Helderziendheid of angst?
Over beelden van rampen

Jaren geleden belde een vrouw mij op naar aanleiding van een artikel
dat ik had geschreven in Spiegelbeeld Magazine over de valkuilen van het mediumschap.
Ze vertelde dat ze al lang beelden zag van rampzalige gebeurtenissen,
waarbij chaos zou ontstaan en veel mensen gewond raakten.

Daarom had ze extra voorraden water en levensmiddelen in huis,
maar er was meer. Haar man werkte als vrijwilliger bij de brandweer.
Toen alle EHBO-kistjes werden vervangen omdat ze te oud waren, had ze gevraagd of ze die mocht hebben.
Hoeveel het er precies waren weet ik niet meer, maar haar zolder stond vol met die dingen.
En ondertussen gebeurde er maar niets. Het leven van alledag ging gewoon door.
Dagen, weken, maanden, jaren.

Angst of intelligent gedrag?

Deze vrouw kwam kalm en beheerst over.
Als ze vertelde over haar beelden van rampen, was ze helemaal niet bang of in paniek.
Ze was ook geen aandachttrekker of slurper aan de telefoon.
Heel oprecht stelde ze de vraag, welke uitleg ze aan haar eigen gedrag moest geven.

Het verloop van dat gesprek beschouw ik als een privéaangelegenheid,
maar ik herinner me goed dat het me daarna flink aan het denken heeft gezet,
ook over de interpretatie van mijn eigen beelden -
van overstromingen, water- en voedselgebrek en lijden.
Het was tot dan toe mijn gewoonte om er helemaal niets mee te doen.

Waar komen die beelden vandaan?

Tijd is bedrieglijk en manipulatief in alle materiële werelden.
Gedachtevormen die we opvangen in het dagelijks leven
zijn vaker collectief en voorgeprogrammeerd dan wij beseffen.

In de loop der tijd heb ik een lijst opgesteld met verschillende interpretaties
die je kunt geven aan helderziende waarnemingen. Er zijn nogal wat mogelijkheden.
Als je jouw helderziende of droomtijdbeelden wilt duiden, zal je jouw eigen intuïtie
en je innerlijk weten moeten aanspreken bij het beoordelen van de volgende vragen.

1) Vang je een beeld op van de toekomst?

Zo ja, wiens toekomst? Van jou of van iemand anders?
Gaat het om een mogelijke of een zekere toekomst?

2) Vang je een beeld op van het verleden van het land?

Het gebied waar ik woon is tijdens de St. Elizabethvloed onder water gelopen. Niet veel, maar toch.
De herinnering aan overstromingen zit dus opgeslagen in het etherisch lichaam van mijn woonomgeving.
Sommigen noemen deze vorm van helderziend waarnemen ‘het lezen van Akasha kronieken’.

3) Vang je een beeld op van jezelf in een vorig leven?

Ik heb een leven geleid in de woestijn. Water verspillen is daar zondig.
Als ik overvallen word door een opkomende buitensporige machteloze woede
omdat iemand uit mijn omgeving water verspilt, dan begrijp ik dat dit traumatische resten
uit dat woestijnleven kunnen zijn. Want binnen deze incarnatie in een land vol water
slaan die woede en frustratie over waterverspilling nergens op.

4) Of misschien vang je een beeld op van jezelf in een parallel leven,
in een andere tijdstroom?

Soms heb ik eerder het gevoel dat mijn andere levens parallel zijn, niet ‘vorig’.
Ze spelen zich simultaan af, dus tegelijkertijd met dit leven.

(N.B. Een alternatieve theorie die minder bekend is, is dat ‘herinneringen
aan vorige of parallelle levens’ eerder te maken hebben met DNA ofwel bloedlijnen,
die een geschiedenis of verleden op aarde hebben.

De beelden of herinneringen zijn dan niet van jou als spirit,
maar verlopen subtiel via de biologie van je etherisch lichaam.
Het zou dan weer gaan om een vorm van het lezen van Akasha-kronieken (zie punt 2),
niet van het land of een voorwerp maar van een menselijk lichaam,
dat met behulp van informatie uit het DNA is opgebouwd.
Zo kan iemand de ‘herinnering’ hebben dat hij iemand heeft verkracht of vermoord,
en geloven dat hij dat 'zelf' heeft gedaan, terwijl het een van zijn voorouders betreft.
Voorouderschap slaat op biologische banden, niet op spirituele!
Het duister zou deze tactiek misbruiken om lichtwezens te laten geloven
dat ze een hele duistere kant of een duister verleden hebben.

