Elektroterreur

Nee hoor, dat is niet het licht aan het eind van de tunnel.
Dat is de trein, die eraan komt denderen."
Jordan Maxwell, 2018

Scheppen in de polariteit

De scheppers van materiële werelden in de polariteit werden lui. Ze maakten biologische machines om saai werk voor hen op te knappen en gaven die biomachines expres een kort leven en kunstmatig bewustzijn mee.

Als je machines schept vol overlevingsprogrammeringen die niet in staat zijn echt zelf te voelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, dan heb je een levensvorm geschapen die functioneert op basis van gemechaniseerd onderscheidingsvermogen. En dat is buitengewoon gevaarlijk gebleken. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam.

De gedachtevorm van de luie schepper die zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat, sijpelt door tot in alle hoeken van zijn elektromagnetische schepping. Het is een van de fundamentele frequenties die zijn schepping draagt. Je kunt deze draaggolf vertalen als: “ik wil lol maken zonder stil te staan bij de gevolgen”.

Mind control van grote collectieven

Preston Nichols (interview, 2014) heeft gezegd dat men tijdens het Philadephia Experiment in de veertiger jaren van de vorige eeuw begon te begrijpen dat het bewustzijn van mensen zeer gevoelig is voor elektromagnetische velden. Men probeerde toen via een soort apparaat de geest van grote groepen mensen te verbinden met elektromagnetische systemen en dat lukte niet zo best. Maar er werd per ongeluk ontdekt dat het op individueel niveau wel heel goed lukte.

Sindsdien is er veel geëxperimenteerd en ontwikkeld. Nu is het zo ver dat volgens Leuren Moret de jongste generaties door middel van hun smartphones en tablets worden ingelijfd in zeer duistere collectieven. Onze kinderen zijn volgens haar gegijzeld. We zijn ze kwijt.

Ik werk op een middelbare school in de bovenbouw en zie klassen scholieren komen en gaan, maar wat er de laatste jaren gebeurt is akelig duister. Door het gebruik van de moderne techologie, die aan ons allemaal wordt verkocht als vooruitgang die niet te stoppen is, is het in deze tijd wel degelijk gelukt om de massageest van groepen mensen zodanig met elkaar te verbinden, dat ze collectief bestuurbaar zijn geworden.

Op spiritueel niveau betekent het dat mensen hun wilskracht hebben ingeleverd in ruil voor vermaak via beeldschermen en de meest nutteloze speeltjes: smartphone, tablets, social media, games, smart technologie.

Ienie Mienies

De polariteit heet niet voor niets zo. Er zijn twee polen.

Aan de ene kant kan je de smartphone-generatie kinderen vergelijken met Ienie Mienie uit Sesamstraat die een medaille heeft gemaakt. Ze besluit om die medaille aan zichzelf te geven, omdat ze zo goed medailles kan maken. Zo kan Ienie Mienie leven in een wereld waarin ze een soort van geweldenaar is met de wereld aan haar voeten, waarin alles loopt zoals ze wenst.

Ienie Mienie is bevriend met anderen die ook medailles voor zichzelf maken. Wat is het leven toch mooi en gezellig. Je kiest de apps die je leuk vindt, je eist van je ouders een goede smartphone want anders hoor je er niet bij, je stelt je leven en je amusement samen als een menu met klikmogelijkheiden en wat je niet bevalt klik je weg.

Maar zodra je op eigen benen moet staan en je ouders de geldkraan dichtdraaien, dan blijkt de druk van de opgelegde verantwoordelijkheid ondraaglijk en slaan het ongeloof en de paniek toe.

De andere kant van de medaille: in de wurggreep van peer pressure

Tegelijkertijd zitten pubers in een ongekende wurggreep van leeftijdgenoten. In het Engels heet dat peer pressure en er zijn geen generaties geweest die zo onder druk stonden van hun leeftijdgenoten als deze.

