DE SPELREGELS

Je mag jezelf volgen of je mag een leider volgen in elk aspect van jouzelf. Je kunt ook onbezielde programmeringen gebruiken op de automatische piloot. Jij bent jouw eigen samenwerkingsverband en het is aan jou als individu of als lid van verschillende groeperingen om je bewust te worden van wat er aan de hand is of niet. Jij maakt de landkaart van jouw leven, jij besluit welke paden jij kiest, welke relaties jij opzoekt, hoe je jouw leven leidt, welk programma je wilt ontmantelen en welk programma je in stand wilt houden om je veiliger te voelen.

De basisregel is dat er geen regels zijn die jou opleggen welke strategie of tactiek jij volgt. Maar het spel functioneert als volgt:

1. Alle bewustzijn dat je gebruikt tijdens acties op het fysieke vlak die zijn gebaseerd op consumptie en concurrentie zullen niet zorgen voor een bewustzijnsuitbreiding. In deze sectie van jezelf blijf je in jouw gevangenis zitten.

2. Elke gedachtevorm die is gebaseerd op eenheid en ten bate van het geheel zorgt dat er een schaduwdeel naar jou terugkeert opdat jij het kan opnemen. Als je het herkent, ben je weer een stukje dichter bij jouw waarheid.

Of je nu meestal naar buiten kijkt en anderen overal de schuld van geeft, of naar binnen en jezelf de schuld geeft, maakt weinig uit. Het belangsrijkste is dat je begint met herstelwerkzaamheden en dat je jouw binnen- en buitenwereld met elkaar in balans brengt.

Sommige mensen veranderen een patroon omdat ze iemand anders willen helpen. Door dat te doen zijn ze energetisch bezig met het helen van dat patroon. Als ze bereid zijn te erkennen dat dit patroon ook in henzelf zit, zal het helen. Anderen nemen de schuld voor van alles en nog wat op zich, maar veranderen hun patronen niet.

De terugkeer van bewustzijn

De laagste frequenties in het spel zijn ontworpen om de spelers misbruik van wetteloze energiestromen en machtsmisbruik te laten ervaren. Als zij hun macht blijven misbruiken (en ze kunnen dit eeuwig blijven doen als ze daarop staan) zullen ze stinkend rijk worden of lui, maar ze komen geen spat hoger in vibratie.

Als jij bepaalde niveaus van macht en bewustzijn bereikt ten koste van de anderen, dan geldt dit als een schijnascensie en kan je een diepe val in frequentie maken naar de laagste niveaus van het spel.

De enige manier om omhoog te gaan in vibratie as individuele speler, als groep of als geheel is door wat van het bewustzijn terug te geven dat je hebt gestolen van een deel van jezelf of van anderen. Als je dit doet, krijg je twee keer zoveel terug. Maar als je iets weggeeft omdat je twee keer zo veel terug wilt hebben, dan gaat het feest niet door omdat je die les helemaal niet geleerd hebt. Jouw motieven en intenties moeten zuiver zijn.

De schaduw

Elke speler in dit spel heeft een gigantisch onbewuste. Dat bevat alle ongeleerde lessen die hij als onverantwoordelijke schepper nog niet heeft geleerd en dat zijn er nogal wat. Als het spel begint, gaan de spelers daar niet in zoeken, want dat is nou precies de reden dat ze in dit spel thuis horen. Dus in plaats van hun eigen duister om te zetten in licht en bewustzijn, beginnen ze delen van hun schaduwen naar anderen te duwen. Er worden zo constant schaduwen rondgeschoven.

Manipulaties: ompolingen

De wetteloze zielen in dit spel hebben ooit delen van het geheel afgescheiden door een deel te isoleren en de energiestroom ervan om te polen. De stroom wordt zo binnenstebuiten gekeerd en kan zo geen verbinding meer maken met het geheel. Dergelijke ompolingen keren de waarheid van een systeem binnenstebuiten of zetten hem op zijn kop. Elke manipulatie binnen mensen, tussen mensen en alle fysieke lichamen op aarde zijn alleen maar mogelijk door ompolingen van delen van natuurlijke energiestromen. Als je de manipulaties aan anderen en jezelf wilt stoppen, dan moet je al die ompolingen ongedaan maken op veel ingewikkelde en verstrengelde vibratieniveaus binnen jouw eigen energiesysteem tot je niemand meer schade berokkent.

Voelen is weten

Aangezien je in dit spel zit en aangezien je een wetteloze ziel bent, is het wel mogelijk dat je jouw positie in dit spel mentaal of op gemechaniseerde wijze begrijpt, maar dat helpt jou op zich niet verder. Je moet namelijk gaan voelen welke energiestromen zijn omgepoold opdat jij die corruptie kan helen, en dat kan alleen als je jouw gemechaniseerde hart stap voor stap, niveau voor niveau opent.

