Toronto Protocol 6.6.6.

Het Toronto Protocol beschrijft een poging van de Deep State
om de dwaling van de ziel van de mens te veroorzaken.
- Simon Esler

In januari 2020 verscheen binnen de Q-beweging een Engelse vertaling van een Frans document dat door de Canadees Serge Monast is opgesteld. Het gaat om plannen die Deep State social engineers in twee documenten hebben beschreven, een uit 1967 en een uit 1985. Deze plannen moeten uitmonden in een wereldwijd netwerk van computers en toezicht op de complete wereldbevolking.

Dat netwerk moet worden gefinancierd door de media en de entertainment industrie te manipuleren, door losbandige overconsumptie van de rijke landen te stimuleren ten koste van arme landen, en door liefdadigheidsinstellingen wereldwijd te misbruiken.

Panem and Circuses (Brood en Spelen)

Zo heet het document uit 1967.

De groep noemt zichzelf 6.6.6. Het zijn de zes grootste bankiers, plus de 6 grootste olie- en andere energie-exploitanten, plus de zes grootste namen uit de farmaceutische- en voedselindustrie.

Het document beschrijft economische, politieke en social engineering-plannen voor de jaren zeventig en tachtig. De zielen van mensen moeten worden verleid, in het rijke westen door middel van een moderne consumptiemaatschappij vol seks, drugs, sport en dom vermaak.

Om dat doel te bereiken moeten de media, trends, mode, en de moderne cultuur compleet worden gemanipuleerd. Jonge mensen zijn de volwassenen van morgen en die moeten binnen het onderwijssysteem worden bewerkt. Zonder argwaan te wekken moet de politiek, het rechtssysteem en het onderwijs worden overgenomen.

Door geschiedenisvervalsing wordt het historisch bewustzijn dat jonge mensen een identiteit kan geven gewist. Hierdoor herhaalt men de fouten van zijn voorouders.

Het uitbuiten van de uitzondering

Het verwrongen basisidee is heel simpel. Wie zich in een uitzonderingspositie bevindt in een samenleving wijkt af van de norm. Door de uitzondering steeds te normaliseren en op te leggen aan het geheel, schep je vanzelf verwarring en vecht je automatisch de cultuur en het verleden van een samenleving aan. Met opgelegde kunstmatige saamhorigheid kan je stabiele tradities ondermijnen die jou anders zouden kunnen verbinden met een betekenisvol verleden. De jeugd wordt zo beter plooibaar en raakt eerder losgeslagen.

Het huidige westen had in de jaren zestig het gezin als hoeksteen van de samenleving. Joods-Christelijke tradities met soms uitgebreide en sterke familieverbanden moesten worden aangevallen door het belang van Vader Staat te benadrukken. Het Marxisme is op alle scholen verplichte lesstof geworden. De Staat die voor jou zal zorgen moet voorzichtig worden aangekleed als een vorm van democratie.

Kinderen

Demonstraties van studenten zullen door ons worden aangestuurd.
In alle westerse maatschappijen richten we organisaties op voor de bescherming van kinderen, en we laten daar jonge intelligente mensen zonder ervaring voor ons werken. Zij zullen onze instructies zonder kritisch onderscheidingsvermogen opvolgen.

Het ouderlijk gezag moet zo veel mogelijk worden ondermijnd. Kinderen moeten in opstand komen tegen ouders die te autoritair, te traditioneel of te religieus zijn. Zo zullen ouders hun teugels laten vieren en hun kinderen voldoende loslaten om hen bloot te stellen aan de verlokkingen die de Deep State voor hen heeft voorbereid.

Onder het mom van kinderbescherming moeten wetten in elk land zo worden herschreven dat de staat het recht heeft kinderen uit het ouderlijk gezag weg te halen. Door de aanval op het traditionele gezin worden kinderen psychisch gehandicapt. Er is geen beschermende omgeving meer die over hen waakt en zo worden zij een natuurlijke en gemakkelijke prooi voor de wereldwijde aspiraties van de Cabal.

De jeugd en het onderwijs

Infiltratie van het onderwijssysteem vindt plaats onder het mom van moderne ontwikkeling. Geschiedenis, godsdienst en traditionele normen en waarden vervagen terwijl het onderwijs wordt overspoeld met nieuwe experimenten en projecten. Door jongeren betrouwbare kennis over hun verleden af te nemen, zal ook hun respect voor oudere generaties worden aangetast. Zo bereiden we de jeugd voor op een misdadige toekomst.

