Exopolitiek, deel 7
William Cooper over Operation Majority

Als je niet op de hoogte bent van de buitenaardse aanwezigheid,
dan begrijp je niet wat er in Washington gebeurt.
Wanneer je buitenaardsen als deelnemende partijen meeneemt
bij het bestuderen van onze geschiedenis en politiek,
dan krijg je pas antwoord op je vragen.
Op AL je vragen.


- William Cooper

Milton William Cooper zou in 2001 zijn vermoord, omdat hij geheime informatie omtrent buitenaardsen naar buiten heeft gebracht. In dienst van de Amerikaanse marine kreeg hij deze informatie in 1972 onder ogen. Binnen de ufo-beweging is hij een begrip.

De gevolgen van contacten met buitenaardsen en verschillende projecten die daaronder vielen, werden onderzocht door geheime onderdelen van het leger. De overkoepelende codenaam van dit project was Operatie Meerderheid (Operation Majority).

Dossiers onder de codenaam ‘Grudge’ (wrok, rancune) bevatten bergen informatie over onderzoek in de Verenigde Staten naar UFO’s (Unidentified Flying Objects) en IAC (Identified Alien Craft – Geïdentificeerde buitenaardse voertuigen).

Dit peperdure onderzoek is bekostigd door de CIA met geld uit de illegale drugshandel. Resultaten en uitkomsten zijn gebruikt binnen het ruimtevaartprogramma van de Verenigde Staten.

Eisenhower en MJ-12

De Jason Vereniging, ook wel de Jason Geleerden genoemd, is een groep die werd opgericht door president Eisenhower. Hij wilde dat alle feiten, bewijsmateriaal, technologie en leugens in contact met buitenaardsen zo goed mogelijk werden onderzocht en gedocumenteerd . Deze groep bestond in 1972 uit 32 belangrijke mensen uit de VS.

De 12 belangrijkste leden van deze groep kregen de aanduiding MJ (Majority)-12. Deze groep van 12 mensen zou aan helemaal niemand verantwoording schuldig zijn behalve aan de president van Amerika. Samen beheerden ze het leeuwendeel van de illegale drughandel op deze planeet.

Een speciale groep, MAJI (Majority Agency for Joint Intelligence) werd in het leven geroepen om misleidende informatie te verspreiden over de activiteiten van de CIA en de DIA (Defence Intelligence Agency). Deze groep was alleen verantwoording schuldig aan MJ-12.

Cooper is ervan overtuigd dat Eisenhower de mensheid probeerde te beschermen, maar dat hij een grote fout heeft gemaakt: hij vroeg de Rockefellers om advies en betrok hen bij zijn plannen. Daarmee verkwanselde hij uiteindelijk de rechten van het volk en werd zelf buiten spel gezet. De president van de de Verenigde Staten mag bijvoorbeeld Area 51 niet betreden.

President Kennedy zou zijn vermoord omdat hij MJ-12 had aangekondigd dat hij het publiek op de hoogte wilde stellen van de buitenaardse aanwezigheid. Ook wilde hij de handel in drugs aan gaan pakken. De bestuurder van zijn auto, die lid was van de Geheime Dienst, heeft hem vermoord.

Andere Majority-projecten

Het project dat diplomatieke betrekkingen met de buitenaardsen in goede banen wilde leiden heette Project Plato. Er werd een verdrag met de betreffende groep buitenaardsen afgesloten, een verdrag dat niet legaal is volgens de grondwet van de Verenigde Staten.

Men zou buitenaardse technologie toegespeeld krijgen, wanneer hun aanwezigheid op aarde niet aan de massa bekend zou worden gemaakt, en wanneer men zich niet met hun bezigheden zou bemoeien. De buitenaardsen kregen toestemming om mensen en dieren te ontvoeren voor hun onderzoek en hen ongedeerd terug te brengen naar de plek van ontvoering; van tijd tot tijd zouden ze een lijst van ontvoerden overhandigen.

Binnen het project Aquarius (Waterman) vindt onderzoek plaats naar de geschiedenis van buitenaardse aanwezigheid op de aarde en de interactie tussen buitenaardse groeperingen en mensen gedurende de laatste 25.000 jaar. Dat contact bereikte zijn hoogtepunt in het berggebied tussen Frankrijk en Spanje, waar de Basken contact hadden met de Syriërs. Paleo-ufologie is de wetenschappelijke naam voor de studie van dit soort contacten.

