OVER DE SPELERS

Alle spelers in het spel dat het leven op aarde heet zijn zonder uitzondering wetteloze zielen die zijn begonnen met valsspelen zodra ze het spel binnenkwamen. Dit hele spel draait om jou. Kan je leren begrijpen waarom wetteloos gedrag jou zal afsnijden van de hele wereld en van jouzelf, en veel schade aanricht?

Je bent dit spel in gestuurd met een versplinterd bewustzijn. Want dat is de enige manier om jou te dwingen jezelf uiteindelijk bij elkaar te rapen.

Alle delen van jou vallen uiteen in drie categorien:

1. Sommige delen van jou kwamen dit spel binnen en begonnen met valsspelen door al hun macht af te staan en zich een slachtoffer te voelen, zodat ze hun macht niet meer konden misbruiken. Ze hebben hun harten geopend en zij zijn de emotionele en gevoelige fragmenten. Ze voelen zich hier niet thuis, ze voelen zich in de steek gelaten en kunnen trauma en drama ervaren, of schaamte en schuld op verschillende niveaus.

2. Andere delen hebben vals gespeeld door hun macht te misbruiken en zijn nu rijk en succesvol. Ze hebben sterke mentale vaardigheden en weten hoe ze iets op het fysieke vlak moeten manifesteren. Het kan zijn dat ze naar liefde hunkeren, afhankelijk van hoe gemechaniseerd ze zijn. Als hun hart op slot zit en hun niveau van bewustzijn te diep zinkt, kunnen ze heel veel schade aanrichten zonder het zelfs maar te weten.

3. Nog andere delen behouden wat macht en sluiten hun hart niet volledig, maar ze ontwikkelen zich niet en worden ook niet erg gekwetst terwijl ze het spel spelen. Maar de maskers en fantasiewereld putten hen geleidelijk uit tot ze zich van binnen helemaal leeg voelen.  

Macht

Misbruik van macht

Als je macht misbruikt om anderen te manipuleren, kan je rijk of machtig worden op het fysieke of niet-fysieke vlak. De grote tovenaars die vanuit de vierde dimensie werken kiezen ervoor om op het fysieke vlak zo onzichtbaar mogelijk te blijven. Ze zoeken zorgvuldig marionetten uit die graag rijk en succesvol willen zijn. Als je meer bewustzijn krijgt dan misbruik je dat om meer kwaad te doen en macht en informatie van andere spelers te roven.

Angst voor macht

Als je jezelf niet wilt confronteren met jouw problemen, dan wil je ook geen verantwoordelijkheid. Je zoekt een veilige positie in het spel en werkt als een slaaf of werkbij op de achtergrond en je blijft zitten waar je zit.

Als je voldoende bewustzijn hebt kan je door de sluiers van illusie heen kijken en verborgen agenda’s lezen, maar je zult er grappen over maken zonder actie te ondernemen om jouw positie te veranderen.

Schaduwen verzamelen

Maar als je een positie hebt gekozen onderin de meeste piramiden, dan betekent dit dat anderen hun schaduwen en onenigheid jouw energieveld in kunnen duwen. Je loopt nu het risico dat je een schaduwverzamelaar wordt, waardoor je nog meer scheppingstonen kwijt raakt.


DE SPELERS: NIVEAU VAN HET INDIVIDU

Jij bent een samengesteld wezen

Elke speler op individueel niveau is een samenstelling van gefragmenteerde stukjes bewustzijn die in verband staan met verschillende delen van jouzelf. De meeste spelers herkennen hun emoties en mentale vaardigheden. Velen beseffen ook dat hun gedachten en emoties het gevolg zijn van hun opvoeding, onderwijs, of culturele of godsdienstige programmeringen. Deze patronen waar we allemaal mee te maken hebben komen van onze voorouders. Dat betekent dat sommige patronen al een eeuwigheid in families of landen bestaan.

Wie staat er aan het roer?

