Adam en Eva

Het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden
gaat volgens *Amitakh over twee rebellen uit de Elite van de Anunnaki.
Het is niet een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de mens
maar over het ontstaan van hybriden op aarde.

Adam en Eva werden naar de planeet aarde verbannen.
Eva had het alleen aan haar aristocratische achtergrond te danken
dat ze niet ter dood was veroordeeld;
een lot dat een vrouw eerder ten deel valt dan een man
omdat de Anunnaki vrouwen als inferieure wezens zien.

Vanwege hun afkomst werden Adam en Eva geplaatst in een speciale gevangenis,
die in de bijbel met mooie woorden de Hof van Eden is genoemd.
Gedurende hun verbanning naar die gevangenis werd hen opgedragen
zich niet te vermengen met de mensen, die als slaven werden gezien.

De Anunnaki hadden geprobeerd de aarde te bewonen in hun eigen lichamen,
maar de mensen waren erg bang voor hun vreemde uiterlijk
en schenen er maar niet aan te kunnen wennen.
Door die angst waren mensen niet goed te regeren
en te besturen door de Anunnaki.

De Anunnaki ontwierpen daarom lichamen die er menselijk uitzagen,
en die ze konden bewonen terwijl ze op de aarde waren.
Dit was een ander lichaam dan de gekloonde lichamen die ze in deze tijd gebruiken.
Als ze terugkeerden naar hun eigen woningen
kon hun bewustzijn hun gekloonde lichamen verlaten;
die bleven dan levenloos achter en werden opgeborgen als jumpsuits.
Wanneer ze zich in zo'n gekloond lichaam bevonden,
waren de Anunnaki een deel van hun vermogens kwijt,
maar ze waren nog altijd veel machtiger en hadden veel meer kennis dan de mens.

Adam en Eva werden in zulke gekloonde lichamen geplaatst
toen ze naar de Aarde werden verbannen.
Hun buitenaardse lichamen werden in hun thuisland bewaard;
ze zouden erin terugkeren wanneer hun verbanning ten einde was.
De verbanningstijd was lang, gemeten naar aardse standaard: ongeveer een eeuw.
De Anunnaki Elite bereikt een leeftijd van zo'n 1000 jaar.

Alles verliep goed tot Adam en Eva de 'Hof' konden verlaten
en zich met mensen gingen vermengen.
Na verloop van tijd vonden ze allebei een menselijke partner.
Eva werd zwanger van een menselijke man
en Adam maakte een menselijke vrouw zwanger.
Zo begon hun nachtmerrie.

De Jehovah die toezicht moest houden op deze operatie binnen Anunnaki-territorium
bracht een bezoek naar de aarde
en liep daar in zijn eigen buitenaardse verschijning rond in Eden
op zoek naar Adam en Eva.
Eva was lid van zijn familie en daarom was hij persoonlijk betrokken bij hun verhaal.
Toen hij Eva zag was het duidelijk dat ze in verwachting was.
(NB: Jehovah is geen naam maar een positie of titel.)

Toen de Jehovah ontdekte dat het niet Adam's baby was die ze bij zich droeg,
was hij kwaad. Eva voelde aan dat ze in de problemen zat
en gooide eruit dat Adam ook een hybride kind had verwekt.
Adam beschuldigde Eva ervan dat ze hem had overgehaald
om zich met mensen in te laten.
De Jehovah verklaarde dat hij zijn handen van hen aftrok.
De privileges die ze binnen de Hof hadden werden hen afgenomen
en ze moesten hard werken om te overleven onder zware omstandigheden.

De hybride zoon van Adam werd Kain genoemd;
Eva's zoon heette Abel.
Beide hybriden werden door Adam en Eva opgevoed en woonden ook bij hen,
tot Kain Abel vermoordde en Adam en Eva hem verbanden
en hij gewongen werd om onder de mensen te gaan leven.
Kain zat niet stil en werd de vader van veel kinderen;
de genen en kenmerken van de Anunnaki Elite van zijn vaders kant
werden zo doorgegeven aan het menselijk ras.

