Effecten van massahypnose
* Hypnose illegaal verklaard
* Hypnosethecnieken: pacing en suggestie aanreiken
* Bovenliggende en onderliggende structuren
* Schijnbare causaliteit
* Afwezigheid van details
* Trancetoestand opwekken: onnatuurlijk langzaam spreken,
ritme, vaag taalgebruik en trans-derivatie,
gebruik van beelden en voorstellingsvermogen,
emoties oproepen, taalpatronen opstapelen,
handgebaren

De schrijver van het artikel beweert nogal naÔef, dat wanneer de mensenmassa erachter zou komen dat een politicus bezig is zijn publiek om de tuin te leiden, dit een onmiddellijk eind van zijn carriŤre zou betekenen.

Vervolgens beweert hij: "Onze geloofsovertuigingen zijn doorgaans gebaseerd op ons rationele vermogen tot oordelen en een bewuste analyse van de wereld."

Een geheime agenda van diverse Elite duisterlingen betreft het geheim houden van de Mind Control technieken die op de slavenbevolking worden losgelaten. Deze technieken zorgen ervoor, dat de geloofsovertuigingen en meningen over deze wereld volledig zijn voorgeprogrammeerd, opgelegd, aangereikt, en zeker niet kritisch bekeken en besnuffeld door de uitsmijter van onze bar. Dat is een van de redenen waarom een lang document als dit over hypnose door bepaalde mensen wel gelezen en begrepen zal worden, maar er bepaald geen gevaar voor een volksopstand dreigt.

Obama werkt met de suggestie "beLIEve" - wat op subliminaal niveau betekent: neem iets aan omdat je het gelooft, niet omdat je weet dat het waar is. Het mag best een leugen zijn (LIE) maar dat maakt niet uit: je gelooft het toch. Hij werkt met de suggestie dat je hem "KIEST" - terwijl je dat helemaal niet zelf hebt gedaan.

Obama spreekt over het gezinsleven en over onze kinderen in een hypnotiserend tempo, en roept zo allemaal warme gevoelens op, die hij vervolgens associeert met zichzelf. Zo kan zijn publiek naar huis met gevoelens van warmte en verbondenheid die kunstmatig zijn opgeroepen, zonder dat men door heeft hoe hij dat heeft gedaan. Een geweldig man, die Obama. Iemand die je kunt vertrouwen, die Obama. Je gaat naar huis met het idee dat jij zelf hebt besloten hem te steunen en op hem te stemmen.

De uitsmijter is buiten spel gezet en het publiek spreekt vol passie over Obama. Informatie over Obama die de aangenomen suggesties tegenspreekt kan niet meer binnenkomen: het past niet bij de waarheid die het onderbewustzijn heeft aanvaard.

En zo komt het dat Obama president kon worden zonder een bijzondere staat van dienst, zonder ooit uitspraken te doen over wat hij precies gaat doen (CHANGE - verandering, maar wat en hoe? Die details vult hij niet in). Hij kan van de ene dag op de andere een andere positie innemen over bepaalde overheidsbesluiten zonder daar een verklaring voor te geven; er kan bewijs boven komen drijven van contacten uit zijn verleden met extremisten, racisten, contacten met Iran en Hamas; hij kan beweren dat hij een goed Katholiek is zonder iets te weten over zijn eigen pastoor.

Op het bewuste niveau is al deze informatie storend voor een kritisch denkend mens, maar het onbewuste twijfelt niet... Obama for president!

Effecten van massahypnose

Veel experts zouden beweren dat gesprekshypnose letterlijk een vorm van Mind Control is - Mind Control door middel van het gesproken woord. De verrichtingen van Derren Brown en anderen tonen aan dat gesprekshypnose kan worden gebruikt om iemand zijn portemonnee aan je te laten overhandigen.

Joost A.M. Meerlo schreef het boek Rape of the Mind (Verkrachting van de Geest). Hij bespreekt de gevaren van massahypnose:

(Uit: Hoofdstuk 3)
Veel kwakzalvers werken met hypnose, niet om hun slachtoffers te helen maar om hen te onderwerpen. De vraag is of iemand onder hypnose in staat is een misdaad te plegen die hij bij vol bewustzijn niet zou begaan. Veel psychologen geloven dat dit niet mogelijk is, maar wat iemand gedwongen kan worden te doen hangt feitelijk af van de mate waarin hij afhankelijk van hypnose kan worden gemaakt en hoe vaak de post-hypnotische suggesties kunnen worden herhaald.