Hoe heb je jouw leven tot nu toe geleid? Als je bewust wordt van meer delen van jouzelf kan je ze bewuster bij de keuzes in jouw leven betrekken. Elk deel van jou staat voor een informatiebron waar je in het dagelijks leven mee kan werken. Je kunt delen natuurlijk ook negeren en weigeren ze te erkennen als een deel van jouzelf.

Fragmenten van jou

Elke speler moet de volgende fragmenten van zichzelf terugvinden, helen en zich ermee verbinden.

Fysieke vlak (3e en 4e dimensie)
o Fysiek lichaam
o Etherisch lichaam (inclusief vorige levens)

Niet-fysieke vlak (4e dimensie en hoger)
o Emotioneel lichaam
o Mentale lichaam
o Intuitief lichaam
o Creatief lichaam
o Droomtijd zelf (inclusief huidige paralelle levens)
o Planetaire zelf
o Multidimensionale zelf

Afgezonderd bewustzijn

Velen zullen ontdekken dat ze geen bewuste relatie hebben met veel delen van zichzelf. Je kunt ook ontdekken dat delen van jou een apart leven zijn gaan leiden met hun eigen interesses en agenda. Sommige delen zullen zijn afgestemd op ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid, andere delen kunnen bezig zijn jou te vermoorden door verslavingen, of omdat ze een handeltje zijn begonnen in de meest vitale informatie die jij nodig hebt om weer heel te worden; ze verkopen deze informatie aan fysieke of niet-fysieke krachten.

Niet-fysieke lichamen

De vier niet-fysieke lichamen zijn jouw emotionele, mentale, intuitieve en creatieve lichamen. Deze zitten verstrengeld tussen mensen. Op individueel niveau zijn mensen gepolariseerd tot individuen die ervoor kiezen meer met hun verstand te werken en anderen die liever met hun emoties werken.

Mentaal-scheppend bewustzijn

Dit type mens werkt meestal vanuit zijn mentale en scheppend bewustzijn. Het mentale lichaam is nodig voor het gebruik van woorden en taal en het samenhangend ordenen van ideeen. Creatief bewustzijn gaat niet alleen om een idee maar ook om het verzamelen van de nodige energie om dat idee op het fysieke vlak vorm te geven. Als je een plan hebt, moet je ook een functioneel creatief lichaam hebben om de middelen en methoden te kiezen voor de manifestatie ervan.

Mentaal-creatieve mensen wisselen vaak hun emotioneel-intuitieve delen uit met anderen.

Emotioneel-intuitief bewustzijn

Dit type mens voelt en is gevoelig, maar heeft er moeite mee zijn gedachten en gevoelens in woorden om te zetten en om samenhangend en logisch te redeneren. Aangezien ze vaak de emoties en intuitieve delen van andere mensen opnemen kunnen ze in verwarring raken, omdat ze hun eigen waarheid niet meer kunnen vinden tussen die chaotische informatie.

De niet-geaarde helderziende

Jouw droomtijd-zelf heeft veel kennis van niet-fysieke werelden waar jij ook deel van uitmaakt, inclusief jouw paralelle levens. Als je een stabiel en evenwichtig contact wilt met dit deel van jou, dan moet je de grote gaten in jouw etherisch lichaam herstellen en jouw niet-fysieke lichamen herstellen en afstemmen op de andere herstelde delen van jezelf.

Veel helderzienden hebben contact met hun droomtijd-zelf of hebben hun telepatische kanalen geopend, maar ze hebben hun subtiele lichamen niet hersteld. Als ze niet goed verbonden zijn met zichzelf in de derde dimensie, ontbreken vaak de mannelijke regenboogkleuren die je nodig hebt om jouw grenzen te bewaken en kan je energetisch worden aangevallen vanuit het niet-fysieke vlak op een manier die jouw huisarts of psycholoog totaal niet kan begrijpen, omdat zij vanuit de derde dimensie werken.

