Visies op bezetenheid
Deel 8: Stichting Spiritueel Wetenschappelijk Onderzoek

Op deze pagina:
De Spiritual Science Research Foundation
Onderzoek naar geesten
Meer over de soorten geesten
Doelstellingen van geesten
Subtiele kracht: de sterkste wint
Voorouders
Het gebruik van de pendel
Verslavingen
Zwarte energie
Zuiveren met water en zout

De Spiritual Science Research Foundation

In India bevindt zich een ashram van de Spiritual Science Research Foundation (SSRF), de Stichting voor Spiritueel Wetenschappelijk Onderzoek. Hier doen artsen, psychiaters en helderzienden onderzoek naar bezetenheid. Hun overkoepelende wereldbeeld omarmt karma als rechtvaardig systeem en reïncarnatie als een natuurlijk proces om zielen lessen bij te brengen en verder te helpen op hun evolutiepad.

Met die aannames ben ik het zeker niet eens, maar wel met het uitgangspunt voor hun praktijkonderzoek naar bezetenheid: de wereld die niet waarneembaar is met de bekende vijf zintuigen, is verantwoordelijk voor veel ziektes, verslavingen, psychische stoornissen en menselijk lijden.

De SSRF claimt dat wel 80% van alle problemen waar mensen tijdens hun incarnatie mee te maken krijgen, hun oorzaak vinden in subtiele dimensies. De mensheid wordt voortdurend door de geestenwereld beïnvloed: door geesten, overleden voorouders, demonen, duivels, negatieve energieën. 30% van de wereldbevolking is doorlopend bezeten door negatieve energie, meestal zonder dat de betrokken personen dit weten.

Onderzoek naar geesten

In het jaar 2000 is de SSRF begonnen met dit onderzoek naar geesten en hun invloed op mensen. De healingsessies met bezeten mensen worden gefilmd, en verschillende methoden van heling of uitdrijving worden op hun effectiviteit getoetst. Er is ondertussen een indrukwekkend archief ontstaan van praktijkgevallen die niet alleen afzonderlijk, maar ook in hun onderlinge samenhang door toegewijde mensen zijn bestudeerd.

Geesten of entiteiten zijn ingedeeld in groepen op grond van de spirituele macht of kracht die ze hebben ten opzichte van elkaar. De term spiritueel wordt hier gebruikt in de betekenis van subtiel. Het gaat om pure ‘spierkracht’ en macht op het subtiele vlak. Het wezen dat deze kracht bezit kan licht of duister van aard zijn.

Onderaan de ladder, of aan de basis van de piramide van duistere wezens, staat de gewone geest met een kracht van 1. Als groep belagen deze geesten ca. 30 % van alle mensen op aarde. Demonen variëren in kracht van 10 tot 100, en zij oefenen invloed uit op maar liefst 50% van de wereldbevolking. De zwarte slang heeft een macht van 100 en raakt 10% van de mensen. Slechts 2% van de mensen zijn in de ban van wezens met een kracht van 1000, waaronder de vrouwelijke goblin en de heks. Het machtigst is de tovenaar op het subtiele vlak, de Maantrik, met een kracht van 100.000 tot oneindig.

Er kan sprake zijn van ketens van beïnvloeding, waarbij een gewone geest van negatieve energie wordt voorzien door een Maantrik. Uiteindelijk vallen alle geesten onder het beheer van de goeroe-maantrik.

Meer over de soorten geesten

De gewone geest houdt zich op in vervuilde huizen, kroegen, sloten en kanalen, en op plekken waar mensen dezelfde gewoonten, wensen en verslavingen hebben als hij. Ze kunnen zich verplaatsen en dagelijks verder trekken.

Als ze mensen bang willen maken, kunnen ze zich een beetje zichtbaar maken, maar erg veel kunnen ze ook weer niet omdat hun kracht beperkt is. Ze bevinden zich meestal vlak bij de grond van het aardoppervlak en hebben rusteloze ogen voor wie hen helderziend waar kan nemen.

