Astrale vallen en etherische manipulaties

Wanneer we de vraag naar de aard van de werkelijkheid waarin we leven
dieper willen onderzoeken, dan overschrijden we de grenzen van de materiŰle wereld.
Metafysisch wordt dat onderzoeksterrein door filosofen genoemd.
Dergelijke kennis staat ook bekend als occult (verborgen)
of esoterisch, alleen beschikbaar voor ingewijden uit de oude mysteriescholen
of moderne spirituele scholen.

De geselecteerde perspectieven en leringen hebben ÚÚn ding met elkaar gemeen:
Ze verspreiden geen 'love & light' boodschappen over een harmonieus universum.
We leven in een gewelddadige omgeving waarin piratenbewustzijn welig tiert.
Je wordt uitgenodigd de volgende pagina's te lezen met als doel
de ware aard van het duister binnen en buiten jezelf te onderzoeken.

Astrale werelden en etherische manipulaties

Deel 1

Stuart Wilde over contact met astrale werelden
Manipulaties vanuit astrale werkelijkheidsgebieden
Beschrijvingen van astrale vlakten, etherische lichamen, droomtijd
Matrix V over de Lichttunnelval
Stuart Wilde en de "Morph"-Spiegelwerelden


Deel 2: Stuart Wilde

Oefening om een etherisch veld waar te nemen
Over de Morf of Spiegelwerelden
Manipulaties vanuit astrale werelden
De Kogi en de Aluna
De Spiegelwereld in
Hoe sterren uit de hemel kunnen vallen
Onderscheidingsvermogen: hoe herken je demonische mensen?
Over transdimensionale wezens
Bescherming tegen astrale aanvallen en etherische parasieten


Deel 3: Spiritual School of Ascension

Merduk is de schepper van astrale vlakten
Droomtijd-vlakten
Over het etherisch lichaam
Over contact met je bron
Etherische manipulaties
Relatie tussen het fysieke vlak en droomtijd
Definitie van een schijnascensie


Deel 4: Preston Nichols, Muziek en Mind Control

Montauk en mind control
Fragmenten uit Preston Nichols' boek 'The Music of Time'
Over subliminale boodschappen in muziek en geluid
Het verloren akkoord: OM en OHM
Over Frequenties
Mind Control en popmuziek
Etherpiraten

Meer over Social engineering:
De Beatles als sociaal experiment
Fragmentation-maladaptation-proces
Future Shocks
Opmerkelijke beweringen uit het muziek-en-mind-control circuit


Deel 5: Desteni, Anunnaki en Mind Control

Het menselijk lichaam als interdimensionaal portaal
Marduk, Anu, Enki en Enlil
Drie-eenheid: Zieleconstructie, mind-consciousness systeem, Witlicht-roosters
Mind control via de roosters van de aarde
Re´ncarnatie en Structurele Resonantie
Het ontwerp van imitatie-spiritualiteit


Deel 6: Castaneda, Juan Matus en het Kosmische Roofdier

Het energielichaam
Over het roofdier, de vlieger
Langzaam opgepeuzeld
Revolutie van tovenaars


Deel 7: Amitakh, de Karma-mythe en de leugen van het leven als leerschool

Amitakh over het onrechtvaardige Karma-systeem
Een leugen: Wat je zaait, zal je oogsten
Wat je ook doet, het is nooit goed
De schijnheiligheid van astrale werelden
Scholing in droomtijd
Over zelfmoord
Stap uit de karma-valkuil

Deel 8: Meer over de Karma-mythe

Diverse bronnen over karma
Karma, het etherisch lichaam en de schaduw
De Anunnaki en hun levensverlengende praktijken
Gaat heen en vermenigvuldigt u
Matrix V: Incarnatie-spelregels
Over Akasha-kronieken
Het 'oplossen' van karma

*Woordenlijst ascensie en evolutie

Home