Eindtijd, de aarde en buitenaardse inmenging

Is de aarde nu onze moeder, of zijn mensen parasieten op haar huid,
of is de aarde een elektromagnetische gevangenis voor lichtwezens?

Wat betekent Eindtijd, deze tijd waarin wij nu leven?

Hebben wij als mens alleen te maken met een oude buitenaardse erfenis
uit lang vervlogen tijden, of zijn het buitenaardse groeperingen
die aan de touwtjes trekken van marionetten op het politieke wereldtoneel?

De vele - deels tegenstrijdige - standpunten en visies
die tot nu toe aan bod zijn gekomen, worden op deze pagina kort samengevat.Samenvattend overzicht van diverse perspectieven

1.
*Spiritual School of Ascension:
Moeder Aarde (the Earth Mother) leidt haar eigen ascensieproces
De Reptilianen hebben de aarde al lang verlaten
Alle menselijk DNA is buitenaards
Alle menselijke lichamen staan onder invloed van zowel lichtbewustzijn
als duister bewustzijn, de schijngoden
Het duister is menselijk van oorsprong
"De Grote Zuivering" (Great Cleansing)

2.
Verschillende New Age groepen:
De aarde en de mensheid gaan een 'sprong' maken naar de volgende dimensie
Het bewustzijn van mensen maakt deel uit van het bewustzijn van de aarde
Het collectieve bewustzijn van mensen vormt het planetair bewustzijn
Wie zijn lessen nog niet heeft geleerd blijft achter
Buitenaardse inmenging beperkt zich vooral tot engelachtige wezens,
natuurwezens of opgevaren heiligen. Geen enge Zetas of Reptilianen.
"De Grote Spong", "Kwantumsprong" (Quantum Leap)

3.
*Freedom Teachings:
Leven op aarde in een ge´soleerd deel van de tijdmatrix
Ascensie geschiedt onder leiding van niet-gevallen rassen
Eindtijd is SAC (Stellar Activation Cycle)
De aarde sterft, uiterlijk in 2047
Er zijn meer dan 400.000 soorten buitenaardsen,
te verdelen in drie grote groeperingen.
Buitenaardse inmenging is een feit.
Mind Control en manipulatie van de mensheid is een feit.
Wisselende plannen, agenda's en loyaliteiten.
"Grote Opruiming en Herstelcyclus"

4.
*Matrix V/Leading Edge:
Het bewustzijn van de aarde gaat afstuderen (Graduation)
De aarde als fysieke manifestatie gaat sterven
De meeste Simultaanspelers gaan ook afstuderen
Alle buitenaardsen proberen Simultanen in hun spel te sleuren
en zijn dus niet te vertrouwen, of ze nu Lightsiders of Darksiders zijn.
Spelers kunnen deelnemen aan andere Galaxy Games,
maar dit spel is afgelopen.
Eindtijd is het einde van het hele huidige Spel:
"De Grote Sterilisatie"

5.
*Amitakh en de *Gnostici:
Anunnaki mind control programmeringen:
de New Age surrogaatmoeders zijn "Moeder Aarde en Moeder Natuur"
Er is niets natuurlijks aan een voedselketen.
Het lichtbewustzijn van de aarde is al bevrijd.
De aarde is nu een leeg omhulsel en stervende
en draait nog door op haar levenloze programma's
terwijl Anunnaki groeperingen haar roosters proberen te voeden
Er kan geen "Nieuwe Tijd" worden opgestart:
Eindtijd is het einde van alle tijd, ruimte, materie, beweging, neplicht
Reptiliaanse groeperingen hebben aardse, 'menselijke' zaken in handen.
Ze trekken aan alle touwtjes op het wereldtoneel
maar krijgen in de gaten dat hun macht over de elementen, tijd en getallen
aan het verschrompelen is. Gevolg: politieke verwarring en chaos.
"De Grote Correctie" van de Hemelse Vergissing
(Great Correction of the Celestial Error)


De corruptie van seksuele energiestromen op aarde

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home