Leuren Moret, Fukushima Update deel 2:
DNA mutaties in planten, dieren en mensen -
Tjernobyl, Three Mile Island en Fukushima

Fasciatie is een groeiafwijking. Een voorbeeld: een paardenbloemstengel die hol hoort te zijn, ziet er opeens breed, plat en ribbelig uit. Stelen en bloemen groeien aan elkaar vast. Of een bloem die normaal rond is, wordt langgerekt. Het verschijnsel heet ook "hanekam". Aardbeien krijgen vreemde uitstulpingen. Fasciatie doet zich vooral voor bij planten die snel groeien, zoals onkruid en jonge boompjes.

Fasciatie

De radiopresentatrice ontdekte bloemen in haar leefomgeving met die afwijking en riep haar luisteraars op om foto's van hetzelfde fenomeen dat ze aantroffen, naar haar op te sturen. Ze ontving honderden reacties.

Fasciatie

Leuren prijst dit initiatief, want de informatie moet uit de bevolking, van de mensen zelf komen. De regering zal hen zeker niet inlichten over deze gevolgen van blootstelling aan radioactiviteit.

Na Tjernobyl lieten bomen in besmette gebieden, vooral pijnbomen, vreemde vergroeiingen zien. De boom blijft relatief kaal, maar op een plek verschijnen allemaal takken die in het wilde weg alle kanten op groeien.Dit verschijnsel heet de heksenbezem.

Heksenbezem

Leuren: We hebben te maken met spirituele oorlogvoering, en dit is een van de duisterste tijden die de mensheid ooit heeft gekend. Daarom is het zo belangrijk dat we deze informatie verspreiden en elkaar inlichten over wat er werkelijk gaande is.

Heksenbezem

Effecten van straling op DNA waren al veel eerder bekend. Al in 1920 was er in de V.S. een Amerikaans geneticus, dokter Hermann Joseph Muller, die effecten bestudeerde van rŲntgenstraling op fruitvliegjes. Omdat die een hele korte levenscyclus hebben, kan je snel het effect van een mutatie door vele generaties heen bestuderen.

Hij ontdekte dat als je een mannelijk fruitvliegje aan rŲntgenstraling blootstelt, het sperma wordt aangetast. Als hij zich voortplant met gezonde vrouwtjes, zal hij die genetische afwijking aan alle toekomstige generaties doorgeven. Deze studies liepen van de jaren 1920 tot in de jaren 60/70. Dat zijn heel veel generaties fruitvliegjes, die allemaal genetisch aangetast bleven.

Er werden fruitvliegjes geboren die geen vleugels hadden of een extra set vleugels, of witte oogjes. Bovendien bleek dat een percentage vliegjes als embryo's stierven. Het blijkt dat er vreemde dingen gebeuren in bestraalde cellen. Bij een gezonde cel splitsen de chromosomen zich en de cel deelt zich in tweeŽn. Een bestraalde cel ziet er heel anders uit. Het proces van celdeling is verstoord: sommige chromosomen zijn gebroken, of misvormd, of kunnen zich niet opsplitsen. De cel kan zich niet delen. Sommige afwijkingen zitten niet in de chromosomen maar in de genen zelf.

Muller ontdekte dus dat de effecten permanent waren. Er waren wisselende uitdrukkingsvormen en soms werden generaties overgeslagen, maar de afwijkingen verdwenen niet. In 1964 won dokter Muller een Nobel-prijs voor zijn ontdekkingen van voor 1920.

De machthebbers achter de schermen hebben zijn onderzoeksresultaten misbruikt door er wapens tegen de mensheid van te maken. In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft Bertrand Russell al gezegd, dat het de bedoeling is om 95 % van de mannen en 60% van de vrouwen onvruchtbaar te maken. En de 5% van de mannen en 40% van de vrouwen die dan nog wel vruchtbaar zijn, zullen worden gebruikt als voer voor de kanonnen - dus om oorlog mee te voeren. Bertrand Russel was deel van de Nieuwe Wereldorde.

Door radioactieve straling worden nu embryo's aangetast. Er zijn foto's van kittens en puppies die met vreselijke afwijkingen geboren worden.

Na Fukushima zijn er monsters genomen in Japan, door o.a. Yoyi Otaki. Hij verzamelde de grijze vlinders die daar voorkomen en deed verslag van de vreemde afwijkingen in de patronen met donkere stippen die normaal op hun vleugels te zien zijn. Ook hun ogen, pootjes en vleugels vertoonden afwijkingen. Soms ontbraken hele stukken uit hun vleugels.

Toen Otaki deze vlinders bleef doorkweken in zijn lab, namen de afwijkingen in de volgende generaties met 18% toe. Hij onderzocht de vlinders nog eens in de natuur in september van 2011. Dat ging om de vierde generatie na de ramp met de kerncentrales, en zij vertoonden nog grotere afwijkingen. En dat terwijl wetenschappers geloven dat deze insecten minder gevoelig zijn voor straling dan mensen.