Als een mens bezeten wordt door zo'n geest kan hij gaan gillen, harde geluiden maken, aandacht trekken door in de handen te klappen, plezier te maken, grappen uit te halen. Ze sarren mensen graag en kijken geamuseerd toe. Meestal vallen ze mensen niet rechtstreeks aan, al hebben ze er wel lol in om hen bang te maken. Ze vallen verslaafden graag lastig om hun eigen honger naar alcohol, drugs, voedsel en seks uit te kunnen leven.

Ze zijn in staat voedsel te laten bederven en kunnen objecten verplaatsen of om laten vallen. Soms veroorzaken ze vreemde geluiden door tegen de muren of het plafond te springen of te botsen.


Demonen zijn arrogant en spelen de baas over de gewone geesten. Ze zijn ongeduldig en kunnen grommen als ze worden aangevallen. Hun lust wordt door middel van verkrachting bevredigd en ze zijn experts in het verzenden van zwarte energie in explosieve vorm. Ze verspreiden vaak een stinkende lucht en kunnen in hun gastheer jeuk veroorzaken, duizeligheid of slapeloosheid.


De zwarte slang ziet eruit als een cobra en moet worden onderscheiden van de gele of positieve slangen die de mensheid met hun spirituele energie bijstaan. De zwarte slang is zeer agressief en brengt veel tijd door om zijn spirituele energie op peil te houden. Ze kunnen alle zeven chakra’s van een mens tegelijkertijd in bezit nemen en beschikken over bovennatuurlijke gaven.


De vrouwelijk goblin ruikt naar rotte eieren. Meestal oefenen ze hun invloed uit zonder het lichaam van hun slachtoffer binnen te dringen. Door het gebruik van een mantra kunnen ze laten verdwijnen wat ze willen. Hun voornaamste taak is het leveren van materialen die voor zwarte magie nodig zijn: botten, schedels etc.


Ook de heks stinkt behoorlijk. Mensen die door een heks bezeten zijn lachen doorlopend. Ze kunnen verschillende vormen aannemen en dringen een lichaam binnen om ongelukken te veroorzaken. Ze nemen dan de subtiele lichamen van mensen in bezit om die voor hen te laten werken. Zo kunnen ze een heel huis in bezit nemen en iedereen die er woont te gronde richten. Ze werken met mantra’s en zwarte betoveringen.


De Pischaacha is een soort slome spirit met een kracht van 10.000. Ze zijn lui en bezetten een menselijk lichaam alleen om ergens te kunnen wonen. Als ze eenmaal een gastheer hebben gevonden blijven ze daar jaren zitten. Zelfs als die persoon sterft, blijven ze aan zijn subtiele lichaam vast zitten. Ze nemen de lichaamsvorm aan van degene die ze binnendringen. Hun slachtoffers hebben een bleek gezicht, vettige huid en doffe ogen. Omdat ze zoveel levensenergie van hun slachtoffer opeisen, is die vaak ziek.

Maar als de Pischaacha het lichaam actief overneemt, dan schitteren de ogen opeens. Als iemand de handen of voeten aanraakt voelt dat aan als kleine speldenprikjes. De tenen en vingers van de gastheer zien er puntig uit.


De Maantrik is bijzonder machtig. Hij is continu verwikkeld in de strijd met ver geëvolueerde wezens uit de positieve subtiele gebieden. Ze werken door middel van de gewone geesten die ze als hun slaafjes gebruiken. Door de geweldige infrastructuur van hun communicatienetwerk op het subtiele vlak zijn de verschillende soorten geesten met elkaar verbonden.

