Egregor oorlogvoering

Groepsdenken op wereldniveau, dat heb ik nog nooit gezien.
Deze internationale Coronasekte staat geen kritisch nadenken toe.
Er is veel controle op jouw persoonlijke leven
(met de nieuwe Coronawet).
Er is geclaimde wijsheid door leiders (ik ben wijs omdat ik zelf zeg dat ik wijs ben).
Volg ons, dan word je gered. (...)
Dit is gaslighting op wereldniveau.

- Michaela Schippers te gast bij Cafe Weltschmerz, 27 juni 2020

Het verweer van de staat is dat men inhoudelijk op geen enkel argument
(om de coronamaatregelen of de nieuwe wet te stoppen) in wil gaan,
omdat men vertrouwt op een team van specialisten die absoluut betrouwbaar zijn.

We hebben een pandemie zonder doden.
En toch komt die nieuwe wet er.
- Jeroen Pols over het kort geding van viruswaanzin.nl tegen de staat,
25 juni 2020

Collectieven op het slagveld

We zitten midden in de zoveelste grote veldslag tussen oude egregors.
Ook in andere tijdlijnen zijn machtige collectieven gepolariseerd en met elkaar in gevecht geraakt. Dit zijn energetische gevechten op leven en dood. Op het subtiele niveau zijn het deze egregors die groepen mensen via hun onderbewustzijn sturen en programmeren.

Deze wezens zijn kunstmatig intelligent en geprogrammeerd met een intentie, een doel. Als je als mens bent ingeplugd in die egregor, kan je er een spreekbuis voor worden. Je wordt een channelaar van de groepsenergie en weinig mensen begrijpen wat er op dat moment met hen gebeurt.

Als je spreekt voor een politieke partij, kan je vol vuur vertellen over waar die partij voor staat. Een half uur later kan je met je kind op de arm hele andere denkbeelden verkondigen, omdat dan een andere egregor, namelijk die van jouw gezinsverband, actief is. Mensen zijn verbonden met veel egregors tijdens kun leven. Dat kan niet anders.

Maar als je heel stevig bent ingeplugd en de egregor machtig is, dan denkt de groep voor jou en ben je jouw vrije wil en de macht om kritisch na te denken kwijt. Je doet daar ook geen moeite meer voor. Meestal kunnen mensen hun betrokkenheid bij vele egregors nog zo plooien, dat ze zichzelf als redelijke mensen kunnen blijven zien. Tegenstrijdige doelen van egregors zullen niet tot al te grote innerlijke conflicten leiden, zolang geen enkele egregor al te machtig wordt.

De Deep State Egregor

Wat we nu meemaken, is een gepland interdimensionaal toneelstuk dat is geschreven door corrupte scheppers. Twee gigantische egregors zijn op interdimensionaal niveau aan het groeien tot in de eindstrijd een enorme veldslag kan worden uitgevochten. De ene partij die de rol van het duister speelt noemen we de Deep State.

Als mensen bij elkaar komen met een gezamenlijk doel, dan wordt een egregor gevoed. Als er angst en emoties in het spel zijn, dan wordt de egregor snel machtig en groot. Door plechtige rituelen in het leven te roepen, zoals persconferenties met een doventolk in het midden, kan de egregor het oogsten van energie van zijn leden optimaliseren en stabiliseren.

Als de dagelijkse routine van de ingeplugde leden kan worden doorbroken met nieuwe rituelen die oude vervangen en hen in angst kunnen houden, dan kan de egregor rekenen op een permanente energievoorziening die sommige leden met de dag steviger in zijn greep krijgt. Denk aan handen wasssen, handen wassen, dagelijks luisteren naar gemanipuleerd coronanieuws, afstand houden, niet naar buiten durven, schoonmaken, mondkapjes dragen, zelfisolatie, en dat alles terwijl je bang bent ... wat een oogst!

Sektes en social engineers weten dit: contact met andersdenkende familie en goede vrienden kunnen een net ingelegde programmering ongedaan maken. Een goed gesprek, een warme omhelzing, wat ontspannen gezelligheid en weg is de angst en daarmee mogelijk ook de programmering. Vandaar de verplichte afstand tussen elkaar, of het nou een meter is of anderhalve meter of 6 feet (1.80 cm) of twee meter, als je maar niet ontspannen dicht bij een ander mens komt, zal de programmering actief blijven en de doodsangst in leven.

Een egregor verdedigt zichzelf

De groepsgeest eist van de leden dat zij meereizen op de corrupte gedachtegolven van het collectief. Wie zich inzet voor de egregor en de groepsenergie fanatiek channelt en dus versterkt, ontvangt energie en informatie uit het collectief. Wie zich ertegen verzet of probeert te ontsnappen, kan een enorme aanval of extreem energieverlies verwachten. Een egregor zal zijn leden proberen te beschermen tegen de invloed van andere collectieven met afwijkende intenties en doelstellingen.

