Egregor (of: egregore) deel 2

Subtiele werelden:
Egregor(e), deel 2


Wat is een egregor, deel 1

Gevecht tegen een onzichtbare vijand

Monique Spangenberg, april 2008
Ik herinner mij dat ik een aantal jaren geleden toen ik nog koffie dronk
in de keuken een pak koffie openmaakte.
Vrij gedachteloos keek ik naar de spaarpunten die op de verpakking stonden.
Die heb ik nooit gespaard. Maar deze keer terwijl ik staarde naar die koffiepunten
werd ik overspoeld door informatie vanuit het astrale vlak.

Ik voelde de volslagen minachting van de bedenkers van alle spaarpuntenplannen
voor de consumerende slavenbevolking - waar ik natuurlijk zelf deel van uitmaak,
ook als ik geen puntjes knip en opplak.
Ik kwam in contact met het bewustzijn dat energie aan het vergaren was
van al die puntjessparende mensen. Enorm was het, groots, uitgestrekt,
en alleen al door dat pak te kopen, in huis te hebben, verloor ik energie aan dat wezen.
Geen bakken energie, eigenlijk maar een beetje, maar toch.

Toen ontplofte ik van woede, ik werd opeens heel kwaad.
Mijn ex-zwager kwam binnenvallen en hoorde mij aan. Hij zei nogal verbaasd:
"Goh, ik heb jou nog nooit kwaad zien worden op iemand.
En nu ben je woedend op een pak koffie."

Ik kon hem toen niet uitleggen wat ik bedoelde.
Die verbinding zat gewoon aan dat pak koffie vast.
Mijn intentie om geen punten te sparen hielp niets.
Mijn intentie om geen energie af te staan hielp niets.
Gewoon dat pak in mijn bezit hebben, door het zelf "uit vrije wil" te hebben gekocht -
dat was voldoende om dit proces van energieverlies op gang te brengen.

Dat ene pak koffie was deel van iets veel groters
en ik, een enkele consument uit de slavenbevolking,
was ook onderdeel van een veel groter geheel.
Die hele matrixconstructie zorgde ervoor dat fysieke menselijke wezens
een heel conglomeraat astrale wezens van energie bleven voorzien.
Er zat simpel bewustzijn bij, zoals van een teek of mug,
die zich gewoon automatisch lekker vol begint te zuigen zodra hij op een prooi landt.
Maar daarachter zat intelligent, demonisch bewustzijn -
ik voelde die pure minachting. Niks persoonlijks hoor.
Gewoon een doortrapte Piraat die zijn prooi minacht.
Wel lekker opvreet, maar ook minacht. Zoiets.


Wat is een egregor? (vervolg)

Hier volgen een aantal samenvattende vertalingen van delen uit de
Wild Ideas Lecture Series, "The Battle for Your Mind",
van Kenneth Warren en John Guscott, October 2000.


Uit: J. M. Greer, Een Geheim Genootschap van Binnenuit Beschreven
In de golf van een enkele sterke emotie
baart een menigte mensen een egregor in rudimentaire vorm.
Die collectieve persoonlijkheid bestaat uit emotionele energie en weinig anders.
Hij beschikt niet over veel intelligentie maar wel over enorm veel kracht,
en kan die kracht vergroten door een simpele feedback-lus.
Hij weerkaatst de emotionele energie waaruit hij is ontstaan
terug naar het bewustzijn van de mensen in de menigte-
naar de individuen die zijn scheppers zijn,
die zijn samenstellende delen vormen,
en in extreme gevallen: die zijn slachtoffers worden.
Deze terugkoppeling staat centraal in dit hele verschijnsel.
Het speelt een kritieke rol in de manier
waarop egregors worden gebruikt
in het magsiche werk van geheime genootschappen.

