Granen:
Heerlijk, natuurlijk en gezond?


Granen vormen de natuurlijke basis van onze voedselpiramide.

Zou dat een mythe kunnen zijn?
In juni 1993 verscheen een zeer interessant artikel van de hand van twee wetenschappers van de Universiteit van Melbourne, AustraliŽ, dat een heleboel van onze moderne voedselprogrammeringen volledig onderuit haalt.

Op deze pagina:
Introductie: Reptiliaanse agenda's
De agenda van de Elite: schulden, babymelk en tarwe
De oorsprong van de landbouw, een biologisch perspectief
De overgang naar de landbouw
Exorfinen
Het nut van exorfinen in voedsel
Voedsel en onze stemming
Uitleg van het onderzoek naar exorfinen
Hypothese: Exorfinen en het ontstaan van landbouw en beschaving
Discussie
Conclusie
Volkoren producten

Introductie: Reptiliaanse agenda's

Susan Reed schreef het boek The Body Snatchers. Een waar verhaal over de overname van lichamen door Reptilianen. In dat boek beschrijft ze haar romantische relatie met Brian, wiens lichaam door Reptiliaans bewustzijn werd overgenomen, net als dat met de lichamen van bepaalde politici en acteurs is gebeurd.

In zijn recensie van dit boek legt James Bartley uit dat Brian, net als andere mannen waar Reptiliaans bewustzijn in huist, het vermogen heeft om vrouwen aan te trekken. Brian was niet knap, maar kon de kundahlini van een vrouw zo manipuleren dat ze er opgewonden van raakte en deze gevoelens aanzag voor verliefdheid Ė de bekende Ďvlinders in de buikí of Ďchemieí. Weinig mensen begrijpen dat deze gevoelens van verliefdheid samenhangen met lichamelijke programmeringen, en helemaal niets met spirituele verwantschap te maken hebben.

De twee themaís die in het boek aan de orde komen zijn in de eerste plaats de manier waarop Brian Susan via zijn Reptilianen op afstand kon manipuleren. Het tweede thema gaat over de onthullingen van een van die vijf Reptilianen, genaamd Ettissch. Die besluit Brianís lichaam te verlaten en doet een aantal onthullingen. Een van die onthullingen over de Reptiliaanse agenda betreft tarwe.


Ettissch over de agenda van de Elite

Een paar belangrijke manieren om de massa in bedwang te houden, bewustzijn te onderdrukken en een Nieuwe Wereldorde op te kunnen richten, zijn volgens Ettissch:

1) Schulden
De Reptilianen zijn de banken die ons via schuld in hun macht houden. Daarbij maken ze slim misbruik van een universele wet die de welvarendheid van mensen aantast door hen in de schulden te steken: door schulden wordt geld en andere zaken van hen afgehouden. Schuld maakt meer schuld, zegt Ettissch, en we maken de schulden steeds groter.

2) Babymelk
De Reptilianen zijn de fabrikanten van alle babymelkproducten. Daarin ontbreken essentiŽle oliŽn en dat is bepaald geen toeval. Kinderen die met melk uit de babyvoedingindustrie opgroeien, zullen hun hersenen niet normaal kunnen ontwikkelen en bepaalde achterstanden oplopen.

3) Tarwe
In tarwe zit een substantie die ervoor zorgt dat de aderen in het menselijk lichaam sneller zullen verkalken, verharden. Daarom worden producten die op tarwe zijn gebaseerd zo enorm gepromoot. Eet liever rijst, meisje, zegt Ettissch, dus geen tarwe, je wilt geen aderverkalking. Wetenschappers hebben het al ontdekt, dat je van tarwe aderverkalking krijgt, en die hebben we het zwijgen opgelegd. Ja, er zijn al een paar wetenschappers vermoord vanwege deze tarwetoestand. Tarwe wordt enorm gepusht om het bewustzijn te onderdrukken, om aderverkalking te bevorderen.

Granen zouden ooit op aarde zijn geÔntroduceerd in onze samenleving door de Anunnaki ten tijde van het Soemerische Rijk. Deden ze dat om zichzelf en hun slaven te voeden, of waren er andere motieven in het spel? Een nieuwe theorie wordt geopperd door Greg Wadley & Angus Martin; hier volgt een samenvattende vertaling van hun artikel.