Adam en Eva hielden mensen op afstand,
in de hoop dat de Jehovah van gedachten zou veranderen
als ze zich aan zijn regels en voorschriften hielden.
Ze kregen samen pure Anunnaki nakomelingen, o.a. Seth.
Maar de Jehovah liet hen aan hun lot over
en toen er een nieuwe Jehovah werd benoemd die geen familie was
waren ze er alleen maar slechter aan toe.

Uiteindelijk was er een hele kolonie Anunnaki Elite nakomelingen van Adam en Eva
in lichamen die er menselijk uit zagen.
Toen het tot hen doordrong dat ze geen toestemming kregen
om ooit terug te keren naar huis
begonnen ze zich met mensen te vermengen
en met andere buitenaardsen die op de aarde terecht waren gekomen
en plantten zich ook met hen voort.

Het gevolg van deze vermenging was dat ze geen 1000 jaar oud meer werden.
De Anunnaki eigenschappen begonnen te verslappen,
zoals charisma, overtuigingskracht, en magnetische vermogens
om een hele menigte te verzamelen en te hypnotiseren.
Uiteindelijk waren er geen zuivere Anannuki Elite leden meer over.

Lang geleden werd de Anunnaki Elite
die hier in buitenaardse lichamen aanwezig waren van de aarde verdreven.
Er bleef een aantal achter in menselijke en een aantal in buitenaardse lichamen;
Amitakh noemt hen de 'Anunnaki achterblijvers'.
Ze vormen de hedendaagse Elite en zijn van plan de planeet openlijk te gaan regeren,
maar herinneren zich de weerstand van mensen tegen hun uiterlijk.
Ze moeten het nu doen met de gedegenereerde verslapte menselijke lichamen,
genen die door de bloedlijn van Eva zijn doorgegeven.

De Anunnaki achterblijvers hebben het vermogen verloren
om die menselijke lichamen van hoge kwaliteit te klonen voor eigen gebruik.
Ze zijn daarom bezig met een techniek die 'reverse engineering' heet:
het DNA dat uit elkaar is gevallen en een gekloond lichaam opleverde dat lang mee ging,
is nu gefragmenteerd en door de hele menselijke bevolking verspreid.
Ze proberen de ontbrekende stukjes DNA weer op te sporen
en dat proces van uit elkaar vallend DNA weer om te keren.

Dit verklaart waarom zo veel mensen met buitenaardse oorsprong zijn ontvoerd:
de Anannuki hoopten dat ze ontbrekende puzzelstukjes in hun DNA zouden aantreffen.
Ze hebben zelfs wereldwijd genetische programma's opgezet
waar mensen ook bij betrokken zijn
maar die geen idee hebben van de verborgen onderliggende agenda:
de reconstructie van de jumpsuits van Adam en Eva.

Amitakh benadrukt dat DNA een zeer machtig lange-termijn programma is
dat het Duister gebruikt om bewustijn te beheersen en te kunnen discrimineren.
In echte lichtscheppingen bestaat geen DNA, bestaat geen enkele programmering,
terwijl deze Virtuele Werkelijkheid waar we hier in leven
valt of staat met programmeringen.

Channelaars die informatie over 12-strengig DNA doorgeven
of over transmutatie op cellulair niveau
die alleen mogelijk is voor bepaalde bloedlijnen,
worden astraal beinvloed door wezens die in dienst van Anunnaki bewustzijn
de zoektocht naar het DNA in het ideale lichaam
en 1000-jarig bestaan in hetzelfde gekloonde lichaam ondersteunen.
Niet alleen alle grote godsdiensten
maar ook de New Age bewegingen zijn gegijzeld door de Anunnaki,
zowel op het fysieke als op het astrale vlak.

Voor andere perspectieven op de Hof van Eden en Adam en Eva,
zie Val of regressie
en De mens en zijn missie

Home