Soorten DNA-mutaties door straling

Dr. Muller onderzocht later ook planten zoals varens en cipressen, en vogels. Bij de vogels ging het om wat die hadden gegeten, zoals insecten en plantjes. Bij de cypres onderzocht hij de voortplantingsorganen die op de takken groeien en toonde aan hoe besmet met straling die waren.

Cipressen behoren mannelijke en vrouwelijke takjes te hebben, maar na Fukushima bleken de takken zowel mannelijke als vrouwelijke delen te bevatten: het was genetisch gesproken een rommeltje geworden. Dit verschijnsel heet "interseksualiteit." In plaats van aparte mannelijke en vrouwelijke exemplaren manifesteren beide zich door elkaar. We zien dit nu ook bij mensen: er worden steeds meer hermafrodieten geboren, mensen met geslachtsdelen van beide seksen.

In Japan en in de Verenigde Staten worden alle abnormale baby's geaborteerd. De artsen en specialisten zeggen tegen de moeders dat het kind niet in orde was en is gestorven.

Mogelijke effecten van mutaties veroorzaakt door straling zijn:
- Interseksualiteit/hermafroditisme (bij planten, dieren, mensen)
- Tweelingen
- Reuzengroei
- Dwerggroei
- Tweekleurigheid (heterochromie: ogen, haren, huid)
- Albinisme
- Fasciatie (zie boven)
- Heksenbezem (zie boven)

Dr. Muller toonde al voor 1920 aan dat voor elke geboorteafwijking die aan de buitenkant zichtbaar is, er in dezelfde populatie 10 afwijkingen van binnen zitten die niet aan de buitenkant zichtbaar zijn.

Na Tjernobyl werden er koeien met twee met elkaar vergroeide hoofden geboren, spinnen met vier poten en herten met halve geweien, om maar een paar gruwelijke afwijkingen te noemen.

Leuren vertelt hoe ze rond de Kerst met het openbaar vervoer ging en schrok van het aantal moeders met baby's die afwijkingen aan de ogen vertoonden. Die ontstaan als de moeder binnen 30 dagen na de bevruchting wordt blootgesteld aan straling. Ze zag een peuter met kleine olifantenbeentjes en veel te korte armpjes. Haar oppas vertelde haar dat dit meisje een dwerg was en nooit groter zou worden. Dat betekent dat de klieren (o.a. de schildklier en de epifyse) die allerlei lichaamsfuncties regelen waaronder de groei van het lichaam, niet naar behoren functioneren.

Dat is wat er met kleine mensen aan de hand is: bij hun voorouders is er volgens Leuren Moret sprake geweest van blootstelling aan radioactieve straling. Na Fukushima zullen er veel meer kleine mensen geboren worden.

Koeien in Engeland die dood gaan, worden als veevoer opnieuw aan het levende vee aangeboden. Men doet of men maar niet begrijpt waar de gekke-koeienziekte nou toch door veroorzaakt wordt, maar de Britten weten het maar al te goed. Er is wel degelijk onderzoek verricht naar deze koeien. Men zocht naar zware metalen in de hersenen en vond plutonium. Die niveaus namen elk jaar toe. Als je stralingsbesmette dode koeien opnieuw voert aan levende koeien, neemt dat niveau met elke generatie toe.

Maar ook de vispopulaties, alle melkproducten, het drinkwater - alles is nu besmet. Dat geldt nu ook voor onze hele generatie mensen: de niveaus van besmetting zullen door komende generaties heen alleen maar toenemen.

Daar komt nu het gebruik van chemicaliŽn bij door "fracking" overal ter wereld, maar vooral binnen de Commonwealth. (fracking = met behulp van water onder hoge druk verpulveren - een techniek waarbij water en zand wordt vermengd met chemicaliŽn om gas of petroleum aan te boren). Het grondwater wordt hierdoor nu overal ter wereld besmet - miljoenen jaar oud water dat nog nooit door iemand aangeraakt is en onder de grond in bronnen zit. Het grootste bedrijf dat hiermee bezig is, is van de Rothchilds. De Britse koningin wil gewoon haar oude koloniŽn terug en moordt de bevolking uit terwijl ze daarmee bezig is.De gevolgen van atoomproeven in de atmosfeer

Toen er veel kernproeven werden gedaan in 1963, daalden de scores van eindexamenkandidaten opeens met 12%, en zij zouden zich nooit herstellen. Ook de Amerikaanse eindexamenkandidaten van 2011 behaalden opeens een bedroevend laag resultaat - het laagste gemiddelde van de afgelopen 40 jaar.