Laat dit tot je doordringen: een egregor die zijn leden stevig in zijn greep heeft, zal hen beschermen tegen andere egregors. Dit betekent op subtiel niveau, dat concurrerende informatie letterlijk geen energiecentrum (chakra) van een ingeplugde mens binnen kan komen. Deze mens is dus in de letterlijke zin van het woord bezeten door de egregor: de energie van de egregor laat de energiecentra van deze mens draaien en houdt de energie van de concurrentie buiten de deur. Die andere energie komt er letterlijk niet in.

De Alliantie en de Q-beweging: het licht

De andere corrupte groep die zich voordoet als het echte licht en dat in andere tijdlijnen ook volop doet, noemt zich goddelijk en rechtvaardig. Terwijl de Deep State werkt met gedachtevormen als chantage, doodsbedreigingen en omkoping, werken deze manipulatoren met zo overduidelijk het gelijk en het recht aan hun zijde, dat je er weinig tegenin kunt brengen. Gepaste straffen, vrijheid voor iedereen, corruptie de deur uit, openheid, eerlijkheid, en een heel scala aan gedachtevormen die te mooi zijn om waar te zijn. Letterlijk te mooi om waar te zijn, want die gedachtevormen hebben zich in dit hologram nooit goed kunnen manifesteren.

Geconfronteerd met de overduidelijk slechte, onmenselijke, doortrapte tegenstander die, net als in hersenspoelingen in het leger, wordt weggezet als een monster dat moet worden gedood of in elk geval onschadelijk gemaakt, is de Q beweging nu in de laatste recruitment- fase gekomen.

De social engineers uit de Q-beweging hebben via jarenlange Q-drops informatie over hun tegenstander prijs gegeven, die vaak onverteerbaar is. Drugs, wapens, mensenhandel, pedofielen, orgaanhandel, mensenoffers. Je wil niet dat het bestaat. Een social engineer weet wat dit voor effect heeft op een goed mens.

Duistere engelen zijn nu klaar om te oogsten onder de waarheidzoekers, omdat daar nog echt licht te halen valt. Echt licht, dat zijn BAKKEN energie. Zo vlak voor de eindstreep probeert het duister nog zo veel mogelijk lichtwezens op het laatste moment te verleiden om hun wil over te dragen aan het collectief.

Deze week heeft Q zijn digitale soldaten, het leger van Q-Anons, opgeroepen om de eed van trouw af te leggen aan de egregor van het neplicht. Lichtwezens, ik hoop dat jullie daar niet instinken. Niet EEN van jullie. Luister naar je eigen hoger zelf en je weet dat het echte licht niet bezig is de macht over de aarde te veroveren.

Egregors en ingeplugd zijn

Lichtwezens die hun wilskracht niet hebben ingeleverd, staan nog steeds doorlopend onder invloed van allerlei egregors. Het is onvermijdelijk als je in een lichaam in een incarnatie in een land in een sociale structuur in deze matrix bent. Allemaal egregors, van bijna neutraal en niet zo veeleisend, tot machtig en alles dominerend.

Een van de uitdagingen die elk lichtwezen heeft, is continu beseffen wanneer er weer een egregorische druk wordt uitgeoefend om iets te vinden of iets te doen, waar je het in je lichtwezen totaal niet mee eens bent. In deze eindtijd is dat besef belangrijker dan ooit, omdat je energie hebt waar egregors op azen.

Er vindt nu polarisatie op groots, interdimensionaal niveau plaats. Geen enkel lichtwezen kan een redelijk machtige egregor in zijn eentje aan. Ook een groep lichtwezens niet. We zitten hier in het hol van de leeuw, niet om stennis te schoppen, maar om gewonden op het slagveld te kunnen verzorgen en mee naar huis te nemen. Ik kan niet spreken voor elk lichtwezen, maar de missie gaat over het terugbrengen naar huis van echt, levensvatbaar lichtbewustzijn, als hier de stekker eruit gaat.

Instructies voor lichtwezens ten aanzien van de wereldegregors

Je zult je eigen hoger zelf willen raadplegen. Dat doe je als het goed is al automatisch bij alles wat je leest en aan informatie verwerkt. Sommigen noemen dat luisteren naar je hart. Het gaat om wat je diep vanbinnen weet.

Het zijn duistere engelen die mensen ervan proberen te overtuigen dat wij op aarde het duister gaan verslaan en dan hier een mooie wereld kunnen scheppen. Dat de mensheid gered moet worden. Sommigen geloven zelfs in ascensie naar de vijfde dimensie of hoger, met achterlating van dat kwaad dat nog meer tijd nodig heeft voor het kan evolueren - en meer van dat soort onzin.

Ik wil steeds weten wat er aan de hand is en duik dan in bepaalde stromingen om van binnenuit te kunnen ervaren wat er speelt. Het is een gereserveerd contact met een egregor. Ik weet nu weer dat ik getraind ben om een dergelijk contact te maken, zonder me te laten inlijven. Dat contact heb ik ook met de Q-beweging gezocht, altijd in observatiemodus. Nu word ik overspoeld met herinneringen of ervaringen uit andere tijdlijnen of dimensies waarin er een vergelijkbare clash plaatsvindt tussen dezelfde energie-wezens, opgeblazen, groot gemaakt en in veel gevallen gevoed door lichtwezens die in de trucs van duisterlingen zijn getrapt.

