Visies op bezetenheid
Deel 9a: Mind control en bezetenheid

Op deze pagina:
Wat is 'mind'?
De Hemelse Vergissing en acht corrupte Minds
Doen alsof
Mind control onderzoek
Trauma-herinneringen zijn zwakke plekken
DNA en het vermogen tot dissociatie
Dissociatie en hypnose
Wie geen pijn voelt heeft geen pijn?
Leven in webben van wederzijdse afhankelijkheid,
 ©Monique Spangenberg


Mind

"Stelt jouw geest (mind) jou in staat te beseffen wie je werkelijk bent?
Hoe ontstaat het besef dat je bewust bent? Ontstaat dat doordat jouw mind de beelden en herinneringen kan waarnemen, die zich uitdrukken en worden ervaren door jouw emoties en gevoeligheden? Zou je zonder jouw mind in staat zijn te beseffen dat je leeft? In antwoord op dit soort vragen zijn sommigen tot de conclusie gekomen dat de mind alles is, en dat de mind ook het brein is. Voor hen geldt: als het brein sterft, sterf jij ook."
- Amitakh, mei 2010

Maar wij zijn het lichaam niet, we zijn het bewustzijn.
Amitakh vervolgt dan ook: "Het brein en de geest (mind) beschouwen we als afzonderlijke, en toch met elkaar verbonden eenheden, waarbij het bewustzijn in het lichaam verblijft zolang als de persoon leeft. Als hij sterft, sterft ook het fysieke brein, maar blijft de mind voortbestaan, evenals het bewustzijn. De mind vergezelt doorgaans het bewustzijn, maar kan er ook voor kiezen zich ervan af te zonderen en met andere minds in wisselwerking te treden."


Amitakh: Hemelse Vergissing en acht corrupte Minds

Tijdens de Hemelse Vergissing is per ongeluk de polariteit ontstaan. Drie 'minds' raakten daarbij corrupt en wilden liever ten koste van het geheel blijven voortleven dan terugkeren naar huis. Daarna stuurde het echte licht nog vijf minds de corruptie in om de eerste drie verloren zonen terug te halen, maar die Reddingsmissie mislukte. De vijf minds raakten door de polariteit besmet en werden ook corrupt. Wel minder dan de eerste drie, omdat ze het echte licht nog konden herkennen, maar toch corrupt. Daarna besloot het Licht te redden wat er nog te redden valt, en de materie op te heffen.

Lichtwezens hebben tijdens hun gijzelname in deze Virtuele Werkelijkheid te maken met hun 'inner mind' - dat deel van hen dat in verband staat met direct weten, dat corruptie herkent en in contact staat met echt lichtbewustzijn. Maar het leven van alledag moet men leiden in een veld van duistere gedachtevormen. Die opgelegde en programmeerbare 'outer mind' is de corrupte geest van de Grote Piraat, het duister waar hun bewustzijn in kan worden ingelijfd.


Doen alsof

Lichtwezens zitten met een enorm trauma. Je moet een manier vinden om om te gaan met de onverbeterlijk parasitaire aard van de Grote Piraat, heerser over vorm en vibratie in zijn verknipte schepping. Je zit gevangen in een doolhof van programmeringen, vooroordelen, leugens, binnenstebuiten gekeerde waarheden. Je wordt omgeven door mensen die hun bewustzijn uitsluitend richten op zaken waarvan je weet dat ze er niet toe doen.

Je bent je lichaam niet, maar 'jouw' lichamelijke zintuigen sporen je aan om al jouw aandacht te richten op deze Virtuele Werkelijkheid. Je leert je ogen te sluiten voor het lijden en filtert het eruit, terwijl je wordt aangemoedigd om je te richten op mooie, positieve zaken en dankbaar te zijn voor het leven in een lichaam. Niet alleen de grootste duisterlingen, maar ook misleide gevallen lichtwezens sporen je aan om er lekker van te genieten.

Onze geest (mind) kan omgaan met satanisch bewustzijn door te doen alsof het niet bestaat. Een trauma kan worden ingekapseld en zo kan, terwijl je essentie kunstmatig wordt afgeschermd, de persoonlijkheid doorleven alsof alles in orde is. Het besef dat er dagelijks mensen worden vermoord en gemarteld en vreselijk lijden is zo afschuwelijk, dat je dat niet de hele tijd op de voorgrond van je bewustzijn kan hebben. Je weet dat je daar wanhopig en waanzinnig van zou worden. En dus zal je dat besef verdringen, onderdrukken, ergens op de achtergrond houden. Dit proces heet dissociatie.

Dat verdringen of onderdrukken is niets anders dan het opsplitsen van je mind in verschillende secties. De akelige gebieden liggen verstopt en je laat ze het liefst met rust. Het worden achterbuurten of spookachtige kerkhoven in je geest. Je loopt liever over zonnige weiden en langs palmenstranden, ook al weet jouw kern nog wel dat je jezelf aan het bedonderen bent.

