Astrale werelden en etherische manipulaties
Deel 3: Spiritual School of Ascension (SSOA)


Mila channelt verschillende bronnen, die elkaar regelmatig tegenspreken.
Door de jaren heen werden in haar school duizenden manipulaties opgetekend
die zich via ons etherisch lichaam kunnen manifesteren in ons dagelijks leven.

Mila heeft naar eigen zeggen sinds haar ascensieproces begon
zowel met krachten van het duister als met krachten van het licht gewerkt.
Uiteindelijk trok ze de conclusie dat beide kanten over de helft beschikken
van de benodigde informatie over ascensie en evolutie.
Haar oplossing was om beide energieŽn, van licht en duister, te dwingen
zich met elkaar te vermengen binnen alle niveaus van je bestaan:
atomair, moleculair, cellulair, binnen elk orgaan, binnen je hele lichaam,
binnen je subtiele lichamen en het hele universum dat je bent:
"True Amalgamation".

Dit lijkt een goed idee wanneer je ervan overtuigd bent,
dat alle bewustzijn dat hier met de aarde verbonden is,
afkomstig is uit dezelfde bron en dat een duistere parasiet zich laat bekeren.
Hoewel ik Mila's wereldbeeld niet deel, zijn de studies
die in haar school werden verricht naar etherische manipulaties wel interessant.
Mila, net als Stuart Wilde, concludeert niet dat het hele karma-systeem
zo corrupt is, dat het een duister instrument is (geworden).
Maar die corruptie beschrijft ze wel tot in de kleinste details.


Merduk is de schepper van de astrale vlakten

Volgens een artikel van de SSOA is Merduk, de Anunnaki gentechnoloog en
wetenschapper, verantwoordelijk voor de schepping van de astrale/etherische werelden:

Toen Merduk zelfmoord had gepleegd, conserveerde hij zijn lichtlichaam.
Hij keerde terug naar de aarde waar hij etherische systemen had ontworpen
om zijn lichtlichaam in stand te kunnen houden, ook toen zijn fysieke lichaam
niet meer bestond.
Geen lichtlichaam of astraal lichaam blijft bestaan
na de dood van het fysieke lichaam in andere scheppingen.
Door Merduk's systeem kon niet alleen hij zelf,
maar ook anderen in menselijke vorm na hun dood blijven voortbestaan.
Deze gedachtevorm nam planetaire vormen aan door dit verlangen van Merduk.

De astrale vlakten bevatten alle menselijk niet-fysiek leven na de dood.
De vlakten van de Mahatma, een schijngod, zijn een versie van de astrale vlakten
met een iets hogere vibratie.
De aarde heeft in 2001 al deze vormen van parasitair leven na de dood afgeschaft,
waarbij ook de astrale vlakten van de Mahatma, Sananda en de 'opgevaren meesters'
geheel zijn ontmanteld.


Droomtijd-vlakten

(Uit SSOA Notes, 2001)
Moeder Aarde heeft meer dan 70 % van de droomtijd-vlakten verbrand
en er nieuwe vlakten voor in de plaats geschapen.


Veel van die vernietigde droomtijd vlakten leken qua aard en vermaak
op Disneyland en grote winkelcentra.
In latere jaren bleek dat een heleboel studenten van de school
die in droomtijd aan hun ascensie zouden moeten werken
werden afgeleid: ze waren in een val van de Mahatma gelopen
en vermaakten zich op de astrale vlakten uitstekend
op een enorme kermis met reuzenrad, achtbanen,
en meer diepzinnige bezigheden.
Anderen waren in droomtijd tempels in gelokt
waar goeroes mooie verhalen ophingen over liefde en zo.
De meeste studenten waren niet in staat door het bedrog heen te prikken.


