Over onderscheidingsvermogen
en gevallen lichtwezens

Nous: je innerlijk licht en weten
Lichamelijke zintuigen die je verbinden met deze virtuele werkelijkheid
Door Monique Spangenberg
Februari 2008

De uitnodigig van de dikke teek ©Monique Spangenberg
De uitnodiging van de Dikke Teek:
Hoe lang blijf je erop in gaan?


Menselijk leven in een fysiek lichaam

Als dit huidige leven, deze incarnatie in dit lichaam,
de enige werkelijkheid is waarvan jij je bewust bent, dan kan dat van alles betekenen.
Je bent misschien een robot, die is geprogrammeerd om zijn leven te leiden zonder vragen te stellen.
Zou je tijdens jouw gemechaniseerd bestaan toch vragen gaan stellen,
dan krijg je geen direct contact met jouw hoger zelf, simpelweg omdat er geen hoger zelf is.
Je hebt geen innerlijk spiritueel vermoeden van het bestaan van andere werelden.
Jouw bewustzijn is kunstmatig of gekloond.

Een andere mogelijkheid is dat je een demon bent, een hulpje van het duister,
ingehuurd om hier lichtwezens te verleiden. Spirituele sluipmoord is jouw geheime agenda -
zo geheim, dat je er mogelijk zelf niet eens van op de hoogte bent.
Je hoeft hier alleen maar te feesten, je te vermaken, materieel te verrijken,
van luxe en seks te genieten en je op te werpen als goeroe,
die lichtwezens verleidt om toch vooral “in het moment” te gaan leven.

En tenslotte kan je een lichtwezen zijn dat zo diep is weggezakt in dit moeras,
dat jouw innerlijk licht vrijwel geheel is gedoofd.
Je zit gevangen in plakkerige webben en laagfrequente gedachten,
die je moet leven omdat het jou aan wilskracht ontbreekt om ze te herkennen en te bestrijden.
Jouw spirituele identiteit kan zelfs niet meer als een vaag vermoeden
tot de werkelijkheid van jouw dagelijks leven doordringen.
Soms kan dat licht weer oplaaien en ontwaak je. En soms dooft het geheel uit.

Als dit huidige leven de enige werkelijkheid is waarvan jij je bewust bent,
dan is dat zeker geen bewijs dat dit de enige werkelijkheid is.
Wie dat beweert, spreekt duidelijk voor zichzelf als robot,
of als spirituele sluipmoordenaar met gespleten tong en een duistere agenda.
Want lichtwezens herkennen de corrupte gedachtevormen waarop deze wereld is gebaseerd.
Hoe verwarrend het ook voor hen is, ze weten dat er iets heel erg mis is met dit hele levensveld.
Ook al komen duizend robots en demonen hen vertellen dat dit alles is wat er is,
ze zullen het niet aannemen. Wel is daar het gevaar om steeds verder verstrikt te raken in de webben,
in de mentale en astrale vallen van het piratencollectief.

Incarnatie in een spel

Een vaak gebruikte vergelijking is dat een mens een incarnatie is in een spel.
Wijd verspreid is de New Age gedachte dat jij als mens akkoord bent gegaan met deze incarnatie.
Dat je er niet alleen toestemming voor hebt gegeven, maar er zelfs voor in de rij hebt gestaan.
Of dat er hier een ongewoon lastige klus te klaren is, waar jij zo bijzonder geschikt voor leek
dat anderen opzij gingen om jou voor te laten gaan.
Elke incarnatie zou jouw eigen evolutie dienen of dat van het geheel.

De oude gnostici leerden heel wat anders. Dit levensveld is geënterd door piraten,
die het hebben ingekapseld en er hun eigen spel hebben geschapen. Met hun spelregels.
Als jij een lichtwezen bent, dan ben je ooit overrompeld en gegijzeld;
je bent gedwongen het spel keer op keer te betreden door te incarneren in een corrupt lichaam,
speciaal ontworpen om deze virtuele werkelijkheid te ervaren.
Amitakh heeft dit kernachtig uitgedrukt:
jouw fysieke lichaam is de verbindingskabel naar deze virtuele werkelijkheid.
Jij bent een spiritueel wezen, tijdens elke incarnatie verbonden met een fysiek lichaam.
Je bent niet je lichaam. Je bent niet je DNA.

