Empathie of overgevoeligheid


Empathie

Empathie is invoelend vermogen. Letterlijk betekent hetgeen dat ingevoeld kan worden, 'pathos', in het Grieks lijden of passie. Sympathie is medelijden of meebeleven, terwijl empathie inhoudt dat het lijden of beleven van een ander wordt ingevoeld, herkend of gekend.

Empathie kan tot gevolg hebben dat er eerder begrip voor een ander is en in die zin is het iets goeds. Maar soms betekent het dat de grens tussen de eigen identiteit en die van de ander vervaagt: ik voel wat jij voelt , of ik voel wat de groep voelt kan als bijzonder problematisch ervaren worden. De een vindt dat empathie te beschrijven is als iets objectiefs, zoals een kleur of frequentie. De ander meent dat het ingevoelde pas betekenis krijgt binnen iemands wereldbeeld of referentiekader, en dat het dus altijd subjectieve ervaringen betreft.

Mensen met buitengewone empathische vermogens noemt men vaak overgevoelig, hypergevoelig, of paranormaal begaafd.

Definities van empathie

Veel New Age definities van empathie leggen de nadruk op het vermogen om de emoties van een andere persoon of een groep op te vangen. Anderen vinden dat er veel meer opgevangen of aangevoeld kan worden dan emoties alleen. Judith Orloff heeft het over de neiging om allerlei energieŽn in het algemeen aan te kunnen voelen; bovendien hebben intuitive empaths volgens haar ook de neiging om storende energieŽn te absorberen.

Het vermogen om andere energieŽn aan te voelen heeft deels te maken met eigenschappen van het biologische lichaam, met DNA dus. Maar de manier waarop je met die vermogens om gaat, en of je ze ontwikkelt of niet en met welke intenties, hangt weer af van de spirit die het lichaam bewoont.

Rose Rosetree over soorten overgevoeligheid

Volgens Rose Rosetree moeten overgevoelige mensen verantwoording nemen voor hun gaven en goed leren omgaan met hun empathische vermogens. Het kunnen aanvoelen is ťťn kant van het verhaal; het kunnen bewaren van je eigen grenzen is een andere kant die je kunt aanleren.

Ze onderscheidt vele soorten gevoeligheid:
1. Emotionele intuÔtie
Je weet welke emoties anderen hebben zonder die ook zelf echt te voelen.
2. Emotionele eenwording
Je weet wat anderen voelen door hetzelfde te voelen en daar lichamelijk op te reageren. (Veel mensen die het woord overgevoeligheid gebruiken, hebben het over dit vermogen; hun lichamen reageren fysiek op de emoties van anderen door de emotie zelf ook te voelen, inclusief de reactie. Bijvoorbeeld bij het voelen van angst van iemand anders is er een vecht- of vluchtreactie in hun eigen lichaam.)
3. Intellectuele empathie
Je weet wat anderen denken; daar hoeven geen emoties mee in verband te staan.
4. Lichamelijke intuÔtie
Je weet wat de lichamelijke ervaringen van anderen zijn, zoals een hongergevoel of pijn in hun lichaam, zonder dat je daar emoties bij hoeft te voelen.
5. Fysieke eenheid
Je kopieert en voelt zelf de lichamelijke ervaringen van anderen, zoals een hongergevoel of pijn in hun lichaam, zonder dat je daar emoties bij hoeft te voelen.
6. Spirituele eenheid
Je kunt de bronverbinding van een ander aanvoelen, inclusief de angsten van die persoon voor de hel, zijn twijfels, ontkenning, etc.

Dit vind ik een zeer verwarrende beschrijving:de bronverbinding of het contact met je hoger zelf wordt juist verhinderd door lichamelijke angsten, en door twijfels en ontkenning.
Rostree maakt ook geen onderscheid tussen de aard van spirits in licht, duister en kunstmatig. Onder 'spirituele eenheid' zou ik verstaan: je kunt voelen dat die ander in essentie hetzelfde is als jij.

