SPELNIVEAUS

Het spel wordt gespeeld op drie bewustzijnsniveaus:

1. Bewust niveau (verantwoordelijkheid, bewustzijn, macht en vrijheid)
2. Onderbewust niveau (bionisch: half bewust en menselijk, half gemechaniseerd)
3. Onbewust niveau (waar jij je een speelbal voelt van anderen of zelf onbewust anderen bespeelt)

In verband met tijd en ruimte zijn de spelers actief op drie niveaus:

1. Individueel niveau
2. Groepsniveau
3. Planetair niveau

Elk individu, elke groep en de planeet is verdeeld in:

1. Een niet-fysiek of zieleniveau (schepper en engelenbewustzijn dat gegevens en informatie bijhoudt in verband met zowel niet-fysieke energiestromen als het fysieke lichaam)
2. Een versplinterd niveau verbonden met de persoonlijkheid, identiteit en verwarring die de verplinterde ziel met het lichaam verbindt; dit is de brug tussen het fysieke en niet-fysieke vlak die moet worden hersteld
3. Een fysiek niveau verbonden met het lichaam en een leven op het fysieke vlak

Afstemming
Elk van deze versplinterde delen van het geheel op alle niveaus kunnen
1. Afgestemd zijn op het doel van evolutie of ontwikkeling zonder iets van anderen af te nemen
2. Afgestemd zijn op het doel te leven ten koste van anderen wat eindigt in consumptie van het geheel
3. Afgestemd zijn op het doel een minimum vibratie te behouden, zo goed en zo kwaad als dat lukt


De Draaiboeken: Lessen op Planeet Aarde

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home