(Uit SSOA Notes, 2004)
In het begin van je ascensie heeft jouw astrale lichaam een 8-vorm
of een mer-ka-ba vorm (Davidster, twee gelijke driekhoeken
waarvan er een naar boven wijst, en een naar beneden).
In die vorm kan je je in droomtijd alleen in bepaalde gebieden bewegen.
Om andere gebieden te mogen betreden, moet je die vorm gaan loslaten.
Dat gebeurt als je vibratie stijgt.

Moeder aarde,
die binnen de SSOA haar eigen ascensieproces leidt
en het ascensiepad ontwerpt met vallen en opstaan,
kwam tot de conclusie dat mensen zo geisoleerd zijn geweest
dat ze zich niet goed konden herinneren hoe het is om te communiceren
met de natuur en elkaar binnen holografisch verband.
Daarom besloot ze om droomtijd-vlakten te ontwerpen
als een enorm ascensie-pretpark (dit zijn mijn woorden, niet die van Mila)
waar studenten zich konden ontspannen, mediteren, een-worden met hun omgeving,
praten met de vogeltjes en de bloemetjes in de wei bij een kabbelend beekje.
De studenten waren opgetogen toen ze dit hoorden
en werkten om het hardst met intenties om 's nachts die droomtijd-vlakten
te gaan bezoeken.

De vraag waarom je die parasitaire en corrupte droomtijd-vlakten,
ontworpen door Merduk, in een andere vorm zou willen 'herscheppen'
werd niet gesteld. Er was grote behoefte aan zulke afstemmingsgebieden
tussen het bestuderen van al die manipulaties door...
Uiteindelijk werd verkondigd dat het gehele ascensieproces van de aarde
vanuit droomtijd, deze vlakten van illusie, werd geregisseerd!

SSOA: Dolfijnen en Walvissen, 2005

De fysieke lichamen van alle levensvormen lijden nog het meest
wanneer het etherisch lichaam wordt doorboord of weggedrukt
door de energie van een ander.

In elektromagnetische energiestromen loopt je energie in 8-vormen
door je hart, je bekkengebied en je kruinchakra.
Wanneer je die energie met een ander deelt,
stroomt de energie van die ander ook door jouw bekken, hart en hoofd.

Dit kan leiden tot dissonantie omdat de energiesignatuur van die ander
anders is dan de jouwe, vooral wanneer de ander van het andere geslacht is.

Mannelijke energie is een octaaf lager dan vrouwelijke energie.
Wanneer je mannelijke energie door het etherisch lichaam van een vrouw stuwt
kan hierdoor onenigheid ontstaan die ziekte tot gevolg kan hebben.
Stuw vrouwelijke energie door het etherisch lichaam van een man
en je krijgt hetzelfde resultaat.

Dit kan worden voorkomen wanneer beide partijen leren
om geen energie op etherisch niveau uit te wisselen.


Natuurlijk slaagde geen enkele SSOA-student hier in,
maar er zijn veel moedige pogingen ondernomen.
Ook Mila concludeerde dat 'normale' seksuele gemeenschap met Oa
niet mogelijk was: er werd dan toch elke keer schadelijke energie uitgewisseld.


SSOA: Grote Centrale Zon over contact met je bron

Het "heruitzendingsproces" (Eng. recasting) is de mogelijkheid voor een ziel
om alle gegevens van alle ervaringen in tijd en ruimte
en buiten tijd en ruimte te delen met de bron die hun oorsprong is.
De zielen op aarde hebben al eonen lang geen contact gehad met hun bron.


De meeste mensen leven in het verleden.
Ze kunnen zich dus afstemmen op astrale vlakten die niet meer bestaan in het heden,
terwijl ze geloven dat ze naar het heden kijken.


Hierdoor zitten zoveel helderzienden er falikant naast met hun waarnemingen.
Ze staan erop dat ze een 'zuivere waarneming' doen, en dat is ook zo,
maar ze doorzien de tijdmanipulaties binnen hun eigen energieveld niet.