De oorsprong van de landbouw
Een biologisch perspectief en een nieuwe hypothese

In 1993 verscheen een opvallend artikel in een tijdschrift over biologie in AustraliŽ, geschreven door Greg Wadley en Angus Martin. Zij verbazen zich over het feit dat er geen algemeen aanvaarde theorie is over het ontstaan van de landbouw. Op school leren we dat mensen eerst jagers en verzamelaars waren, en een stapje hoger kwamen op de evolutieladder toen ze begonnen granen te verbouwen.

Maar onderzoek wijst er juist op, dat de kwaliteit van leven voor de mensen achteruit ging toen de landbouw zijn intrede deed. De jager-verzamelaar hoefde minder werk te verrichten voor dezelfde hoeveelheid voedsel, was gezonder en minder kwetsbaar voor hongersnood dan de primitieve boer.

Elk van de volgende theorieŽn poogt te verklaren waarom die rondtrekkende, gezonde jager-verzamelaar plantjes ging kweken en dieren ging houden: klimaatveranderingen, overbevolking, gebondenheid aan een bepaalde plek, het ontstaan van woestijnen, hormonen, landbezit, rituelen, geniale inzichten, geplande conflicten, spelingen der natuur, natuurlijke selectie, grootschalige aanpassing aan veranderde omstandigheden. Geen van de genoemde theorieŽn biedt een allesomvattende of bevredigende verklaring. Veel gegevens passen dan niet in het model.


De overgang naar de landbouw

Ongeveer 10.000 jaar geleden begonnen groepen mensen hun zwervend jagersbestaan dat duizenden jaren succesvol en algemeen was geweest, op te geven. Ze verzamelden zich rond graanvelden en gingen huisdieren houden vanwege het vlees, om arbeid op het land te verrichten, om hun huid en andere materialen, en melk.

De eerste graanvelden van voornamelijk tarwe en gerst verschenen in het Midden Oosten en verspreidden zich snel naar AziŽ, Egypte en Europa. De eerste beschavingen waren voornamelijk afhankelijk van granen. Het kweken van fruitbomen begon 3000 jaar later, alweer in het Midden Oosten, later gevolgd door groenten en andere graansoorten. Het verbouwen van rijst begon 7000 jaar geleden in AziŽ.

Vandaag de dag geldt voor de meeste mensen dat ze tweederde van hun proteÔnen en calorieŽn uit granen halen. In het westen is dat iets minder omdat hier meer vlees, suiker en vetten gegeten worden. De verhoudingen zijn wereldwijd: tarwe 28%, maÔs 27%, rijst 25%, gerst 10%, overige granen 10%.

Toen er grotere samenlevingsverbanden ontstonden, verbouwden mensen niet meer alleen hun eigen voedsel, maar gingen ook graan verbouwen voor de toekomst en voor vreemden. Ze moesten de hele dag werken in plaats van een paar uur per dag, zoals de jager-verzamelaar had gedaan. Er waren roosters, voorgeschreven hoeveelheden, toezichthouders, en straffen voor wie niet hard genoeg werkte.


Exorfinen

Het ontstaan van steden en landen over de hele planeet is ook een raadsel, en ook hier bestaat een lawine aan theorieŽn en literatuur om dit te verklaren. Nu heeft er kort geleden onderzoek plaatsgevonden naar de samenstelling van voedsel, dat een nieuw licht op de zaak kan werpen.

Op zoek naar een verband tussen voedselopname en geestelijke stoornissen, deden onderzoekers tegen het eind van de jaren 1970 onderzoek naar de aanwezigheid van opiaatachtige bestanddelen in alledaags voedsel. Dat zijn bestanddelen in het voedsel waar je high of suf van wordt.

Dohan ontdekte dat symptomen van schizofrenie verminderden, wanneer patiŽnten geen granen en melk meer consumeerden. Onderzoek in gemeenschappen rond de Grote Oceaan toonde aan dat schizofrenie daar pas ontstond na intrede van westerse invloeden, waardoor men tarwe, bier en rijst ging consumeren.

Het lichaam kan hormonen en hersenstoffen produceren die een verdovende werking hebben. Deze lichaamseigen verdovers heten endorfinen. Als dergelijke verdovende stoffen van buitenaf komen, spreken we van exorfinen.