De manier waarop mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi's werden geconditioneerd behoudt nog jaren en jaren zijn effecten. Onder hypnose kan een slachtoffer een mentale slaaf van zijn meester worden. Hij wordt 'bevrijd' van enige morele verantwoordelijkheid voor zijn daden. Ook Pavlov beweerde dat propaganda hele mensenmassa's onder hypnose kan brengen. Amerikanen geloven dat hen dat niet kan overkomen, omdat ze in een democratie leven...

Hypnose illegaal verklaard

In 1954 probeerde de politie een bekentenis los te krijgen van een verdachte. Toen dat niet lukte, werd de hulp van een hypnotiseur ingeroepen waarna de verdachte bekende. Het gevecht over de vraag of zijn bekentenis tegen hem kon worden gebruikt in de rechtszaal kwam bij het Hoge rechtshof terecht; dat besliste dat zijn getuigenis onder hypnose ontoelaatbaar was.

Net zoals iemand onder hypnose aan de hypnotiseur toegang kan verlenen tot zijn bankrekening, zo zou het Amerikaanse publiek tegen hun eigen vrije wil in op Obama gaan stemmen. En dat is illegaal.

Velen steunen hem zoals een roker zijn eigen hunkering naar een sigaret blijft voeden. En net als rokers verkondigen ze met het grootste gemak de kromme logica die nodig is om hun eigen gedrag te rechtvaardigen.

Hypnosetechnieken: pacing en suggestie aanreiken

Pacing en het aanreiken van de suggestie (lead) is de basis voor verborgen hypnose. Een suggestie in de wereld van hypnotiseurs is geen voorstel dat men rationeel en kritisch overweegt; het is juist iets dat de bar binnen glipt wanneer de uitsmijter even niet oplet.

Onder suggestie verstaan we de nieuwe informatie, bewering of het commando dat de hypnotiseur wil opleggen aan zijn slachtoffer.

De ademhaling is een voorbeeld van een gewone pace bij hypnose. Meestal zijn we niet bewust aan het ademhalen en staat ons onbewuste aan het roer.

Voorbeelden uit de speech van Obama in 2008 betreffen waarheden als een koe die in de taal opgesloten zitten. Het publiek vermoedt niets, maar het zijn waarheden die het onderbewuste herkent als absoluut waar, en die doelbewust worden herhaald.

Twee voorbeelden: now is the time (de tijd is nu) en as I stand here before you (zowaar ik hier voor u sta). Dit zijn waarheden die niet kunnen worden ontkend: de tijd is nu, op het moment van spreken, en terwijl hij zijn publiek toespreekt staat hij daar voor hen. De boodschap die men ontvangt (buiten het kritisch denkend vermogen om!) is: deze man spreekt steeds de waarheid.

In zijn 'convention speech' van 2008 gebruikte Obama de woorden 'that's why I stand here tonight', 'now is the time' en 'this moment' maar liefst 14 keer. Voorbeelden van waarheden waar iedereen het mee eens zal zijn: 'Now is the time to help families with paid sick days and better family leave, because nobody in America should have to choose between keeping their jobs and caring for a sick child or ailing parent." Dýýýh. Niemand zou moeten hoeven kiezen tussen het behouden van zijn baan en het kunnen zorgen voor een ziek kind of behoeftige ouder. En zo komen er nog een paar van die opmerkingen waar iedereen in het publiek het mee eens zal zijn.

Deze 14 'pacing'-taalpatronen zijn niet per ongeluk in Obama's speech terecht gekomen en het is al helemaal absurd om te geloven dat hij zich normaal zo zou uitdrukken. Het barst in zijn speech van de andere pacing statements waar iedereen het mee eens zal zijn, zoals we need change; we are the hope of our future en natuurlijk yes we can! De beweringen zijn vaag en betekenisloos, maar geven hoop en spreken vaak jonge mensen aan.

Hypnosetechniek: bovenliggende en onderliggende structuren

Obama verbergt zijn boodschappen in zijn taalgebruik. Het valt mensen daarom gewoonlijk niet op wat hij doet. Wat we hem horen zeggen heet de "oppervlaktestructuur" of de bovenliggende structuur. Dat is wat ons actieve bewustzijn opvangt en registreert. Maar de hypnosetechnieken zijn gericht op wat het onderbewustzijn opvangt en registreert: de onderliggende, diepere structuren. Op weg naar ons onderbewustzijn worden inhouden gewist, door elkaar gehusseld, veranderd en misvormd.