Een symbolisch patroon van welke aard dan ook
dat menselijke emoties en energie helpt richten en vasthouden,
zal na verloop van tijd een eigen egregor opbouwen.
Hoe meer energie er in zo'n patroon of symbool wordt gestopt,
hoe krachtiger de egregor wordt die zich vormt.
De goden en godinnen van elke godsdienst in heden en verleden
vormen de centra van uitgestrekte egregors met specifieke krachten.
De traditionionele symbolen van die godheden
helpen hun macht te bepalen, en ook om met hen in contact te komen.

Door rituelen steeds te herhalen en gewone magische discipline te betrachten,
wordt ook een patroon van subtiele energieen geschapen -
een egregor, in magische terminologie - die de leden van het genootschap
macht geven, maar ook leiding - door het hele genootschap en zijn leden
op vele manieren te beinvloeden.


Een eigen leven

Gaetan Delaforge
Kenmerkend voor een egregore is dat zijn effectiveit groter is
dan de optelsom van zijn individuele leden.
Het staat voortdurend in contact met zijn leden,
het beÔnvloedt hen en wordt door hen beÔnvloed.
Deze interactie pakt goed uit zolang als de leden zich gedragen en handelen
in overeenstemming met zijn oorspronkelijke doel.
De leden worden dan door de egregor gestimuleerd en geholpen.
Zowel individueel als op groepsniveau zorgt de egregor voor het verwezenlijken
van de doelen van de groep zoals oorspronkelijk opgesteld.
Als dit proces even doorgaat, zal de egregor een eigen leven gaan leiden.
Hij kan zelfs zo sterk worden, dat wanneer alle groepsleden zouden sterven,
hij nog op eigen houtje verder gaat met zijn bestaan in innerlijke dimensies.
Zelfs na eeuwen nog kan hij dan weer worden opgeroepen door een groep mensen
die zich kunnen vinden in de doelen van zijn oprichters,
vooral als ze zich in de beginfase willen inspannen om hem weer op gang te krijgen.


Kunstmatige groepselementaal

Uit: June Beltzer, Donning Internationale Paranormale Encyclopedie
Een groot energieveld dat hangt boven de hoofden van individuen
tijdens een bijeenkomst. Dit veld beinvloedt elk individu uit de groep.
1. Het energieveld is samengesteld uit gedachte-energie afkomstig van individuen;
het veld ontstaat door de eenheid in gedachten en emoties;
alle aandacht wordt gericht op ťťn onderwerp, ťťn doel, ťťn idee, ťťn houding
die telepatisch wordt opgeroepen door de toon en klankkleur van de woorden van de leider
of door muziek; de elementaal wordt sterker opgeladen tijdens de bijeenkomst
als de groep deze eenheid in emotie en gedachte kan vasthouden.
2. De elementaal heeft een onafhankelijk bestaan buiten het bewustzijn van zijn bedenkers
en kan elk individu in groepsverband zo beÔnvloeden dat een emotionele reactie ontstaat
die dit individu alleen, in afwezigheid van de groep, niet zou kunnen vertonen.
3. De elementaal lost net zo snel op als hij zich heeft gevormd
wanneer de groep uit elkaar gaat of de menigte geen eenheid meer vormt;
4. Tijdens een concert bijvoorbeeld moeten mensen vaak huilen
omdat een gevoel van eenheid, vreugde en ontzag hen overrompelt;
tijdens rockfestivals beginnen jongeren te krijsen
en rukken zich de kleren van het lijf omdat de muziek is geschreven
om zich af te stemmen op bepaalde hersenfrequenties
waardoor ze overspoeld worden door gevoelens die hen tot deze daden aanzetten;
soldaten komen in dezelfde uniformen bijeen tijdens miltaire oefeningen,
waarbij in combinatie met de juiste muziek hun vaderlandsliefde versterkt wordt;
gehersenspoelde sekteleden komen dagelijks bij elkaar om steeds dezelfde leuzen
te roepen, om de programmeringen met hun emotionele vuur brandend te houden.


