Blij in de wei?

Redelijkheid

In deze informatieoorlog probeert de Deep State te doen of hij strijdt voor goede zaken, zoals gelijkheid en vrijheid en waarheid. Deze begrippen zijn op zwartmagische wijze zodanig binnenstebuiten gekeerd, dat ze niet meer betekenen wat ze zouden moeten betekenen. Ze zijn in staat het logisch en kritisch denkvermogen van mensen buiten spel te zetten.

Dergelijke woorden worden misbruikt om programmeringen van normale, redelijke mensen met gezond verstand te activeren. Voor je het weet ben je bezig jezelf te verdedigen tegen een onredelijke beschuldiging, of stop je energie in het overtuigen van iemand die liegt, door te komen met overweldigend bewijs waar die leugenaar natuurlijk niet eens naar wil kijken, want hij heeft een hele andere agenda.

Ik zeg niet wat ik zeg

Het leger van de CCP (Chinese Communist Party) heet de PLA: Peoples Liberation Army. Mensenrechten worden overal ter wereld geschonden, maar in China kunnen ze er wat van. Het leger dat wordt gebruikt om het volk te onderdrukken, heet een leger dat het volk bevrijdt.

De Staat houdt een ijzeren greep op de informatievoorziening en wie daar niet in wil mee gaan, kan in de gevangenis belanden wegens het verspreiden van geruchten. Het volk moet worden beschermd en daar worden National Security Laws, nationale veiligheidswetten, voor gemaakt. Wie in opstand komt en wil demonstreren, belandt in de gevangenis en wordt in China in 99.9% van alle gevallen veroordeeld. Als je eenmaal het etiket bedreiging voor de nationale veiligheid hebt gekregen, en daar hoef je je echt niet voor uit te sloven, dan kan je het schudden.

De volkeren die al die goedkope producten uit China kopen en zo automatisch medeschuldig worden aan het schenden van mensenrechten, worden geprogrammeerd om collectief een andere richting uit te kijken. Black Lives Matter en zeer zeker niet Chinese Lives Matter.

En Bill Gates is een filantroop.

1984

Al die omkeringen worden in 1984 van George Orwell beschreven. Het Ministerie van Waarheid beheerst het nieuws, het vermaak van het volk, en het onderwijs. Het Ministerie van Vrede richt zich op oorlog. Ook wij spreken liever van een vredesmissie dan een oorlogsmissie. Het Ministerie van Liefde heeft tot taak ervoor te zorgen dat mensen de juiste dingen geloven en dat er stabiliteit in de samenleving is. En het Ministerie van Overvloed zorgt ervoor dat de bevolking als slaaf kan worden misbruikt om een kleine Elite groep in overvloed te laten leven.

Oorlog betekent vrede, slavernij betekent vrijheid, onwetendheid staat voor kracht. Allemaal omkeringen die tot doel hebben mensen te onderdrukken. Dit heeft niets met redelijkheid te maken. Onderdrukking, propaganda en hersenspoelingen, daar gaat het hier om. Er zit logica in, maar die is pervers.

Je programmeringen herkennen

Een ongelooflijk krachtige programmering in onze samenleving is dat je antwoord moet geven als iemand jou een vraag stelt. Of dat je moet uitgaan van integriteit en goede intenties bij beleidsmakers. Bij communicatie en allerlei interacties zijn er veel onbewuste aannames. Bijvoorbeeld, die ander is een gelijkwaardige gesprekspartner, kan beschikken over een redelijk kritisch denkvermogen en hij is geen gewetenloze crimineel of pathologisch leugenaar.

Op welk moment krijg je door dat elke overheid een verborgen agenda heeft, geen goede intenties, geen moreel compas om op te varen, en ziekelijk liegt over ALLES?

Als dat tot je doordringt kan je op de grond gaan liggen janken, of de boel kort en klein slaan, of golven van verdriet de wereld in sturen, of verzinken in apathie. In al deze gevallen voed je een egregor van het duister. Geen goed idee dus. Wat je wel kan doen is rouwen, jezelf herpakken en frusterende programmeringen in jezelf herkennen en herschrijven.