De spiegel

De eerste lessen hebben te maken met de ontdekking van jouw eigen onbewuste. Tot je die ontdekking doet, spelen gebeurtenissen zich alleen buiten jou af wat jouw bewustzijn betreft. Fouten en vele manipulaties gaan over andere mensen die het maar niet willen snappen, en jij bent het slachtoffer. Je blijft je door het spel bewegen terwijl je informatie en energie van anderen rooft. De duwt delen van jouw onbewuste en jouw valse scheppingstonen in het veld van andere mensen die dit voor jou gaan uitspelen. Het hele spel is zo ontworpen dat je steeds naar jezelf kunt kijken door naar iedereen om jou heen te kijken.

Geen kwaad meer doen

Als je stopt van anderen te stelen middels ompolingen, begin je een proces van deprogrammeren waarbij jij en anderen zich openen en vol vreugde hun bewustzijn beginnen uit te breiden. Maar het spel is erg ingewikkeld ook al zijn de basisregels eenvoudig, want zo veel energiestromen zijn op zo veel niveaus corrupt dat je je niet veel uit kan breiden zonder onmiddellijk op de volgende laag omgepoolde energie te stoten.

Als je anderen hun hart voor jou wilt laten openen, dan moet je delen van hun bewustzijn die jij hebt afgepakt naar hen terug sturen. Dit doe je door hen niet langer te manipuleren en door respect te hebben voor hun situatie, welk deel van het spel ze ook aan het uitspelen zijn, in plaats van je te laten terroriseren door hun programmeringen. De angst van alle spelers in dit spel is verbonden met mechanisering en hun eigen onbewuste. De koelbloedige terrorist staat voor de terreur van ons eigen onbewustzijn dat zo veel schade heeft aangericht.

Magie en tovenaars

Verantwoordelijke scheppers zijn tovenaars die kunnen toveren. Zij misbruiken hun krachten niet, maar we zitten hier in dit spel omdat we allemaal onze macht op veel manieren hebben misbruikt. Er zijn meer manieren om macht verkeerd te gebruiken dan wij ons kunnen voorstellen. Laten we dat in gedachten houden terwijl we dit spel spelen.

Zodra we het wetteloze gedrag zien in de spiegels om ons heen, kunnen we ons herinneren dat we naar onze eigen schaduwen kijken die in het veld van de mensen om ons heen zijn geduwd. Deze hele planeet weerspiegelt misbruik van macht wat leidt tot onrechtvaardigheid, en we kunnen dit alleen met zijn allen corrigeren.

Als je jouw macht goed gebruikt, krijg je meer macht terug. Als je dat misbruikt, raak je het weer kijt. Er is geen maximum aantal kansen dat je krijgt, want dit spel is ontworpen om jou gevangen te houden tot je eindelijk leert om onschadelijk te worden.

Mechanisatie (kunstmatige intelligentie) als de oplossing voor alle problemen

Wat de wetteloze zielen maar niet wilden begrijpen is dat nog verdere mechanisatie niets zou oplossen. De groeiende mechanisatie van onze leefomgeving is een duidelijke spiegel voor diegenen die er klaar voor zijn om dit te lezen. Het schreeuwt naar jou: je bent compleet gemechaniseerd via jouw onbewuste en je weet niet meer wat liefde is! De hele wereld ziet er koud en harteloos uit, en lijkt jullie verder van elkaar te verwijderen. En dat is precies wat er gebeurt tot je gaat begrijpen hoe je dit proces kunt stoppen.

De wetteloze zielen probeerden problemen te verhelpen door nog meer gemechaniseerde technieken toe te passen in plaats van het bewustzijn terug te brengen naar de afgezonderde delen van het geheel. Het resultaat was dat ze alles om hen heen op soupeerden tot er alleen nog robots om hen heen waren. Ze hebben alles gemechaniseerd: het land waarop ze woonden, de engelen die energievelden helpen ronddraaien, de wachters die grenzen bewaken, de lichamen die zich op het fysieke vlak voortbewegen, de elementen die de grenzen in stand houden. In hun staat van gemechaniseerd zijn voelden ze zich afgezonderd en gaven alles en iedereen de schuld.

Het verlangen om naar huis te gaan en liefdevol opgenomen te worden nam toe. Hun waarheid was nu al zo vaak binnenstebuiten gekeerd dat ze de hoop en het vertrouwen kwijt raakten.Veel zielen begonnen om liefde te roepen en eisten het recht om nu onmiddellijk terug naar huis te kunnen. Anderen geloofden dat ze ergens ingetrapt waren. Ze begrepen wel dat verdere mechanisatie hen niet naar huis zou brengen, maar namen weer niet de verantwoordelijkheid voor de doorgeprogrammerde puinhoop waarin ze zich bevonden. Om hen de kans te geven deze les toch te leren, zijn speciale goeroe-draaiboeken ontworpen waar zielen in dit spel zich op af kunnen stemmen.

Holografisch draaiboek: Het spel van de Goeroe

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home