Energiebeheer:
Drie patronen of mindsets

De corruptie van deze wereld

Deze Virtuele Werkelijkheid is opgebouwd uit corrupte gedachtevormen. Iedereen die zich als spirit met een lichaam verbindt of ermee wordt verbonden, moet consumeren om te kunnen leven, en is zo gedwongen processen van verval, aftakeling en lijden mee te maken. Leven ten koste van anderen is hier de norm. Het is letterlijk normaal, en wordt door de meeste mensen zeker niet aanvaard als afdoende bewijs voor de duistere aard van deze hele schepping.

Bewustzijn kan in essentie licht, duister of kunstmatig zijn in deze griezelfilm. Dat betekent dat de meeste mensen om je heen jouw broeders en zusters NIET zijn en het ook nooit zullen worden. Energie en andere middelen worden niet gelijkmatig en rechtvaardig verdeeld onder mensen. De manieren waarop al die spirits en kunstmatig bewustzijn in menselijke lichamen met subtiele energie omgaan, vormen bepaalde basispatronen van energiebeheer. Het merendeel van de mensen is zich niet bewust van het bestaan van dergelijke patronen.

Er zijn charmante piraten, doortrapte oplichters, energierovende zwevers, vaak met een hele schare bedenkelijke astrale aanhang. Er zijn ook wanhopige, misbruikte, versleten en gevallen lichtwezens, die hun wil hebben afgestaan aan het duister en hopeloos ten prooi zijn gevallen aan een of meerdere verslavingen. Er zijn legers kunstmatige wezens die worden misbruikt door het duister, maar die zonder gewetensbezwaren doen wat hen wordt opgedragen. En er zijn nog enkele lichtwezens.

Drie mindsets -
drie basispatronen van energiebeheer

Door de jaren heen ben ik drie basispatronen gaan onderscheiden in het energiebeheer van mensen en groepen. Er horen onderliggende gedachtevormen bij die deel uitmaken van hun wereldbeeld, evenals typerende vormen van leiderschap en gedrag. Je zou voor jezelf kunnen bepalen in hoeverre jouw persoonlijkheid verstrikt is geraakt in dergelijke patronen. Jouw persoonlijkheid is jouw spirit/essentie niet!

Je kunt streven naar een zo groot mogelijk bewustzijn van de situatie waarin je je bevindt. Dan kan je jezelf zo goed en zo kwaad als het kan deprogrammeren. Je leert te werken met zo min mogelijk hechtingskoorden en je herkent de verstikkende patronen van wederzijdse afhankelijkheid, die zo gemakkelijk ontstaan in alle sociale netwerken. Het is nuttig om corrupte gedachtevormen als zodanig zo veel mogelijk te herkennen, ook al vormen die hier jouw permanente leefomgeving; ook al kan je je er niet van losmaken.

1. De meester-slaaf mindset

De energie van mensen met deze mindset is kil, scherp en snijdend, soms zelfs splijtend. Heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige mensen iets kunnen zeggen - een belediging of een rotopmerking - zonder dat het jou iets doet, terwijl de opmerking van anderen hard binnen kunnen komen? Dat heeft alles te maken met hun energiebeheer op het subtiele vlak, in combinatie met dat van jou.

Mensen met een meester-slaaf mindset vinden regels en wetten belangrijk en zullen die naar de letter - niet naar de geest - willen naleven. Contracten, vaste afspraken, routine en regelmaat bieden veiligheid. Het bewustzijn staat op een laag pitje en zal doorgaans kunstmatig zijn. Het naleven van regels kost energie. Die eis je ook van anderen uit jouw omgeving. Nieuwe energie en informatie kan moeilijk binnenkomen en is ook niet welkom. Verandering is een vies woord.

Het leiderschap functioneert binnen een meester-slaaf kader door te werken met straffen en belonen. Goede slaven worden de hemel in geprezen wegens goed gedrag. Hun trots wordt opgewekt, hun ego gestreeld ("employee of the month", grote cadeaus aan kinderen voor hun rapport). Etiketteren, meten en vergelijken is normaal. Je stelt iets voor en kunt je profileren door universitaire titels en opleiding; materieel bezit levert status op.

Je deelt de wereld op in de goeden en de slechten, in vrienden en vijanden, in mensen die iets voorstellen en mensen die weinig voorstellen. Je bent loyaal in eigen kring en gehecht aan vrienden en familie, die je zwaar emotioneel kunt chanteren door eisen te stellen en allerlei verwachtingen van ze te hebben. Door jouw nadruk op vaste afspraken en regelgeving respecteer je de grenzen van anderen niet; je herkent ze vaak niet eens.

Het spelen van rollen en dragen van maskers is gewoon. Op instinctief niveau (1e en 2e chakra) volg je slaafs de regels op en legt ze op aan anderen. Je zoekt identiteit in representatie (kleren, juwelen, positie, auto) en de verpakking is belangrijker dan de inhoud. Spirituele diepgang is niet mogelijk als je een gemechaniseerd kunstmatig bewustzijn hebt.