Het Pounce (Neerstorten) Project hield zich bezig met het ophalen, verbergen en claimen van allerlei buitenaardse voertuigen en hun inzittenden die waren neergestort of neergehaald. Soms konden buitenaardse voertuigen in beslag worden genomen; als er testvluchten mee werden gedaan, gebeurde dat binnen Project Roodlicht in Area 51 (Gebied 51), ook wel Droomland (Dreamland) genoemd, in Nevada.

Speciaal om dat project geheim te houden werd Project Snowbird in het leven geroepen. Er werden imitaties van buitenaardse voertuigen gebouwd met behulp van aardse technologie, om niet alleen het publiek maar ook insiders te misleiden.

De ‘Delta Eenheid’ wordt volgens de regering en de media ingezet als een speciale anti-terroristische gevechtsgroep. In werkelijkheid is deze groep getraind om de geheimhouding en veiligheid van alle Majority projecten te waarborgen.

Cooper beschreef nog veel meer namen van projecten en hun doel. Hij beweerde ook dat de buitenaardsen zich niet hebben gehouden aan het verdrag dat is afgesloten. Ze ontvoerden o.a. veel meer mensen dan ze opgaven en hebben veel slachtoffers helemaal niet ongedeerd teruggebracht, zoals afgesproken.

Soorten buitenaardsen

In de papieren die Cooper te zien kreeg werd melding gemaakt van vier soorten buitenaardsen. Er waren twee soorten Grijzen. Er waren lange blonde mensen die beantwoorden aan beschrijvingen die men meestal van Nordics geeft. Tenslotte was er een roodharig mensachtig ras, dat Oranje werd genoemd. Hun thuisplaneten bevonden zich in Orion, de ster Barnards, en Zeta Reticuli I en II.

Er was een document bij waarin werd gesteld dat 1 op de 40 mensen in de VS een implantaat hadden gekregen. Door dat implantaat zouden de buitenaardsen deze mens volledig in hun macht hebben.

Er werd een basis gebouwd voor de buitenaardsen in een gebied dat S4 heette, met als codenaam "The Dark Side of the Moon." Op die plek werd buitenaardse technologie aan de mensen overhandigd.

Oorlogen in Dulce

Cooper zegt dat in 1969 de militairen in de ondergrondse basis in Dulce, in Nieuw Mexico, oorlog hebben gevoerd tegen de buitenaardsen die daar hun proeven uitvoeren in hun laboratoria. De buitenaardsen gijzelden toen een heleboel aardse wetenschappers. Er werden Delta eenheden op af gestuurd om hen te bevrijden, maar die hadden geen schijn van kans tegen de technologie van de buitenaardsen. Er zouden 66 mensen zijn omgekomen bij deze confrontatie.

De politieke betrekkingen tussen de Amerikanen en de buitenaardsen waren flink bekoeld en die toestand zou ongeveer twee jaar hebben aangehouden. Er vond toen een soort verzoening plaats en contacten werden hernieuwd.

(N.B. Branton maakt melding van verschillende verslagen over confrontaties rond de basis in Dulce en zegt dat er wel vijf verschillende scenario's in omloop zijn. Tijdens een slachtpartij in Dulce die in 1979 plaats vond, spelen de Delta troepen juist de rol van koelbloedige moordenaars.

Mensen uit het leger die onder de grond in de basis in Dulce moesten werken, kwamen er achter dat veel van de 'patiënten' die zich daar bevonden, waren ontvoerd. Op het aardoppervlak waren ze als vermist opgegeven en hun familie zocht wanhopig en vergeefs naar hen. Tegen de militairen werd gezegd dat het geestelijk gestoorde mensen waren, met wie heel belangrijke proeven werden gedaan om hun schizofrenie te kunnen genezen. In het belang van het onderzoek en hun genezingsproces mocht er geen enkele vorm van communicatie met deze 'patiënten' plaatsvinden.

Het was ook verboden om met de andere buitenaardsen te communiceren, die daar rondliepen. Alleen binnen het kader van het werk mocht er worden gepraat; een aantal militairen kregen een basiscursus in de buitenaardse taal die men sprak en die gemakkelijk aan te leren was.

Uit een verslag van Thomas Costello bleek dat niet alleen een groep aardse mensen, maar ook een kleine groep Reptilianen het niet eens waren met de onmenselijke proeven die daar werden uitgevoerd, o.a. in het 'vivarium', die beter bekend staat als 'nightmare hall'- de hal der verschrikkingen. In die hal worden ondenkbare proeven met mensen en dieren uitgevoerd. Er ontstond een samenwerkingsverband tussen die mensen en Reptiliaanse rebellen. Men probeerde gegevens over de gevangenen naar buiten te smokkelen.