Wat ik tegen mezelf zeg in veel verschillende situaties, is een Engels woord: disengage. Ik haal daarbij diep adem. Het betekent: maak je los, duik hier niet mentaal of emotioneel in, zoek ontspanning of rust, ga je bezig houden met andere zaken. Als het nodig is kan je observeren zonder je egregorisch te laten bespelen.

Ik kijk niet naar personferenties. Ik herken emoties uit de groep of in een openbare ruimte die NIET van mij zijn. Als je een emotie voelt die dreigt jou mee te sleuren, is dat een teken dat je je terug moet trekken. Disengage. Laat los. Negeer. Houd je ergens anders mee bezig.

Ik zoek bewust contact met mijn eigen hoger zelf en iedereen heeft zijn eigen methoden om dat te doen. Soms gebruik ik deze oude oefening van Amitakh, die alleen werkt als je de woorden voedt met de oprechte intentie om contact met je eigen lichtfamilie te zoeken:
Together we act as one.
Together we express as one.
One voice, one vibration, one love, one power.


(We handelen samen als een eenheid.
We drukken ons samen uit als een eenheid.
Een stem, een vibratie, een liefde, een kracht.)

Valkuil voor love and lighters

De grote valkuil voor love and lighters is duidelijk. Strijden aan de kant van het licht lijkt in orde, tot je merkt dat dit licht Neplicht is. Die eed van Q, dat is een contract met een duister collectief. Niet doen dus.

Als je het al hebt gedaan kan je het soms nog ongedaan maken door jouw intentie terug te eisen en je bewust opnieuw aan te sluiten bij jouw eigen hoger zelf of lichtfamilie.

Geheime genootschappen

Alle geheime genootschappen met een geschiedenis hebben banden met bewustzijn of wezens uit hogere dimensies. Zij weten wat egregors zijn en zij weten hoe ze die kunnen versterken met hun rituelen. Als Q zijn leger digitale soldaten rechtstreeks oproept om de eed af te leggen en mee te vechten in een meme war, dan is dat als een trompet die de komende veldslag aankondigt.

Een meme is als een virus dat zich zonder mensen niet kan verspreiden. Als mensen memes op het internet bliksemsnel aan elkaar doorgeven, wordt de egregor gevoed. Als de kracht van de QAnon-egregor groot genoeg is, dan kan de veldslag beginnen.

Het vereren van beelden op het fysieke vlak hangt ook samen met het geven van kracht en energie aan een egregor. Baphomet (Deep State) is een voorbeeld; beelden van Jezus, heiligen en goden zijn andere voorbeelden. Er wordt nu olie op het vuur gegooid in verschillende steden in Amerika, eerst door de geschiedenis te herschrijven en standbeelden van slaveneigenaren omver te trekken, maar nu zijn beelden van Jezus aan de beurt. Je kunt niet begrijpen wat een beeldenstorm is als je niet weet wat egregors zijn.

Is dit een hoger-dimensionaal aartsduister plan om de laatste lichtwezens op aarde nog net even voor de eindstreep ten val te brengen? Je schrijft een toneelstuk met een slechterik die zo slecht is dat je er niet goed van wordt, en je maakt een held die zich goddelijk en licht noemt en je oproept om mee te strijden?

Gelovigen, met name Christenen, vormen een oude egregor die in kracht had ingeboet, maar die nu nieuw leven is ingeblazen en is ingelijfd in de Trump-QAnon beweging. Volgens Amitakh gaat het echte duister zich als het Licht van de Katholieke kerk manifesteren als redder van de mensheid.

Conclusie

Oef. Lieve familie, laten we luisteren naar ons innerlijk weten. We strijden een enorme strijd die niet zichtbaar kan worden gemaakt voor onze directe omgeving. We zijn een kostbare prooi voor roofdieren die ons allang hebben gelokaliseerd. Maar ook al lijkt jouw missie niet zo duidelijk in dit moment, je kunt wel weten dat we niet het hol van de leeuw in zijn gedoken omdat we blijvend in zijn hol willen wonen.

Of we het ons kunnen herinneren of niet: wij zijn tijdrijders. We rijden hier op de golven van de Eindtijd, en hebben de verantwoordlijkheid om ons voor te bereiden en de meest gunstige omstandigheden te scheppen voor die laatste rit.

Dus: disengage. Kijk naar de wereld die in brand staat zonder je lichtenergie te willen stoppen in het voortbestaan ervan. Negeer, vind kalmte en rust vanbinnen. Geef je boosheid, je verdriet, je frustratie geen kans om te groeien. Verbind je met je lichtfamilie en heb deze aarde in de eindtijd schijnbaar machteloos lief.

28 juni 2020

Blij in de Wei

Home