Zwarte magie uit het laboratorium


Over het duistere principe achter vaccinaties
en de groei van de anti-vaccinatiebeweging

September 2009

Op diepe subtiele niveaus van onze innerlijke beleving waart de zwarte magiër doorlopend rond.
Hij kent onze soms speelse aard, maar vooral onze zwakheden, onze angsten en neigingen,
die we zelf niet begrijpen. Met ware verachting voor ons wezen drijft hij ons bijeen in kuddes, troepen, horden.
Hij hoeft ons niet te besluipen of zich te verbergen, want we merken hem meestal toch niet op.

Echt machtig zijn we bepaald niet in zijn ogen. Hij kan er wel eens lol in hebben om ons dat wijs te maken.
Dat wij heerschappij over de aarde hebben, bovenaan de voedselketen staan, uniek zijn,
de moeite waard en zo. En daar trappen we graag in, want als menselijke soort zijn wij weinig bewust.
We zijn ons te weinig bewust van al die biologische afhankelijkheden en verslavingspatronen,
die in het leven zijn geroepen om ons zo uitstekend bespeelbaar te maken.

Een duister principe

Onze lichaamsprogrammeringen, emotionele lichaam en veruit de meeste denkpatronen
zijn gericht op overleving in de biomachine die wij ‘ons’ lichaam noemen.
Soms zal de zwarte magiër onze energie en agenda inlijven in zijn plannen.

Maar als hij van ons af wil op het biologische vlak, kan hij een van onze vitale functies uitschakelen.
En in het ergste geval kan hij gebruik maken van een methode die alleen het product kan zijn
van een diep gevallen, zwaar gestoorde geest: hij zorgt ervoor dat wij onze levenskracht
en onze programmeringen tot overleving tegen onszelf gaan gebruiken.
Op dit ondenkbare, zwartmagische principe van ompoling
zijn veel ziekten gebaseerd, die in laboratoria zijn ontworpen.

De Spaanse Griep

Deze pandemie uit 1918 en 1919 eiste veel slachtoffers. Schattingen lopen uiteen van 25 miljoen
tot ver over de honderd miljoen mensen. Het was aanvankelijk onduidelijk waarom deze griep
niet vooral oude en zwakke mensen velde, maar juist mensen trof die in de kracht van hun leven stonden.

Later onderzoek wees uit waarom: er werd een zogeheten cytokine storm opgewekt in het lichaam.
Dat is een overreactie van het immuunsysteem op het binnengedrongen virus,
met een mogelijk zelfvernietigende afloop.
Hoe krachtiger het immuunsysteem, hoe groter de kans op een fatale uitkomst.
Een duidelijk voorbeeld van een zwartmagisch principe in actie,
waar Darwinisten zich het hoofd over kunnen breken:
The fittest hebben juist minder kans om te overleven.
Hun levenskracht wordt tegen hun eigen lichaam gebruikt.

Het Mexicaanse griepvaccin

Verschillende bronnen geven aan dat niet het huidige milde Mexicaanse griepvirus,
maar wel het vaccin dat in een laboratorium is gekweekt,
weer een dergelijke reactie van het immuunsysteem zal opwekken.
Net als bij de Spaanse griep, die indertijd ook in het lab kunstmatig leven is ingeblazen.

Patrick Jordan en anderen leggen uit hoe het werkt.
Een eerste injectie zou het immuunsysteem uitschakelen.
De tweede injecteert het virus dat zich kan verspreiden in het lichaam zonder dat het wordt aangevallen.
De laatste ‘vaccinatie’ zet tenslotte het immuunsysteem weer ‘aan’,
waarna een cytokine storm ontstaat die in bepaalde gevallen dodelijk kan zijn.

Zelfverdediging: een overload aan tips

Uit alle hoeken en gaten komen nu tips en suggesties op ons af,
om onszelf beter te beschermen tegen de griep.
Die zijn er deels op gericht om ons immuunsysteem te versterken.
Aan de andere kant worden er berichten verspreid, die vertellen wat we moeten doen
om de overreactie van ons immuunsysteem te onderdrukken,
als we eenmaal zouden zijn gevaccineerd met deze producten van zwarte magie uit het lab.
Een deel van de informatie is propaganda die is bedoeld
om ons flink de schrik op het lijf te jagen.

Aangezien de meeste mensen zich stevig met hun lijf identificeren,
zal al deze conflicterende informatie heel wat verwarring en angst opwekken.
En dat is feest voor de demonen.

Internet

Al jaren geleden was men er in militaire, maar ook in channelende kringen van overtuigd
dat het niet lang meer zou duren voor het internet zou worden platgelegd.
Er verlopen immers veel oncontroleerbare informatiestromen via dat medium.
Solide alternatieve netwerken zijn opgebouwd, waardoor informatie bliksemsnel kan worden verspreid.
Er zijn wel debunkers, websites en forums die doelbewust misleiden,
maar er zijn ook ongewenste informatiestromen die de Elite nog niet stil kan leggen.
De laatste tijd gaan er weer veel stemmen op die zeggen dat het nu toch echt niet lang meer kan duren.

Aan de andere kant is het internet het virtuele thuis, waar lager demonisch bewustzijn
zich dagelijks massaal uitleeft via pornowebsites, poker- en gamesites,
en in allerlei andere virtuele achterbuurten met onverlichte steegjes.
Als het internet plat gaat zal veel astraal gespuis verhongeren.
En wie honger heeft kan agressief worden.

