SLEUTELS VOOR HET SPEL DER SPIEGELS

Een spel waarin spelers gezamenlijk hun werkelijkheid scheppen
op de planeet Aarde

Er waren eens zielen die begonnen te scheppen ten koste van anderen. In plaats van hun eigen thuis of planeet te bouwen en hun eigen leven te gaan leiden op het fysieke vlak, besloten ze op het niet-fysieke vlak te blijven en vals te spelen. Om te beginnen respecteerden zij de grenzen van hun medescheppers niet en ze stalen hun informatie. Ze namen de holografische ontwerpen of blauwdrukken voor de planeten en de lichamen op die planeten, en maakten levende machines met nauwelijks enig bewustzijn, waardoor de scheppers zelf geen zwaar werk hoefden te doen.

De puinhoop die ze hadden geschapen kon aanvankelijk niet worden begrepen. Want het is onmogelijk om welke schepping dan ook te verpesten als jij als schepper zelf de lichamen die erin bestaan bezielt, waardoor je kunt voelen wat er gebeurt binnen jouzelf. Als een deel van jouzelf pijn ervaart en jij beschikt ook over alle informatie om dat te corrigeren zonder iemand anders pijn te doen, waarom zou het dan zelfs maar in je opkomen om iets te pakken dat niet van jou is? Alleen als je machines schept zonder de vaardigheid om te voelen en afwijkingen te corrigeren, wordt het onderscheidingsvermogen ook gemechaniseerd en kan het leven worden geleid richting uitdoving in plaats van ontwikkeling. Als je delen van jezelf hebt geautomatiseerd, dan wordt jouw waarnemingsvermogen steeds verder geprogrammeerd tot je uiteindelijk anderen kwaad begint te doen.

Veel van die zielen die zich niet aan scheppingswetten hielden werden door de Eerste Schepper bij elkaar gebracht, die probeerde hen te laten inzien wat ze hadden aangericht. Zij hadden het leven afgescheiden van bewuste verantwoordelijkheid en op die manier veel schade aangericht. Het was zelfs zo dat zij, door scheppingswetten te overtreden, een enorme onbewuste schaduw hadden geschapen die alle andere scheppingen raakte.

Het bleek dat deze zielen geen flauw benul hadden wat ze hadden gedaan. Ze voelden zich wel wat hol vanbinnen, maar ze vermaakten zich toch wel uitstekend met hun onverantwoordelijke spel van schepping zonder de wetten van oorzaak en gevolg te ervaren. Als een schepping werd opgeblazen, of ging vervelen, of een grote puinhoop werd, dan trokken ze verder en begonnen gewoon ergens anders opnieuw. Ze namen het bewustzijn uit hun scheppingen mee en lieten levende machines achter. Door de afwijkingen zouden deze scheppingen snel uitsterven, omdat het leven dat er nog was zichzelf zou consumeren tot er niets meer over was of de hele planeet zichzelf in een oorlog opblies.

Hoe konden zulke wetteloze zielen worden gecorrigeerd? Een lang en serieus energetisch gesprek kon dit niet bewerkstelligen en uiteindelijk werd er een school opgericht. Veel holografische spelen werden ontworpen. Karmisch leidinggevenden brachten de overtredingen van scheppingswetten in kaart en begonnen holografische scripts te schrijven waarbinnen alle betrokken spelers lessen konden ervaren met betrekking tot materiele scheppingen.

Welkom op deze school, beste speler, want jij zit erin. De aarde is jouw thuis en je zult je hier gevangen voelen tot je verantwoordelijkheid neemt voor jouw scheppingen zonder jezelf te laten kwetsen of opjagen; en zonder iemand anders te kwetsen of op te jagen.

Je speelt het SPEL DER SPIEGELS.

Doel van het Spel der Spiegels

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home