7. Omgeving
Je kunt je verbinden met het bewustzijn van een of meerdere natuurlijke landschappen. Je kunt dit met of zonder emoties doen.
Je kunt je, met of zonder emoties, verbinden met het bewustzijn van:
8. Dieren
9. Planten, bomen
10. Kristallen
11. Machines

Zoals gezegd maakt Rose Rosetree geen onderscheid tussen echt en kunstmatig bewustzijn. Een machine of apparaat is gemaakt met een doel en de intenties van de maker(s) zijn etherisch voelbaar, evenals bepaalde astrale verbindingen. Bovendien is silicium (dat in computerchips wordt gebruikt) in te delen onder de kristallen. Ik heb meerdere mensen ontmoet die bewust contact konden maken met het bewustzijn van hun mobieltje of hun computer. Veel mensen die met computers werken en daarbij problemen kunnen verhelpen, 'voelen' wat ze moeten doen.

De indeling van Rose volgt deels de klassieke indeling uit de gnostiek, waarbij kristallen klasse 1 vormen, planten en bomen klasse 2, dieren 3, mensen 4. Deva's of engelen zijn klasse 5.

Jad Alexander over soorten overgevoeligen

Rose gelooft in de goedheid van dit universum, maar erkent wel het bestaan van parasieten omdat je daar in de praktijk niet omheen kunt. In dit volgende New Age voorbeeld krijgen de overgevoeligen, de Empaths, duidelijk veel meer stroop om de mond gesmeerd.

Volgens Jad Alexander is dreamtongue, droomtaal, de taal die gevoelige mensen spreken. Ze kunnen deze taal beter leren spreken; ze leiden hun leven vanuit hun gevoeligheid. Het maakt hen wie ze zijn.

Die gevoeligheid op zich is geen teken dat je een goed of een duister mens bent, zegt Jed; het gaat erom wat je ermee doet en hoe je het gebruikt. Het leren beheren van je eigen overgevoeligheid kan noodzaak zijn. Jouw waarnemingszintuigen hebben een lage drempel. De kans is groot dat je emotioneel bent ingesteld, en je hebt de neiging om je besluiten te nemen op basis van ingevingen, voorgevoelens, door je intuÔtie te gebruiken, door te scannen.

De reguliere psychologie en psychiatrie hebben de neiging deze mensen het etiket van een of andere mentale stoornis op te plakken. Jed beweert dat als je leert omgaan met je vermogens en bewust gaat maken wat er gebeurt, zal blijken dat je een geweldig mens bent. Ik kan tenminste onder de typen overgevoeligen (Empaths) die hij onderscheidt alleen maar prachtige wezens ontdekken. Geen parasiet te bekennen.

Artiesten bijvoorbeeld scheppen hun eigen werkelijkheid, zijn poŽtisch en gevoelig, en alles wat ze aanraken wordt een lied. Hun spirit 'danst in de wind en schildert vreugde in de avondlucht.' Gevallen Engelen hebben hun plek in de wereld nog niet gevonden en dolen rond als verloren zielen. Ze zijn hun vleugels kwijt maar weten dat ze die terug zullen vinden.

Healers nemen energie van anderen op en zetten die om. Ze bevrijden gevangen energie en zetten anderen aan tot transformatie. Ze brengen golven helende energie mee door hun aanwezigheid. Rechters, waarheidsprekers kunnen leugens van waarheid onderscheiden. Deze verdedigers van het goede en de onschuldigen zijn niet genadeloos, maar spelen geen spelletjes. Zieners weten waarheen paden leiden en kunnen gids zijn voor anderen.

Shamanen zijn een met de natuur en kunnen met dieren en planten spreken; ze krijgen hun macht van de zon, de maan en de elementen. Reizigers komen van ver en zijn op zoek naar familieleden; ze begrijpen weinig van deze wereld. Ze zijn verdwaald en willen alleen maar terug naar huis. Ze brengen hun unieke gaven mee die ze met een liefdevol hart delen. Ze worden slecht begrepen.

Tenslotte zijn er volgens Jed Universeel Gevoeligen: zij bezitten de empathische vermogens van alle 7 genoemde overgevoeligen!

