Trendy valkuil:
'Leven in het Nu'

Wat zou er nou toch mis kunnen zijn met het advies
om geheel in het hier en nu te leven?
Dat klinkt toch spiritueel, intelligent en integer?
Nou nee.

Het is een demonisch, Reptiliaans advies.
De geheime agenda van zogeheten ‘spirituele’ 'New Age’ leringen
is om jou als lichtwezen te doen vergeten, dat

Jij jouw fysieke lichaam niet bent,
dat jij jouw DNA niet bent,
dat jij jouw bloedlijnen of voorvaderen niet bent.
Je bent zuiver bewustzijn.


Veel mensen kunnen dit wel volgen:
ze weten dat het een programmering is om te geloven
dat je jouw lichaam, DNA of bloedlijn bent.
Maar de demonische astrale programmeringen vinden in lagen plaats.
Het volgende wordt voor velen lastiger te begrijpen:

Jij bent jouw etherisch lichaam niet,
Jij bent jouw astrale lichaam niet,
Jij bent het hologram van deze incarnatie en andere incarnaties niet.
Je bent zuiver bewustzijn.


Wie de intentie heeft om zo veel mogelijk
IN HET HIER EN NU TE LEVEN,
gaat in spirituele zin akkoord met de manipulatie
die elke incarnatie in elk ruimte-tijd verband met zich meebrengt.

Het vastketenen van lichtbewustzijn aan ruimte-tijd
geschiedt via het astrale, etherische en fysieke/biologische lichaam;
zowel tijdens ‘levens’ –incarnaties - als daar tussenin;
eigenlijk is het een simultaan proces.

Als spiritueel lichtwezen kan je beter de intentie hebben,
om de corrupte gedachtevormen die ten grondslag liggen
aan de manifestaties in deze wereld
in elk geval zo veel mogelijk als zodanig te herkennen,
ook al kan je de corrupte aard ervan niet wijzigen.
Overleven in spirituele – niet in biologische – zin
is dan jouw streven en bewuste agenda.

Maar door in het ‘hier en nu’ te willen leven,
en dat hier en nu als jouw primaire werkelijkheid te aanvaarden,
onderwerp je je aan een corrupte structuur,
aan corrupte matrixverbanden van universele, kosmische aard,
die van meet af aan zijn opgezet om lichtwezens onwetend te houden,
te onderdrukken en langzaam te kunnen uitmelken.

Het ketent je in spiritueel opzicht nog steviger vast
aan de tijd-ruimte coördinaten van jouw huidige incarnatie,
in plaats van je bewuster te maken van de positie waarin jij je
als gegijzeld lichtwezen bevindt.

Natuurlijk moet je zorgen dragen voor betrekkelijke balans
binnen al die corrupte levensvelden, en voor brood op de plank.
Maar overleven binnen het hologram van deze incarnatie
is een secundaire werkelijkheid, die ondergeschikt blijft
aan spiritueel overleven.
En spiritueel overleven doe je in Amitakh’s woorden
door ‘je wil niet over te leveren aan het duister.’

Ik heb mensen gesproken die zeggen het met me eens te zijn
dat ze hun biologische lichaam niet zijn en wel hun bewustzijn.
Maar zodra je het hebt over het einde van biologisch leven,
het opdoeken van astrale gebieden en andere kunstmatige manifestaties
om ons heen en dwars door ons heen, die we het leven op aarde noemen -
dan word je voor zwartkijker en doemdenker uitgemaakt!

Helaas zijn veel gevallen lichtwezens nu geprogrammeerd
om al hun energie te geven aan het scheppen van de hemel op aarde,
aan het “redden” van dit hologram, van deze virtuele werkelijkheid.

Het einde ervan is lang voorzien.
Het zit er gewoon aan te komen en het betekent
het einde van gevangenschap en lijden -
niet alleen voor lichtwezens, maar ook voor gevallen lichtwezens,
voor de duistere hulpjes van de Grote Piraat,
en de Grote Piraat zelf.

Hou vol.
Verdedig je spirituele integriteit.
Daarvoor moet je af en toe in het hier en nu
maar vooral ook energetisch
ondubbelzinnig NEE zeggen tegen parasitair bewustzijn
met zijn mooie, charmante praatjes.


Maart 2009


Virtuele werkelijkheid: Leven in ruimte en tijd
Home