Typerende aanvals- en verdedigingstechnieken zijn: jezelf indekken en rugdekking zoeken bij anderen die denken zoals jij. Je bouwt webben en netwerken die de individuele bewegingsvrijheid beperken en die de integriteit van lichtwezens kunnen compromitteren. Je werkt graag met stevige hechtingskoorden.

2. De Goeroe-volgeling mindset

De energie van deze vaak charismatische mensen straalt uit naar alle kanten. Je bent duidelijk aanwezig. Geen wonder, want een goede piraat heeft een flinke aura en houdt van aandacht. Je bent dominant, consumerend, verspillend, bezitterig en mogelijk explosief. Je lijft de energie van andere mensen als vanzelfsprekend in en het kan zijn dat je je daar in het geheel niet van bewust bent.

Misschien ben je overduidelijk een dominante slurper, maar het kan ook zijn dat je het subtieler aanpakt. Dan vind je anderen bereid om schijnbaar uit vrije wil hun energie, tijd en middelen aan jou af te staan. Jouw basisinstelling is dat je anderen als batterij kunt gebruiken en je beheerst liever dan te beheren. Alle vormen van grof geweld, maar ook verleiding en manipulatie zijn toegestaan.

Grootspraak en machtsvertoon horen bij de tactieken van de goeroe. Je vindt overal volgelingen, maar sommige slachtoffers leren snel en willen niets meer met je te maken hebben na een eerste of meerdere ontmoetingen. Als goeroe heb je de wijsheid in pacht en kan je vrij beschikken over de kennis en energie van je volgelingen, die geen kritische vragen zullen stellen.

Je verdeelt de wereld in winners en losers, in zieners en blinden. Binnen goeroe-volgeling systemen is er een duidelijk bewustzijn van de ontstane pikorde. Die hiŽrarchie wordt door alle leden gerespecteerd. Je trapt naar beneden en likt naar boven, al ben je wel liever lui dan moe.

Op het instinctieve bewustzijnsniveau (1e en 2e chakra) kan je agressief territoriumgedrag vertonen. Je bakent jouw territorium af en geeft met alle mogelijke middelen aan: afblijven, dit is van mij! Ook pik je van alles gewoon in zonder het te vragen, alsof het een natuurlijk recht betreft. Je hebt geen respect voor de grenzen van anderen, maar niet omdat er regels gerespecteerd worden. De hele wereld is van jou! Je claimt de energie en grondstoffen die je onderweg tegenkomt. In relaties ben je bezitterig, claimerig en jaloers.

Energetisch probeer je de energie van anderen letterlijk in te lijven in jouw energieveld. Soms kan je in de aanval gaan voordat je aangevallen wordt. Als je iemands energie hebt ingelijfd en die ander doet wat jij wil, dan ben je bijzonder aardig, vriendelijk en behulpzaam voor deze persoon. Maar als een andere piraat ook beslag wil leggen op een van jouw 'natuurlijke hulpbronnen' (ingelijfde mensen/vrienden/collega's/familieleden etc) herken jij die andere energierover onmiddellijk en ontstaat er een soort energie-oorlog op het subtiele vlak.

Mindset 3: Het love and light syndroom

Deze energie staat voor de gespleten mind van de Demiurg (het Duister, het Gevallen Licht) zelf. Die slaagt er soms in de illusies over zijn gevallen schepping op te leggen aan anderen. Hij beweert dat licht en duister twee kanten zijn van dezelfde medaille, twee natuurlijke yin-yang-componenten die zijn schepping vormen. Hij is schizofreen, zwaar gepolariseerd: hij identificeert zich met de lichtpool, maar is wreed, jaloers en gefrustreerd.

Je leert dat er eenheid is in het universum of de kosmos, en dat alle wezens die erin wonen broeders en zusters zijn. Je wil in open verbinding staan met de dansende energieŽn van dit geheel, maar je identificeert je voornamelijk met de lichtpool. Jouw energie is ronddraaiend, omarmend, soms warm en koesterend, en zoekt verbindingen. Door deze instelling kan er veel vreemde en nieuwe energie binnenkomen, waar je dan onpasselijk van kan worden. Duistere New Agers, maar ook gevallen en sterk vervuilde lichtwezens beheren hun energie volgens dit patroon.

Persoonlijk energiebeheer is een enorm probleem, omdat je het kwaad hebt aanvaard als natuurlijk onderdeel van de scheppingsorde. Je mag een parasiet dus niet als zodanig afwijzen, maar moet hem als jouw broeder of zuster omarmen, zelfs als hij jou leegzuigt en als voetveeg gebruikt. Je bent helemaal suf geprogrammeerd met ideeŽn over karma, evolutie, ascensie, spongen naar een volgende dimensie. Je gelooft zelfs in de wet van behoud van energie: energie zou alleen maar worden omgezet en energiegebrek bestaat dan niet. Als jij te weinig energie hebt, is het jouw fout, of jouw karma...