De kunst van het scheppen van goden

Uit: Olivier Manitara, De egregor van de duif en de triompf van vrije vrede
De egregor is altijd een onzichtbaar spiritueel wezen, verbonden met een fysiek lichaam.
Als meerdere mensen op aarde samenkomen met een doel,
doen ze een egregora ontstaan... dit wezen zal dan onafhankelijk worden.
Het gaat zijn eigen leven leiden en is zo in staat
om mensen en de gehele geschiedenis te beÔnvloeden.
Dit is een angstwekkend geheim dat zorgvuldig werd verborgen
in geheime sekten en oude mysteriŽn.
Het heette: de kunst van het scheppen van goden.
Daarna ontstond er oorlog tussen deze goden...
De mens werd een pion in handen van de egregors.
Hij werd de slaaf van wezens die hij zelf had geschapen,
en moet hen nu voeden met zijn bloed en zijn leven.

De egregors die onbewust worden geschapen,
en in aanvallen van grote passie, leven alleen om te vernietigen.
Ze wekken instincten van machtswellust en overheersing op in hun leden.


Golem

Uit: Pat Dunn, Thaumaturgie
Een egregore is een kunstmatig wezen, een geschapen 'ziel'/spirit, een Golem,
die bestaat om de wil van de theurgist/magiŽr uit te voeren.
Deze wezens beschikken over een weinig intelligentie,
maar zijn niet echt levend of vrij.
Als de magiŽr sterft, sterft ook deze egregore.
De magiŽr doet er in elk geval goed aan
om van tevoren een tijd vast te stellen waarop de egregor stopt te functioneren.
Soms krijgt een egregor de opdracht om een object binnen te dringen,
dat dan een soort talisman wordt.


Elohim: engelachtige bestuurders,
beschermgeesten van steden

Uit: Willy Schrodter, Commentaar op de occulte filosofie van Agrippa
De Kabbalah noemt 72 nationale engelenregenten,
die door het Hebreeuwse volk de Elohim werden genoemd.
De metafysische, technische term Egregors wordt ook gebruikt.
Dat betekent "Wachter" of "Bewaker".
De functie van een Wachter is om invloeden van buitenaf te weren
die een gebied of etnische groep kan ervaren die onder zijn toezicht zijn geplaatst.
Een bepaalde groep personen is verbonden met een bepaald toezicht-gebied.
Hier komen we uit bij het vraagstuk hoe steden en staten ooit zijn ontstaan...

Bovendien hebben de oude Romeinen, en recentelijk ook de Chinezen,
het bestaan erkend van beschermgeesten van steden.
In het oude Rome werden occulte oorlogen gevoerd
tegen de vijanden van de stad Rome. Zoals een schrijver vermeldt:
"Wanneer de Romeinen een stad wilden beleggen, was het hun gewoonte
om eerst zorgvuldig naar de naam van de stad en zijn beschermgeest te informeren.
Als ze die wisten, riepen ze die beschermgeest van de stad en zijn inwoners op,
en versloegen die."


Archetypische idealen

Uit: Dion Fortune, Esoterische Ordes en hun Werk
Een Archetypisch Ideaal kan worden geÔnjecteerd in het geroepsbewustzijn van een ras.
Voorwaarde is dat dit ideaal eerst wordt gerealiseerd en beleefd
door een deel van die groepsgeest dat in staat is om bewustzijn te vormen.
Daarna kan hun ideaal de gehele groepsgeest geleidelijk gaan doordringen,
het kan alle ideeŽn uit de weg ruimen die er tegengesteld aan zijn,
en gaan samenwerken met alle ideeŽn die ermee overeenstemmen.
Zo verandert de gehele klankkleur van de groepsgeest van dat ras.
We zeggen doelbewust "ras", want de hele opzet is aan rassen gebonden,
wordt uitgewerkt door groepszielen, en de factor ras kan niet worden ontkend
in alle occulte genootschappen en initiaties.