De jeugd zal op deze manier arrogant worden en anderen moeiteloos kunnen vernederen. Minachting voor anderen wordt dan een bekrachtiging van hun zelfbeeld en verworven vrijheid.

Het recht op zelfvernietiging

Wetten die worden opgesteld uit een zogeheten respect voor individuele vrijheid zullen leiden tot de ondergang van samenlevingen. Dit zorgt voor een volledige omkering die de Deep State wenselijk acht, want het recht op zelfvernietiging van domme mensen moet je respecteren.

Het is niet de samenleving (het recht van de meerderheid) die moet worden beschermd tegen individuen die een bedreiging vormen, maar het recht van het Individu dat moet worden beschermd tegen de bedreiging van de meerderheid.

Zo doe je dat. Zo breng je een samenleving ten val.

Seksuele vrijheid

Om het gezin, het onderwijs en de samenleving compleet onderuit te halen moet je seksuele vrijheid promoten. Het bevredigen van lagere instincten, snel, direct en koste wat het kost. Dit heeft al veel beschavingen de das om gedaan.

Wetenschappers in laboratoria die de Deep State bekostigt, hebben een chemisch proces ontwikkeld dat een revolutie betekent in alle westerse samenlevingen. Het zal de invloed van de laatste Joods-Christelijke bolwerken die nog overeind staan genadeloos wegvagen.

Dit proces komt in de vorm van een pil. We gaan seksuele vrijheid zonder nare gevolgen verkopen, en vrouwen voorhouden dat ze zich moeten bevrijden uit het juk van hun verleden waarin ze ondergeschikt waren aan hun mannen.

Echtscheiding, abortus, erkenning van het homo-huwelijk zullen allemaal bijdragen aan het verdelen van mensen onderling. Afkeer voor moraalridders en het negeren van religieuze bezwaren zorgen voor een schijnbaar maar vals proces van bevrijding van de mens uit zijn verleden. In werkelijkheid ontstaat er een nieuwe vorm van slavernij die past binnen de plannen voor de nieuwe wereldorde.

Mensen worden tegen elkaar opgezet en aangespoord door hun lagere instincten en interesses. Het moreel besef van de jongste generaties kan worden aangetast door traumatiserende ervaringen met seks, abortus, misbruik van alcohol, drugs, zelfmoord. Abortus en echtscheiding moeten sociaal acceptabel worden, evenals crimineel gedrag.

Groei, overvloed, en dan een crash

De economie moet eerst groeien en bloeien, want als jouw bedje gespreid is en er ligt altijd brood op de plank, dan wordt een mens vanzelf minder waakzaam. Gedurende de jaren zeventig zullen mensen worden overgehaald om deze nieuwe Deep State standaard te accepteren in het onderwijs, het recht en de maatschappij, en dat alles binnen een optimistisch economisch klimaat.

Iedereen een baan, een woning, vakanties, reizen, luxe en overdaad voor de middenklasse. Deze middenklasse zal later worden weggevaagd. Het plan is om hun mogelijkheiden om zelfstandig te overleven af te kappen. Daarna zal men afhankelijk zijn van de Staat.

Regeringen moeten dure specialisten en overheden in dienst nemen en in het algemeen moeten staatsschulden buitensporig oplopen. Overheidsdiensten moeten een web van bureaucratie weven om het individu dat het in zijn eentje wil opnemen tegen de Staat te ontmoedigen. Geen enkele staat mag machtig genoeg worden en zo onafhankelijk dat het de plannen van de Deep State families in gevaar kan brengen.

Alle organisaties die boven de landen staan, zijn voor 100% in handen van de Deep State. De macht die ooit is verplaatst naar streken of steden, moet weer worden gecentraliseerd. Prop de steden vol.

Landeigenaren en boeren die voor de plaatselijke voedselvoorziening kunnen zorgen, vormen een bedreiging. Dit soort onafhankelijkheid is niet wenselijk.

Persoonlijke vrijheid (het recht van de enkeling) moet worden overbelicht ten koste van nationale saamhorigheid en vaderlandsliefde. Aparte landen die vechten voor minderheden, zullen politiek versplinterd raken waardoor de jeugd geen contact meer heeft met zijn eigen afstamming. De Verenigde Naties kan dan de Nieuwe Wereldorde opleggen aan de wereld.

- Einde document van Juni 1967

Het tweede document: Red Dawn, 1985

Home