Exopolitiek, deel 8
Michael Tsarion over buitenaardse aanwezigheid:
het kwaad in deze wereld

Onze tegenstander is een verminker en een aasgier -
een doortrapte buitenaardse kracht
die ons met zijn eigen aard heeft besmet.


- Michael Tsarion

Wie op zoek gaat naar de oorsprong van het kwaad komt volgens Michael Tsarion uit bij buitenaardsen, die hebben ingegrepen in de evolutie van de mens. Door hun genetische experimenten zijn wij als mens een hybride schizofrene soort geworden. Onze geest is gespleten.

Zowel de AtlantiŽrs als de Lemurianen waren nakomelingen van de Anunnaki of Nephilim, de Gevallen Engelen die deze ingrepen hebben uitgevoerd. Zij waren de voorouders van de Kelten, de Gaels en de DruÔden.

Buitenaardse heersers en het bewustzijn van de mens

De heerschappij van de buitenaardse indringers kan alleen omver worden geworpen als we begrijpen hoe ze denken en te werk gaan. Omdat onze vijand ons met zijn eigen aard heeft besmet, zitten we met een enorm dilemma. Onze tegenstander bevindt zich daardoor niet alleen in de buitenwereld, maar ook IN ONS - in ons denken en doen. Wij zijn zowel zijn prooi als zijn dragers of gastheren, als ook zijn vijand! Een verwarrende positie om je in te bevinden, en die verwarring ervaren mensen dan ook.

De prijs die we betalen voor zalige onwetendheid, zegt Michael, is uiteindelijk vele malen hoger dan de prijs die we betalen voor kennis en juiste informatie. Veel mensen steken liever hun kop in het zand en willen het vuil van de wereld niet zien. Op zulke types zitten de kerken en priesters juist te wachten.

De mens is zowel een duivel als een heilige en bevat zowel een hemel als een hel. Hij kan een sado-masochistische haat-liefde-verhouding met zijn eigen schaduw ontwikkelen.

De werkelijke oorlog of veldslag tussen de spirits van mensen en dit buitenaardse duister vindt niet plaats op het aardoppervlak, maar in ons bewustzijn. Onze tegenstanders zijn in spirituele zin niet geŽvolueerd. Ze proberen de spirituele ontwikkeling van mensen te blokkeren.

Hun belangrijkste wapen is angst. De gewone mens moet bang zijn voor God en bang voor de Duivel; bang voor het leven en bang voor de dood. En dan komt een geruststellende vaderfiguur, zoals Vadertje Staat, hen 'redden'.

Het kan deze afvalligen weinig schelen dat jij weet dat de aanslagen van 11 september doorgestoken kaart waren... politiek is niet hun ingang. Hun wapen is psychologie, het manipuleren van bewustzijn. Ze weten wanneer ze de duivel moeten spelen, en dan de vaderfiguur zodra dat nodig is. Zij zijn niet van deze wereld. Het zijn psychologische monsters. Ze misbruiken archetypes om hun doelen te bereiken.

De oorzaak van alle ellende

Woede, haat en geweld zijn niet de eerste oorzaak van alle ellende op aarde. Onze problemen worden veroorzaakt door wat Michael nepliefde noemt. Liefde die zich voordoet als liefde, maar het niet is. Dat doet velen van ons de das om.

Als onze ziel er vandoor gaat, kunnen we in slaap worden gesust. Het ego zit dan op zijn troon. Dat ego is als een concierge in een groot gebouw, dat door alles en iedereen verlaten is. Hij kan koning spelen, hij kan doen wat hij wil, want er is niemand meer die hem terecht wijst of advies geeft. Dus gaat hij zijn gang. Maar er is veel waar hij weinig van begrijpt.

Zonder spirit is er ook geen authentiek zelf meer. Een ego is een gefragmenteerd wezen. Het Luciferische principe draait om het gevangen houden van de ziel van de mens in een wereld van illusies.