N.B. Elke metafoor die je kiest kan iets verduidelijken, maar legt ook beperkingen op. De hersenen kan je bijvoorbeeld zien als een computer, waar je zaken in opslaat, waar je secties van kunt isoleren, en die met virussen besmet kunnen raken. Die metafoor kan bruikbaar zijn. Een geheel andere metafoor zijn de hersenen als afstemmechanisme (zoals een radio of tv). De informatie ligt dan niet in het brein zelf opgeslagen, maar elders, en je kunt je erop afstemmen. Die metafoor geeft een ander soort begrip van wat het brein is of kan.

De mind en het brein zijn afzonderlijke, en toch met elkaar verbonden eenheden. De metaforen die voor het brein of de hersenen worden gebruikt, zou je ook kunnen gebruiken om te verduidelijken wat de geest/mind is of doet. Het kan worden voorgesteld als een computer, als een afstemmechanisme, maar ook als een gebied of terrein, in lagen of niveaus.

Mind control onderzoek

Een normaal leven in een normaal lichaam is al traumatisch, zoals geboren worden, zuurstofgebrek ervaren, honger en dorst, ziekte en lijden, afgewezen worden, mishandeld worden. Je weg of een doel zien te vinden in een zinloos bestaan is een kwelling voor alle spirits die zich niet laten inpakken door de mooie praatjes van de Grote Piraat.

De manier waarop de menselijke geest zich systematisch laat opsplitsen door trauma is uitgebreid onderzocht en misbruikt door demonisch bewustzijn. Alleen duister bewustzijn is tot deze praktijken in staat. Doel was en is nog steeds het scheppen van legers robotslaven, die gehoorzaam en gevoelloos zijn.

Dit gruwelijke onderzoek geeft inzicht in hoe de menselijke geest functioneert, wat dissociatie is, en laat zien hoe iemand bestuurd kan worden door diverse voorgeprogrammeerde persoonlijkheden. Deze voorgeprogrammeerde persoonlijkheden worden totaal niet meer bijgestuurd of gecorrigeerd door wat ik de Spirit of het echte bewustzijn zou noemen. De Programmeurs hebben het over de Kern. Zij weten dat het besturen van een menselijk lichaam gebeurt onder invloed van - of soms geheel door - bewustzijn uit andere dimensies. Bezetenheid van hun slaven is geen toeval of ongeluk: het wordt doelbewust ritueel veroorzaakt.


Trauma-herinneringen zijn zwakke plekken

Mensen hebben een aangeboren vermogen om te dissociŽren. Als iets je te veel wordt kan je je ervoor afsluiten en je aandacht ergens anders op richten. Een invasie van je fysieke lichaam (aanranding, maar ook een operatiemes) is zeer traumatisch; een invasie van je subtiele lichamen of energieveld is dat ook.

Robert Bruce noemt de opslagplaats van traumatische ervaringen in het etherisch lichaam van mensen core images; dergelijke plaatsen op het aardoppervlak noemt hij cold spots. Op deze plekken stroomt de subtiele energie of aarde-energie niet normaal en kan duister bewustzijn vanuit andere dimensies zijn toegang vinden. Bruce zegt dat moord en zelfmoord een cold spot veroorzaakt, maar ook emotioneel trauma zoals een gebroken hart. De core images zijn de plekken op het etherisch lichaam waar astraal gespuis zich kan aanhechten; of het zijn poorten waarlangs ongewenst bezoek het lichaam kan binnendringen. Iedereen loopt tijdens zijn jeugd al een hoop van deze core images op.

Maar niet alleen in het dagelijks wakend leven kan je een trauma oplopen. Dat kan ook in droomtijd gebeuren, wanneer je met je astrale lichaam op reis bent. Volgens diverse bronnen waaronder Mila, Robert Bruce, James Bartley en Amitakh Stanford gebeurt dit regelmatig. Een traumatische droomervaring levert dus ook een soort wond op die een zwakke plek wordt. Nog ongeloofwaardiger voor velen is dat core images ook telepathisch of op afstand kunnen worden aangebracht, via hekserij of zwarte magie.

Alle programmeringen van slachtoffers in het Monarch Mind Control programma zijn verankerd in diverse soorten trauma's. Schade door trauma's blijft normaal beperkt als de eigen wil nog aanwezig is. Bij Mind Control wordt die wil systematisch buiten spel gezet door middel van drugs en hypnose.