Manipulaties

Je kunt niks opnoemen of bedenken aan informatie rond het menselijk lichaam
en subtiele lichamen, of er is aan geknoeid of er wordt mee gesjoemeld.
Op het astrale vlak bestaat een levendige handel
rond voorrechten en mogelijkheden in het hiernamaals.
Er wordt dus werkelijk onderhandeld om plekjes in de astrale nephemelen:
Door omkoping of door een stukje van je licht of ziel te verhandelen,
kan je een bepaald voorrecht afdwingen.
Volgens Mila zagen onze voorouders uiteindelijk geen andere uitweg.
De heersers van deze vlakten hadden het voor het zeggen.

De lijst manipulaties rond karma-wetten is eindeloos.
Contracten zijn verbrand, weggemoffeld, vervalst,
naar andere tijdzones of scheppingen gestuurd.
Negatief karma wordt gedumpt, postitief karma kan worden gestolen.
Er is zwarte magie nodig om energie af te buigen, om te ruilen
of vast te zetten, te bevriezen op het etherische vlak.
Zwarte magie is dan ook de doodgewoonste zaak van deze wereld.

Alle blanke mensen zijn van nature 'vervloekers':
hun DNA is aangepast en bewerkt, waardoor ze mensen van een ander ras
eenvoudig hun macht, energie en informatie kunnen afnemen.
Het maakt niet uit of ze dit begrijpen of bewust doen op het fysieke vlak.
De manipulaties vinden plaats op het etherische vlak!

Het hele systeem van handel in droomtijd is door Merduk opgezet.
Voor hem en zijn nakomelingen in deze tijd
zijn wetenschap en zwarte magie niet te scheiden.

Een greep uit de etherische manipulaties

Verslavingen worden etherisch vast gehouden.
Het gedrag van een mens op het fysieke vlak is daar een gevolg van,
niet de eerste oorzaak.
Etherisch bloed van mensen kan worden afgetapt, ook op afstand.
Etherisch roosterwerk wordt voortdurend bewerkt en kan zelfs worden afgeritst.
Er kan schadelijke DNA-informatie in je roosterwerk worden geplaatst.
Allerlei informatie kan worden weggesluisd, gekopieerd, geimiteerd.
Er wordt gewerkt met betoveringen en magneten om schadelijke energie
vast te houden, in plaats van die te verwerken of op te lossen.
Door bijvoorbeeld naar een film te kijken of een boek te lezen
in verband met een astraal gebied, wordt er karma uit dat verhaal van anderen
opgetekend in jouw energieveld als deel van jouw persoonlijke levensgeschiedenis.
Er zijn karmische gevolgen aan verbonden als je niet uitkijkt.
Je astrale lichaam kan worden "bezeten" door een ander bewustzijn,
dat zo indirect invloed uitoefent op je fysieke bestaan.
Er kunnen etherische implantaten worden vastgezet in je etherisch lichaam.
Die kunnen informatie opnemen, doorgeven, uitzenden, verdraaien, vergroten, etc.
Allerlei soorten tijdmanipulaties worden in het etherisch roosterwerk vast gezet.
Elke verbinding tussen jouw etherisch lichaam en een astraal gebied
oefent invloed uit op jouw aardse bestaan.

Delen van een menselijk etherisch veld kunnen worden verdraaid,
naar het verleden (naar rechts) of naar de toekomst (naar links).
Een bepaald lichaamsdeel kan 360 graden worden gedraaid, eens of meerdere keren,
en vervolgens vastgezet met een soort magneet.
Etherisch roosterwerk kan binnenstebuiten worden gekeerd
waardoor jouw intenties door iemand anders om je heen worden opgevangen
en door die ander worden gemanifesteerd en 'geleefd' in plaats van door jou.