Ken jezelf, ken je vijand

Stel nu dat het tot me doordringt dat de regering niet redelijk is en geen goede bedoelingen heeft en mij probeert te hersenspoelen met de ene leugen na de andere. Wat dan?

Ik begrijp nu dat ik mezelf niet voor de gek moet houden met het idee dat ik met redelijkheid, eerlijkheid en overtuigend bewijs iets kan veranderen of bereiken. Ik begrijp dat het sinistere plan en doel van andere partijen compleet los staat van wat ik probeer te doen, los van de waarheid waarvoor ik wil staan of de vrijheid waarvoor ik wil vechten. Mijn inspanningen zijn gedoemd te eindigen in een berg frustraties.

Dit is de situatie waar je je in bevindt. Je bent een strijder voor waarheid en jouw vijand heeft lak aan waarheid. Jij wil je laten leiden door gezond verstand en jouw vijand doet gewoon zijn eigen ding. Als je dit weigert in te zien, zal je frustratie op frustratie ervaren. Nu moet je de moed verzamelen om jouw eigen programmeringen kritisch onder ogen te zien.

Waarheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, transparantie, gelijke behandeling. In dit verknipte hologram hebben die woorden hun eigen betekenis gekregen. Die woorden betekenen iets anders dan in de taal die jij spreekt.

Het beest toont zijn ware aard

Protesten in Hong Kong gingen over het uitleveringsbeleid van zogenoemde criminelen uit Hong Kong naar China. Dat beleid werd door de demonstranten gezien als een belangrijke schending van hun recht op vrijheid en samenkomen en protesteren. De protesten bleven maar doorgaan en op een bepaald moment liepen 2 van elke 7 Hongkongers mee aan protestmarsen.

De virusuitbraak werd misbruikt door de Chinese Volkspartij om een nieuwe wet in te stellen die dergelijke marsen kon verbieden. Wie daar toch aan meedeed, zou kunnen worden bestempeld als een bedreiging voor de nationale veiligheid en je weet wat dat betekent. Het schijnt dat de gevangenissen in Hong Kong vol zitten met demonstranten en dat ze bezig zijn plek te maken in gevangenissen in China voor de demonstranten die ze uit Hong Kong naar het liefhebbende moederland willen overbrengen.

Ik zorg voor jou, zegt de onderdrukker, of je dat nu wil of niet. Ik begrijp wat het beste is voor jou, of je het daar nu mee eens bent of niet. Mijn waarheid is jouw waarheid. Als je dat niet wilt begrijpen dan word je in het belang van het hele land onschadelijk gemaakt. Samen gaan we dit doen, we moeten onze eenheid en stabiliteit verdedigen. Hereniging is toch zo iets moois!

Menslievende redelijkheid is vermoord. Geloof niet dat het een machtig wapen in deze strijd kan zijn. Begrijp wie jouw vijand is. Als je niet meer in zijn leugens trapt, dan heb je daarmee niet gewonnen. Terwijl je daarmee hebt bereikt dat je niet meer in sprookjes gelooft, loop je nu wel het risico dat de vijand zijn maskers af doet en stopt met mooi weer spelen.

Geen happy cows

Dat brengt ons bij het oude verhaal van de happy cows die in de wei grazen en niet begrijpen dat ze een eigenaar hebben die hen uitmelkt en uiteindelijk kan verkopen aan de slager. Mensen die hun spirituele integriteit niet meer kunnen verdedigen, zullen kiezen voor de illusie van vrijheid en genieten van de lusten die een incarnatie te bieden heeft.

Een lichtwezen weet dat er in de basis van alles corrupt is en niet klopt in deze griezelfilm. Hij zal zijn best doen het leven dragelijk te maken, maar zal nooit die koe willen zijn die blij in de wei en onbewust van zijn positie dag na dag graast en verder niks wil weten.

Binnen het kader van een beter begrip van de plannen van de Deep State om jouw leefomgeving compleet te manipuleren, heb ik een vrije vertaling gemaakt van de Toronto Documenten. Hopelijk kan je die informatie gebruiken om jezelf in spirituele zin weerbaarder te maken.

3 juli 2020

Toronto Protocols 6.6.6

Home