Spiegels


Op een dag wordt je fiets gestolen en de afvoer in je woning raakt verstopt. Je verbrandt je hand tijdens het koken en er valt een brief van de belasting op de mat die onverwacht aankondigt dat je een behoorlijk bedrag moet betalen.

Wat is dit? Soms zit het mee, soms zit het tegen? Een toevallige samenloop van omstandigheden? Of zijn deze gebeurtenissen een weerspiegeling van iets anders - door velen samengevat met de suggestieve woorden toeval bestaat niet?


Verwarring over spiegels

Als een innerlijke toestand niet bewust gemaakt wordt,
verschijnt die aan de buitenkant als ons lot.
- Carl Gustav Jung


Wie probeert uit te leggen wat gebeurtenissen mogelijk betekenen, gebruikt vaak de metafoor van de spiegel. Deze spiegelmetafoor kan in verschillende contexten worden toegepast, door mensen met compleet tegenstrijdige wereldbeelden.

Gebeurtenissen worden door de meeste mensen verklaard binnen een wereldbeeld met een laag energiebewustzijn en een vrijwel complete onderdompeling. Dat geldt ook, of misschien wel in het bijzonder, voor psychologen en psychiaters die de universiteiten - de programmeercentra van Elite-groepen - met succes hebben doorlopen.

New Agers gebruiken de spiegelmetafoor regelmatig om lichtwezens op het verkeerde been te zetten. Door bewust te worden van deze zoveelste manipulatie met woorden kan je inzicht krijgen in de onderliggende programmeringen. En dat kan jouw spirituele verdediging versterken.


Spiegel 1
Men krijgt wat men verdient

Gebeurtenissen als graadmeter van vorderingen op je evolutiepad;
het vieren en vereren van leven in een lichaam

Dat zijn onze uitdagingen: als we het vertikken om ons huiswerk te maken komen we de lessen tegen in tijd en ruimte. De onbewuste geest en de energie die deze wereld opbouwt zijn gemaakt van hetzelfde spul .. de buitenwereld zal jou helpen te integreren wat je niet uit vrije wil opneemt.. en dat noemen we het leven.
- Michael Tsarion

Je kunt iemands lichamelijke en geestelijke gesteldheid en gebeurtenissen uitleggen als graadmeters. Wat jou overkomt in je leven zou dan een spiegel zijn van de vorderingen op je evolutiepad, van lessen die je al dan niet geleerd hebt.

Als het leven je toelacht, zou je dat hebben verdiend omdat je een goed en spiritueel ontwikkeld mens bent. Word je verkracht of krijg je kanker, dan heb je dat er ook naar gemaakt; misschien niet in dit leven maar in vorige levens. Karma zou een rechtvaardig systeem zijn: wie goed doet, goed ontmoet, en boontje komt om zijn loontje.

Dit is een walgelijk, harteloos stelsel van demonische gedachtevormen, maar wel één die een hele hoop bewustzijn in deze Virtuele Werkelijkheid gegijzeld en geboeid houdt. De zogeheten rechtvaardige schepper zou zijn onderdanen de kans bieden hun slechte karma op te lossen, maar dan moet men niet weglopen voor zijn levenslessen, bereid zijn om de eigen schaduw te herkennen en hard te werken. Wie zijn kop in het zand steekt krijgt het hard te verduren of blijft in evolutionair opzicht vast zitten.

Het herkennen van de eigen schaduw is zeker van belang, maar het duister wil je graag wijs maken dat al het duister in deze Virtuele Werkelijkheid van jou is of van de mens als soort. Er bestaan dan geen slachtoffers, en universele krachten zijn streng doch rechtvaardig.


Spiegel 2
Je kunt je eigen leven maken

Gebeurtenissen als graadmeter van jouw persoonlijke macht
en manifestatiekracht


Je kunt het menselijk energieveld beschouwen als een elektromagnetisch frequentiepatroon dat verantwoordelijk is voor manifestaties op diverse vlakken: fysiek, emotioneel, mentaal, astraal, en nog subtieler, al dan niet in contact met je hoger zelf. Je zou zelf verantwoordelijk zijn voor wat jou tijdens je leven overkomt.