Zintuigen

De vijf zintuigen van jouw lichaam verbinden jou met de virtuele werkelijkheid van het materiele bestaan.
Maar jouw zogeheten “zesde zintuig” is een dubbelzinnig iets in het taalgebruik van veel leringen.
We hebben zintuigen van ons etherisch lichaam, die ons informatie kunnen geven
over astrale of etherische werkelijkheidsgebieden. Dat zijn ook allemaal virtuele werkelijkheden
die deel uitmaken van het spel.

Wie informatie “uit de ethers kan plukken”, of wie “de akasha-kronieken kan lezen”,
of “in contact staat met andere dimensies”, heeft daarmee zeker niet bewezen dat hij een lichtwezen is.
Meestal geldt juist het tegendeel. Er is namelijk veel informatie in de ethers geplant
met de bedoeling “gevonden” te worden door nietsvermoedende mediums.
Als enthousiaste peuters die het ene paasei na het andere vinden en in hun mandje leggen,
komen mediums al die prachtige boodschappen tegen die daar klaarliggen - inderdaad, voor het oprapen.
Wanneer je het vermogen hebt om informatie uit de roosters van de aarde te vertalen,
of uit het energetisch veld rond een voorwerp of een mens,
dan zegt dat iets over jouw onderscheidingsvermogen binnen dit spel.
Het zegt niets over de aard van jouw wezen, je spirituele essentie.

Wat de oude gnostici “nous” noemden, het licht van het innerlijk weten,
staat wel in verband met jouw goddelijke kern of spirituele essentie.
Het is in geen enkel opzicht afhankelijk van de gedachten die tijdens jouw incarnaties
zijn ingeprogrammeerd en opgelegd. Het zit niet met etherische hechtingskoorden vast aan mensen,
roosters, voorwerpen, gedachten of normen uit jouw incarnatie.
En dat maakt het zo verwarrend voor onze aardse persoonlijkheid,
die is getraind om zich op deze virtuele werkelijkheid te richten.

Valkuilen van het mediumschap ©Monique Spangenberg

Duistere programmering: helderzienden zijn lichtbrengers

Het onderscheidingsvermogen op het astrale vlak of met betrekking tot etherische lichamen
is net zoiets als zeer scherpziend zijn op het fysieke vlak.
Wie scherp ziet op het fysieke vlak, is daarmee in spiritueel opzicht geen beter mens dan een blinde.
De hele conclusie is onzinnig, en toch heeft het duister deze programmering
bij veel mensen geïnstalleerd: mensen met bijzondere vermogens
zouden die “gaven” in spiritueel opzicht hebben “verdiend”.
En als je bijvoorbeeld kanker krijgt, dan zou je dat ook hebben “verdiend” of ermee akkoord gaan.
Verwijder deze giftige gedachtevormen uit je systeem,
want ze staan aan de basis van de meest hardvochtige veroordelingen binnen het New Age circuit.
Je bent je lichaam niet. Veel lichtwezens zijn gedwongen tot incarnatie in lichamen
vol functionele gebreken. En alle lichamen hebben het zwaar te verduren in deze tijd.

Wie dit spel in wordt gesleurd, loopt het risico dat zijn alerte spirituele bewustzijn afgestompt raakt,
of geen contact meer kan maken met zijn fysieke lichaam.
Dat lichaam staat dan ter beschikking aan allerlei andere krachten binnen dit levensveld,
die het zullen gebruiken om hun duistere agenda’s uit te voeren.

Zowel de lichtwezens als de demonen zien het belang in van het alert houden van hun bewustzijn
binnen dit spel. Ze begrijpen dat ze de macht over hun incarnatie verliezen
als ze zichzelf niet leren deprogrammeren en bevrijden uit de beperkende gedachtevormen
die massa's mensen in toom houden. Zowel lichtwezens als piraten kunnen een bronverbinding,
licht of duister, onderhouden. Dit in tegenstelling tot de menselijke robots.