De superkracht

Uit: Malachi Martin, De Sleutels van dit Bloed
Paus Johannes Paulus II ontdekte tot zijn ontzetting dat hij te maken had
met een niet te verwijderen kwaadaardige kracht in zijn eigen Vaticaan
en een aantal bisdommen. Een aantal ingewijden noemden dit de "Superkracht".
Paul had somber verwezen naar de rook van Satan die het heiligdom was binnengetreden..
Dit is zijdelings een verwijzing naar een inwijdingsceremonie van satanisten in het Vaticaan.
Bovendien was het bestaan van satanische pedofilie, riten en praktijken, al opgetekend
en bekend onder bepaalde bisschoppen verspreid over wereld, zowel in Turijn in ItaliŽ,
als in Zuid-Carolina in de Verenigde Staten.


Bloeddorstig

Uit: Reginald Crossely, De Vodou Kwantumsprong
(Vodou is de naam voor de godsdienst op Haiti, die voodoo heet in andere landen.)
In 1995 publiceerde Henri-Claude Innocent een artikel in Le Nouvelliste.
Hij beweerde dat de Makaya sekte achter de revolutie van de slaven op Saint-Domingue (Haiti) zat.
De Makaya is een gewelddadige, demonische versie van Vodou.
Met hun rituelen schiepen ze een egregor, een conglomeraat van duistere entiteiten,
een keten van Vodou spirits... ze offerden daarbij een slavenmeester aan de egregor.
Het was de bedoeling om deze egregor weer te ontbinden na de Onafhankelijkheid,
door middel van een speciaal nationaal dankritueel, maar dit is niet gebeurd.
Nu blijft dit wezen zorgen voor verwoesting en ellende onder de Haitianen.
Innocent haalt een esotersiche regel aan, een Wet van Akhenaten,
waarbij de kwantumverbinding tussen meerdere duistere entiteiten of zwart-gat-krachten
zorgt voor een vernietigende kracht die door de tijd heen groeit.


Instructies

Uit: Astrale Kinderen
Spirits worden niet genetisch geschapen.
Je kunt wel een egregor scheppen op het astrale vlak.
Een Egregor is gemaakt van jouw eigen substantie en is altijd met jou verbonden.
Hoe langer een egregor bestaat, hoe meer hij leert en hoe machtiger hij wordt.
Als je er een hebt gemaakt, zul die zie zo snel mogelijk moeten vernietigen.
Ik kan bijvoorbeeld een egregor scheppen die eruit ziet als een mens,
en hem de opdracht geven mijn vrienden in de gaten te houden en te bewaken.
Maar als een egregor geen duidelijke instructies meekrijgt..
dan maakt hij die zelf.


Engelen

Uit: Bernstein, Egregor
Een egregor is een engel, ook wel een wachter genoemd.
Het woord in het Hebreeuws is ir.
Het concept verschijnt in het Boek van Enoch. Irim, de stad van de Nephilim,
is ook verbonden met het Boek van Enoch.
Volgens dat boek waren de Nephilim de zonen van de Irim, de egregors.
Die Irim zijn engelen van beide kanten - gevallen engelen en trouwe engelen.


Baphomet

Uit: P.R. Koenig, Too Hot to Handle
Het klassieke prototype van een egregore is Baphomet,
waarvan gezegd wordt dat het de egregore van de Tempeliers is.
Hij wordt net als de Romeinse Keizers en goden
vereerd in de vorm van een beeld.


Chaos magic

Van een Chaos Magic-forum
"Ik heb net drie boeken over chaos magie gekocht en die hebben het allemaal over egregors.
Maar er staat niet bij wat dat zijn. Wat is een goede definitie van een egregor?"
Antwoord: "Egregor verwijst naar de geest van een ding.
Meestal verwijst het naar organisaties die mensen hebben geschapen:
clubs, landen, broederschappen, organisaties. Het staat voor hun principes,
hun geloof en doelen en begeleidt hen om die te bereiken.
Wanneer iemand zegt dat een project een eigen leven is gaan leiden,
spreekt hij over een egregor.