DNA en het vermogen tot dissociatie

(De volgende informatie heeft betrekking op het mind control onderzoek dat de CIA jaren lang heeft uitgevoerd. Voornaamste bron is How to Create a Perfect Mind Controlled Slave van Fritz Springmeier en Cisco Wheeler. Fritz is een gedreven auteur die gelooft dat Jahweh uit het Oude Testament de echte God is en hij ziet de bijbel als het woord van God. Het is wel begrijpelijk dat hij zich bij het verwerken van dit soort materiaal ergens aan vast moet kunnen houden. Cisco is een gedeprogrammeerde Mind Control slavin.) De natuurlijke aanleg om te dissociŽren varieert per mens, maar de Illuminati weten al lang dat het vermogen om goed te kunnen dissociŽren erfelijk is. Een van de sensationele ontdekkingen binnen het mind control onderzoek is geweest, dat wie goed leert dissociŽren dat vermogen genetisch kan overdragen aan zijn nakomelingen.

Amerikaanse Indianen die urenlang stil moesten wachten tijdens de jacht, konden dissociŽren, en hun kinderen konden het ook. Kinderen van fakirs die op spijkerbedden konden slapen en over hete kolen lopen, kinderen van yogi's die hun lichaamsfuncties hebben leren beheersen, kinderen van Tibetaanse boeddhisten, Voodoo-beoefenaars en andere groepen bleken allemaal goed te zijn in het dissociŽren. Maar ook westerlingen die zulke vermogens tijdens hun leven door training en discipline ontwikkelen, kunnen die via hun DNA doorgeven.

De slachtoffers die werden uitgezocht voor de mind control programmeringen moesten over dit vermogen beschikken, anders waren ze niet geschikt. Veel mensen geloven dat ze om hun zgn. 'paranormale vermogens' werden geselecteerd, maar dat is een bijproduct van het vermogen tot dissociatie. De EEG-test die bij baby's van 18 maanden wordt uitgevoerd en die hersengolven meet, laat al zien of dit vermogen in voldoende mate aanwezig is.


Dissociatie en hypnose

Dissociatie kan je zien als een natuurlijk verdedigingsmechanisme van de geest, dat het bewustzijn afschermt van overweldigende pijn, lijden en trauma. Het menselijk brein is voorgeprogrammeerd om dit proces te ondersteunen. Hypnose en diverse trance-toestanden zijn eigenlijk vormen van dissociatie. Vergeetachtigheid is een symptoom van dissociatie, evenals 'nauwelijks aanwezig zijn', half dagdromend door het leven gaan, gehele of gedeeltelijke verlamming, ongevoeligheid voor fysieke pijn en hallucinaties.

Door tv te kijken raakt een mens gehypnotiseerd en begint alfa-hersengolven te produceren. Ik heb wel eens ergens gelezen dat kinderen dat al binnen 20 seconden gaan doen. Tv, afleiding en vermaak is niets anders dan jezelf laten hypnotiseren, en dissociŽren om het leven dragelijk te maken.

Het mind control onderzoek deelt de gebieden waar men spontaan of op natuurlijke wijze naar toe kan dissociŽren in vijf niveaus in. Er is hulp nodig in de vorm van drugs en/of hypnose om de diepere lagen te bereiken. Het onderbewustzijn is zo door de onderzoekers ingedeeld in niveaus en in kaart gebracht.

Terwijl het moderne taalgebruik het woord hypnotiseren bezigt, wordt dat in de occulte wereld betoveren genoemd (cast a spell). Freemasons spreken ook van het opladen (charge) van een ingewijde.

Manieren om mensen te laten dissociŽren variŽren van spontaan, bijna ongemerkt tot gewelddadig. Door te kijken naar een draaiend object, een kaarsvlam of de tv raak je in een trance. Een stem kan ook hypnotiserend werken; programmeurs werken ofwel met een autoritaire stem of ze kiezen een zachte, verleidende stem. Drums en bijvoorbeeld house muziek met veel herhaling brengen een trance teweeg. Een ongeval of een elektroshock veroorzaakt bij veel mensen dissociatie; zo kan iemand een arm of been kwijt zijn na een ernstig ongeluk en niets voelen.


Wie geen pijn voelt heeft geen pijn?

Dit deel van het onderzoek zou iedereen hard aan het denken moeten zetten. Als iemand is gehypnotiseerd om geen pijn te voelen, en vervolgens zijn lichaam laat verminken of pijnigen of over hete kooltjes loopt en daarbij demonstreert niets te voelen - zo iemand zou wel degelijk pijn voelen, maar die pijn afwentelen op een afgezonderd, dieper gelegen gebied in zijn geest (mind).

Walkins en Hilgards hebben in hun onderzoek aangetoond dat hun proefpersonen onder hypnose hun pijn 'verplaatsten' naar een onderbewust gebied in hun mind, waar het dagelijks bewustzijn niet bij kan. Het dagelijks bewustzijn van de persoonlijkheid beweert dan vrolijk dat er niets aan de hand is en dat er geen pijn is, terwijl het lichaam wel degelijk een trauma oploopt. De pijn is er wel, maar wordt begraven.


Bezetenheid, deel 9b: Persoonlijkheid en demonen


Bezetenheid, overzicht

Home