Waarheid en werkelijkheid

Waarheid

Het is de bedoeling van de Kosmische Piraat
dat lichtwezens in verwarring blijven over hun positie in dit hologram.
Voorheen waren het met name godsdiensten,
maar tegenwoordig is er ook de New Age-beweging
om die verwarring stelselmatig te bestendigen.
Religieuze en quasi-spirituele dogma's vergiftigen het denken
door verwrongen gedachtevormen aan te reiken.
Dat zijn wezens die functioneren als programmeringen,
die lichtwezens ervan weerhouden in contact te staan met hun innerlijk weten.
Zo kan men in duffe vergetelheid verzinken:
incarnatie na incarnatie kan de wil steeds verder worden verzwakt
en de spirituele strijdbaarheid ondermijnd.

Tegenover de rigide houding van de bijbelfanaat
die de waarheid in pacht heeft, en die aan steniging denkt
als passende straf voor een ieder die de Here een gruwel is,
staat de populaire New Age-opvatting dat ieder zijn waarheid heeft
en dat al die waarheden naast elkaar mogen bestaan.
"Ik mijn waarheid, jij die van jou, leven en laten leven,
er is niet EEN waarheid..."

Jawel, de Universele Parasiet weet hoe hij zijn gijzelaars uit kan melken
en houdt beide polen bezet.

Misleidend woordgebruik: waarheid en werkelijkheid

Iemands persoonlijke interpretatie van een gebeurtenis, of de betekenis die iemand hecht aan het leven op aarde als mens in een biologisch lichaam, zijn voorbeelden van 'persoonlijke waarheid'. Dit is een Virtuele Werkelijkheid, een spiegelwereld waarbinnen men naar hartenlust verknipte gedachtevormen kan aannemen en ideeŽn kan kopiŽren, knippen en plakken.

Het leven op aarde wordt ook wel een consensus reality game genoemd:
Een spel waarin iets echt of waar wordt, wanneer een kleine of grote groep mensen het met elkaar eens is dat iets waar of echt is. En aangezien een enkel mens al een compositie is van al dan niet bewust aangenomen gedachtevormen, is het besluit van een enkel mens al voldoende om ergens een 'waarheid' van te maken.

Het woord 'spel' is misleidend omdat het suggereert dat het hier leuk is,
dat je er vrijwillig aan deel neemt en akkoord zou gaan met de spelregels.
Maar het is inderdaad zo dat de deelnemers aan dit spel - de gijzelaars in deze horrorfilm - invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop ze hun eigen virtuele werkelijkheid en talloze subwerkelijkheden ervaren.

Strikt genomen gaat het hier niet over echte Waarheid, die wel degelijk absoluut is. Het gaat hier over aannames en belevingen die in elke Virtuele Werkelijkheid vol Virtuele werkelijkheden ontstaan. Dergelijke 'waarheden' zijn veranderlijk, afhankelijk van subjectieve beleving in een woelige omgeving. Dit is het 'jouw waarheid, mijn waarheid'-verhaal. Sommigen spreken zelfs van 'evoluerende waarheid' om een steeds veranderende waarheid aanvaardbaar te maken.

Als lichtwezens Virtuele waarheid en Echte Waarheid door elkaar gaan halen, zorgt dat voor verwarring en spirituele verzwakking.

Attributie: oorzaken toeschrijven aan gebeurtenissen

Mentale kracht wordt zwaar overgewaardeerd en overbelicht in deze biologische gevangenis. Je kunt een interpretatie van een gebeurtenis verzinnen. Dergelijke interpretaties kunnen zich als een virus verspreiden en zo voor grote groepen mensen 'waarheid' worden. Gangbare interpretaties zorgen voor mechanische uitleg van gebeurtenissen; zonder aan te voelen, zonder een beroep te doen op je innerlijke weten.

De zogeheten attributieleer legt een direct verband tussen gedachten die mensen hebben over wat er gebeurt, en hun emotionele reactie daarop. Jouw wereldbeeld gaat daarbij een interactie aan met je persoonlijkheid. Die interpretatie van gebeurtenissen zou voor honderd procent bepalen hoe je iets opvat en hoe je daar emotioneel op reageert. Veel psychologen zijn dol op deze verklaringsmethode, maar ook in de New Age beweging is hij buitengewoon populair en wordt fanatiek gepromoot door het duister.

Wie bijvoorbeeld niet positief denkt zou zich daardoor zelf van alles en nog wat op de hals halen. Als het jou niet goed gaat, komt dat omdat je niet positief genoeg hebt gedacht . . . en zo zou je verantwoordelijk zijn voor de ellende die je ondergaat of anderen aandoet. Het idee dat je door alleen goede dingen te denken niets dan 'goeds' naar je toe trekt is een energetische leugen, die in een Virtuele Werkelijkheid als waarheid kan worden verkocht. Wie deze gedachtevorm accepteert, maakt er ZIJN virtuele waarheid van.

Onderscheid

Het onderscheid maken tussen Virtuele Waarheden die het leven van alledag bepalen, en Echte Waarheid is geen eenvoudige zaak. Dat komt niet alleen omdat er brood op de plank moet komen (je moet je tot op zeker hoogte in het biologische leven laten 'onderdompelen' om te kunnen overleven), maar ook omdat onze persoonlijkheid van jongs af aan is geprogrammeerd om het mentale of emotionele lichaam aan het roer te laten. Dat wil zeggen, als er iets gebeurt laten verstandsmensen daar hun gedachten over gaan, en mensen die meer via hun emotionele lichaam functioneren interpreteren hun belevingen eerder in het licht van hun emoties. Emoties zijn net zo programmeerbaar als gedachten.

We zitten in een Virtuele Werkelijkheid en spiritueel overleven tot we terug naar huis kunnen is een belangrijk doel. Dat wil niet zeggen dat we niets hoeven of mogen doen om onze incarnatie dragelijker te maken. We zullen onze Virtuele werkelijkheid actief moeten manipuleren om te voorkomen dat we alleen maar gemanipuleerd worden. Maar ontkenning, de kop in 't zand, verdoving, verslavingen en voortdurende afleiding zijn gevaarlijk.

Moge lichtwezens beseffen
dat leven in een materieel lichaam niet het Echte leven is;
dat Virtuele Waarheid geen Echte Waarheid is;
dat deze schizofrene Virtuele Wereld niet de Echte wereld is.
Spirituele strijdvaardigheid en weerbaarheid zijn belangrijker
dan 'goede relaties' op het fysieke vlak - met duisterlingen, met robots,
met permanent ondergedompelden, en zelfs met andere lichtwezens.
Er zal toch echt een einde komen aan het lijden
van alle spirits en biologische levensvormen in deze gevangenis.

Januari 2011


Leuren Moret: Fukushima, stralingsziekten en HAARP
Home