Deze gehele geheime opstand zou bloedig zijn onderdrukt en beëindigd. Naar buiten toe werd het verhaal verteld van een oorlog tussen buitenaardsen en mensen, die veel menselevens heeft gekost. Volgens Branton zijn tijdens een overgang van de ene ploegendienst naar de volgende zowel mensen als ook verdachte Reptilianen omgebracht door de Delta-eenheden. Hun namen stonden op een lijst.

Andere confrontaties betreffen bouwvakkers en buitenaardsen in de omgeving van Dulce, en een poging om aardse wetenschappers te bevrijden die in opstand waren gekomen toen zij hadden ontdekt dat de verdragen door de buitenaardsen helemaal niet werden gerespecteerd.)

Alternatieven 1, 2 en 3

De buitenaardsen vertelden dat ze het menselijk ras hadden geschapen door DNA van meerdere rassen te combineren. Ze gaven ook toe dat ze de mensheid hadden gemanipuleerd door middel van godsdiensten, satanisme, hekserij, magie en geheime genootschappen. Ze beweerden de technologie van het tijdreizen te beheersen.

Cooper beschreef een studie in het Vaticaan, die een bepaalde voorspelling betrof. In 1999 zou een nucleaire ramp plaatsvinden en Christus zou in 2011 terugkeren. De aarde zoals wij die kennen zou in 2003 worden verwoest. Men nam deze voorspelling heel serieus.

De Jason Groep kwam met drie aanbevelingen, die alternatieven 1, 2 en 3 werden genoemd. Het eerste alternatief was een plan om gaten in de stratosfeer rond de aarde te bombarderen, waardoor de enorme hitte die zich tijdens de atoomoorlog zou ontwikkelen de ruimte in kon ontsnappen. De instelling van de gehele mensheid zou moeten veranderen van uitbuiting van de aarde naar bescherming van de natuur en de omgeving.

Het tweede alternatief was het bouwen van een enorm netwerk van steden en tunnels onder de grond, waar een geselecteerde groep mensen zou kunnen overleven. Er zouden vertegenwoordigers van alle rassen en culturen aanwezig moeten zijn, die een gevarieerd voortbestaan van de mens als soort konden garanderen.

Het derde alternatief was gebruik maken van menselijke en buitenaardse technologie om aan een kleine groep de kans te bieden de aarde te verlaten en te overleven op een kolonie in de ruimte. Cooper kan de geruchten niet bevestigen of weerleggen, dat er ook slaven mee zouden gaan als arbeidskrachten. De eerste plek die voor dit doel werd onderzocht was de maan (codenaam: Adam); de tweede planeet was Mars (codenaam Eva).

Bij alle drie alternatieven hoorden plannen om sterilisatie door te voeren, desnoods verplicht, en het loslaten van dodelijke virussen op de planeet om de bevolkingsgroei (stevig) in te perken.

Rusland en Amerika op Mars

Een van de zaken die Cooper herhaaldelijk benadrukt, is dat achter de schermen van het aardse politieke toneel de Amerikanen en de Russen de beste maatjes waren. Er was helemaal geen koude oorlog en men had al lang een gezamenlijk ruimteprogramma. De Amerikaans-Russische leiders verwierpen alternatief 1 en kozen voor de uitvoering van zowel alternatieven 2 als 3. En zo is het gebeurd.

In 1962 landde een ruimtesonde op Mars en trof men een omgeving aan waar leven mogelijk is. (Volgens Al Bielek werd er gebruik gemaakt van de tijdtunnel-technologie, niet van een ruimtevaartschip met een sonde.) Er is nu een kolonie op Mars - een gezamenlijk project van de Russen en de Amerikanen.

William Cooper besloot de lezing waarin hij deze informatie naar buiten bracht als volgt:

"Jullie eigen regering verkoopt drugs aan jullie kinderen,
en het lijkt wel of het jullie niks kan schelen.
Jullie eigen regering heeft de macht van het volk uit handen gegeven,
en het lijkt wel of het jullie niets kan schelen.
Er is apathie onder de mensen die om zich heen grijpt als een dodelijk virus.
Dat is een feit, of er nou buitenaardsen zijn of niet.
Wij zijn waarachtig een natie schapen, dames en heren,
en ik kan u verzekeren dat schapen altijd bij de slachter eindigen.

Toch hoeft dat niet zo te gaan.
Kennis is macht.
Geheimhouding geeft macht.
Doorbreek die geheimhouding en een machtsblok valt."Exopolitiek, Overzicht

Exopolitiek deel 8: Michael Tsarion

Home