Hechtingskoorden, deel 5
Ongewenste gasten

We kennen allemaal voorbeelden van relaties waarbij de ene partij profiteert en de andere wordt uitgebuit. Als we geloven dat daar twee mensen met een fysiek lichaam bij betrokken zijn, dan hebben we daar misschien een mening over of het doet ons niet zo veel, maar we vinden het niet snel beangstigend of alarmerend.

Maar als een van beide partijen geen fysiek lichaam heeft, dan vinden veel mensen deze parasitaire relatie opeens doodeng. Stel jezelf de vraag: is het werkelijk minder erg of eng als je wordt uitgebuit door een partner of werkgever met een fysiek lijf dan door een astrale parasiet of andersoortig aanhangsel? En wat te denken van iemand met een fysiek lijf dat (mede) wordt bewoond door demonisch bewustzijn?

Zo boven, zo beneden. Hier heb je ook overal bacteriën, virussen, schimmels, en mijn eigen lichaam is een parasitaire levensvorm, die tevens bewoond wordt door bacteriën, en kan worden aangevallen door muggen of wespen. Geen reden voor paniek, wel aanleiding voor verantwoorde hygiëne en voorzorgsmaatregelen, zowel op het fysieke als op het subtiele vlak. Kennis over tactieken en gedrag van parasieten is daarom nuttig.

Robert Bruce

Uit: Practical Psychic Self-Defence

Het beeld dat Bruce schetst van de risico's die babies lopen is niet fraai. Hij beweert dat Negs, negatieve entiteiten, zullen proberen zich aan een baby te hechten wanneer zijn eigen energieveld nog zwak is en gemakkelijk binnen te dringen. Als dat gebeurt zal het kind in paniek gaan krijsen. Wanneer de aanhechting eenmaal heeft plaatsgevonden, zijn er typen Negs die hun prooi dan jaren lang met rust kunnen laten, en hun verbinding sluimerend houden tot de baby volwassen is geworden.

Andere soorten Negs nemen het energieveld meteen in beslag en gaan de "schaduwzijde" van de persoonlijkheid van het kind vormen. Een klein kind dat voorheen vriendelijk en sociaal was, kan opeens dominant, wreed en egoïstisch worden.

Dit soort levenslange verbindingen zijn niet eenvoudig te verbreken. De moderne psychiatrie beschouwt die duistere karaktertrekken als die van de persoon zelf. De splitsing wordt vanzelfsprekend door de omgeving opgemerkt, maar het zou om twee kanten van één spirit gaan. Ware kennis van wat karakter of persoonlijkheid is, is ironisch genoeg binnen de psychologie en psychiatrie niet ontwikkeld.

De sluier verdwijnt

Veel waarnemers op het subtiele vlak geven aan dat de scheidingen tussen dimensies aan het vervagen zijn. Volgens sommigen betekent dat iets moois, een aanloop of overgang naar een betere wereld; volgens Amitakh en anderen betekent het dat deze materiele wereld ophoudt te bestaan.

In 2005 schreef Stuart Wilde hierover:
"De spiegelwereld tegenover ons is de dimensie van ons onderbewustzijn.
Het is ons leven lang aan ons zicht onttrokken geweest.
Deze 3D-wereld is het domein van het intellect en het fysieke lijf.
De twee dimensies gaan nu geleidelijk in elkaar op.

Dat betekent dat je straks ook die andere wereld in kan kijken. Je gaat zien wat zich in jouw onderbewustzijn afspeelt en in dat van anderen. De eeuwenoude sluier valt weg. Verbonden met het duistere deel van het onderbewustzijn en dat deel van de spiegelwereld of de Aluna waar het bestaat, zijn triljoenen ghouls, demonische entiteiten zonder fysiek lichaam. Ze hebben veel macht. Zij zijn de echte heersers van deze aarde, want ze kunnen de schaduwzijde van ieders ‘verstand’ of mind heimelijk beïnvloeden.

Als die werelden helemaal aan elkaar vast gemaakt zijn kan je de demonen ook zien, met je ogen open en met je ogen dicht. Dat is me eens een paar dagen lang overkomen. Ik kon niet slapen omdat de demonen steeds om me heen waren en ik verwachtte voortdurend een aanval. Ze zijn heel lelijk en gewelddadig en kunnen je snel tot wanhoop drijven. Wat zou iemand moeten die geen enkele voorkennis heeft van deze transdimensionale wereld en zijn duistere bewoners? Ik heb nog niemand gezien die dat overkomen is, maar ik geloof dat zo iemand binnen een paar dagen helemaal gek zou worden.

Als de barrière tussen dimensies wegvalt komen de monsters binnenvallen. Medicijnen zijn niet bij machte om de bovennatuurlijke demonische wereld te verslaan. Helaas helpt het niet om een warme vibratie naar de demonen te sturen: ze worden daar alleen maar doller van. De enige echte verdediging die je hebt is het verwerken van je eigen duister. Je kunt proberen het in goedheid om te zetten."

Met Stuart Wilde's advies om het duister steeds maar te vergeven ben ik het niet eens. Maar het transformeren van corrupte, lage gedachtevormen is nuttig. Je leert dan beter onderscheiden welke gedachten echt van jou zijn (dus afkomstig zijn van jouw 'inner mind' of Hoger Zelf), welke gedachtevormen je op de automatische piloot gebruikt (waardoor een of meer van jouw bewustzijnscentra zijn vervuild), en welke lagere gedachtevormen telepatisch op je worden afgevuurd vanuit astrale of fysieke werelden.

Visies op bezetenheid
Home