Obama als hypnotiseur

Inleiding

We weten dat politici van alles zeggen om gekozen te worden. Betrouwbaar zijn ze meestal niet, maar toch stralen sommigen iets bijzonders uit. Hoe heeft Obama het voor elkaar gekregen om hele mensenmassa's te overtuigen van zijn kunnen?

Het onderstaande document van ruim 60 pagina's circuleert sinds 2008 over het internet. Het bevat veel juiste en interessante informatie over de aard van hypnose, maar ook misleidende en (her)programmerende informatie.

De gevestigde orde doet suggestieve aannames over de aard van bewustzijn en spirituele essentie. Men spreekt over het bewustzijn, onderbewustzijn en de onbewuste geest alsof die allemaal van ons als spiritueel wezen zijn. De schrijver van dit artikel gaat daar niet tegen in. Wij worden dus geprogrammeerd om ons volledig te identificeren met het lichaamsbewustzijn en de programmeringen van ons lichaam. Daar ben ik het niet mee eens, maar het voert te ver om in dit hele artikel steeds over lichaamsprogrammering of het lichaamsbewustzijn te spreken, waar de gevestigde orde spreekt over "onze" onderbewuste geest of "ons" onbewuste.

Als iemand je op een dwaalspoor zet over wie je echt bent, door je bijvoorbeeld te laten identificeren met gedachtevormen uit het massabewustzijn (Jung) of met 'het beest' in jou (Freud), dan word je geprogrammeerd. De lezer wordt verzocht om hier tijdens het lezen van onderstaande samenvattende vertaling doorheen te prikken.

Obama als hypnotiseur, deel 1
* Inleiding
* Argumenten van sceptici
* Wat is hypnose?
* Hypnosetechniek: pacing
* Trance-inductie
* Erickson's gesprekshypnose
* De kritische factor

"Onderzoek naar het gebruik
van verborgen hypnosetechnieken
in Obama's speeches" - 2008

Waarom liggen miljoenen mensen (zeker in 2008, toen dit artikel verscheen) aan Obama's voeten? Omdat hij zo'n kundig, inspirerend en geweldig leider is? Nou nee, er is iets anders aan de hand. Obama kan mensenmassa's hypnotiseren met zijn speeches.

Obama maakt uitgebreid gebruik van subliminale boodschappen (onder de drempel van het bewustzijn) om mensen te manipuleren; hij gebruikt hypnosetechnieken om ervoor te zorgen dat mensen niet meer normaal kunnen nadenken. Hij legt zonder toestemming van zijn publiek de suggestie in dat hij geweldig is en dat mensen op hem moeten stemmen.

Obama's speeches bevatten hypnosetechnieken van Dr Milton Erickson. Deze zijn ontwikkeld om te worden verstopt in een schijnbaar normaal gesprek of een speech, en werden door Erickson zonder instemming van zijn patiŽnten toegepast.

Maar door de wijze waarop Obama deze technieken misbruikt, valt hij de democratie rechtstreeks aan. Alleen door hem aan de kaak te stellen en bewust te worden van wat hij doet, kunnen mensen zich verweren tegen dit ontoelaatbare gedrag.

Argumenten van sceptici

Sceptici beweren dat hypnose niet bestaat of nooit op zo'n grote schaal zou kunnen werken(1); dat Obama deze technieken niet expres gebruikt (2) of dat zijn populariteit niets met hypnose te maken kan hebben(3). Het laatste argument is dat hij de technieken wel toepast, maar dat dit niet immoreel is. Het zou een politicus zijn toegestaan. (4).

Al deze argumenten worden in dit artikel betwist. Het buiten spel zetten van het verstand van een publiek dat wordt gehypnotiseerd om op jou te stemmen is immers niet wat wij verstaan onder een 'democratisch gekozen president.'

Deel 1
Wat is hypnose?

Wat Obama doet zal niet worden opgemerkt door iemand die niets van hypnose af weet. Hypnose is geen slaap en wordt in films vaak onjuist voorgesteld. Hypnose- suggesties kunnen worden verborgen in wat iemand zegt, zonder dat de betrokken personen hiervan op de hoogte zijn. Zij hebben dus geen toestemming gegeven voor de hypnose.

Er wordt doelbewust gebruik gemaakt van bepaalde patronen in de taal en de intonatie, soms in combinatie met lichaamstaal. Er zijn meerdere technieken die zeer herkenbaar zijn voor mensen die ermee werken. Obama wekt een trancetoestand op in zijn publiek en doet dat volgens het boekje.

Voor wie weet hoe deze hypnose werkt is het een duidelijke zaak dat Obama vaak afwijkt van normale spraakpatronen en dat hij kunstmatige, aangeleerde patronen gebruikt die dienen om een trance op te wekken.