De Maantriks zullen mensen niet op individueel niveau aanvallen. Soms nemen ze het lichaam in bezit van mensen die al hard aan het werk zijn om de mensheid ten val te brengen door middel van oorlog en volkerenmoord. Ze kunnen ook heiligen en godzoekers aanvallen die zich inzetten voor het spiritueel doen ontwaken van de mensheid. Door hun invloed op de aardse atmosfeer kunnen ze hele groepen mensen rusteloos maken. Ook kunnen ze bepaalde gebieden op aarde zo met hun zwarte energie bewerken, dat daar sociale onrust, rellen en opstanden zullen ontstaan.

Doelstellingen van geesten

Volgens de Stichting Spiritueel Wetenschappelijk Onderzoek heeft de negatieve geestenwereld vier doelstellingen.

De meeste geesten hebben er lol in mensen te treiteren; dat zit in hun aard. Ten tweede hebben ze allerlei verlangens en hunkeringen die ze alsnog proberen te bevredigen. Omdat ze zelf geen lichaam meer hebben zoeken ze mensen op met dezelfde verlangens en versterken die; zo krijgen ze wat ze willen en zijn verslaafde mensen meer de pineut dan anders het geval was geweest. Ten derde kan wraak een motief zijn dat een duistere geest met zijn slachtoffer verbindt. En tenslotte kan het doel zijn om oprechte godzoekers flink dwars te zitten. Wie deze wereld probeert te verlichten raakt in gevecht met het bewustzijn dat het juist probeert te verduisteren.


Subtiele kracht: de sterkste wint

De SSRF drukt spiritualiteit (= kracht op het subtiele vlak) uit in percentages van 1 tot 100. De kracht van 1% op de positieve ladder van evolutie is van een vrijwel bewusteloos object; 100% staat voor eenwording met God of volkomen zelfverwezenlijking, en wie 70% of meer bereikt wordt een heilige genoemd.

Dit meetsysteem van spirituele kracht krijgt zijn betekenis binnen het kader van evolutie naar hogere bestaansniveaus en is als zodanig bijzonder twijfelachtig. Men moet zien te verklaren waarom ook duistere wezens die in spiritueel opzicht hun oefeningen doen, steeds sterker en machtiger worden. Ze kunnen oprechte waarheidzoekers dwars zitten en belagen, terwijl men de rechtvaardigheid van het karmasysteem niet in twijfel wil trekken.

Het basisprincipe in de strijd tussen licht en duister is volgens de SSRF dat de sterkste wint. Wie zich tegen duistere geesten wil beschermen, moet dus in kracht winnen door zijn spirituele oefeningen te doen. Mediteren, yoga, het zingen van mantra’s. Zo kan iemand die een spiritueel niveau van 40% heeft bereikt, aanvallen van alle ‘gewone’ duistere geesten afweren, want die hebben een spirituele kracht van 25%.

Maar duistere geesten die hoog in de piramide staan kunnen spirituele niveaus tot wel 90% bereiken. Dat staat dan voor volkomen zelfverwezenlijking op een soort duistere devolutieladder. De suggestie is dat het licht wel 100% kan bereiken (eenwording met God) terwijl het duister dat zichzelf in negatieve zin wil verwezenlijken, op 90% macht blijft hangen. Dit soort claims zijn wel begrijpelijk, want uit de praktijk blijkt dat ook zeer toegewijde religieuze mensen kunnen worden bezeten, maar men wil natuurlijk niet suggereren dat het duister hier de definitieve macht in handen heeft of het karmasysteem corrupt heeft gemaakt.

De SSRF heeft dus 'ontdekt' dat mensen die zich spiritueel versterken voor eigen doelen vaak met rust gelaten worden, terwijl diegenen die hun spirituele kracht gebruiken om de samenleving te verbeteren eerder het slachtoffer kunnen worden van aanvallen door geesten; maar juist zij zullen ook de nodige extra bescherming ontvangen van lichtkrachten of God. Zo zou de schijnbaar onrechtvaaridge situatie door God zelf weer zijn rechtgetrokken.

