Visies op bezetenheid
Deel 1

Twee of meer soorten bewustzijn kunnen met een lichaam zijn verbonden. Wanneer is er sprake van bezetenheid?


Definities

Het Prisma Nederlandse woordenboek beschrijft het woord bezeten: 'een boze geest hebbend.' Zo lijkt het weinig met de doorsnee moderne mens te maken te hebben. Het krijgt door deze omschrijving zelfs iets belachelijks.

De term bezetenheid houdt de aanname in, dat elk mens als spirit/bewustzijn in zijn 'eigen' lichaam woont, dat hij als zijn persoonlijk bezit beschouwt; en dat hij het recht heeft om de exclusieve bewoner van dat lichaam te zijn. Andere bewoners zijn indringers.

Als zo'n indringer de volledige besturing van het lichaam overneemt en daarbij kwaadaardig en gewelddadig wordt, spreken we van klassieke bezetenheid. Dat is het soort bezetenheid waarvoor in vroeger tijden de hulp van een een exorcist van de Katholieke kerk kon worden ingeroepen, toen die nog in grote getale bestonden en die hiervoor speciaal waren opgeleid.

Er zijn ook volledige vormen van overname, waarbij de vorige bewoner uit zijn lichaam wordt gegooid en de nieuwe bewoner het geheugen en de herinneringen van de vorige overneemt. Dit noemen we een body snatch: iemand wordt uit zijn woning gegooid en is daarna dakloos. Oplettende geliefden merken deze verandering zeker op, maar zijn machteloos of begrijpen niet wat er gebeurd kan zijn.

Er kunnen afspraken zijn gemaakt om een bepaalde spirit binnen het kader van een missie toegang te verschaffen tot deze Virtuele Werkelijkheid. De vorige bewoner van een lichaam wordt dan vervangen. We spreken dan niet van een body snatch maar van een walk-in.

Tijdelijke bezetenheid op afspraak of met toestemming heet een channeling door een trance-medium. Er zijn ook groepen en sekten die door druggebruik of muziek in een trance proberen te geraken, waarna ze hopen op een bezoek van de goden. Als zo'n god, een astraal wezen, besluit zijn bezoek blijvend te maken, dan heb je een probleem. Tenzij je je zeer vereerd voelt natuurlijk.

Er zijn vele soorten aanhechtingen van entiteiten, demonen, aardegebonden spirits, aliens en ET's, natuurwezens en elementalen mogelijk. Deze kunnen zorgen voor soorten bezetenheid, variŰrend van passieve energieroof tot actieve vormen van overname: lichte be´nvloeding en suggesties, tijdelijke overname (overshadowing), zwakke tot sterke neigingen (urges), tot volledig gemechaniseerd, dwangmatig gedrag (Eng. compulsions, compulsive behaviour), waarbij het overrompelende bewustzijn het gedrag stuurt.

Elke chakra of bewustzijncentrum kan worden besmet of totaal bezeten raken. Het etherisch lichaam kan worden gemerkt, bewerkt, ge´mplanteerd. Maar ook het astrale lichaam of droomtijd zelf kan worden gemanipuleerd, evenals de chemische fabriek of biomachine die we ons lichaam noemen.


Bezetenheid, deel 2
Moderne psychologie en psychiatrie:
Bezetenheid bestaat niet, wel mensen met stoornissen
Home