Het overweldigende succes van Obama kan niet worden verklaard door te stellen dat hij een goed spreker is. Goede sprekers zijn er zo veel. Ook al is Obama nog zo'n goed spreker, dat verklaart niet waarom zijn aanhang kan flauw vallen in zijn aanwezigheid; hem ziet als gezonden door God, als de grootste leider van hun generatie, als John F. Kennedy, als iemand die het machtigste land ter wereld zal gaan veranderen terwijl hij in zijn eigen carriŤre in dat opzicht nog helemaal niets heeft laten zien.

Obama gebruikt slimme hypnosetechnieken. Een voorbeeld: wanneer hij spreekt over JFK roept hij sterke gevoelens op in zijn publiek, die hij vervolgens door middel van handgebaren op zichzelf overbrengt. Het nietsvermoedende publiek gaat zijn warme gevoelens voor JFK voortaan associŽren met Obama, die in de praktijk niets anders heeft gedaan om dit te verdienen dan het inleggen van een suggestie.

Hypnose: definities

Het is normaal dat een mens gedurende de dag van tijd tot tijd een moment, enkele minuten of zelfs veel langer in een soort trance leeft. De meeste mensen zijn zelfs vrijwel de gehele dag in trance.

Hypnose is een toestand waarin je buitengewoon open staat voor suggesties. Die toestand wordt opgewekt door een combinatie van ontspanning, het in beslag nemen van de aandacht, en suggestie. Ten tweede moet het vermogen om kritisch na te denken op non-actief worden gezet. In plaats daarvan wordt een vooraf bepaalde serie keuzemogelijkheden geboden.

Het vermogen om kritisch na te denken bepaalt wat men binnenlaat in zijn onderbewustzijn als waar of aanvaardbaar. Maar wat eenmaal is binnengelaten, wordt opgeslagen als absolute waarheid! Het onderbewustzijn functioneert als een soort computer die deze 'waarheden' opslaat.

Dit verklaart waarom het schijnbaar terloopse commentaar dat bijvoorbeeld een verslaggever toevoegt aan wat een spreker zegt, zo belangrijk kan zijn. Hij kan op subtiele wijze beÔnvloeden welke informatie jij als 'waar' of ' onwaar' opslaat.

Milton Erickson beschreef de onbewuste geest als "zowel het functioneren van de dominante hersenhelft onder de bewustzijnsdrempel, als ook het functioneren van de niet-dominante hersenhelft."

De meeste mensen hebben een dominante hersenhelft. In onze samenleving gebruikt het overgrote deel van de mensen vooral hun linkerhersenhelft - die de rechterkant van het lichaam bestuurt. We zijn dus voornamelijk 'rechtshandig'. Dit is het deel dat kan rekenen, werkt met feiten, analyse, etc: de no nonsense "meten is weten"-mentaliteit zit verankerd in de linkerhersenhelft.

De rechterhersenhelft is creatief en werkt voornamelijk met beelden, intuÔtie, symbolen, gevoelens, emoties. Mensen die we tegenwoordig het etiket dyslectisch opplakken, gebruiken meestal voornamelijk hun rechterhersenhelft. Mensen die in staat zijn te switchen tussen beide helften, of nog beter, die in staat zijn ze simultaan te gebruiken, kunnen uitstijgen boven capaciteiten van mensen die slechts een enkele dominante hersenhelft hebben.

Hypnosetechniek: pacing

Pacing is een techniek die o.a. in reclame en de politiek wordt toegepast om mensen een suggestie te laten aanvaarden zonder dat men dat in de gaten heeft.

De politicus of advertentie beweert een aantal zaken waar iedereen het mee eens zal zijn (= inleidende pacing); vervolgens wordt de suggestieve bewering ingelegd die men aanvaard wil hebben; men sluit daarna meteen af met nog een of meer beweringen die het doelwit/publiek als "waar" zal aanvaarden (= afsluitende pacing).

Wie pacing-technieken effectief beheerst, hypnotiseert anderen met het idee dat men alles wat is gezegd of aangeboden voor waar moet aannemen. Het doelwit zal niet zo maar in opstand komen omdat hij vanuit zijn onderbewustzijn de boodschap ontvangt dat alles waar en juist is, wat deze persoon beweert. Zijn kritisch denkvermogen is buiten spel gezet.

Trance-inductie

Volgens Erickson is trance-inductie (het opwekken van een trancetoestand in het doelwit) mogelijk door:

1. Pacing en het afleiden van de dominante hersenhelft.

2. Gebruik maken van de dominante hersenhelft; taalverwerkingsprocessen activeren die onder de drempel van het bewustzijn liggen;

3. Toegang vinden tot de niet-dominante hersenhelft.

Door deze technieken toe te passen gaat het onderbewustzijn de dienst uitmaken in plaats van het actieve (kritisch denkende) bewustzijn. Dit kan gebeuren terwijl je leest, tv kijkt, naar muziek luistert of iemand hoort praten...

Freud noemt het bewustzijn waar je mee denkt het 'ego'. Jouw geweten noemt hij het 'superego' en het laagste deel van de psyche noemt hij het 'id', het beest in de mens. Vanuit dat 'id' komen instincten, emoties en onderdrukte verlangens.

