Social engineering:
Virusontkenners versus bange brave burgers

De afgelopen week heb ik de update bekeken van een Amerikaanse arts (Chris Martensen, Peak Prosperity) die een recent onderzoek van de Stanford universiteit compleet onderuit haalde. Hij vroeg zich hardop af hoe het toch mogelijk is dat een gerenommeerde universiteit de ene slordigheid na de andere begaat en hoe die slordigheden vervolgens door de media worden opgepakt als echte wetenschap, en als zodanig worden vergroot en verspreid.

Daarna keek ik naar de Jensen show en zag ik hoe Jensen via een mail van een van zijn kijkers juist dit onderzoek aanhaalde als bewijs voor het feit, dat het hele virus niet zo veel voorstelt. Het zou veel minder dodelijk zijn dan door de media was voorgewend en daarom zou verlenging van de lockdown in Nederland totaal niet gerechtvaardigd zijn.

Social engineering

Natuurlijk! Dit is precies het soort spelletje dat kan worden gespeeld door Stanford en het Tavistock Institute, een enorme Deep State slangenkuil van waaruit de meest wrede experimenten zijn uitgevoerd op bevolkingsgroepen. Social engineering is een van hun stokpaardjes.

In de hippie-tijd werd LSD uitgedeeld op Amerikaanse universiteiten. De studenten vroegen zich niet af waar al die gratis space-cake toch vandaan kwam; ze namen gewoon lekker nog een hap. En toen er een verslaafden-probleem ontstond, stampten de uitdelers van gratis LSD ook een centrum voor verslaafdenopvang uit de grond. Zo kan je de held uithangen en tegelijkertijd jouw onderzoeken verrichten en ook nog eens op je gemak rommelen met alle gegevens. Dat is Deep State social engineering.

Het uitspelen van generaties tegen elkaar (eigen muziek, eigen taalgebruik) en het doelbewust veroorzaken van generatiekloven was een van de methoden die tijdens dit flower-power-experiment werden uitgetest en bewerkstelligd.
(zie ook social engineering)

Corona, lockdown en polarisatie van de bevolking

Momenteel is de Deep State bezig mensen tegen elkaar op te zetten, terwijl ze de media luidkeels laten verkondigen dat we het nu echt samen moeten doen.

Aan de ene kant verspreid je zwaar opgeklopte, bewust deels conflicterende en verwarrende informatie vol emotionele chantage over hoe dodelijk en erg het virus is. Je benadrukt hoe je het verplicht bent aan oudere generaties en aan het zorgsysteem om je te houden aan de opgelegde, soms belachelijk strenge regels van de overheid. De mainstream media zijn de grote verspreiders van deze kant van het verhaal. Houd je aan de regels! Samen gaan we dit doen, samen, samen, samen voor elkaar.

Aan de andere kant zorg je dat er een tegenbeweging op gang komt die gelooft dat het virus niets voorstelt, dat mensen nou eenmaal dood gaan en we hier alleen maar compleet worden voorgelogen. Aangezien verschillende biowapen-designervirussen door de wereld gaan, is er ook verwarring onder medische specialisten. En omdat mensen inderdaad worden voorgelogen, krijgt een deel van de bevolking de neiging te denken dat er helemaal niets aan de hand is. Bovendien kost een wereldwijde economische crash ook mensenlevens.

Berichten over de stille oorlog tijdens de lockdown en de werkelijke aard van het virus worden onderdrukt, terwijl men onrust en chaos zaait. Denk alleen al aan het aantal namen dat dit virus heeft gekregen en er is meer dan een enkele onderliggende agenda om de naam te veranderen! En natuurlijk wordt er al maanden lang door beide partijen schaamteloos gegoocheld met cijfers en statistieken.

Voorbeeld: the Stanford antibody study

Wall Street Journal, 17 april 2020, over dit onderzoek naar de aanwezigheid van afweerstoffen onder de bevolking:
Nieuwe gegevens suggereren dat het coronavirus niet zo dodelijk is als we hadden gedacht. ... Een onderzoek naar antilichaampjes ontdekt 50 tot 85 keer zo veel infecties als officieel gemeten gevallen.

Chris Martensen is een zeldzaamheid: hij houdt enorm van statistieken, is kritisch, daagt zichzelf steeds uit bij het interpreteren van getallen en hij is eerlijk. Hij duikt in deze Stanford studie en vraagt zich af hoe en wat er nou precies is onderzocht. Dit onderzoek is gepubliceerd in een wetenschappelijk blad (Nature) en het onderzoek stelt vast dat het Corona sterftecijfer slechts 0.1% van alle mensen betreft, die het virus hebben opgelopen.