Een goede hypnotiseur wekt eerst een trancetoestand op en richt zich dan tot het onderbewustzijn van zijn cliŽnt of slachtoffer met behulp van die dieperliggende communicatiestructuren. De commando's worden indirect gegeven en het actieve dagbewustzijn wordt omzeild.

Om deze indirecte suggesties draait het bij gesprekshypnose. Hele handleidingen zijn geschreven met instructies voor dergelijke suggesties.

Schijnbare causaliteit

De verbindende beweringen van Erickson lijken op de manier waarop de onderbewuste geest informatie opneemt.

Na het toepassen van diverse pacing-technieken waarbij het kritisch denkvermogen buiten spel wordt gezet, komt de hypnotiseur met een 'lead' - een suggestie die hij zijn doelwit wil laten aannemen. Door pacing-beweringen ( die onomstotelijk waar zijn of die zo vaag zijn dat niemand ze tegenspreekt) oorzakelijk te verbinden met de 'lead' zal een slachtoffer deze suggestie voor waar aannemen.

Veel gebruikte verbindingswoorden zijn and, as, because, en that is why. Het is gebleken dat oorzakelijke verbanden een belangrijke rol spelen bij het aannemen van 'waarheden' en informatie door het onderbewuste. Een voorbeeld: "We need change . . . and . . . that is why I will be your next President." De pacing-bewering (we need change) wordt verbonden door zowel and als that is why met de lead: I will be your next President. Het feit dat verandering nodig is en ook zal plaatsvinden, wordt verbonden met Obama's presidentschap. Zeer onlogisch op bewust niveau, maar een onomstreden waarheid op onderbewust niveau.

Obama legt uit dat er problemen zijn en benoemt ze, maar maakt vervolgens niet duidelijk waarom hij de aangewezen persoon is om die problemen aan te pakken. Het maakt niet meer uit dat hij helemaal geen staat van dienst heeft die hem tot die aangewezen persoon zou maken. De toehoorder gaat naar huis met de hypnotische suggestie dat verandering nodig is en dat Amerika daarom Obama nodig heeft.

Afwezigheid van relevante details en wezenlijke informatie

Pacing - het aanbieden van al die ware beweringen - is het doel van Obama's speech. Daarom zal hij nergens in detail treden over oplossingen. Want als hij dat wel zou doen, zou hij daarmee het kritisch denkvermogen van zijn publiek kunnen activeren en dat wil hij nu juist voorkomen.

Obama beweert dat hij hoop geeft, maar zijn pacing is gebaseerd op reeksen beweringen die aangeven dat het niet goed gaat met het land. Gedurende het uiten van deze beweringen glimlacht hij niet; het lijkt er soms zelfs op of hij boos kijkt. En ook dat is geen toeval: iemand die jou boos toespreekt stuurt jou onbewust de boodschap dat hij autoriteit over jou kan uitoefenen en jou kan bevelen je op een bepaalde manier te gedragen.

Als Obama met die autoriteit spreekt en zegt dat het "tijd is voor nieuwe energie en nieuwe ideeŽn", dan kan hij op geen enkele manier aantonen dat hij die nieuwe energie en nieuwe ideeŽn kan leveren; maar zijn publiek gaat naar huis met het gevoel dat hij dat wel kan. Omdat hun onbewuste dat zo heeft opgeslagen en hun kritisch denkvermogen niet actief is geworden.

Obama heeft rechten gestudeerd aan de Harvard universiteit, en hij weet maar al te goed dat de logica in zijn speeches niet deugt.

Hynotische trancetoestand opwekken

Obama's speeches wekken een hypnotische trancetoestand op (= trance-inductie) door zeer langzaam spreken, ritme, intonatie, vaagheid, werken met beelden en metaforen en het opwekken van emoties.

1. Onnatuurlijk langzaam spreken
Dit is een bekende techniek die hypnotiseurs toepassen. Het dient meerdere doelen: het geeft het doelwit de tijd om te reageren op de suggesties, om de aangeboden beelden voor zich te zien, en de emoties te voelen die de hypnotiseur bewust oproept. Daarbij wordt het actieve bewustzijn op bijzondere wijze geboeid, want het wacht op wat er komt, en analyseert tegelijkertijd wat er wordt aangeboden.

