And the truth will set you free?

Door Monique Spangenberg
Januari 2009

Woorden zijn zo corrupt als wat.
Niet een beetje corrupt of soms corrupt, maar per definitie corrupt.
En dat is van meet af aan zo geweest.
Het is er niet pas later ingeslopen.

Je kunt met woorden toch iets uitdrukken met een zuivere intentie,
zou je misschien zeggen. Ben je dan niet zuiver bezig?
Neen. De intentie kan wel zuiver zijn,
maar de uitdrukkingsvorm is dat niet meer.
Woorden zijn gematerialiseerde uitdrukkingsvormen.

Het simpele feit dat ik met woorden kan liegen
over wie ik denk te zijn, of hoe ik me voel, of wat ik wil,
tegen jou, tegen de wereld, maar ook tegen mezelf -
het simpele feit dat mijn aardse persoonlijkheid geprogrammeerd kan worden
om iets te zeggen of uit te drukken dat niets met mijn wezen te maken heeft -
dat geeft al aan dat woorden corrupt zijn.

Bovendien moet ik verantwoording nemen voor het gegeven
dat er veel informatie in mijn onderbewustzijn en onbewuste zit,
in mijn subtiele lichamen, lagere en hogere bewustzijnsvelden,
waar ik niet goed bij kan.
Daardoor heb ik dus te kampen met een doorlopend informatiegebrek
op deze verdichte, materiŽle niveaus waar ik aan vastgeklonken zit.

Je kunt met woorden doelbewust onwaarheid spreken.
Een dertienjarige brunette die gaat MSN-en kan typen:
ďIk heb blond haar en blauwe ogen en ik ben 16 jaar.Ē
Zoín meisje is in deze wereld geen uitzonderlijke liegende leugenaar.

Leugens vormen onze leefomgeving. Leugens zijn doodgewoon.
En toch zijn mensen geprogrammeerd met een groot vertrouwen,
een bijna blind vertrouwen in de waarde en betrouwbaarheid van woorden.

Woorden en intentie

Do not take my words for a teaching.
Always view them as a force in action uttered with a definite intent.
They lose their true power if ever separated from that purpose.
- Amitakh/Jesus the spiritual warrior

(Vat mijn woorden niet op als leringen.
Beschouw ze als praktische krachten die met een bepaald doel zijn uitgesproken.
Ze verliezen hun macht zodra ze van dat doel worden gescheiden.
- Amitakh/Jezus de spirituele krijger)


Goed bedoelde woorden kunnen worden verdraaid en misbruikt.
Dat gebeurt door ze in een andere context uit te spreken of op te schrijven,
en ze los te maken van de oorspronkelijke intenties.
Intentie kan worden omgebogen of zelfs omgekeerd door de misbruiker.

Maar ook met de beste bedoelingen van de wereld
kan ik vandaag iets beweren waar ik morgen niet meer achter sta.
Wat zijn mijn woorden dan waard geweest?

Ik heb in 1999 samen met een paragnoste een boek geschreven
vol New Age gedachten, die ik nu herken als aardeduister en corrupt.
Zoals: je kiest je vader en je moeder uit
en het leven is een leerschool,
en je moet je karma aanvaarden,
en als je begrijpt wat vergeving en mededogen is,
dan word je ťťn met de hele kosmos,
en wij mensen zijn allen ťťn -
en meer van dat soort larie.

Dat boek is niet meer in de winkels te koop.
Maar het gedachtegoed, deze New Age mindset
is nog steeds overal vrij verkrijgbaar.
In tijdschriften, op de tv, op het internet,
in allerlei zogeheten spirituele workshops,
overal word je uitgenodigd om erop in te haken.
Deze mindset wordt als spiritualiteit verkocht.

Als ik er achteraf achter kom dat ik mijn medewerking heb verleend
aan het verspreiden van deze duistere gedachtevormen,
dan moet ik toch de conclusie trekken dat ik in die periode
een onbewust hulpje van het duister ben geweest.
Ook al geloofde ik oprecht dat mijn intenties zuiver en goed waren.

In de loop der jaren ging ik begrijpen dat ik als spiritueel bewustzijn
Ďmijní aardse persoonlijkheid,
mijn fysieke, etherische, emotionele en mentale lichamen
steeds beter moest leren beheren.
Ik moest de programmeringen ervan leren doorzien en herkennen,
zo goed en zo kwaad als dat wilde lukken.
Veel gevoelens als schuld en schaamte herkende ik onmiddellijk
als directe astrale aanvallen. Ik kon ze van meet af aan goed afweren.

Ontwakende zoekers op het spirituele pad die nog onvoldoende inzicht hebben
in hun aard en positie binnen deze duistere virtuele werelden,
zijn bijzonder kwetsbaar en kunnen eenvoudig om de tuin worden geleid.