Dat komt ook omdat de druk van ouders, opvoeders en docenten is afgenomen. Die doen misschien nog wel hun best om de kinderen te bereiken, maar er is iets wezenlijks veranderd: de kinderen functioneren meer dan ooit binnen het collectief van hun vrienden en leeftijdgenoten en minder op individueel niveau. Dat is angstaanjagend om te zien. Ouders leveren het geld, maar leggen hun wil en wet niet langer aan hun kinderen op. De druk van buitenaf komt nu van leeftijdgenoten, en in tegenstelling tot je ouders en opvoeders zijn dat geen mensen die van je houden en doorgaans het beste met je voor hebben.

En dan opeens moet er gestudeerd en gewerkt worden, er moet brood op de plank komen, er moet worden gecommuniceerd met andere generaties. De druk van deze verantwoordelijkheid is letterlijk ongekend. Dan ervaar je dat je emotioneel, mentaal, lichamelijk, energetisch en spiritueel gezien onvoldoende bent voorbereid. Geen wonder dat jonge mensen soms dood- en doodongelukkig, depressief, gestressed zijn en soms genadeloos respectloos naar anderen of zichzelf. Ze hebben de kans niet gehad om geleidelijk naar volwassenheid en evenwichtigheid toe te groeien.

Leuren Moret over elektronische oorlogvoering en de gijzeling van onze kinderen

(Samenvattende vertaling van een interview van Leuren Moret over draadloze wapens die tegen de mensheid zijn ingezet)

Leuren: “Alle biologische wezens bevinden zich in het magnetische energieveld van de aarde. Dat zijn golven. In dit universum is iets ofwel een golf (licht) of het is materie (ons lichaam is een grote berg fotonen), en de interactie tussen die twee maakt het leven mogelijk.

Boodschappen die door ons lichaam gaan zijn geen chemische reacties, zoals veel wetenschappers denken, want die zijn veel te langzaam. Het is infrarood. Er bestaat een compleet satellietsysteem dat in bezit is van Bill Gates en dat bedoeld is om mensen vanuit de ruimte te kunnen aanvallen.

Alle natuurlijke frequenties van alle menselijke lichaamsdelen zijn in kaart gebracht en onderzocht. Al die frequenties kunnen worden nagebootst. Agressie bijvoorbeeld, dat is een patroon van interactie tussen golven (frequenties) en fotonen (fysieke lichaamsdelen).

Eerst leerde men het gedrag van dieren onder controle te houden en nu zijn mensen aan de beurt. Er bestaan systemen met microgolven in sportstadions die kunnen worden aangezet als de menigte onrustig of agressief wordt. Ze zullen dan rustig opstaan, naar hun auto’s lopen en vertrekken. Nee, dit is geen science fiction. Het omgekeerde kan ook: een rustige menigte wild en agressief maken.

Alles wat “smart” genoemd wordt, is juist geen goed idee. Smart phones, smart meters, smart homes, smart cars. Het leger is in Amerika begonnen met het installeren van “smart meters” in de huizen van mensen. De iPhone is een machtig wapen, waar zo’n 9 tot 10 mini-antennes in zitten. Studenten met smartphones kunnen zo worden verbonden met straatverlichting en huishoudens. Nee, dit is geen science fiction.

Het riool kan worden gebruikt om frequenties op je af te sturen die jouw stemming beïnvloeden en je gedrag kunnen sturen. En zo hebben ze onze kinderen gegijzeld. Onze kinderen zijn onze kinderen niet meer.

De smart phones worden ook gebruikt om “passive avoidance behaviour” op te wekken: het passief vermijden van zaken. Dat betekent dat als je informatie ontvangt die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld over de gevaren van het gebruik van jouw smartphone, je die informatie gewoon zult negeren. Je gaat door met je leven alsof je die informatie nooit hebt ontvangen.”