Binnen deze visie heb je de juiste initiatieven genomen als er veel goeds of slechts op je af komt in het leven. Neem je het heft zelf in handen, dan kan je iets moois van je leven maken. Doe je niets, dan word je een speelbal op de zee van intenties van anderen. Avontuur, ervaring en moed zijn belangrijk. Als je een meeloper bent, een kuddedier, grijze muis, mak schaap, een tuinkabouter, een niemendal, dan heb je dat er helemaal zelf naar gemaakt. Je moet de droom voor je eigen leven weven. In het Engels heet dat 'dreamweaving'.

Voor sommigen gaat deze zogeheten 'eigen verantwoording' nog een stapje verder. De haantjes de voorsten, de brutalen, hebben de halve wereld, terwijl beschaafde mensen er bekaaid van af komen. De piraat die tijdens een buffet met zelfbediening zijn bord zo vol schept dat er voor anderen die na hem komen niets meer is, vindt dat hij slim heeft gehandeld. Die anderen zijn sukkels die hebben verzuimd om goed voor zichzelf te zorgen.

Aangezien wij hier leven in een zee van corruptie, kom je met de instelling van een piraat inderdaad ver! De gedachtevormen waarmee een parasiet werkt, worden immers op natuurlijk wijze ondersteund en gedragen in dit hologram. Een piraat is hier een hele 'coole' figuur, een idee dat door Hollywood, Disney en de commercie volop wordt gepromoot.


Spiegel 3
Projectie: wat je zegt ben je zelf

Bezetenheid van een of meer chakra's:
pijnlijke ritjes in een emotionele achtbaan
en gevangen in beperkende gedachtevormen


We don't see things as they are
We see them as we are
- Anais Nin

Een veel voorkomend patroon is te zien bij mensen wiens tweede chakra (emoties/seksualiteit) en derde chakra (mentale lichaam) bezeten zijn door duistere astrale invloeden. Allerlei verslavingspatronen zijn hier symptoom van. Zij gaan vanuit die bewustzijnscentra zoveel troebele energie produceren die om hun lichaam heen gaat draaien, dat het de vervuilde bril wordt waardoor ze naar de wereld kijken.

Ze zitten bijvoorbeeld in een deken van verstikkende emotionele energie die resonantie kan opwekken met andere gelijkwaardige energie uit de omgeving. Of er zijn gedachtevormen die om hen heen gaan draaien waardoor men gaat 'malen' en er niet aan lijkt te kunnen ontsnappen.

Er bestaan inderdaad gevallen van dit 'wat je zegt ben je zelf'. Je maakt een ander een verwijt, bijvoorbeeld dat die persoon jaloers, hebberig, bezitterig of wraakzuchtig is, terwijl die vibraties in je eigen veld overheersen. Juist daarom kan je ze eerder opmerken bij anderen, en in het ergste geval sla je de plank helemaal mis en beschrijf je jouw eigen energie terwijl je denkt dat die bij een ander hoort. Dat is wat in de psychologie projectie wordt genoemd, maar dan zonder inzicht in het energetische plaatje dat erbij hoort.

Wat ook vaak gebeurt is dat men zo aan het malen is of verstopt zit achter de deken van de eigen emoties, dat informatie uit de buitenwereld helemaal niet meer binnen kan komen. Er is geen echt contact met anderen mogelijk, want alles ketst af op de verzwarende, vaak modderige energiepatronen in jouw veld.

En wij leven niet in een maatschappij die je aanmoedigt om op tijd te gaan snoeien in je emotionele tuin. Die je van jongs af aan leert om verdachte, plakkerige gedachtevormen te herkennen en uit je leven te weren. Als anderen hun stinkend afval in onze tuin dumpen, staan we er vaak maar een beetje droelig bij te kijken en durven niets te zeggen. Of we worden alleen maar kwaad terwijl de dumper rustig weg loopt...


Spiegel 4
Gebeurtenissen als voortekenen

Kosmische orde, chaos en intelligentie
as basis voor een 'heilig' geometrisch wereldbeeld.


In deze visie is het mogelijk energie die in dit universum of de kosmos beweegt te lezen en te interpreteren. Alles in deze griezelfilm is onderworpen aan elektromagnetische krachten, die op elkaar inwerken en energiespiralen veroorzaken.