Hypnose is zo sterk verbonden met het vestigen van de aandacht op ťťn bijzonder idee, dat hypnose ooit bijna de naam "mono-ideisme" heeft gekregen: exclusieve focus op ťťn enkel idee.

Die onnatuurlijk langzame spraak eindigt tenslotte in vuurwerk vol passie. Mensen vinden het prettig om zo gehypnotiseerd te worden, omdat dit de productie van serotonine en endorfine positief beÔnvloedt. Dit zijn natuurlijke drugs die het lichaam kan produceren, waardoor men zich prettig voelt.

Dr. Ansari definieert hypnose als volgt: hypnose is in essentie het vasthouden van de aandacht van het doelwit, waardoor deze buitengewoon beÔnvloedbaar wordt, en de gewenste suggestie kan worden ingelegd. Dat vasthouden van de aandacht bereikt Obama door langzaam en ritmisch te spreken, krachtige spraakpatronen te hanteren, vergezeld van de juiste handgebaren en lichaamshouding, met zijn logo niet al te nadrukkelijk aanwezig op de achtergrond.


2. Ritmisch spreken
Hypnotiseurs gebruiken korte zinnen of woordgroepen van 4 tot maximaal 8 woorden, bijna als een melodie. Ze doen dat niet alleen om de aandacht vast te houden. Het ritme is vast onderdeel van gesprekshypnose, omdat het zo toegang forceert tot de rechterhersenhelft (voor de meesten niet-dominant) waar muziek wordt verwerkt.

Sommige hypnotiseurs zijn ware meesters in het gebruik van tempo, toonhoogte en pauzes om op onderbewuste wijze indirecte suggesties over te brengen. Er zijn hele boeken verschenen over de verborgen betekenissen in taal waarbij de onderbewuste geest van het doelwit rechtstreeks wordt aangesproken zonder dat het actieve bewustzijn hier iets van merkt.


* 3. Vaag taalgebruik als trance inductie-instrument
Obama staat bekend om zijn vage uitingen zoals "yes we can" en "change." Hij krijgt zijn publiek zelfs zo ver dat iedereen deze vage woorden mee scandeert.

Trans-derivation: op zoek naar de juiste betekenis
Om het doelwit in trance te brengen met de methode van Erickson gebruikt de hypnotiseur, zoals gezegd: a) pacing en het afleiden van de dominante hersenhelft; b) de dominante hersenhelft gebruiken: activeren van taalverwerkingsprocessen die onder de drempel van het bewustzijn verlopen; c) toegang krijgen tot de niet-dominante hersenhelft.

Als we een bewering horen heeft deze een bovenliggende (of oppervlakte-)structuur. Maar elke schijnbaar enkelvoudige bewering kan op dieper niveau meerdere betekenissen hebben. "Trans-derivatie" is een moeilijk woord voor het proces waarbij ons onderbewuste op zoek gaat naar de juiste betekenis van de woorden in de gegeven context.

Als je iets gaat eten in restaurant "Het Oude Pannekoeckenhuijs" dan is de juiste betekenis van deze woorden in deze context dat het Pannenkoekenhuis oud is; niet dat men hier oude pannenkoeken serveert. Het selecteren van de juiste betekenis gebeurt voor ons bewustzijn schijnbaar vanzelf.

Het selecteren van de juiste betekenis (in het voorbeeld op grammaticaal niveau) gebeurt dus onderbewust, maar dat proces houdt onze dominante (linker) hersenhelft wel bezig! Als er meerdere betekenissen mogelijk zijn, biedt dit een vorm van afleiding. Dit is weer een manier om die uitsmijter af te leiden om ongewenste gasten naar binnen kunnen smokkelen. En hoe vager de beweringen zijn, hoe meer betekenissen er mogelijk zijn.

De onderbewuste geest reageert op aangeboden beelden, vergelijkingen, symbolen en tegenstrijdigheden, en gaat aan de slag om daar een passende betekenis uit te destilleren. Een effectieve hypnotische suggestie moet meesterlijk vaag zijn, want dat brengt al die onbewuste taalprocessen op gang; zo is onze uitmijter langere tijd afgeleid.

Een zeer ervaren hypnotiseur kiest het taalgebruik dat het meest geschikt is voor zijn doelwit. En het is geen toeval dat vaag, retorisch taalgebruik in de politiek zo normaal is dat wij er niet meer van opkijken.