Dit is slechts een enkel voorbeeld van vele mogelijke karmische manipulaties.
Het laat duidelijk zien dat alle helderziende beelden pas binnen een interpretatiekader,
dat vaak onbewust is, betekenis krijgen.)

5) Vang je beelden op van rampen uit het collectief bewustzijn?

Als veel mensen ergens emotioneel bij betrokken zijn, vormen ze groepscollectieven op subtiel niveau,
ook wel egregors, groepszielen of morfogenetische velden genoemd.
Collectieve emotionele energie voedt een egregor;
je moet je soms op astraal niveau los worstelen van de invloed van deze kunstmatige wezens.
Als je ermee in contact staat, kan je helderziend de angstbeelden lezen, voelen en ervaren,
die door dit collectief heen gaan. Je 'leest' de angstige gedachten
die het handelen van de groep stuurt en richting geeft.
Iedereen kan dit. Er is wel een essentieel verschil tussen bewustere mensen
die dit proces doorzien, en onbewuste mensen,
die hun handelen door dergelijke emotionele, subtiele groepsprocessen laten sturen.

6) Stuurt iemand angstbeelden op jou persoonlijk af?

Het gaat dan om een mens of groep, of een niet-fysiek wezen of groep entiteiten
die jou met hun lage gedachtevormen - onbewust of juist doelbewust - bestoken.

In het aardse levensveld wemelt het van dergelijke vervloekingen.
Ze variëren van de subtiele producten van onbewuste sufferds
die zich ‘met de beste bedoelingen veel zorgen over jou maken’;
via lagere kunstmatige wezens die op basis van hun programmeringen ‘haten en liefhebben’,
en die hun frustraties en lagere emoties zelf doorlopend voeden en in leven houden;
tot zeer duistere vervloekingen, doelbewust en ritueel opgeroepen.

Verzekeringsagenten en andere oplichters zijn goed in het projecteren van angstbeelden.
Ze laten hun clienten visualiseren hoe hun huis afbrandt,
of hoe ze invalide worden en niet meer kunnen werken.

7) Pulseert iemand hele groepen mensen (collectief) met angstbeelden?

Ook dit is mogelijk en gebeurt op grote schaal.
Het dient een van de duistere agenda’s, die er in overvloed zijn.
Grotendeels gebeurt het bewust, al is het me wel opgevallen dat veel duistere en kunstmatige wezens
zich niet bewust zijn van de mate van corruptie van hun gedachtevormen.


Dan zijn er ook nog beelden die niet binnen genoemde categorieën passen.
Dat wil zeggen, binnen het interpretatiekader van deze wereld,
binnen de virtuele werkelijkheid van ons dagelijks leven, lijken ze niet betekenisvol.

Wereldbeeld

Vaak versterken verschillende processen elkaar en werken beelden op elkaar in.
Als ik bijvoorbeeld een beeld zie van een overstroming,
dan kan het zijn dat ik de herinnering van het land ‘lees’.
Zo kan ik ook aansluiting verkrijgen op angst voor overstromingen,
die doelbewust in het collectief wordt geprogrammeerd, bijvoorbeeld door Al Gore en de zijnen.
Misschien maak ik contact met een mogelijke toekomstige gebeurtenis,
of met een zekere toekomstige gebeurtenis.
En als ik (of mijn lichaam/DNA) in een vorig of parallel leven eerder overstromingen heb meegemaakt,
misschien met traumatische afloop, dan zal ik zeer geëmotioneerd kunnen zijn.
Op etherisch niveau kunnen bepaalde lichaamsprogramma’s dol draaien.
Door ze op spiritueel niveau te herkennen kan je ernaar streven ze beter te besturen.

Het is zelfs na jarenlange ervaring niet eenvoudig
om beelden van rampzalige gebeurtenissen eenduidig te verklaren.

Geloofsovertuigingen en overkoepelende wereldbeelden
bepalen hoe iemand zijn beelden van rampen zal ervaren en uitleggen.
Een paar voorbeelden:

De Illuminati zijn geïndoctrineerd met het idee dat er orde uit chaos zal ontstaan.
Het ineenstorten of opgaan in vlammen van de wereld is voor hen een goede zaak,
omdat de belofte is dat uit de as van de puinhoop een Nieuwe Wereldorde zal herrijzen.
De Phoenix staat symbool voor dit idee.