In het wereldbeeld van Jed bestaat er geen echt duister en is slechtheid of goedheid een keuze. Hoe moeilijk is het om zijn duistere tactieken te herkennen? ALLE lichtwezens lijden, voelen dat er van alles niet klopt, weten dat ze ver van huis zijn en ervaren dat de meeste mensen om hen heen hen niet begrijpen. Heling brengen zouden ze ook allemaal graag willen in deze puinhoop. En healers die energie opnemen en omzetten? Dat zijn voornamelijk mythen. Wat wij hier in deze werkelijkheid schoonmaken en helen noemen, is meestal niet meer dan vuil verplaatsen.

(Over)gevoeligheid voor storende of negatieve energieŽn

Soms gebruikt men het woord overgevoeligheid om aan te geven dat iemand bewust is van astrale of subtiele invloeden die via het energieveld van een ander mens kunnen werken, via groepsenergie, of via een plaats of gebouw.

Ook kunnen we duiden op gevoeligheid voor de aanwezigheid van entiteiten of Negs (astrale wezens met duistere intenties). Hierover zegt Robert Bruce: "Als ik een plaats onderzoek, ga ik er staan, sluit mijn ogen en voel of er koude plekken zijn of onaangename verstoringen. De meeste mensen kunnen dit. Als je iets vindt ervaar je een prikkelend, tintelend gevoel of een koude rilling die over je rug of nek loopt. Als de aanwezigheid van Negs erg sterk is, kan je krampachtige spiersamentrekkingen in je rug voelen."

Als je spontaan kippenvel krijgt, als je haren overeind gaan staan of je koude rillingen hebt, dan kan dat een aanwijzing zijn dat er een astraal lichaam, een niet geÔncarneerde spirit aanwezig is. Je weet niet wat voor soort spirit dit is. In bepaalde culturen zoals India gaat men ervan uit dat dit bijna altijd overleden familieleden zullen zijn en daar kan je maar beter niet sentimenteel over doen. Als je ze toelaat in je aura worden het parasitaire lifters op jouw levensenergie. Ook astrale reizigers kunnen kippenvel veroorzaken; zij zijn wel geÔncarneerd en hebben hun fysieke lichaam ergens slapend achtergelaten.

Je kunt beter geen snelle conclusies trekken over dergelijke aanwezigheden. Ik heb paragnosten wel eens horen zeggen: "Ik krijg kippenvel, dus klopt het wat ik zeg". Dat slaat in principe nergens op. Het betekent hooguit: de astrale aanwezigheid bevestigt dat ik hem/haar goed heb verstaan, of is het met mij eens. Maar zoals Stuart Wilde al in zijn vroege onderzoeken heeft aangetoond, zijn mensen die dom en ongeÔnformeerd zijn tijdens hun incarnatie, dat na hun dood nog steeds. Wie sterft wordt niet wonderbaarlijk bestraald met een hemels licht van inzicht en weten. Bovendien is bewustzijn op het astrale vlak zo mogelijk nog meer geprogrammeerd en gevangen dan geÔncarneerd bewustzijn.

Conclusie

Als het over empathie of overgevoeligheid gaat, is het nuttig te beseffen dat mensen daar zeer uiteenlopende zaken onder kunnen verstaan. De kans op misverstanden is groot. Bovendien woekert de hardnekkige mythe door het massabewustzijn heen, dat overgevoelige mensen verder geŽvolueerd of lichter zouden zijn. De manier waarop je omgaat met je hypergevoeligheid of bijzondere waarnemingen, of adviezen daarover, worden vanzelfsprekend ingegeven door jouw ideeŽn over hoe deze werkelijkheid in elkaar zit. Je hebt die gevoeligheid nodig om bijvoorbeeld de conclusie te trekken dat een familielid, vriend, vriendin of je partner een energierover is. Veel mensen kiezen er in de praktijk voor om deze vermogens te onderdrukken in plaats van te ontwikkelen. Ze negeren belangrijke informatie, omdat ze zich liever vastbijten in hun verwrongen virtuele werkelijkheid. Liegen is minder confronterend en je went eraan. Voor je het weet lieg je er vol overtuiging op los.


En de zon een liegend licht

Home