Obama's change kan zo veel verschillende dingen betekenen voor zo veel verschillende mensen. Maar hij maakt er een hypnotische suggestie van die rechtstreeks in het onderbewustzijn van zijn publiek belandt en die hij verbindt met zijn naam. Op bewust niveau wil niemand stemmen op 'verandering' als je niet weet wat die verandering inhoudt. Op onderbewust niveau is dat de opdracht: stem op Obama die voor verandering gaat zorgen, ook al heb je geen idee wat hij daarmee bedoelt.

Toen zijn politieke tegenstander McCain zei dat hij en niet Obama de werkelijke kandidaat was die voor verandering ging zorgen, was Obama zeer gefrustreerd over die tactiek; omdat hij zo veel tijd en moeite had geÔnvesteerd in het hypnotisch programmeren van zijn publiek met het woord "change". Hij stond al te knarsetanden bij het idee dat zijn tegenstander met stemmen ging lopen op basis van zijn hypnotische suggesties!


4. Gebruik van beelden en voorstellingsvermogen als inductie-instrument
Het gebruik van metaforen (zoals: het leven is een achtbaan) is zo effectief in hypnose omdat zowel de bewuste als de onbewuste geest tegelijkertijd bezig worden gehouden. Door een logische of rationele component van de communicatie (= linkerhersenhelft) te combineren met visualisaties die gevoel of emoties oproepen kunnen overweldigende suggesties worden ingelegd. Creativiteit en beeldend vermogen hangen samen met een andere bewustzijnstoestand dan logisch beredeneren of analyseren.


5. Emoties oproepen
Obama's toespraken bevatten alle vier de stappen van gesprekshypnose:
1) aandacht opeisen en vasthouden
2) pacing om de kritische factor te omzeilen
3) het oproepen van een onbewuste reactie (emoties zijn geliefd)
4) de onbewuste geest het gewenste (de lead) laten aannemen

Een emotionele reactie vindt onbewust plaats. Het is een basistechniek in hypnose om een emotie op te roepen, waardoor het doelwit eenvoudiger programmeerbaar wordt. Zo'n emotie kan namelijk worden verbonden met andere onbewuste inhouden, zoals hypnose-opdrachten.

Obama gebruikt taal die niet alleen geestelijk uitdaagt (al is dat vaak onbewust), maar levert ook visueel en emotioneel iets aan waardoor de geest van de toehoorder geboeid blijft. De lange pauzes zijn dan niet saai maar fascinerend. Er komen talloze beelden voorbij die je aanspreken, zoals:

Turn the page (een bladzijde omslaan), a breeze is blowing across this nation ... and change is in the air. (er waait een zachte wind door onze natie ... en verandering hangt in de lucht); en het is tijd om 'een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis te gaan schrijven.' Als je hoort over die zachte wind die door het land heen waait, dan associeer jij dat op onderbewust niveau met ontspanning, aangenaam verpozen .. en dan komt die verandering die in de lucht hangt en die je al eerder hebt leren verbinden met Obama, ook al slaat dat verder nergens op.

6. Het opstapelen van taalpatronen
Obama's speeches duren 40 tot 50 minuten, en dat is maar liefst 20 tot 30 minuten langer dan normaal in de politiek. Waarom zou hij dat doen? Het geeft hem de kans om het proces van pacing en leading steeds te herhalen, vage waarheden te brengen en tussendoor steeds suggesties in te leggen. Als je dit langere tijd doet en de kans krijgt een heel arsenaal aan hypnosetechnieken te gebruiken, dan wordt die uitsmijter compleet buiten spel gezet. En als die kritieke factor zich verveelt of moe wordt, kan de hypnosetoestand van het doelwit zich steeds verder verdiepen.

7. Handgebaren
Veel mensen denken dat Obama's handgebaren verder geen betekenis hebben, of dienen om zijn woorden kracht bij te zetten op een verder onschuldige manier. Soms is dat zo, maar vaak ook niet! Sommige van zijn handgebaren maken wezenlijk deel uit van de het proces van hypnotische verankering of voor het inleggen van een commando.

Verankeren is een techniek die bij hypnose en NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) wordt gebruikt. Het doelwit wordt geprogrammeerd om op een bepaalde manier te reageren op iets dat een 'trigger' heet. Die trigger kan een woord, of een geluid of een gebaar zijn. Een doelwit kan dan worden getriggerd om in een bepaalde psychische toestand terecht te komen of een commando uit te voeren.