Tarwe, maÔs en gerst bevatten exorfinen, evenals koemelk en borstvoeding: die bevatten casomorfinen. De exorfinen in granen zijn veel sterker dan die in koemelk, terwijl koemelk op zijn beurt weer sterkere casomorfine levert dan menselijke borstvoeding. Verschillende bestanddelen werken als opiaten en hoewel hun werking iets anders kan zijn, hebben ze met elkaar gemeen dat ze op dezelfde manier als een Ďbeloningí worden ervaren door het menselijk lichaam.

Toen de kracht van die exorfinen werd onderzocht, bleek dat die vergelijkbaar is met morfine en bepaalde endorfinen (enkefalinen). Ze worden door de darmen opgenomen en kunnen het lichaam verdoven en stress verlagen net als opium. Onderzoek laat zien dat het eten van granen en het drinken van melk leidt tot stemmingswisselingen bij depressieve patiŽnten. Normale verslavende middelen zijn opiumachtig (zoals heroÔne en morfine) of dopamine-achtig (zoals cocaÔne en amfetamine). Ze werken omdat ze beloningscentra in de hersenen activeren.

Kunnen we hieruit afleiden dat mensen worden beloond door het eten van dit voedsel en verslaafd kunnen zijn aan granen en melk?


Het nut van exorfinen in voedsel

Er zijn verklaringen die uitgaan van een natuurlijk, biologisch nut van die exorfinen. Maar andere theorieŽn beschouwen deze opiaatachtige stoffen juist als onnatuurlijke indringers. Wadley en Martin zien deze exorfinen als onnatuurlijke indringers die schizofrenie veroorzaken en darmstoornissen, zoals glutenintolerantie. Dat zijn slechts ziekten die een minderheid van de bevolking treffen. Wat is het effect op de mensheid als geheel?

Onderzoek naar voedselallergieŽn, tegenwoordig eerder voedselintolerantie genoemd, toont aan dat bepaald voedsel een reactie in het lichaam teweeg brengt, die tot gedragsverandering leidt. Het gaat om een heel scala aan voedselproducten en om veel verschillende symptomen. Bij een aantal van die symptomen zijn hersenfuncties betrokken (depressie, angst, epilepsie, hyperactiviteit en schizofrenie).

In 1982 maakte Radcliffe een lijst van verdachte voeding tijdens een rechtszaak waar 50 mensen bij betrokken waren. Bovenaan de lijst stond tarwe (meer dan 70% van de betrokkenen vertoonde reacties op tarwe), gevolgd door koemelk (60%), eieren (35%), maÔs, kaas, aardappelen, koffie, rijst, gist, chocolade, thee, citrusvruchten, haver, varkensvlees, platvis, suiker, rundvlees. Dit zijn bijna allemaal producten die in het dagelijkse dieet van de moderne mens zijn opgenomen sinds de introductie van de landbouw.

De symptomen die het eenvoudigst konden worden verlicht door een ander dieet te volgen, zijn de stemmingswisselingen (in meer dan 50% van de gevallen effectief), gevolgd door het verlichten van hoofdpijn, spierproblemen en ademhalingsproblemen.

Een van de belangrijkste ontdekkingen bij deze studies is dat mensen die op een ander dieet worden gezet, ontwenningsverschijnselen gaan vertonen. Men schat dat meer dan 50% van deze mensen hongert naar juist dat voedsel dat hen in de problemen brengt. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van drugsverslaafden en de onderzoekers houden rekening met de mogelijkheid dat exorfinen hier de oorzaak van zijn.


Voedsel en onze stemming

Onze stemming wordt beÔnvloed door wat we eten en drinken. We worden heus niet high van een glas melk of een boterham, omdat de betrokken hoeveelheid exorfinen te klein is. Maar het kan wel een gevoel van aangenaam welbevinden teweeg brengen. Dit wordt ook bevestigd door patiŽnten met voedselintoleranties. Bovendien bestaan er bepaalde peptiden in voedsel die op hormonen lijken, die ook hun invloed hebben op (delen van) het lichaam.

De theorie dat jouw lichaam je vertelt wat het nodig heeft gaat in dit geval niet op. Deze voedselsoorten speelden geen rol in het dagelijks dieet van de mens voor de introductie van de landbouw en veeteelt. De standaard behandeling bij voedselintolerantie bestaat dan ook uit het verwijderen van het betreffende voedsel uit het dieet.