Wie dus bezeten wordt en niet bevrijd kan worden, heeft het er dan toch weer zelf naar gemaakt. Spiritueel niveau kan bovendien niet met wetenschappelijke apparatuur worden gemeten of intellectueel worden beredeneerd. Alleen een heilige of Goeroe kan het spirituele niveau van iemand vaststellen met behulp van zijn zesde zintuig, zijn subtiele waarnemingsmogelijkheden.

Voorouders

Omdat de gemiddelde spirituele kracht van mensen zo laag is, komen ze ook in de problemen als ze sterven. Die kracht op het subtiele vlak is namelijk alles wat je nog hebt als je overgaat naar de subtiele werelden, en als je tijdens je leven geen aandacht aan je subtiele afweer hebt besteed ben je zo zwak dat je hier bij de aarde blijft hangen. Men beweert dat slechts 5% van de mensen 'de hemel' kunnen bereiken, de rest blijft ergens in lagere gebieden steken.

Voorouders die zwak zijn proberen dan familieleden te bereiken waar ze sterke banden mee hebben. Problemen met voorouders komen bijzonder veel voor, want als zij hun zwakke subtiele lichaam aanhechten heb je een energieprobleem en kunnen er allerlei kwalen ontstaan zoals migraine, psoriasis, depressies en meer. Ook geesten die geen familie of geliefden zijn kunnen problemen veroorzaken, maar dat komt minder vaak voor.

Het gebruik van de pendel

Alle methoden die gebruik maken van subtiele energie om iets te meten, zoals de pendel, zijn alleen betrouwbaar als men zijn eigen systeem op het subtiele niveau kan beheren.

De meeste mensen kunnen dat dus niet. 50% van de mensheid zit op een spiritueel niveau tot 25% en in totaal 80% zit onder de 35%. Dat zijn geen indrukwekkende niveaus en dat betekent dat veel pendel-uitslagen niet door de wijsheid van de persoon zelf, maar door de negatieve geestenwereld worden bepaald. Het is kenmerkend voor de lagere niveaus dat men bezetenheid totaal niet opmerkt. Men kan gedurende het meten worden aangevallen. Ook dat risico wordt meestal niet onderkend.

Verslavingen

Een publicatie van de Amerikaanse regering produceert maar liefst 43 theorieën die chemische oorzaken geven voor het ontstaan van verslavingen, en wel 15 behandelingsmethoden. Men zoekt in al deze gevallen de oorzaak voor de verslaving in de biologie van het fysieke lichaam. De SSRF claimt dat de oorzaak voor verslavingen slechts in 2% van de gevallen biologisch is. Nog 2% heeft een psychologische oorzaak, maar een overweldigende 96 % van de verslavingen vindt zijn eerste oorzaak in de subtiele geestenwereld.

Die subtiele invloed wordt voor 70% veroorzaakt door overleden voorouders met hun verslavingen, en voor 30% door lagere geesten. Vooral geestelijk gehandicapten staan open voor deze vormen van bezetenheid. Mensen die meerdere verslavingen hebben, kunnen door meerdere geesten zijn bezeten of te maken hebben met een enkele geest die meerdere verslavingen heeft.

Merk op dat de traditionele wetenschap met cijfers over erfelijkheid meent te kunnen 'bewijzen' dat verslavingsgedrag een erfelijke component heeft en dus een lichamelijke oorzaak moet hebben. De aanhangers van omgevingsinvloeden beweren dat opvoeding, voorbeeldgedrag en aangeleerd gedrag van doorslaggevende invloed zijn. De theorie dat men niet het DNA of gedragspatronen, maar subtiele lichamen van zijn voorouders 'erft', wordt niet onderzocht en valt buiten het beperkte wereldbeeld van de reguliere wetenschap.

Zwarte energie

Lagere geesten kunnen opdrachten van hogerhand krijgen en ze krijgen daarvoor extra zwarte energie ter beschikking. Zo kan iemand met een niveau van 40% toch veel last krijgen van een gewone geest met een kracht van 25%, omdat die geest een enorme hoeveelheid zwarte energie heeft ontvangen om het subtiele afweersysteem van zijn prooi mee te doorboren.

