De waanzinnige mens, deel 1
Alternatieve verklaringen voor 'stoornissen'

Demonisch bewustzijn, het etherisch lichaam en andere dimensies


Energierover Voor een beter begrip van de alternatieve verklaringen,
lees eventueel eerst Bewustzijn en
Astrale vallen en etherische manipulaties


Er bestaat een duidelijke agenda binnen onze samenleving om het verschijnsel 'bezetenheid' naar het land der griezelfilms te verbannen. Alsof een mens er in zijn dagelijks leven niets mee te maken heeft.

Het tegendeel is waar. Door het menselijk energieveld heen werken zowel lichtkrachten als duistere krachten. Wanneer je ook het bestaan van droomtijd en je etherisch lichaam leert onderkennen, komt een heel ander perspectief beschikbaar op geestelijke toestanden van mensen, die momenteel binnen de geestelijke gezondheidszorg als 'waanzinnige stoornissen' worden bestempeld.

De onderstreepte termen en namen van stoornissen
komen uit de klassieke psychologie en psychiatrie.
De geboden alternatieve verklaringen heten binnen die paradigma's onwetenschappelijk.

Fantoompijn is pijn aan het etherisch lichaam.
Wie zijn etherisch lichaam kan voelen,
voelt verwondingen of een aanval op dat lichaam soms net zo sterk
als zijn fysieke lichaam.
Na de amputatie van een lichaamsdeel beweren veel mensen
dat ze dat lichaamsdeel nog steeds voelen,
en er pijn aan hebben - wat volgens de artsen 'niet kan'.
Bewustzijnsuitbreiding houdt in dat je je ook bewust wordt van het bestaan
van je etherische en andere subtiele lichamen.

Veel mensen die de diagnose hypochonder krijgen,
mankeren misschien van alles en nog wat aan hun etherisch lichaam.
Ze voelen dat ook, maar de dokter kan niets vinden op het fysieke vlak.
Wanneer de kwalen die ze in hun etherisch lichaam opmerkten,
zich later gaan manifesteren op het fysieke vlak,
krijgen ze soms zelfs het verwijt dat ze zichzelf die aandoening hebben aangepraat...
dat ze de ziekte of kwaal zelf hebben gemanifesteerd.

Diagnose: Waanzinnig

De hieronder genoemde stoornissen komen uit een lijst
die een tijd geleden verscheen in Elsevier Magazine.
Zonder de alternatieve verklaringen natuurlijk.

Antons syndroom

Mensen die blind zijn geworden op het fysieke vlak
- hun fysieke ogen functioneren niet meer en dat is medisch vastgesteld en bewezen -
beweren hoog bij laag dat ze alles nog zien.
Alternatieve verklaringen voor dit verschijnsel zijn dat deze mensen
door hun etherische ogen kunnen kijken, zoals Stuart *Wilde die beschrijft;
of dat ze door hun derde oog waarnemen (6e chakra, voorhoofdchakra).

Capgras-waan

Genoemd naar de Franse psychiater Joseph Capgras.
Wie lijdt aan deze 'waan' is ervan overtuigd dat een of meer familieleden
of vrienden vervangen zijn door perfect gelijkende dubbelgangers.
Aangezien zoiets binnen ons huidige wereldbeeld niet mogelijk is,
is deze overtuiging in de geschiedenis van de psychiatrie een waan genoemd.

Mogelijke alternatieve verklaringen:
1. De andere persoon of personen zijn in bewustzijn overmeesterd
door veel krachtiger bewustzijn, duister of demonisch van aard.
Ze lijken niet meer op hun oude persoonlijkheid.
2. De andere persoon of personen zijn vervangen door een kloon.
Volgens bepaalde bronnen (Leading Edge, George Green) komt dit veel vaker voor
dan wij vermoeden. Van veel hooggeplaatste politieke marionetten op het wereldtoneel
zouden klonen beschikbaar en direct inzetbaar zijn.
3. De waarnemende persoon komt in contact met de astrale persoonlijkheid
van de mensen om zich heen, die sterk kan afwijken van de persoonlijkheid
in de derde dimensie. Het waarnemend bewustzijn is veranderd,
niet het waargenomene.
4. Het omwisselen van bewustzijn (Eng. consciousness swapping)
komt wel eens voor bij een ongeluk waarbij het lichaam een klap moet opvangen
en het bewustzijn uit het lichaam geslingerd wordt. Voor men kan terugkeren
heeft een onbelichaamd bewustzijn het lichaam betreden en overgenomen.
Wanneer er spirituele afspraken mee gemoeid zijn spreekt men van een 'walk-in'.