De groei van de anti-vaccinatiebeweging

Door berichtgeving en informatiestromen op het web is de anti-vaccinatiebeweging enorm snel aan het groeien.
Ook mensen die zich gewoonlijk niet bezig houden met de verrichtingen van de Grote Piraat en zijn handlangers,
zeggen nu te gaan weigeren.

Klokkenluiders zoals David Icke en anderen die luidkeels waarschuwen, kunnen hun gang nog gaan.
Zelfs Jane Bürgermeister vraagt zich verwonderd af, hoe de anti-vaccinatiebeweging zo snel zo groot kon worden.
Ze denkt dat de Elite nogal log is in zijn plannen. Die zijn vooraf goed uitgedacht en voorbereid,
maar als protesten groter worden dan voorzien, zullen ze gewoon op de automatische piloot
blijven volharden in de uitvoering van hun instructies en niet erg flexibel blijken.

Mogelijke agenda van Elite groeperingen

Als een protestbeweging snel groeit, kan de slavenbevolking niet meer goed in bedwang worden gehouden.
Wat kan hier achter zitten? Elitaire groeperingen kunnen misschien star zijn
wanneer er iets onvoorziens gebeurt, maar het zijn wel goede scenariodenkers.
Dat wil zeggen dat mogelijke reacties van het slavenvolk van tevoren goed zijn bestudeerd.
Hebben ze de groei van deze protestbewegingen werkelijk niet voorzien?
Is de menigte echt opeens verlicht geworden, zoals veel New Agers beweren, of is er iets anders aan de hand?
Er zijn een aantal mogelijkheden.

A
Alle elite groeperingen willen geen anti-vaccinatiebeweging


We leven niet in een democratie, al zijn de meeste westerlingen zo gehersenspoeld dat ze denken van wel.
De Elite wil dat graag zo laten, maar als het niet anders kan
omdat protestbewegingen uit de hand dreigen te lopen, dan zal het masker worden afgezet.
Dan verrijst een openlijk totalitair regime, dat met ijzeren hand wetten gaat uitvoeren,
waarbij nationale wetgeving buiten spel kan worden gezet.
Veel sprekers in het alternatieve circuit vrezen dat dit scenario uitgespeeld gaat worden.

B
Elite groeperingen willen de anti-vaccinatiebeweging juist stimuleren


Een geheime agenda van de Elite zou kunnen zijn om verdeeldheid te zaaien onder de bevolking
en internationaal in vele landen een burgeropstand met rellen, onrust en chaos te veroorzaken.
Als het wereldleger dan opstaat om de orde te herstellen, zal de bevolking dat eerder accepteren.

Rellen met emotionele ontladingen en veel lijden, rond de griep maar ook door de economische depressie,
zijn een welkome feestdis voor astraal gespuis en een ode aan de Grote Piraat.
De pandemie zou dan wel mee kunnen vallen. De mogelijkheid bestaat dat deze vooral is gebruikt
om een wereldregering in te stellen die nationale bevoegdheden buiten spel kan zetten.
Met veel absurde propaganda.
Velen achten de kans echter groter dat er ook echt heel veel doden zullen vallen.
Daar zijn veel aanwijzingen voor.
Regeringen hebben bijvoorbeeld op nationaal niveau al het dringende advies gehad
om locaties voor massagraven uit te kiezen.

C
Er is een groepering die de agenda van een Elite groep verstoort


De groepering die het vaccinatieprogramma wereldwijd heeft bedacht, opgestart en nu aan het uitvoeren is,
wordt tegengewerkt door een andere groepering- die duister dan wel licht van aard kan zijn.
Een opstand van het volk zal de plannen van hun tegenstanders dwarsbomen en daarom heeft deze groep
zijn best gedaan om de massa zo veel en zo snel mogelijk te informeren over wat er komen gaat.

D
Er is weinig aan de hand. Een storm in een glas water.


Niets aan de hand. . . ?
Er zijn helaas maar erg weinig feiten die in deze richting wijzen.

Vaccinatietheorie

Jaren lang zijn we geïndoctrineerd met de gedachte dat vaccinaties ons beschermen tegen bepaalde ziekten.
Als een vaccin werkelijk bescherming zou bieden, dan loopt iemand die het weigert zelf een risico
en zou geen extra bedreiging vormen voor de rest van de bevolking die de vaccinatie wel accepteert.
Als veel mensen het vaccin accepteren, dan zou verdere verspreiding van deze griep
in theorie gemakkelijk tegengegaan kunnen worden. Het zou dan ook niet erg zijn,
wanneer een bepaald percentage van de bevolking die vaccinatie niet krijgt.

De World Health Organization (Wereld Gezondheidsorganisatie), de WHO, wordt in protestmarsen
in Amerika de World Hell Organization genoemd. In hun richtlijnen die tijdens deze ‘pandemie’
in Amerika van kracht zijn, staat dat iemand die een vaccin weigert een misdaad begaat
waarvoor hij kan worden gearresteerd.

Dat is in directe tegenspraak met de vaccinatietheorie. Die klopt al niet,
maar wordt wel als basisargument gebruikt om een mondiaal programma door te drukken.
Tegelijkertijd wordt het massabewustzijn geïnjecteerd met de gedachtevorm
dat een vaccinatieweigeraar een asociale burger is die zijn verantwoordelijkheid niet kent
en zijn omgeving in gevaar brengt.

De meest logische conclusie is toch dat aan dit alles een luchtje zit.
En dan hebben we het niet over een bloemetjesgeur.


Spiritueel Gezever

Home