Ik heb dit vaker besproken: Freud en Jung zijn handlangers van het duister die lichtwezens in verwarring moeten brengen over hun identiteit. Freud heeft het over "de psyche van de mens": je wordt verondersteld je te identificeren met de programmeringen van je biologische en etherische lichamen, inclusief het 'beest'.

Mijn uitgangspunt is dat we hier een spirit in een menselijk lichaam zijn. Dat lichaam is door gentechnologen geprogrammeerd om snel oud te worden en zich te richten op deze materiŽle werkelijkheid. Bovendien is het geprogrammeerd met een overlevingsdrang, de neiging tot voortplanting, het afbakenen van een territorium, etc. Door de suggestie aan te nemen dat alles wat uit het id komt van jou is (= dus dat jij die auto bent, ipv de bestuurder ervan) doe je jezelf in spiritueel opzicht geweld aan.

"De onbewuste geest is niet kritisch en accepteert alle ideeŽn die daar binnen kunnen komen als een enorme computer met opslagruimte," aldus het handboek van een hypnotiseur.

Die 'onbewuste geest' is wat sjamanen en sommige 'primitieve' culturen de 'body soul' noemen. Het is het bewustzijn van je lichaam, van de auto die jij slechts ten dele bewust bestuurt. Het is ontworpen om bevelen te gehoorzamen als een domme, kritiekloze slaaf. Elke sjamaan en mentalist weet dat, maar de moderne mens wordt expres zo veel mogelijk in onwetendheid gedompeld en aangemoedigd om zich te identificeren met die domme, kritiekloze slaaf.

Jezelf deprogrammeren betekent niet: ontsnappen aan alle programma's. Dat is niet mogelijk, je zit in die auto en je moet ermee verder. Daarom wil je al die programma's van die auto niet op non-actief zetten, zelfs als je dat zou lukken. Maar hoe meer je van die auto af weet, hoe beter je hem kunt besturen. En je kunt dat maar beter zo veel mogelijk zelf doen, in plaats van anderen achter het stuur te laten.

Erickson's gesprekshypnose

Erickson is de meest toonaangevende hypnosetherapeut van vandaag. Hij begreep dat in gesprek met een patiŽnt diens onderbewuste en onbewuste altijd meeluisteren. Hij ondervond ook dat patiŽnten tijdens hypnosesessies weerstand boden tegen zijn therapeutische suggesties - om bijvoorbeeld van een fobie of het roken af te komen.

Hij ontwikkelde een methode om de suggesties tijdens een schijnbaar normaal gesprek in te leggen, in plaats van tijdens een hypnosesessie. Hij werkte met woordspelingen en boodschappen die waren ingebed in een zin of zinsdeel.

Erickson's techniek wordt tegenwoordig gesprekshypnose genoemd, en wordt toegepast door hypnotiseurs en psychiaters. Zij nemen het woord hypnose niet in de mond, en passen de technieken dus zonder medeweten en toestemming van hun patiŽnten toe. Afgeleide technieken kunnen worden toegepast om een product aan de man te brengen of een vrouw te versieren.

Dr Erickson begreep dat deze technieken alleen in het belang van de patiŽnt mochten worden toegepast en dat ze in verkeerde handen een gevaarlijk instrument zouden vormen. Maar je kunt je afvragen hoe geoorloofd het is om iemands vermogen tot kritisch denken doelbewust buiten spel te zetten, zelfs als dat gebeurt in het belang van een patiŽnt met een fobie...

De kritische factor

Het filter, het vermogen tot kritisch nadenken en het bewust aannemen of verwerpen van een bewering, noemt men de 'kritische factor'. Met betrekking tot de dominante hersenhelft moet die kritische factor worden omzeild om de suggesties met succes ongefilterd binnen te laten komen.

Wat zo binnen is gekomen gaat deel uitmaken van wat je voor waar aanneemt en waar je geen kritische vragen over stelt. Als iemand jou een 'ei' of een 'watje' noemt, dan is het jouw vermogen tot actief redeneren dat begrijpt dat je niet letterlijk een ei of een watje bent. Als dat wordt omzeild, kan de suggestie worden ingelegd dat je dit letterlijk wel bent.

De kritische factor is vergelijkbaar met de uitsmijter van een bar of discotheek. Hij bepaalt wie er binnen mag en kan iemand die is toegelaten er later eventueel alsnog uit gooien. Hypnose gebruikt taalpatronen, visuele trucs, lichaamstaal, de stem, toonhoogte en andere aspecten van communicatie om "suggesties" die bar in te loodsen terwijl de uitsmijter wordt afgeleid.

Als een therapeut hypnose wil gebruiken om een roker van het roken af te helpen, dan komt de suggestie "ik ben een niet-roker" die bar niet in, omdat de uitsmijter donders goed weet dat dit een leugen is. Als je gele vingers hebt, elke ochtend staat te rochelen bij de wasbak en je lichaam, haren en kleding een grote stinkwolk zijn, dan laat jouw kritische factor zich echt niet beet nemen.

Obama als hypnotiseur, deel 2
Overzicht vertalingen

Home