Spiritualiteit is geen kennis van subtiele werelden

Er is een fysieke, stoffelijke wereld
en er is een astrale wereld die ook wel droomtijd wordt genoemd.
Beide werelden zijn virtuele werkelijkheden met hun eigen wetten,
kenmerken, zintuigen en energetische eigenschappen.
Er is een groep mensen die alles wat te maken heeft met droomtijd
'spiritueel' noemt.

Een paragnost of sjamaan die informatie uit etherische, emotionele
of mentale subtiele energievelden kan vissen,
beschikt over een vaardigheid die je kunt vergelijken
met vaardigheden van een automobilist op het fysieke vlak.
Je noemt iemand die goed auto kan rijden op het fysieke vlak
toch niet spiritueler omdat hij die vaardigheid heeft?
Toch worden duistere wezens die subtiele energie kunnen manipuleren
en in hun eigen straatje kunnen duiden vaak Ďspiritueelí of 'verlicht' genoemd.

Dit is bijzonder onzinnig.
Deze derde dimensie is een materiŽle wereld.
De vierde, astrale dimensie is ook een materiŽle wereld.
Etherische dimensies, vaak verbonden met universele energie
en kosmische patronen, zijn ook allemaal materieel.
Minder vast, veel subtieler, met hun eigen wetten,
maar wel degelijk materieel.
Wie daar contacten kan leggen, waarnemingen kan doen,
informatie kan uitwisselen met allerlei vormen van onbelichaamd bewustzijn,
akasha kronieken lezen of karmische patronen herkennen,
beschikt over materiŽle vaardigheden, meer niet.

Spiritualiteit hangt samen met de essentie van je bewustzijn.
Die kan licht, duister of kunstmatig zijn.

Kunstmatige wezens hebben geen lichtessentie of duistere essentie;
het zijn geheel geprogrammeerde wezens.
Een robot kan zichzelf een bijzonder spiritueel wezen noemen.
Niemand die hem tegenhoudt. Maar hij moet functioneren
op gekopieerde programmaís en gedachtevormen,
zonder dat hij lichtwilskracht kan inzetten om zijn leven in te richten
en zijn gedachtevormen zo zuiver mogelijk te houden.

Zo duurt het hopelijk niet al te lang voor je door krijgt
met wie je hier in spiritueel opzicht te maken hebt.
Voor veel lichtwezens is het namelijk erg moeilijk te aanvaarden
dat het overgrote deel van de mensheid kunstmatig wordt bezield.

Wonderbaarlijke, indrukwekkende, schijnbaar onmogelijke,
Ďgoddelijkeí vaardigheden van duisterlingen, robotwezens of lichtwezens
zijn materiŽle vaardigheden.

The truth will set you free?

The truth will set you free, hebben David Icke en anderen gezegd.
Wanneer je begrijpt dat deze wereld van achter de schermen
wordt bestuurd en bespeeld door de heersende Elite,
die Icke de Reptilianen noemt, dan zou die kennis jou bevrijden.
Door die waarheid te kennen zou je ook in spiritueel opzicht bevrijd zijn.
Maar David Icke denkt, voelt en schrijft vanuit materiŽle werelden.
Daarbij betrekt hij wel de vierde dimensie,
maar hij en velen met hem begrijpen niet dat deze hele kosmos een duistere schepping is,
die niet het thuisland of de natuurlijke leefomgeving kan zijn
van spirituele lichtwezens.

Ook wanneer ik begrijp dat deze werkelijkheid op vele niveaus
en vanuit verschillende dimensies wordt gemanipuleerd,
dan ben ik in spiritueel opzicht nog niet bevrijd.
Mijn bewustzijn zit hier nog steeds vast.
Wel heb ik dan een beter inzicht in mijn situatie,
en dat is van een niet te onderschatten belang.
Ik ben dan minder kwetsbaar en laat me niet inpakken
door demonen die mij willen overhalen mijn energie in te zetten
om deze wereld te redden of een hemel op aarde te scheppen.

Als ik goed besef dat deze wereld mijn wereld niet is,
dan ben ik veel beter in staat mij in spiritueel opzicht te verdedigen.
Ik kan dan mijn best doen om de integriteit van mijn gedachtevormen
zo goed mogelijk te bewaren, al is dat vaak tegen de klippen op.

En dat is wat Amitakh ook zegt als ze schrijft:
The Truth will set you free from the Falsity of this alluring, evil world.
De waarheid zal je bevrijden van de Leugens
van deze materiŽle wereld met zijn verlokkingen.
Maar het kennen van die waarheid op zich brengt jou nog niet thuis Ė
al is het einde van alle leugens nu wel in zicht.

Happy cows en zalige onwetendheid

Programmaís die je vastklinken aan deze virtuele werkelijkheid
moet je leren herkennen om jezelf in spiritueel opzicht te kunnen verdedigen.
Dat is een noodzaak, geen luxe!