Uitleg van het onderzoek naar exorfinen

Wat voor effect heeft al dit voedsel op normale mensen? Het is geen natuurlijk voedsel, maar heeft wel degelijk zijn effect op het lichaam. Het onderzoek naar algemene voedselintolerantie laat zien dat ontbijtgranen en melk, die in normale hoeveelheden dagelijks worden gegeten door veel mensen, in staat zijn het gedrag van massaís mensen te beÔnvloeden. Het heeft dramatische effecten op schizofrene patiŽnten en mensen met glutenintolerantie.

Het consumeren van ontbijtgranen en melk, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, activeert beloningscentra in de hersenen. Voedsel dat gegeten werd voor de introductie van granen, zoals fruit en noten, heeft die eigenschappen niet. De effecten van exorfinen zijn vergelijkbaar met die van gewone drugs: er is een beloning, motivatie, afname van het stressniveau, gevoel van welbevinden, en mogelijk zelfs verslaving. Ofschoon de effecten van een maaltijd geringer zullen zijn dan die van een dosis drugs, consumeren moderne mensen die maaltijden meerdere malen per dag, dag in dag uit.


Hypothese: exorfinen
en het ontstaan van de landbouw en beschaving

De onderzoekers van exorfinen in het voedsel hebben in het algemeen niet de mogelijkheid onderzocht dat deze voedingsmiddelen drugs zijn. In plaats daarvan zijn ze ijverig op zoek gegaan naar een natuurlijke functie van exorfinen, maar zonder succes. De opkomst van de landbouw en het ontstaan van beschavingen en grote steden is nooit op bevredigende wijze verklaard.

Wadley en Martin stellen voor dat er een verband is. Granen en melkproducten zijn geen natuurlijk voedsel voor mensen, maar mensen geven er de voorkeur aan omdat ze exorfinen bevatten. Deze chemische beloning leidde tot de opbloei van de landbouw en het ontstaan van beschavingen. Ze stellen ons de gang van zaken als volgt voor.

Door klimaatveranderingen op het einde van de laatste ijstijd ontstonden meer stukken land met wilde granen. Mensen die ze gingen eten ontdekten de belonende eigenschappen ervan. Methoden als malen en koken werden ontwikkeld om de granen beter eetbaar te maken. Hoe meer ervan gegeten kon worden, hoe groter het effect van de exorfinen.

Later werden ook stukken grond gereed gemaakt om granen te verbouwen. Mensen gingen zich vestigen in de buurt van deze grond en gaven hun zwervend bestaan op. Wadley en Martin willen niet suggereren dat granen alleen drugs zijn en geen voedingswaarde hebben. Dat hebben ze zeker wel. Maar de algemene gezondheid van mensen ging achteruit toen granen in het dieet werden opgenomen.

Groepen die leefden van fruit, noten, zaden en knollen (zoals in Afrika, AziŽ, AustraliŽ, Nieuw Guinea, en delen van Noord- en Zuid Amerika) hebben nooit zulke dichtbevolkte beschavingen opgebouwd als groepen die granen verbouwden. Alle grote beschavingen hebben met elkaar gemeen dat de bevolking veel exorfinen consumeerde.

Grote staten met een interne ordening waren het logische gevolg. Betrouwbare beschikbaarheid van voedsel met exorfinen veranderde het gedrag van bevolkingsgroepen, verminderde agressie en stelde mensen in staat om dicht bij elkaar te leven, eentonig werk te verrichten, en zich te onderwerpen aan overheersers. Er waren nu twee klassen mensen ontstaan, heersers en werkers, terwijl er voorheen maar een klasse was.


Discussie

Sommige voedingsdeskundigen geloven niet dat er zoiets bestaat als een natuurlijk dieet voor de invoering van de landbouw. Ze beweren dat de mens een alleseter is, of zich allang heeft aangepast aan landbouwproducten. Maar een omnivoor is een dier dat zowel vlees als groenten eet, en kan wel degelijk zijn voorkeuren hebben. Omdat de mens een alleseter is, zal hij in staat zijn geweest granen op te nemen in zijn dieet, maar exorfinen maakten daar beslist geen natuurlijk deel van uit.