Leuren Moret’s informatie en visie is nog minder rooskleurig dan mijn eigen directe waarnemingen. Ze zegt dat de Shumann resonantie van de aarde vroeger 8 tot 10 was, en nu is verhoogd naar 10 tot 14. Onze lichamen zijn niet gemaakt om onder deze condities goed te functioneren. Hierdoor worden onze lichamen snel uitgemelkt; er wordt roofbouw op gepleegd. Dit zou verklaren waarom zo veel jonge mensen zo bekaf kunnen zijn en waarom niet alleen de oudere generaties vergeetachtig zijn. De onderliggende agenda is het verlagen van functioneringsniveaus van mensen en het vernietigen van de vrije wil.

Draadloze oorlogvoering

(Bron: Pressfortruth.CA)

De kans bestaat dat je geen flauw idee hebt wat voor effect smartphones kunnen hebben op jouw lichaam en dat is ook de bedoeling van de makers.

Wat vertelt de iPhone 6+ over acceptabele blootstellingswaarden? (Je kunt dit zelf opzoeken onder Settings – General – about – legal – RF exposure). RF staat voor Radio Frequency en bij blootstelling aan die golven kan het lichaam ze gaan absorberen. Je krijgt het advies om een hands free optie te benutten, of de oortjes te gebruiken. “Carry iPhones at least 5 millimetres away from your body” is het advies in de kleine lettertjes die natuurlijk niemand leest, zeker niet als je er helemaal niet op uit bent om te begrijpen hoe slecht een smartphone voor je kan zijn.

Er bestaat een heel oud rapport over de effecten van radiogolven op lichaam en geest (1971/1972). Hierin zijn meer dan 2000 testverslagen, onderzoeken en studies opgenomen. Genoemde effecten zijn onder meer: Opwarmen van organen, de huid, het lichaam, de hersenen; achteruitgang van de testikels. Hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, vermoeidheid. Psychische klachten: depressie, nervositeit, duizeligheid, angsten, irritatie, verminderde eetlust, pijn op de borst, geheugenverlies, verminderde concentratie.

Digitale ontwenningskuur

Uit modern onderzoek onder jongeren blijkt een simpel en angstwekkend direct verband: hoe vaker je naar een scherm tuurt, hoe ongelukkiger je wordt. Pubers worden serieus ongelukkig: ze daten en sporten niet meer zoals vroeger en worden sexueel minder actief. Ze voelen zich eenzaam, slapen slecht.

Meer ouders zouden het gebruik van smartphones, tablets en game consoles van hun kinderen aan banden moeten leggen. In Amerika zijn initiatieven van de grond gekomen zoals “electronic detox challenges” of de al oudere “screenfree holidays” die ouders aan hun jonge kinderen kunnen opleggen door van alles met ze te gaan doen tijdens vakanties.

Soms vertel ik mijn leerlingen over de gevaren van al die onnatuurlijke elektromagnetische velden. De meeste groepen reageren met verbazing over het feit dat ze nog nooit iets hebben gehoord over mogelijke serieuze gevaren voor je gezondheid door het gebruik van hun smartphone of tablet, en dan gaat het alleen maar over electrostress of EHS (electro-hypersensitivity).

Een van mijn leerlingen zei, dat als ik zo overgevoelig ben voor de straling die hoort bij moderne technologie, ik behoor tot het soort mensen dat gewoon gaat uitsterven. En ik denk dat hij gelijk heeft. In dit tijdperk is er geen plek voor overgevoeligen.

De introductie van de G5 technologie moet nog komen, en dat zou wel eens de genadeklap kunnen worden. Een woordvoerder van de Amerikaanse regering heeft gezegd, dat G5 er gewoon gaat komen, ondanks de protesten en de roep om meer onderzoek naar de effecten van deze microgolven-technologie op het menselijk lichaam. Want, zo zegt hij recht voor zijn raap, er is veel en veel te veel geld mee gemoeid en wie eerst van alles wil onderzoeken loopt hier de boot mis, en Amerika is vast en zeker niet van plan om dat te doen.

Juni 2018

Aanbevolen boeken over elektroallergie:
Elektrostress en gezondheid, over de invloed van elektriciteit en zenders,
Prof. Michiel Haas en Henk Wever, MSc

Elektrostress Handboek, Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden, Hugo Schooneveld

Disclosure

Home