Syndroom van Charles Bonnet (CBS)

Dit syndroom komt vooral voor bij bejaarden die problemen hebben met zien.
Maar ook mensen die prima kunnen waarnemen op het fysieke vlak,
kunnen 'lijden' aan dit syndroom: ze zien voorwerpen, wezens en personen,
vaak dwergen, 'die in werkelijkheid niet bestaan'.
Anders gezegd: ze nemen etherische wezens en voorwerpen waar,
die buiten het normale blikveld van de derde dimensie vallen.

Frťgoli-waan

Een waandenkbeeld waarbij men omstanders voortdurend voor iemand anders,
meestal dezelfde persoon, aanziet.
In sommige gevallen lijdt dit tot extreme achtervolgingswaanzin.
Mogelijke alternatieve verklaringen:
1. Een bepaald soort demonisch bewustzijn manifesteert zich voor jou
door een bepaalde vibratieband heen, voor jou zichtbaar en herkenbaar
door de energievelden van andere mensen om je heen.
Jij vertaalt die energie naar een bepaald beeld,
waardoor je in verschillende mensen dezelfde 'persoon' geprojecteerd ziet.
2. De bewuste vibratieband die jij steeds opmerkt
bevindt zich in je eigen energieveld, en wordt pas zichtbaar voor jou
wanneer je die op anderen om je heen kunt projecteren.
Je worstelt met je eigen schaduw, maar je herkent die niet
en je bent er bang voor.

Syndroom van Gilles de la Tourette

Onbedwingbare neiging om schuttingtaal te spreken,
vergezeld van woeste gebaren. Dit komt voor onder grote druk.
Verklaring: Het bewustzijn van de normale persoonlijkheid wordt
onder specifieke omstandigheden onderdrukt of verdrongen,
een verbinding met een astraal werkelijkheidsveld wordt actief
dat door demonisch bewustzijn met een lage afstemming wordt bewoond.
Astrale entiteiten kunnen zich nu tijdelijk uitleven door het lichaam heen.

Auditieve hallucinaties

Het horen van stemmen, soms innerlijk, soms als een stem van buitenaf.
Deze stemmen kunnen beledigend zijn, opdrachten geven, of je aanzetten
tot zelfmoord. Het komt vaak voor, maar men geeft het niet graag toe
omdat het binnen de psychiatrie onder schizofrenie en wanen wordt ingedeeld.

Alternatieve verklaringen:
1. Wie het bestaan van etherische/astrale dimensies erkent,
weet vaak ook dat die bewoond worden door allerlei soorten voorouderlijk,
gefragmenteerd of demonisch bewustzijn. Er zijn veel uiteenlopende manieren
waarop een ongewenste verbinding kan ontstaan.
Als je dat begrijpt kan je maatregelen nemen om het contact te verbreken
of in elk geval te negeren.

2. Technologische verklaring: een fysiek mind control-instrument
Deze techniek staat binnen het Pentagon bekend als synthetische telepathie
en betreft het vermogen om via een apparaat stemmen om te zetten in microgolven
die hoorbaar zijn binnen het hoofd van het doel of slachtoffer.
De techniek wordt ingezet om een slachtoffer waanzinnig te laten verklaren
en dan op te kunnen sluiten in een inrichting,
of om instructies te kunnen geven aan mind-control slachtoffers
die hun leven lang zijn getraind en voorgeprogrammeerd
om die instructies klakkeloos op te volgen.

Synesthesie

Een klank horen bij het zien van een bepaalde kleur, of omgekeerd;
een kleur 'zien' bij het horen van een klank, een letter of een cijfer.
Een geur ruiken bij het zien van een bepaalde kleur komt ook voor,
maar is zeldzamer. Synesthesie komt vaker voor bij vrouwen en is deels erfelijk.
Het wordt vaak niet als een last of stoornis ervaren maar als iets aangenaams.

Een kleur heeft een bepaalde frequentie. Een klank heeft een vibratie.
Volgens de *Freedom Teachings zou ons lichaam in staat zijn klank-kleur te lezen,
te vertalen, afhankelijk van de waarnemingsinstellingen binnen je energieveld.
Het lichtlichaam en het geluidslichaam van mensen kunnen zo op elkaar zijn afgestemd,
dat je een kleur ook als een geluid hoort
of bij een geluid een kleur ziet.