Een oprecht godzoeker zou dan extra kracht van het licht krijgen, en zo deze aanvallen toch kunnen weerstaan. Psychologisch gezien legt de SSRF de verantwoording dus weer bij de mens zelf: wie ziek is, bezeten of steeds wordt aangevallen, zou onvoldoende spirituele oefeningen doen, zijn intenties zouden niet zuiver genoeg zijn of er is karma voor wat jou overkomt. Nergens staat dat een lichtwezen gewoon flink te grazen kan worden genomen door duistere krachten, want in deze religieuze context bestaat geen toeval en zijn er geen onschuldige slachtoffers, al maken demonen wel deel uit van deze werkelijkheid.

De overkoepelende informatie van de SSRF is dus zwaar programmerend, maar het praktijkonderzoek richt zich vooral op de effectiviteit van manieren om je subtiele afweer te versterken, of je te ontdoen van negatieve energie. Die informatie en adviezen zijn deels wel nuttig en bruikbaar.

Veel helderzienden kunnen waarnemen dat mensen negatieve zwarte energie oplopen door contact met bezeten mensen, en dat zijn er nogal wat. Tijdens dit contact met anderen geven bezeten mensen deze zwarte energie door; sommige geesten kunnen het zelfs in behoorlijk hoeveelheden tegelijk op je afvuren.

Reiniging op het subtiele vlak

Reinigingsmethoden die de SSRF suggereert om van diverse vormen van bezetenheid af te komen zijn o.a. het sprenkelen met gewijd of 'heilig' water (dit is meestal verbonden met een godsdienst en astrale wezens); het gebruik van de goede soorten wierook (ze zijn niet allemaal effectief, vandaar dat de SSFR zelf wierook maakt en verkoopt); het branden van dhoop (een wierooksoort die veel sandelhout bevat), het gebruik van een rinkelende wekker (zo'n ouderwetse met zo'n harde alarmbel; sommige demonen kunnen hier niet tegen), en helingen door mensen die een hoog spiritueel niveau hebben bereikt.

Ook het reinigen met water en zout is effectief. Zo'n zuiveringswijze wordt hieronder beschreven.

Zuiveren met water en zout

Deze methode helpt om van zwarte rommel en astraal slijm af te komen. Als je nou in plaats van mantra's te zingen of astrale wezens aan te roepen contact zoekt met je eigen innerlijke kracht, werkt hij bijzonder reinigend en minder programmerend.

______________________________________________________________

Vul een emmer tot iets over de helft met aangenaam warm water.
Voeg er twee eetlepels zeezout of oerzout (dus geen geraffineerd keukenzout) aan toe.
Ga er met je voeten in zitten, 15 minuten lang, terwijl je je concentreert op je innerlijke lichtkracht. Denk aan zaken die je krachtig maken.
Gooi na een kwartier het water weg en spoel de emmer goed na met schoon water.

______________________________________________________________

Ik heb deze methode met zout uit de Dode Zee in kleine kring getest en vind hem zeer krachtig. Wie in een menigte heeft gelopen, op een onverkwikkelijk familiefeestje is geweest of bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met geestelijk gehandicapten, heeft hier zeker wat aan. Maar ook voor normaal regelmatig onderhoud op het subtiele vlak is deze methode aan te bevelen.


Deel 9: Mind Control en bezetenheid

Bezetenheid, deel 1: Visies op bezetenheid
Deel 2: Bezetenheid bestaat niet, stoornissen wel
Deel 3: Reddingsmissies
Deel 4: Astrale reizigers en sjamanen
Deel 5: Massahysterie of groepsbezetenheid
Deel 6: Amitakh, soorten bezetenheid, psychopaten
Deel 7: Uitdrijvingen

Home