Handlangers van het duister

Veel hulpjes van het duister zijn actief binnen de New Age beweging
en hebben zichzelf tot lichtwerker uitgeroepen. Maar ook lichtwezens die ontwaakt zijn
en in de Grote Astrale Fuik van het Piratencollectief terecht zijn gekomen,
zijn tegen hun wil en weten in hulpjes van het duister geworden.

Dit is heel moeilijk om mee om te gaan. Lichtwezens die hun wilskracht kwijt zijn,
en volledig zijn ingelijfd in duistere energiestromen en piratenagenda’s, worden als zwarte gaten.
Hun energiesysteem wordt gebruikt voor alles en nog wat
waar ze het op bewust niveau nooit mee eens zouden zijn.
Juist omdat ze nog flarden van herinneringen aan hun oorspronkelijke bronverbinding hebben behouden,
zijn ze zeer geschikt als lokaas voor andere lichtwezens die nog niet spiritueel zijn vermoord.

Gevallen lichtwezens zijn zo moeilijk buiten de deur te houden,
omdat ze wel functioneren als parasieten,
maar nog steeds kleuren en tonen in hun veld kunnen dragen die getuigen van hun lichtoorsprong.
Omdat ze hun wilskracht en macht kwijt zijn, kunnen ze de energiestromen door hun eigen incarnatie
niet beheren. Ze zijn de verantwoording voor hun aardse bestaan kwijt, hoe tragisch dat ook is,
en ze zullen dus worden misbruikt als lokaas, als dwaallicht.

Trap er niet in. Het is buitengewoon moeilijk en pijnlijk om jouw hart en hele energieveld
af te sluiten voor zo’n voormalig lichtwezen. Maar wie zo is gevallen wordt een parasiet,
en kan zijn eigen lichtafstemmingen niet meer zelf leren activeren. Je zou zijn vriend willen zijn,
maar energetisch ben je zijn vijand geworden. Je verliest doorlopend energie aan hem of haar.
Hoe tragisch dat ook is, het is een feit.
Je zult merken dat alles wat je aanreikt aan zo iemand om zichzelf te deprogrammeren,
om zich los te maken uit wederzijds afhankelijke relaties en spiritueel dodelijke groepsverbanden,
nooit echt aan komt. Soms lijkt hij je te begrijpen, maar hij kan dat begrip niet in daden omzetten.
De wilskracht, het spirituele vuur dat nodig is om al die hechtingskoorden en betoveringen
die jou vastklinken aan deze virtuele werkelijkheid te verbreken, is er niet meer.

Deprogrammeer jezelf

Het ligt in de aard van lichtwezens om te blijven proberen demonisch bewustzijn steeds weer de kans te geven
om hun parasitaire aard te wijzigen. Een gevallen lichtwezen dat vampiers, teken en lifters toestaat
en zich laat inlijven, is een speelbal van het duister geworden.
Hij valt ten prooi aan verslavingen en allerlei afhankelijkheidspatronen,
die ingenieus zijn ontworpen als geschakelde en elkaar doordringende energetische gevangenissen
in dit virtuele spel.

Als jij een lichtwezen bent, weet dan dat niemand jou in spiritueel opzicht iets hoeft te leren.
De enige ‘hulp’ die zinvol is om te geven of te ontvangen, is erop gericht om je te deprogrammeren
en te bevrijden uit de klauwen van dit virtuele bestaan.
In verbinding met lichtcollectieven kan dan spontane spirituele heling plaatsvinden.
New Age goeroes met hun astrale programmeringen duwen je alleen maar verder het moeras in.
Vertrouw dus op je innerlijk licht. Vecht om ervoor te zorgen dat het door je heen kan schijnen.
Dat zal robots niet opvallen. En het lokt afweerreacties of aanvallen uit bij de demonen in dit spel.
Want het is een waarlijk licht dat geen schaduwen werpt.
Niet zoals het neplicht van zon, maan en sterren van deze virtuele werkelijkheid.

Laat je niet verleiden door aantrekkingskracht van zon, maan en sterren ©Monique Spangenberg


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home