Heyoka

Een verschijnsel dat zich voordoet onder indianen in de Verenigde Staten.
Een Heyoka doet of bedoelt het tegenovergestelde van wat hij zegt of wil.
Hij zegt "tot ziens" of "ik ga maar weer eens" als hij binnen komt lopen.
Hij zegt "ik haat je zo" tegen zijn geliefde.
Hij wast zich uitgebreid voor hij een modderbad neemt.
Andere stamleden behandelen een Heyoka met respect.

Mogelijke alternatieve verklaringen:
Delen van het energieveld kunnen omgepoold zijn (*SSOA)
of de DNA-codes omgekeerd in volgorde (*Freedom Teachings) waardoor
je programma's er achterstevoren of op zijn kop uit komen.

Syndroom van Stendhal

Toen de Franse schrijver Stendhal in 1917 Florence bezocht,
met al zijn gebouwen en musea, kreeg hij last van koorts, duizeligheid,
flauwvallen. Veel museumbezoekers in grote steden voelen zich beroerd.
Binnen de psychiatrie werd een verband gelegd tussen deze symptomen
en een ontwikkeld gevoel voor kunst, museum- en kerkbezoek in grote steden.

Alternatieve verklaring: Alle grote steden zijn gebouwd op knooppunten
in het energetisch rooster van de aarde, waar met name het duister kerken,
paleizen en steden heeft gebouwd rond krachtcentra.
Zelfs een kort verblijf op zulke plekken kan je aarding aantasten,
je energieveld ompolen en je bewustzijn wegslingeren,
waardoor je je sterk gedesoriŽnteerd voelt.
Bovendien liggen er juist op zulke plaatsen astrale parasieten op de loer,
die nietsvermoedende bezoekers energetisch kunnen beroven en leegzuigen.
De genoemde symptomen - koorts, duizeligheid en flauwvallen -
hebben dan geen fluit te maken met de bewonderde kunst.

Amok

In MaleisiŽ is dit de naam voor een ongecontroleerde woede-uitbarsting,
die vooral bij vrouwen voorkomt. Je gooit met voorwerpen, valt anderen aan
of begint te lopen als een waanzinnige tot je van uitputting neervalt.
Je weet hier later niets meer van.

Alternatieve verklaring:
tijdelijke bezetenheid door astraal of demonisch bewustzijn.
Berichten over kinderen die andere kinderen of dieren doelbewust
mishandelen of vermoorden zijn ook voorbeelden van demonische bezetenheid,
die tijdelijk of soms blijvend is.

Jerusalem-syndroom

In een psychiatrische inrichting in IsraŽl
komen jaarlijks tientallen 'bijbelse figuren' binnen:
pelgrims en toeristen die plaatsen uit de bijbel hebben bezocht,
wanen zich in bijbelse tijden in Jerusalem.
Ze waren geen voetvolk in die tijd, maar belangrijke personages.
De inrichting behandelt al die Davids, Salomo's, Jesaja's,
Petrussen en Paulussen.

Alternatieve verklaringen:
1. Demonische bezetenheid: zulke plekken zijn astraal gezien dicht bevolkt,
omdat zo veel mensen op aarde er fysiek naar toe gaan of er via het lezen
van de Bijbel mee verbonden zijn en deze plekken etherisch 'voeden'.
Maar ook verward voorouderlijk astraal bewustzijn kan zich laten opnemen
in de drama's die zijn opgeslagen in het roosterwerk van een plek op aarde.
2. Genetische verwantschap:
De mens is sterk versplinterd in bewustzijn.
Volgens de *SSOA heeft elk mens uit vroeger tijden, toen de aarde
nauwelijks bevolkt was, duizenden, zo niet miljoenen 'nakomelingen' in het heden.
Door aanwezig te zijn in die roosters van de aarde
waar de drama's zich hebben afgespeeld, kan in zulke nakomelingen
het voorouderlijk bewustzijn worden geactiveerd, waardoor ze energetisch
afgestemd raken op het leven van hun verre voorouders.
Het is van meet af aan geen toeval dat ze zich aangetrokken voelden
tot deze plaatsen en de reis erheen maakten.


De waanzinnige mens, deel 2:
Marlieke en haar Meervoudig Persoonlijkheids Systeem


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home