3.330 mensen uit Santa Clara hebben begin april 2020 meegedaan aan een test. Hieruit bleek dat van elke 66 mensen er 1 het virus al had gehad, claimt Stanford. Maar als je kritische vragen gaat stellen, valt dat onderzoek al direct van complete lamlendigheid uit elkaar!


1. Er bestaat geen goed testmateriaal

Om te beginnen is daar de test die is gebruikt, om te bepalen of jouw lichaam antilichaampjes tegen het virus heeft gemaakt en je het dus hebt gehad. Het virus is nieuw, men is het aan het onderzoeken. Er liggen geen standaard testen op de plank en al helemaal niet in de enorme hoeveelheden waar nu vraag naar is!

Dit onderzoek gebruikt een afgekeurde test, de allerslechtste van negen testen die allemaal onvoldoende scoorden. Deze waardeloze test was dan ook afgekeurd door een Deens ziekenhuis. Je gaat met deze test op zoek naar Covid-19 antilichaampjes en slechts in 80 tot 87 % van de gevallen is de uitslag betrouwbaar.

Stanford claimt glashard dat de test 99.5% precies is. Dr Chris Martenson blijft zich afvragen hoe er zo kon worden geblunderd, want hij heeft het toch over vakgenoten. De gedachte komt maar niet in hem op dat hier sprake is van een duistere agenda en boze opzet. De onderzoekers geven wel aan dat als achteraf blijkt dat deze test minder dan 97.9% juist is, hun bevindingen radicaal moeten worden bijgesteld. Maar kijk eens welke suggestie met deze opmerking alleen al is geplant!


2. Doorsnede uit de samenleving

De tweede fout die het Stanford onderzoeksteam maakte, is dat men mensen ging vragen mee te werken aan een test om antilichaampjes te vinden in een gebied waar Corona heerst en waar begin april een schrijnend gebrek aan testmateriaal voor het virus was. Er waren nauwelijks gewone testen voorhanden die mensen in zorgberoepen konden gebruiken om te testen of ze het virus hadden.

Toen de oproep op Facebook verscheen, bestond de kans dat de mensen die zich aanmeldden hoopten op een gratis immuniteitstest. Dit is dus helemaal geen toevallige steekproef waarbij diverse groepen uit de bevolking zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. In tegendeel! Mensen uit de zorg die hoorden van de oproep stuurden hem door aan mensen met wie ze werken en zo hebben zich onevenredig veel mensen aangemeld, die mogelijk al in contact met het virus waren geweest.

Conclusies

Stanford onderzoekers maken deel uit van een grotere agenda en ze maken geen blunder op blunder: ze weten precies wat ze doen. Maar nu vele ogen op hun verrichtingen zijn gericht en een deel van de bevolking regeringen en overheidsinstellingen wantrouwt, is het speelveld ook veranderd. Dit is het eindspel.

Wereldwijd wordt over het virus gepraat alsof een mens er immuniteit tegen kan opbouwen zoals bij de ons bekende virussen. Steeds opnieuw blijkt dat het virus zich anders gedraagt dan normaal. De ene arts noemt het een 'honeybadger virus' die op ingenieuze wijze uit zijn kooi weet te ontsnappen; de andere arts noemt het een 'miracle virus', omdat het zich op wonderbaarlijke wijze kan verspreiden.

Specialisten zijn geen specialisten in dit virus. Het verspreidt zich abnormaal snel. Het kan lang overleven en zich schuil houden. Er zijn meerdere versies in omloop, de een dodelijker dan de andere. Groepsimmuniteit kan niet zoals gewoonlijk worden opgebouwd. ALLE bestaande tests waar nu mee wordt gewerkt blijken onbetrouwbaar. Bovendien komen enorme hoeveelheden oude testkits uit China - het blijkt dat men nog van alles had liggen om te testen op SARS-1. Wat een puinhoop.

Als je daar dan aan toevoegt dat er andere dimensies in het spel zijn die van alles over de ruggen van onbewuste mensen aan het uitvechten zijn, dan is inzicht in het echte verhaal momenteel niet eens mogelijk. Maar een ding is mij wel duidelijk: deze strijd gaat uiteindelijk om het levensvatbare bewustzijn dat er nog is, in welke vorm, toestand of dimensie die zich ook mag bevinden.

Bange brave burgers versus virusontkenners die zich niet van hun vrijheid willen laten beroven. Virussen uit het lab: dat is echt, en vrijheidsberoving ook.

Laten we besluiten dat we ons niet emotioneel laten bespelen. We hebben ons lang genoeg om de tuin laten leiden.

April 2020

De Openbaring van de Eindtijd

Home