In chaos magie is het net iets anders.
Ik zie het als een glijdende schaal die uitdrukt hoe krachtig een entiteit is geworden.
Dat begint met een simpele sigil (een magisch symbool of teken).
Die staan wel ergens voor, maar kunnen nog niet zelf denken.
Als je zo'n sigil lang genoeg oplaadt, krijg je een servitor
(een half zelfstandige entiteit die is geprogrammeerd om de wil van de magier uit te voeren).
Die varieren van volstagen stom, maar wel in staat om ingewikkelde taken uit te voeren,
tot in staat om zelf te denken en dingen af te leiden tijdens hun werk.

Als die servitor dan echt groeit komt er een moment waarop hij groter wordt
dan een enkel persoon aan kan. Hij kan nu zijn eigen eisen gaan stellen
en gaat zichzelf leiden, al houdt hij zich meestal wel aan de doelen
die hem in het leven hebben geroepen.
Hij gaat dus een eigen leven leiden.
Als hij daarna nog meer macht krijgt, wordt het een godheid.
Die is zo krachtig dat mensen die ermee in aanraking komen al snel
een onderdanige rol gaan spelen in hun relatie met deze godheid.
Men gaat zo'n godheid vereren of aanroepen voor hulp.
Grote bedrijven vormen een soort egregore.

Dus de volgorde is: Sigil - servitor - egregore - godheid.
Tenminste, zo zie ik het in mijn eigen verdraaide versie van de werkelijkheid.
Chaos magie gaat over wat er dan ook maar werkt voor jou.


Egregor = Groepsziel

Uit: Self Study Notes, Spiritual School of Ascension, 2004
Mila had dit jaar veel moeite met winkelcentra in de kleinere steden van Europa.
Inkopen doen kan je heel veel energie kosten en depressief maken.
Dat komt omdat elke groepsziel achter elk product in het winkelcentrum
op het subtiele vlak doorlopend boodschappen op je afvuurt,
zoals: "Je stelt niets voor als je dit product niet koopt;
Je bent minderwaardig; koop dit of je hoort er niet bij."

De meeste mensen die werken in de supermarkt of in restaurantketens zijn niet gelukkig.
Dat komt omdat de groepsziel zo veel duister in hun energievelden dumpt
dat ze zelfs niet meer kunnen glimlachen.

Soms kunnen entiteiten of groepen entiteiten een energieveld in bezit nemen.
Dat heb je niet meteen door, tot je steeds verder in vibratie zakt
wanneer je veld wordt leeggeplukt. Je moet het dan gaan uitvechten met zo'n ziel;
Mila noemt dit groepszielen. Het zijn geen echte zielen.
Groepzielen zijn de marionetten van de geheime schaduwregering op het subtiele vlak.
Groepszielen blijven bestaan tot voldoende ingewijden hun zwaard van licht oppakken
om ze allemaal te vermorzelen. Pas als ze zijn vernietigd,
zullen ze ophouden de mensheid te beheersen.

Mila en Oa raakten in gevecht met een groepsziel die was verbonden
met een hotelketen en reisagentschap.
Wie in zo'n hotel verbleef werd energetisch vergiftigd, en niet zo'n beetje ook,
waarna een poging werd gedaan om jouw informatie te roven.
Toen Mila en Oa dat ontdekten slaagden ze erin de etherische constructies
van die groepsziel inclusief de groepsziel zelf te vernietigen.
Vaak, als je een groepziel verslaat, zal het bedrijf dat er op het fysieke vlak
mee is verbonden, failliet gaat of overgaan in andere handen -
een andere groepsziel.
Pas als er geen groepszielen meer over zijn,
kunnen grote bedrijven energetisch niet meer in stand worden gehouden
en dan stort het hele huidige economische systeem in elkaar.
Dit proces is al volop gaande.


2. Subtiele programmeringen


*Woordenlijst ascensie en evolutie
Home