Men bestudeert de kosmische of universele krachten, invloeden en cycli. Men probeert vast te stellen of alles ordelijk verloopt, of dat er tekenen van verstoringen zijn. Door rekening te houden met 'natuurlijke' cycli zijn er goede en slechte tijden om iets te ondernemen. Sjamanen gebruiken een heel scala aan technieken om inzicht te krijgen in de universele of kosmische stromen die actief zijn. Ook de numerologie is hiermee verwant.

Zo boven, zo beneden, zegt men: wat zich afspeelt in astrale of subtiele werelden, zou uiteindelijk zijn weerslag hebben op het fysieke vlak. Parallelle werelden maar ook verschillende dimensies zouden elkaar weerspiegelen.

Stuart Wilde spreekt van een parallelle wereld, de Spiegelwereld, die door sommige sjamanen de Aluna wordt genoemd. In die wereld loopt een andere versie van iedereen rond. Als die Spiegelwereld actief wordt in een bepaalde omgeving ziet dat eruit als droge regen waarin lichaamsdelen of hele menselijke lichamen kunnen dematerialiseren en even later weer tevoorschijn komen.


Spiegel 5
Afleidingsmanoeuvres van het duister

Smoke and mirrors

Dit is een Engelse uitdrukking: "smoke and mirrors". Het slaat op het werken met rookgordijnen en spiegels om mensen te misleiden over wat er werkelijk gaande is in deze Virtuele Werkelijkheid. Een lachspiegel-omgeving maakt duidelijk hoe dat werkt. Je weet nooit of datgene waar je naar kijkt het origineel is; je weet niet of er vervormingen in het beeld zijn opgetreden.

Duisterlingen maken doelbewust gebruik van rookgordijnen en spiegels om te verwarren, te misvormen, en dwaalsporen uit te zetten.


Spiegel 6
Ongewenste bemoeienis

Tekenen op het fysieke en etherische vlak
als spiegels van duistere interventie of aanvallen


Dit heeft te maken met verantwoord energiebeheer of frequentiebeheer:
Je kunt gebeurtenissen of toestanden in je leven zien als graadmeters van aanhechting of energieverlies door duistere entiteiten.

Het restless leg syndroom kan je zien als een teken dat een astraal wezen een deel van jouw lichaam probeert te besturen. Je kunt een wrat of grote moedervlek zien als een teken dat er aanhechting heeft plaatsgevonden of er sprake is van een trauma dat een litteken op het subtiele vlak heeft veroorzaakt, waardoor de moedervlek kan ontstaan. Een paniekaanval kan aangeven dat een astrale indringer probeert jouw subtiele verdedigingslinies te doorbreken.

Stuart Wilde beweert dat mensen die plotseling jeuk hebben aan hun neus worden geplaagd door een bepaalde entiteit en Mila beweerde ooit dat als je plotseling moet gapen terwijl je niet echt door slaap bevangen bent, er sprake is van een duister wezen dat probeert jouw energieveld via jouw kruin binnen te dringen. Via eigen observaties weet ik dat mensen die last hebben van een ongewenst of zeer ongezond hechtingskoord hun handen vaak onbewust op de juiste plek leggen om een onbewuste vorm van zelf-healing toe te passen.

Wie zijn leven op orde probeert te houden en ook verstoringen uit subtiele werelden wil beperken, zal opmerkzaam moeten zijn en naast lichamelijke hygiëne ook hygiëne op het subtiele vlak moeten betrachten. Veel gedrag van mensen draagt het stempel van astrale bemoeienis. Verslavingsgedrag is in deze tijd zo normaal geworden dat het niet eens meer opvalt. We gaan een ware epidemie van allerlei vormen van bezetenheid beleven - wereldwijd.

Het onderhouden van geestelijke, emotionele en subtiele hygiene gebeurt nu helaas steeds vaker tegen de klippen op. Soms lijkt het of je staat te dweilen met de kraan open. Maar als jouw spirituele essentie op het spel staat houd je gewoon vol, en weet je dat je niet alleen bent.

25 december 2012


Orbs en lichtbollen - introductie

Home