Er zijn mensen die zeggen dat ze zich beter voelen,
als ze niets horen over corruptie en manipulaties.
Ze vinden het maar nare woorden met een lage vibratie,
waar je je beter niet op kunt afstemmen.
Hun filosofie: Ignorance is bliss. Zalig zijn de onwetenden.

Het vee dat in de wei staat te grazen, dag na dag,
en geen idee heeft dat het op een zekere morgen
naar de slachter zal worden afgevoerd -
dat vee is toch beter af als het niet weet wat er boven het grazende hoofd hangt?
Waarom zou de happy cow op de hoogte willen zijn van haar vreselijk lot,
als ze daarna niet meer rustig kan herkauwen en van het zonnetje genieten?

Dit is een typisch voorbeeld van een materieel, duister perspectief.
Wie een spiritueel perspectief kiest, tilt dat uit boven de waarde
van een enkele incarnatie.
Je kunt je leven leiden als een robot op de automatische piloot,
die zijn lichaamsprogrammaís gehoorzaamt en verder niets.
Lekker wat herkauwen in de wei en dan heb je een mooi leven gehad.
Voor een mens: huisje boompje beestje, baan, auto, vakanties.
En verder niets.

Let wel, dit is voor een robot met zijn kunstmatige bewustzijn
een volkomen legitiem perspectief. Buiten deze materiŽle werelden
heeft deze robot immers letterlijk geen leven.
Hij heeft geen herinnering aan werelden zonder corruptie
en voor zo iemand is genieten van het leven
en leven in het moment of in het nu,
vastgeklonken aan tijd en ruimte, een goed idee.

Dat geldt niet voor een lichtwezen.
Laat die happy cows nog een lekker hapje gras nemen,
maar een lichtwezen wil op de hoogte zijn van de leugens van deze wereld,
ook als de waarheid die dan aan het licht komt bijzonder onaangenaam is.

Eerste en tweede dood

In bepaalde esoterische of Boeddhistische kringen
spreekt men van een eerste en een tweede dood.
De eerste dood is die van het fysieke lichaam;
de tweede dood die van het astrale lichaam.
De geest of ziel die voldoende geŽvolueerd zou zijn,
zou verder reizen zonder deze twee lichamen.

De gnostiek vertelt een heel ander verhaal over de eerste en tweede dood.
De eerste dood betreft het verstrikt raken van lichtbewustzijn
in materiŽle dimensies, die door het duister worden beheerd en uitgebuit.
De tweede dood van datzelfde gegijzelde bewustzijn kan volgen,
wanneer het zijn goddelijke wilskracht overlevert aan het duister,
de heerser van kosmische of universele scheppingen.
Die tweede dood betreft onomkeerbare, spirituele moord.

Amitakh noemt gegijzeld lichtbewustzijn dat misschien wel verdoofd is,
maar nog niet in spirituele zin is vermoord, levensvatbaar (viable).
Het is de eerste dood gestorven, maar niet de tweede.

Dit verschil maakt ook het belang duidelijk van spiritueel ontwaken,
ook al is dat geen pretje. Die happy cow die liever vredig blijft grazen,
is ofwel kunstmatig bewustzijn dat gewoon zijn leventje wil leiden,
of het heeft geen spirituele wilskracht meer te verdedigen
en heeft zich al overgeleverd aan het duister.
Een gevallen lichtwezen kan zich niet meer bevrijden
uit de klauwen van het duister.

Maar een verdoofd, geprogrammeerd, gehypnotiseerd lichtwezen
zal er alles aan doen om zichzelf te bevrijden zodra hij de kans krijgt,
ook al betekent het dat er van rustig grazen in zalige onwetendheid
vanaf dat moment geen sprake meer kan zijn.

Je kunt aan het wiel van incarnatie duizend doden sterven,
zonder in gnostische zin die tweede dood te sterven.
Een goed leven als happy cow is van geen enkele waarde
voor een lichtwezen; in tegendeel, zoín onbewust leven verhoogt het risico
op aanvallen die jouw wilskracht verder ondermijnen en verzwakken.
De onwetendheid van de happy cow is dus allesbehalve zalig;
het is gevaarlijk voor lichtwezens; gevaarlijk in spirituele zin.

Daarom moeten lichtwezens zich niet laten verleiden
om hun doen en laten te vergelijken met de robots en gevallen wezens om hen heen.
Besef steeds dat jouw agenda NIET op die van hen lijkt!
En diep vanbinnen weet je dat maar al te goed.

Al je programmerende verdovingen over wat er prachtig is aan de aarde
en de natuur en de menselijke aard en de kosmos gaan uiteindelijk de deur uit,
tegelijk met de schijnheiligheid en illusies van schijnveiligheid.
Er komt een einde aan de verstrengeling
van lichte en duistere essentie in alle materiŽle werelden.

Het is dan het duister, niet het licht dat op apegapen ligt.
Mentalisten en cold reading
Home