Een somber eind voor deze planeet behoort tot de mogelijkheden, als wij niets doen. Michael citeert een eindtijdvoorspelling van 3000 jaar voor Christus, van een Keltische priesteres:

Zomers zonder bloemen
Koeien zonder melk
Vrouwen schaamteloos
Mannen krachteloos
Bomen zonder vruchten
Oceanen zonder vis..

Oplossingen volgens Michael Tsarion

Geen enkele prijs die betaald moet worden om het Zelf- je spirit- te behouden, is te hoog. Je hebt geen verlichting of ascensie nodig, want je was al verlicht. Je moet van dat virus af zien te komen. Omarm het woord NEEN en belichaam de ware geest van de rebel. Het in slaap sussen van de rebel is namelijk een van de buitenaardse tactieken.

Antwoorden op onze vragen zitten diep van binnen. Ons hoger zelf is onze vriend. Maar we moeten wel leren de symbooltaal te spreken, waarmee buitenaardsen zich uitdrukken. Dan zullen we beter in staat zijn ons te verdedigen.

Het onderzoek naar de verrichtingen van de Illuminati/Nephilim is pas een halve eeuw oud. Onderzoek naar geheime ordes levert veel betekenisvolle informatie op. Alle geheime ordes zijn terug te voeren naar de tijd van Akhenaton in Egypte.

Het is belangrijk dat we geen enkele verdraagzaamheid tonen voor alles dat onze spirit zo onderdrukt. De gevaarlijkste en meest fatale ziekten voor de mens zijn niet van het lichaam maar van de geest (mind) en er is iets heel erg mis met het stadsleven van de moderne mens.

Sinds de komst van de tv zijn er meer gevallen van bezetenheid dan voorheen. Je loopt nu het risico dat je zo wordt vergiftigd en gehypnotiseerd dat 'jouw wil je verlaat.. ' en dan ben je weerloos.

Gnosis: commentaar

Michael Tsarion is een fanatieke rebel die zich soms mateloos ergert aan de apathie en stommiteit van de massa. Het verdedigen van je innerlijke zelf, je ware spirit, is voor hem het allerbelangrijkste. Hij noemt dat gnosis - het innerlijke weten wie je bent.

Als je zijn woorden aanhoort, lijkt hij aan de oppervlakte een gnosticus. Maar gnosis volgens Amitakh Stanford staat haaks op gnosis volgens Michael Tsarion.

Michael komt in opstand tegen het kwaad en wil het bevechten om zelf in deze wereld te kunnen leven - in vrijheid. Hij vertegenwoordigt de visie dat de natuur en de kosmos perfecte harmonie zijn. Door daaraan te sleutelen is het kwaad ontstaan en is de relatie van de mens met de kosmos verstoord. De mens zou zich bewuster aan universele cycli moeten onderwerpen, vindt Michael. Wie zo beter in contact komt te staan met de hele kosmos, zou dan ook meer verlicht zijn.

Amitakh vertegenwoordigt een tegengesteld standpunt: deze gehele wereld, alle universa en de kosmos zijn scheppingen van het duister. Kosmische orde staat voor slavernij en er kan geen ware vrijheid bestaan in materiŽle werelden. Wie deze kosmische verbindingen opzoekt en hoog acht, is zo door het duister geprogrammeerd dat hij zal worden beloond met meer vrijheden en werelds succes binnen de virtuele werkelijkheid. Zo kan Michael ondanks vele juiste inzichten door zijn inkadering - het hanteren van een corrupt wereldbeeld - toch een onbewust en gedreven hulpje van het duister zijn.

Een lichtwezen wil inderdaad zijn essentie behouden en verdedigen, zoals ook Michael beweert, maar niet om in deze wereld te blijven. Hij wil terug naar huis.

Exopolitiek, Overzicht

Exopolitiek deel 9: Diverse bronnen

Home