Je zou willen samenwerken met alle andere mensen op basis van gelijkwaardigheid en het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen, waardoor alles goed zou moeten komen. Je zou willen werken met specialismen en talent met het oog op het groepsbelang. Je houdt je vast aan harmoniemodellen en wil niemand ergens toe dwingen. Wat een frustraties levert dat allemaal op! Stank voor dank krijg je.

Na verloop van tijd raak je bijzonder gefrustreerd. Je wil jouw idealen niet loslaten, maar gaat voorwaardelijk gedrag vertonen: als ik jou dit geef, moet je mij iets teruggeven; ik respecteer jou, maar dan moet jij mij ook respecteren, etc. Jouw grootste praktijkprobleem is het bewaken en aangeven van je eigen grenzen. Je zit steeds met hetzelfde dilemma: je wil je met de hele wereld of zelfs het hele universum verbinden, maar als dan de parasieten binnenstromen voel je je bedonderd.

Jouw harmoniedenken is je lastigste programmering. Dit love & light syndroom trekt vooral bij gevallen en sterk vervuilde lichtwezens lifters en parasieten aan. Op subtiel niveau ben je overgevoelig. Je kunt je bewust zijn van allerlei energiestromen, van emotionele en intuÔtieve energiestromen.

Commentaar

Het overgrote deel van de love- en lighters zijn duistere wezens. Ze zijn reclameboodschappers van de Kosmische Piraat zonder het te beseffen. Maar er zitten ook gevallen en vervuilde lichtwezens bij die zich nog wel herinneren wie ze zijn.

In de loop der jaren heb ik me vaak genoeg afgevraagd of iemand een gevallen lichtwezen is, die niet meer terug kan omdat zijn wil (essentie) is afgestaan aan het duister; of een vervuild lichtwezen, die nog wel mee terug kan naar huis. Die laatste groep noemt Amitakh de "viables"- de levensvatbaren. Alle lichtwezens zijn hier vervuild, maar sommigen zijn niet verloren. Ze slagen erin zichzelf tot op zekere hoogte te deprogrammeren met behulp van bepaalde energieŽn - die alleen maar kunnen aanspreken juist omdat ze lichtwezens zijn, en omdat ze nog over hun eigen wil blijken te kunnen beschikken.

Dat oordeel - wie blijvend gevallen is en wie alleen tijdelijk vervuild - is gelukkig is niet aan mij, maar het levert voor iedereen die hier in de modder aan het ploeteren is soms moeilijke beslissingen op. Je wil andere lichtwezens graag helpen, maar als ze zichzelf niet meer kunnen helpen dan kan je niets voor hen betekenen. Aan de ene kan besef ik dat mijn love & light- gehalte ook behoorlijk hoog is geweest. Wie ben ik dan om love & lighters te veroordelen? Maar toch moet ik beseffen dat, zolang ze zich vastbijten in hun love & light mindset, ze potentieel gevaarlijk gezelschap zijn. Anderen steeds weer het voordeel van de twijfel blijven geven is geen goede gewoonte!

De love & lighters die hun energieverlies compenseren met goeroe-patronen - vooral dominante energieroof - zijn duistere wezens, of het zijn gevallen lichtwezens wiens energieveld is overgenomen door duistere wezens. En lichamen die door meerdere bewustzijnsvormen worden bestuurd, bijvoorbeeld omdat een of meerdere chakra's bezeten zijn, kunnen mengvormen vertonen van alle drie beschreven mindsets.

Als iemand jouw energieveld aantast, binnendringt, splijt, berooft, probeert in te lijven of nog verder te verzwaren met gepolariseerde gedachtevormen, dan worden allerlei programmeringen in jouw veld actief. Je kunt jouw persoonlijkheid aan het roer laten, of je kunt bedenken dat je een spirit bent die de programmeringen van zijn persoonlijkheid en eigen subtiele energievelden zo wijs mogelijk wil beheren. Vaak komt dat neer op een simpele keus: ga je energetisch reageren op een aanval met een tegenaanval (waardoor je nog meer in de problemen kunt komen), of trek je je terug en herstel je jouw veld zo snel mogelijk?

Een programmering die lichtwezens bijzonder dwars kan zitten is die van 'rechtvaardigheid': zodra je dat gaat eisen of nastreven, stap je in een achtbaan en is het gedaan met de rust. Spirituele strijdvaardigheid houdt niet in dat je duisterlingen op hun gebreken gaat wijzen en verwikkeld raakt in persoonlijke energetische gevechten. Dit is immers hun wereld. Onrechtvaardigheid zit erin ingebouwd, het is er het fundament van. Het is zinloos om jouw kostbare energie in een bodemloze put te mikken. Daarom is het geen laffe daad om je terug te trekken en je eigen energieveld te herstellen. Deze spirituele deugd heet geduld.


29 oktober 2010Omgaan met onderdompeling
Home