Onbewust kwetsen door ons allemaal heen

Helers blijken in dit opzicht weinig balans in zichzelf te hebben. Als informatie uit jouw droomtijd-zelf of uit niet-fysieke werelden door jouw energieveld gaat stromen zonder duidelijke grenzen helemaal tot aan het fysieke lijf in de derde dimensie, dan kunnen onbewuste energiestromen het gaan overnemen en kan jij een kanaal worden voor energieroof van anderen waar je het nooit bewust mee eens zou zijn. Dit geldt voor zowel reguliere specialisten en artsen die in ziekenhuizen werken, als voor de alternatieve helers en therapeuten.

DE SPELERS: GROEPSNIVEAU

Spelers in groepen komen samen om energetische constellaties te vormen die de groepsenergie op een bepaalde manier besturen. Groepsdynamica in groepen waar jij contact mee hebt, vormen een spiegel van de dynamiek in jouw eigen onbewuste, in de energieconstellatie die jij als individu bent.

Je kunt dus eerst naar jezelf kijken, dan kijken naar wat er gebeurt in groepen of de mensen met wie jij contact hebt, en dan kan je jouw lessen leren en je aanpassen.

De volgende groepen zijn jouw spiegels:
Fysieke lichamen van groepen Gebouwen, lichamen van individuen
Etherisch lichaam van groepen (inclusief vorige levens)
Ervaringen uit het verleden en patronen inclusief fouten zullen zich blijven herhalen als de groep niet verandert en niets leert.
Dit betreft de cultuur van een groep, bedrijf of organisatie.
Emotionele lichaam van groepen
• Mentale lichaam van groepen
• Intuitief lichaam van groepen
• Creatief lichaam van groepen
• Droomtijd-zelf van groepen
(inclusief huidige parallele levens)
Planetaire zelf van de groep
• Multidimensionele zelf van groepen


Schaduwen nemen vaak de leiding

Veel directeuren van bedrijven of hoofden van uitgebreide families claimen dat ze precies weten wat er in hun bedrijf of familie gebeurt, maar het bewustzijn van de meeste groepen is zo versplinterd dat het onbewuste aan het roer staat.

Stemmen in groepen

Als je lid bent van een groep, familie of organisatie, dan kan je een intuitief lichaam hebben dat de onbewuste dynamiek in de hele groep kan aanvoelen. Sommigen zijn heel bekwaam in het channelen van het groepsbewustzijn. Zo worden politici gekozen! Als jij wat je kan aanvoelen in overeenstemming kan brengen met jouw mentale lichaam terwijl je goed geaard bent, dan kan je aanvoelen wat er gebeurt en problemen voorzien voordat die zich op het fysieke vlak manifesteren. Deze vaardigheid heeft niets met integriteit te maken. Zoals altijd kan macht worden gebruikt of misbruikt. Mensen kunnen worden opgenomen of verbannen. De beelden en conclusies van de helderziende zijn ook gebaseerd op zijn of haar gedachtevormen. En we zitten hier omdat die gedachtevormen moeten worden hersteld.

Splitsing in licht en duister

Als je alleen jouw droomtijd-zelf channelt terwijl jouw lagere frequenties versplinterd zijn en niet afgestemd op jouw bewustzijn in de derde dimensie, dan klink je als een orakel, mysterieus of dreigend, wijs en veel wetend, maar zonder waarheid of belangrijke sleutels waar anderen iets mee kunnen. Je kunt wijs klinken, terwijl jouw acties in het dagelijks leven laten zien dat jij jouw eigen woorden helemaal niet in de praktijk uitvoert. De reden is dat jouw laagste vibraties helemaal geen corrupte gedachtevormen hebben omgezet. Je probeert jouw schaduwen achter te laten.