New Agers zijn door Annunaki-groeperingen gehersenspoeld met het idee,
dat er een 'Nieuwe Aarde' of een hemel op aarde gaat ontstaan,
of dat er een sprong naar een hogere dimensie gaat plaatsvinden.
(Sommige groepen suggereren dat die sprong al heeft plaatsgevonden,
en als jij dat niet in de gaten hebt ben je een achtergebleven sukkel.)
Om dat nieuwe mogelijk te maken zullen oude systemen eerst ineen moeten storten.
Het lijden maakt deel uit van 'het leren van lessen' of het 'inlossen van karmische schuld'.

Groepen gelovigen wachten al heel lang op het einde der tijd
en verwachten een soort ascensie of ten hemel opname van gelovigen of uitverkorenen.

Kunstmatige robotwezens die zich richten op werk, vakanties, vermaak en genieten,
zonder een spirituele dimensie aan hun leven te onderhouden,
zijn totaal onvoorbereid op chaos en zullen eenvoudig instorten of doordraaien.

Voor gnostici is het einde van de wereld het einde van uitbuiting en lijden,
het einde van consumptie en parasitair leven ten koste van andere levensvormen,
het einde van 'eeuwigdurende' cycli van leven en dood die het duister heeft geschapen.

Voorbereid zijn

Stel dat je beelden hebt van watergebrek.
Je doet er helemaal niets mee, want je wilt 'positief denken'
en je vertikt het om 'je gedrag door angst te laten sturen.'
Jaren lang gebeurt er ook niets, maar dan opeens stroomt er geen water meer uit de kraan.
Je zou dan kunnen roepen: Ha! Ik wist het wel, ik wist het wel, ik heb dit al jaren voorzien!

Het is lekker belangrijk om op zo’n moment gelijk te hebben,
wanneer je helemaal niets met die wetenschap hebt gedaan.
Wanneer je net zo onvoorbereid bent als iedereen om je heen.

Ook al vind ik het heel moeilijk om mijn eigen beelden te interpreteren;
en ook al kan ik me niet op data vastprikken,
dat alles zou mij niet moeten tegenhouden om in elk geval wat extra maatregelen te nemen,
en ook mensen te waarschuwen die wel open staan voor die boodschap.

Daarbij stel ik mezelf regelmatig de vraag of ik mijn spirituele agenda voldoende in het oog houd,
en me niet laat meeslepen door de collectieve angst en verwarring,
die het onderbewustzijn van steeds meer groepen in zijn greep houdt.

Het aanleggen van voorraden of andere voorzieningen is niet per definitie een teken
dat iemand zich door zijn angst laat leiden of onintelligent gedrag vertoont.
Zelfs al gebeurt er jaren en jaren niets.

Ik weet dat er veel mensen zijn die momenteel angstbeelden ervaren.
Door de crisis raakt het collectief steeds verder belast;
veel mensen kunnen hun oude levensstijl niet meer handhaven.
Wie zich door de jaren heen heeft voorbereid door zich op de hoogte te willen stellen
van de mate van corruptie die deze virtuele werkelijkheid doordrenkt,
is mentaal beter bewapend tegen chaos.

Als het goed mis gaat, dan zijn de mensen die nu nog geloven dat we in een vrije democratie leven
met een vrije pers, vrije verkiezingen, en eerlijke, open informatiestromen
het meest van hun stuk gebracht.

Er is een groeiende groep mensen die berichten hebben gelezen uit het alternatieve circuit,
dat vooral op het internet zeer uitgebreid en actief is.
Zij hebben in de afgelopen jaren de kans gehad om stapje voor stapje
de mate van corruptie van deze wereld te verwerken.
Ze hebben hun wereldbeeld in veel verschillende kleine stapjes kunnen en willen aanpassen.
Daarom zijn ze in lichamelijke, emotionele, mentale maar vooral spirituele zin
beter voorbereid op enerverende gebeurtenissen.
Zij zullen zich minder snel uit het veld laten slaan in de komende tijd.


Augustus 2009Positief denken - wat er ook gebeurt?

Home