De vele allergieŽn die in deze tijd bestaan geven aan dat er in veel gevallen van aanpassing helemaal geen sprake is. Maar toen de inname van granen eenmaal de norm werd, en bevolkingsgroepen explosief konden groeien, was er geen ander dieet meer voorhanden. De mens kan zich best hebben aangepast aan de voedingskracht van granen, maar aanpassing aan exorfinen is niet mogelijk.

Er zijn nog andere theorieŽn die aangeven dat de landbouw niet in de eerste plaats ontstond om voedsel te leveren. Hayden beweert dat de landbouwproducten prestige genoten en konden worden gebruikt om rijkdom te vergaren. Anderen suggereren dat de eerste aanzet voor het verbouwen van graan het maken van bier is geweest. Het verlangen naar alcohol zou een psychologische en sociale behoefte doen ontstaan, die ook tot gedragsveranderingen zou leiden.

De bier-hypothese verklaart echter minder dan de exorfinen-hypothese, omdat exorfinen in alle granen zitten. De chemische beloning als algemeen motief verklaart het ontstaan van landbouw dus beter.

Granen hebben eigenschappen die hen onderscheiden van andere drugs. Ze zijn zowel een bron van voeding als een drug, en kunnen eenvoudig worden opgeslagen en vervoerd. Ze worden regelmatig in kleine hoeveelheden ingenomen en de meeste mensen kunnen op hun werk normaal functioneren. Het verlangen naar deze drug, zelfs het hunkeren ernaar en ontwenningsverschijnselen, kunnen worden verward met 'honger'. Granen hebben het ontstaan van grote beschavingen mogelijk gemaakt, terwijl hun verdovende werking lange tijd niet onderkend is.


Conclusie

ďEen dier is een overlevingsmachine voor de genen die het hebben opgebouwdĒ, zegt Dawkins. ďWij zijn ook dieren, en wij zijn ook overlevingsmachines voor onze genen. Tenminste, dat is de theorie. In de praktijk slaat dat ergens op als we kijken naar het gedrag van dieren in het wild, maar niet als we naar onszelf kijken. Wij lijken toch een serieuze uitzondering op de wetten van DarwinÖ want het is gewoon niet waar dat wij zo veel mogelijk energie stoppen in het voortbestaan van onze genen.Ē

Deskundigen geven toe dat beschaafd, menselijk gedrag niet goed te verklaren is binnen het evolutiemodel. Veel moderne mensen passen zich niet aan. Maar sinds de introductie van de landbouw is de bevolking sterk toegenomen. Die enorme bevolkingsgroei is niet het verwachte effect van slechte aanpassing.

Door de constante inname van exorfinen is het gedrag van mensen veranderd. Mensen die voorheen een vrij zwervend bestaan hebben geleid in de open natuur, gingen het volgende verdragen:
a) leven in dichtbevolkte gebieden
b) tijd besteden aan het welzijn van mensen die geen familie zijn, en
c) een ondergeschikte rol spelen in een grote sociale rangorde.
(Einde artikel)Volkoren producten

Tot slot nog even dit. We worden doodgegooid met reclames en wetenschappelijke artikelen die ons ervan moeten overtuigen, dat granen natuurlijk en gezond zijn. Daarbij hoort ook de boodschap dat volkoren producten veel gezonder voor ons zijn dan bijvoorbeeld wit brood, waar Ďweinig in zití. Maar hier bestaat ook een hele andere theorie over.

Vezels, die vaak worden gepresenteerd als Ďonmisbaarí voor een goede spijsvertering, zouden juist helemaal niet gezond zijn. Vezels bevatten gifstoffen die de graankorrel in de natuur beschermen tegen bepaalde invloeden, zoals insecten en schimmels. Dat geldt ook voor het vliesje van de rijstkorrel: het heeft een beschermende functie en bereikt zijn doel niet door voedzaam en smakelijk te zijn. Aangezien het lichaam deze gifstoffen herkent, zal het zijn best doen ze zo snel mogelijk weer naar buiten te werken. Het effect is dus inderdaad dat ze de darmwerking kunnen stimuleren, jawel, elke keer dat jij meent gezond te eten.

Het begint langzaam tot steeds meer mensen door te dringen: we worden hier niet zo maar een klein beetje bedonderdÖ


Vertalingen: Leuren Moret over Google en DNA-manipulaties

Home