Proberen vooruit te komen
zonder jouw schaduwen mee te nemen
is een gedachtevorm
die al onze scheppingen doordringtDE SPELERS: PLANETAIR BEWUSTZIJN

DNA

Planetair bewustzijn van mensen op de planeet aarde is verbonden met hun DNA. DNA vertegenwoordigt bewustzijn en gedachtevormen op het fysieke vlak. Menselijk DNA is als de regenbogen in menselijke energievelden. Veel scheppingstonen ontbreken. Dit betekent dat veel informatie ontbreekt en gedachtevormen corrupt zijn.

Als je helderziend kijk naar DNA dan ziet het eruit als een ingewikkeld touw. Als bewustzijn en informatie op DNA-niveau ontbreekt, dan begint het DNA te rafelen. Het touw ziet er gerafeld uit en sommigen touwen zijn zo ver gerafeld dat ze de verbinding met het fysieke vlak niet meer kunnen vasthouden en ze breken of veroorzaken geweld in het energieveld van de betrokken persoon.

De puzzel

In de psychologie en speltheorie noemt men de gedachte achter het ontwerp van dit spel de puzzelmethode. Als je wilt dat spelers samenwerken in plaats van met elkaar concurreren, dan zorgt de spelontwerper dat alle spelers een puzzelstukje ontvangen. Als er iemand wordt buitengesloten, kan de rest ook niet winnen. Het hele spel is als een labyrinth en de puzzelstukjes vormen sleutels die je nodig hebt om eruit te komen.

Adventure game

Dit spel wordt op verschillende niveaus gespeeld, net als een computerspel. Als je snel een niveau hoger komt kan het zijn dat je weer terug moet, omdat je een sleutel niet hebt gevonden. Als je vast komt te zitten moet je uitzoeken wie jouw sleutels heeft. Ben je bereid om te vechten voor sleutels en zo jouw gedachtevormen nog corrupter te maken? Of ga een een paar van jouw gedachtevormen helen, waardoor informatie en bewustzijn naar jou kan terugkeren?

Zoals veel computerspellen ons helpen herinneren, gaat dit spel ook om automatiseren en valsspelen om verder te komen in plaats van al het zware werk zelf te doen.

Invasie, opnemen, buitensluiten

Om wetteloze zielen te laten bewegen van afscheiding naar eenheidsbewustzijn, moeten zij het idee van invasie onderzoeken. Als anderen jouw grenzen niet respecteren, voel je je overgenomen. Wanneer je begint te werken aan jouw eigen grenzen, moet jij bepalen wat je binnenlaat en wat je wil buitensluiten op alle niveaus van jouw bestaan. Dit zijn vragen waar onze filosofen zich al eeuwen over hebben gebogen!

Buitenaards DNA: gedachtevormen die moeten worden hersteld

Om verschillende puzzelstukjes symbolisch weer te geven, zijn er volgens het draaiboek van dit spel veel buitenaardse planeten die de aarde zijn binnengevallen. Ze hadden allemaal hun eigen agenda, en werken allemaal vanuit andere gedachtevormen die moeten worden hersteld.

De mensen op aarde hebben dus DNA van verschillende planeten, die in onnoemelijk veel combinaties zijn gemengd. Elk mens op aarde is een mengeling van DNA die zijn energiestromen beheert volgens instructies in zijn DNA. DNA staat in verband met het bewustzijn van de planeet, maar bijna iedereen beheert zijn energiestromen onbewust.

Dissonante energiestromen

Dit spel is zo ontworpen dat je je bewust kunt worden van de dynamiek van jouw eigen DNA binnen jezelf, of zoals het naar jou wordt gespiegeld in al jouw relaties, in de mensen die jij aantrekkelijk of afstotelijk vindt, en de groepen waar je contact mee hebt. Onder mensen zoals jij zal je elkaar beter begrijpen en is er harmonie. Maar hoe zit het met botsende energievelden? Wat als je die ander niet begrijpt en je werkt vanuit een afgezonderd eiland van bewustzijn binnen het geheel? Dit is jouw uitdaging!

De planeten

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home