Leuren: Dr Ernest Sternglass, die werkte voor General Electric, stond min of meer in zijn eentje op om het op te nemen tegen de atoomindustrie. Hij is niet alleen een natuurkundige maar ook een ingenieur. Hij begon in het Congres in Washington te getuigen tegen het gebruik van atoomenergie, en schreef talloze artikelen om te waarschuwen tegen atoomproeven. Hij zei al dat de radioactieve stofdeeltjes onze kinderen zouden vermoorden en op grote schaal kanker veroorzaken.

Ernest Sternglass heeft ook de achteruitgang in de visvangst berekend in de Stille Oceaan en heeft dit in verband gebracht met de kernproeven die jaar op jaar in Nevada zijn gehouden. Hij heeft berekend hoeveel extra becqerels aan vervuiling weer een zoveelste percentage aan afname van het visbestand tot gevolg had. Hij kon ook een verband leggen met toenemende schade aan de hersenen, wat wordt weergegeven door de achteruitgang van de schoolprestaties van kinderen in de VS.

John F. Kennedy is de enige president geweest die zich werkelijk zorgen heeft gemaakt over gevolgen voor het nageslacht. Een van de artikelen die Sternglass geschreven had, heeft Kennedy ervan helpen overtuigen dat de proeven moesten stoppen. Men had Sternglass graag willen vermoorden, maar hij was te opvallend geworden. Leuren gelooft dat dit ook voor haar geldt, want toen ze met haar waarschuwingen begon, wist ze ook niet precies wie ze tegenover zich had. Door met zoveel mogelijk onafhankelijke groepen in veel landen samen te werken, zullen ze worden gehoord.

De hoeveelheid vis in de Stille Oceaan heeft zich nooit hersteld na de atoomproeven van de jaren vijftig en zestig. Het officiŽle verhaal is overbevissing, maar dat is onzin. De vissen gingen dood door de straling, net als veel vissers.

Nu, na Fukushima, hebben we met nog hogere doses straling te maken en zullen er zo veel stralingsziekten op zo'n agressieve manier de kop opsteken, dat we er alles aan moeten doen om de mensen op de hoogte te stellen.

Japan is voor zijn voedsel zeer afhankelijk van de oceaan: vis en zeewier, garnalen, plus een heleboel verse groenten. Ze produceerden alles zelf en hadden een gezonde bevolking. Dat gold ook voor Amerika tot de tweede wereldoorlog. Daarna begonnen Amerikanen bewerkt voedsel te eten. Dus toen de ramp in Fukushima plaatsvond, was de gemiddelde Japanner gezonder dan de gemiddelde Amerikaan.

Amerika heeft voor zijn atoomproeven eilandjes in de Stille Oceaan gebruikt en wist dat de lokale bevolking proefkonijnen waren. Daarna introduceerde men de kerninstallaties in de VS - er zijn er nu maar liefst 110! Japan heeft 55 kerninstallaties en dat is een landje dat niet groter is dan CaliforniŽ.

Door protesten heeft men geen kerninstallaties kunnen sluiten, maar in de jaren 70 wel de bouw van nog meer nieuwe kunnen tegenhouden. Ze wilden er eigenlijk nog een stuk of 25 in CaliforniŽ hebben, ook in Silicon Valley.

Er zijn al meer dan 60.000 babytandjes verzameld (om blootstelling aan radioactiviteit in een bepaalde leefomgeving te meten) en anderen hebben ze in Engeland verzameld. In de VS is aangetoond dat de meeste gevallen van borstkanker voorkomen in de omgeving van kerninstallaties.

Er zijn meer dan 1300 kernproeven gedaan in Nevada - een woestijngebied. De locaties van de kerninstallaties zijn doordacht: men weet hoe de wind waait, en er zijn heel wat Indianenstammen die te maken hebben met de vervuilde lucht van zulke installaties die door hun reservaat heen blaast. Echt geen toeval. Zo is er ook zo'n installatie in Harlem geplaatst, waar veel negers wonen. Men richt zich op bepaalde minderheden.

Een aanrader om te lezen is het boek van Edwin Black, The War Against the Weak. Eugenetica is overgewaaid uit Engeland en was afkomstig van de Rockefellers. Zij hebben ook het onderzoek naar dat supperras in Duitsland gestimuleerd en eraan meebetaald in de jaren 30 en 40. Nu gaat dit programma gewoon verder, maar deze keer wordt vervuiling door kernenergie ingezet om bepaalde bevolkingsgroepen uit te dunnen; evenals het voedsel.

Drie of vier jaar geleden verscheen er een heel lang artikel in The New York Times over suikerziekte. Er was een kaartje bij met plekken op aarde waar de ziekte het vaakst voorkwam. Daar kon je dus een kaart overheen leggen van atoomkernproeven: precies dezelfde breedtegraden - in Rusland, de VS, Engeland en China.

Leuren concludeerde dat niet plutonium maar uranium de grootste vervuiler van de kernproevenperiode geweest moet zijn - uranium is de grootste veroorzaker van suikerziekte sinds de tweede wereldoorlog.


Nuked, Deel 3: Hoe nu verder?
Home