In een van zijn experimenten brengt Derren Brown zijn doelwit compleet in verwarring door hem ergens valselijk van te beschuldigen en tegelijkertijd heel onzeker te maken. Als hij in die toestand is klinkt er op de achtergrond in het hotel een bel met een kenmerkend geluid. Door later die bel te laten horen zullen deze emoties van verwarring in het doelwit worden opgeroepen, zonder dat hij zelf begrijpt waarom of waar die gevoelens vandaan komen.

Er kan dus een emotionele respons worden opgeroepen in het doelwit, waarna de hypnotiseur hem ergens aanraakt, of een woord of een signaal gebruikt als anker. Dat anker kan later worden gebruikt om deze respons weer op te roepen. Dit is een vorm van conditionering.


Obama houdt zijn duim en wijsvinger tijdens zijn speeches abnormaal vaak op typerende wijze tegen elkaar. Hij moet een gebaar maken dat niet elke andere spreker ook maakt: het gebaar moet uniek zijn. Hij gebruikt dit gebaar zo vaak dat hij er belachelijk om gemaakt is op de Amerikaanse TV. Maar men gaat daarbij voorbij aan de werkelijke functie van dat gebaar.

Obama gebruikt dit gebaar als een onderliggende structuur-anker en om commando's te geven aan het onbewuste van zijn publiek. Dit is niet zo maar een gebaar om in het algemeen nadruk te geven aan zijn woorden, omdat hij het buitensporig vaak gebruikt bij bepaalde woorden, zoals believe en chose. Voorbeelden genoeg. Hij gebruikt het ook om commando's in te leggen en ook dat is duidelijk omdat hij die handgebaren in specifieke situaties gebruikt.


Wanneer iemand in een stemhokje een (digitale) pen vasthoudt om te gaan stemmen (of zich inschrijft voor hij naar het stemhokje loopt) en naar zijn eigen hand kijkt die deze pen vasthoudt, is dat de bedoelde trigger. Zo kunnen mensen die niet van plan waren op Obama te stemmen, dat op het laatste moment toch doen zonder dat ze begrijpen waarom ze dat doen.

Obama's "turn the page"- speech (sla een bladzijde om) moet ook in het stemhokje worden toegepast: om op Obama te kunnen stemmen moet men naar de volgende bladzijde gaan; dit is als commando opgeslagen in het onbewuste van zijn publiek.

Obama laadt dit handgebaar ook op met heel specifieke begrippen zoals bijvoorbeeld JFK, waarna hij met dat handgebaar naar zichzelf wijst. Geen toeval: hij is bezig de opgeroepen emoties te associŽren met zichzelf.

Tijdens zijn toespraken in 2008 zei Obama vaak: "Waarom werp ik mijzelf al zo vroeg op als kandidaat voor het Presidentschap?" Daarna beantwoordde hij de vraag die hij zojuist zelf gesteld had, telkens vergezeld van zijn duim-en-wijsvinger-handgebaar: because of ... the fierce! ... urgency! ... of Now! ( Omdat ... dat Nu ... zo Hard ... Nodig is!) Deze gebaren dienen het doel van een hypnotiseur. Merk op dat er ook nu weer geen logisch verklaring komt die uitlegt waarom Obama dan de meest geschikte persoon is. Het is nu zo hard nodig - het land zit in de Problemen - Obama is de oplossing. Het is een commando, geen uitleg.

Het "Now!" - Nu ! - roept op onbewust niveau op tot onmiddellijke actie. In de reclame weet men dit ook. (Nu of nooit! Loop nu naar de kassa ... Nu tijdelijk voor ...)

Er zijn ook stemhokjes waarbij men op een knop moet drukken. Obama heeft ook een gebaar waarbij hij met zijn wijsvinger iets aanwijst en het lijkt of hij iets indrukt. Hij maakt dat gebaar bijvoorbeeld bij de woorden: there is no destiny we cannot fulfill" (er is geen lotsbestemming die wij niet waar kunnen maken - een pacing bewering).

Wijzen heeft nog een andere functie. Het stuurt de onbewuste boodschap dat degene die wijst iets over jou te zeggen heeft en een opdracht aan je doorgeeft. Als Obama zou zeggen: "Ik draag jou op om op mij te stemmen", dan zou je je daar tegen verzetten. Maar als hij dat commando via je onderbewustzijn doorgeeft, nemen veel mensen het aan.Obama als hypnotiseur, deel 3
Overzicht vertalingen

Home