De relatie tussen het fysieke en etherische vlak

Net als Stuart Wilde kon Mila uren en uren op bed liggen en droomtijd inkijken.
Soms sliep ze hele nachten niet omdat ze wilde bestuderen wat er daar gebeurt.
Wanneer een student zich aanmeldde bij de school,
keek ze droomtijd in om te zien hoe die persoon er daar uit zag.
Wanneer je in droomtijd met een enorm groot hoofd rondliep,
was dat een teken van Grootmeesterschap en bewijs dat je beschikt
over het juiste DNA voor ascensie.

Aangezien Mila de enige was die deze waarnemingen deed
kwam het vaak als een verrassing wanneer een ijverig student
opeens uit de school werd verwijderd omdat bleek dat zijn of haar acties in droomtijd
de ascensie van de groep bleken te ondermijnen.
Kritische studenten vroegen zich wel af of die machtspositie van Mila
wel toelaatbaar was binnen het paradigma van 'gelijkheid' binnen de SSOA.

SSOA definitie van een schijnascensie

Tijdens een schijnascensie wordt een etherisch lichaam opgebouwd
met een vibratie die wel honderden, soms duizend keer hoger is
dan de vibratie van je fysieke lichaam met al zijn organen en cellen.
Zo'n energieveld ziet er schitterend uit,
maar wordt niet ondersteund door de biologie van het lichaam.
Je bezit zelf niet de genetische informatie om zo'n etherisch veld op te bouwen.
De energie voor het in stand houden van dit etherisch lichaam moet je dus
als een parasiet uit je omgeving betrekken, waardoor je druk legt
op het gezamenlijk energieveld waar je deel van uitmaakt.

Bij een schijnascensie ontvangt het individu gezuiverde parallelle levens
van iemand die werkelijk aan het ascenderen is,
en etherisch roosterwerk met cellen die ook al van trauma zijn gezuiverd door iemand anders.
Dit roosterwerk wordt dan op het etherisch lichaam gelegd.
Zo ontstaat er op het fysieke vlak grotere verdichting,
en meer verlichting op het niet-fysieke vlak,
waardoor het licht en duister binnen het energieveld wordt gesplitst.
Door die splitsing gaat het fysieke vanuit het duister werken
of wordt gewelddadig, en je droomtijd-zelf lijkt heel verlicht;
of je lijkt verlicht op het fysieke vlak terwijl je in droomtijd duister of gewelddadig wordt.


Mila en Oa zijn keer op keer energetisch aangevallen door studenten
die dit patroon van schijnascensie vertoonden,
waarna ze uit de school werden verwijderd.

Persoonlijk commentaar:
Wanneer je het SSOA-studiemateriaal goed bestudeert, kom je erachter dat
het recht op ascensie en evolutie binnen het wereldbeeld van de SSOA
wordt bepaald of beperkt door je genetische bloedlijnen, je genetische erfenis.
Veel studenten zijn het in principe niet eens met deze beperking,
terwijl anderen die hun 'minderwaardige' bloedlijnen hebben gependeld
de beperkingen van hun ascensiemogelijkheden binnen dit leven
gelaten aanvaarden...

De oplettende lezer van deze pagina's zal hebben opgemerkt
dat binnen mijn wereldbeeld het bewustzijn telt, dat een lichaam bewoont
en niet de genetische mogelijkheden of beperkingen van dat lichaam.
Ik ben twee jaar intensief met deze school verbonden geweest
en ben er zelf uitgestapt toen mijn waarnemingen en conclusies
lijnrecht tegenover die van Mila kwamen te staan.
Toen ik de school al had verlaten concludeerde Mila dat ik dan kennelijk
toch niet de juiste genen voor ascensie had...
Mijn bewustzijn is daar niet van onder de indruk.
Kennis over je DNA is nuttige kennis over de beperkingen en mogelijkheden
van je lichaam tijdens je incarnatie, waar je goed mee om moet leren gaan,
meer niet.

Astrale werelden en etherische manipulaties deel 4:
Preston Nichols en de muziekindustrie
De Waanzinnige mens

Vorige pagina's: Astrale vallen
*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home