Oplichters ontmaskerd

Een gnostisch perspectief
Mei 2009

Tijdens een tv-programma over tactieken en technieken van oplichters
werd uitgelegd hoe mensen op de kermis worden beduveld in de ringwerp-tent.
Er staan kubusvormige blokjes met daarop een fles, waar je ringen omheen moet gooien.
De ring om een fles werpen lukt regelmatig, maar hij valt niet om de kubus heen waar de fles op staat.
Dat lijkt pure pech.

De programmamakers lieten zien dat de ring alleen om de kubus heen past,
wanneer je de ring er recht boven houdt en dan recht omlaag laat vallen.
Maar die situatie doet zich niet voor tijdens het ringwerpen,
want wie de ring gooit staat voor de tent.
Dit betekent dat de ringen wel om de fles heen kunnen vallen, maar NOOIT ook om de kubus.
Met andere woorden: die hoofdprijs in de ringwerptent gaat er nooit uit.

Er zijn wel troostprijzen. De kermismensen zorgen ervoor,
dat ze bij het oprapen van de ringen af en toe zo’n ring om een kubus heen laten glijden.
Zodat iedereen denkt: kijk hoe gemakkelijk dat gaat. Volgende keer beter.
Zo gaat dat. Alle kermismensen zijn op de hoogte van dit structurele bedrog.

Amitakh legt uit dat Jezus iemand was
die anderen waarschuwde voor het structurele bedrog door het duister.
Heb je je wel eens afgevraagd, waarom bepaalde groeperingen in de geschiedenis
zo nodig moesten worden uitgeroeid?
Jezus, bepaalde groepen Essenen, Manicheërs, geheime sekten met hun eigen leringen?
Men wil ons laten geloven dat het om godsdienstoorlogen ging. Of om landsverraad.
Of om macht over sterrenpoorten. Of om geheime heilige bloedlijnen.

Maar Jezus en gnostische groepen waren helemaal niet bezig een godsdienst te stichten.
Ze waren op de hoogte van het het bedrog en de oplichting door parasitaire krachten.
Soms waarschuwden ze anderen.

Jezus was als iemand die op de kermis vlak bij de ringwerptent ging staan
om mensen te vertellen hoe ze daar werden opgelicht.
Hij was niet bezig mensen naar zijn eigen kermisattractie te lokken;
Jezus had zelf geen ringwerptent.
Maar je begrijpt dat eigenaren van ringwerptenten zich zeer bedreigd voelden
en vonden dat er actie moest worden ondernomen om hem het zwijgen op te leggen.

Gnosis – inzicht, kennis – betreft het weten dat deze materiële schepping corrupt is.
En dat er buiten materie, ruimte en tijd een echte lichtschepping bestaat,
die geen duister kent. Geen parasieten.

Maar piraten noemen zich ook graag gnostici en hebben het over oude, geheime kennis.
De kennis die Jezus verspreidde was juist niet geheim: er zijn twee werelden.
Niet twee kanten van dezelfde medaille – niet een lichte en een duistere kant van hetzelfde geheel.
Er zijn twee werelden, tegengesteld in essentie.
Dat innerlijk weten – dat is gnosis.

De New Age gedachtevorm, dat je nooit het slachtoffer bent
en altijd verantwoordelijk voor de conditie van je materiële lichamen, is demonisch.
Als je gefrustreerd raakt van het ringwerpen,
dan wordt jou voorgehouden dat de ring toch echt om die kubus past.
Het ligt aan jou als je blijft missen. Je mag vooral de schuld niet buiten jezelf zoeken.
En keuzevrijheid is de mogelijkheid om zelf te bepalen om welke fles je jouw ring gaat werpen.

Maar wie de gnostische kennis van twee werelden gaat toetsen
aan zijn innerlijk weten, doorziet de corruptie van de ringwerptent,
en houdt helemaal op met ringwerpen.
Hij weet dat die hoofdprijs – terugkeer naar huis,
'ascensie naar hogere werkelijkheidsgebieden' - gebakken lucht is,
en die troostprijzen hoeft hij ook niet meer.
Zelfs al bevindt hij zich nog midden op de kermis,
hij is nu in spiritueel opzicht weerbaar geworden.
Hij is zich bewust van zijn positie.
Hij kan nog steeds geflest worden door zijn vele programmeringen,
maar hij weet dat.

Daarom heeft het duister er hard aan gewerkt om kennis van het bestaan van twee werelden
en het bestaan van tegengestelde spirituele essenties te vertroebelen.
Daarom is Wij zijn allen broeders en zusters een uitspraak,
die een draconische agenda dient - terwijl hij toch zo mooi klinkt.
Lichtwezens worden geprogrammeerd om te geloven dat ze een demonische, parasitaire kant hebben
die in essentie bij hen hoort.

Helaas.
Velen blijven hoopvol ringwerpen en zijn dankbaar voor de troostprijzen.


Over dankbaarheid

Home