HET DOEL VAN HET SPEL
is om jouw echte kleuren terug te krijgen
zonder vals te spelen

De gedachtevorm van vals spelen

Aangezien alle scheppers in deze school valsspelers zijn, is dit een gedachtevorm die al hun scheppingen doordringt. De hele aarde is ervan doordrongen. Laat iemand anders het werk maar doen, laat een machine het werk doen, laat de regering of de gemeenschap voor mij zorgen. Of ik werk, zelfs heel hard, maar weiger iets te zien of mijn eigen schaduw te herkennen. Of ik voel de pijn, maar ik richt me op anderen of op een fantasiewereld waarin alles in orde lijkt, want dan hoef ik niet te zien wat er werkelijk mis is met mijn schepping. Ik kan ervoor kiezen alle verantwoordelijkheid te ontlopen en gewoon te blijven zitten waar ik zit. Geen evolutie voor mij! Of ik kies ervoor om te groeien door weer te manipuleren, te knippen en plakken en informatie en bewustzijn weg te ritsen bij de mensen om mij heen zodat ik ontwikkeling kan forceren ten koste van anderen.

Valsspelen op drie niveaus

Omdat scheppers hebben valsgespeeld door hun scheppende bewustzijn af te zonderen van fysieke lichamen, heeft dit een splitsing in bewustzijn veroorzaakt waardoor al het leven op het lichamelijke niveau kon worden mishandeld. Dit wordt overal om ons heen weerspiegeld, op alle niveaus van het bewustzijn van scheppers.

Ik kan mijn eigen lichaam mishandelen op een individueel niveau of toestaan dat het mishandeld wordt, omdat ik weiger te voelen.
We kunnen andere mensen of dieren uitbuiten als levende batterijen om onze organisatie of zaak of land te voorzien van energie en informatie op groepsniveau, of toestaan dat wij als groep worden uitgebuit.
Wij mensen als soort verkrachten en consumeren de hele aarde op planetair niveau of de aarde laat dit toe.

Alle schepping is gebaseerd op gedachtevormen

In ons lichamelijke leven in de derde dimensie kunnen wij mogelijk niet voldoende bewustzijn vasthouden. Je hebt bewustzijn nodig om jouw grenzen te kennen en die van anderen, om ze in de gaten te houden en met jouw eigen kleuren te werken. Als je bewustzijn verliest, kan de vibratie van jouw lichaam dalen en je belandt dan in een lege staat van zijn in de tweede dimensie. Hier vertaalt de gedachtevorm van valsspelen zich in gemechaniseerde concurrentie en consumptie. We zijn zeer bekend met dit wereldbeeld van het recht van de sterkste dat is gebaseerd op piramidestructuren, zowel binnen familie- als zakelijke verbanden.

Het bewustzijn van de parasiet dat gewoon consumeert of doodt zonder verder ergens naar te kijken, als een rups die zich lekker volvreet aan groene blaadjes zonder zich te bekommeren om de plant of de bloem, zit in de tweede dimensie. De meeste spelers in dit spel zijn bang voor dit deel van zichzelf, want ze hebben het verdrongen naar hun onbewuste. Maar de terroristen en virussen in biologische lichamen en in computers spiegelen hun aanwezigheid naar ons terug. De parasiet binnen en buiten ons is aanwezig en maakt deel uit van dit spel, of we dat nou leuk vinden of niet!

Op een meer subtiel niveau dat onbewust of onderbewust is voor de meeste spelers in het spel, worden de parasieten aangestuurd door de zwarte tovenaar in ons. Hij beveelt de elementen in het rond om meer macht te krijgen, om zichzelf te beschermen, of om zijn leven te verlengen. Het gevolg van zijn daden zijn geen evolutie of ontwikkeling van een gedeelde mening. Wij noemen dit gemechaniseerde evolutie. De zwarte tovenaar is zijn hart kwijt en het vermogen om echt te voelen.

De zwarte tovenaar in ons onbewuste

Alle spelers zijn binnen zichzelf verdeeld. Sommige delen willen hun leven verbeteren door vals te spelen, omdat ze nog steeds weigeren echt te voelen. Andere delen voelen misschien wel, maar verliezen al hun macht aan de zwarte tovenaar. Of ze geven al hun macht weg omdat ze dan de confrontatie met hun eigen schaduw niet aan hoeven gaan. Het einde van het liedje is in de meeste gevallen dat ons onbewuste de meeste macht in handen krijgt. Zo worden spelers doorgaans bespeeld op het fysieke vlak, of bespelen zij anderen vanuit hun eigen onbewuste. Hoe lang gaat dit nog door?

Het projecteren van sluiers

De zwarte tovenaar gebruikt betoveringen vanuit jouw eigen schaduw om de levensenergie, de kleuren en de waarheid van anderen te stelen. In dit spel kan je jezelf behangen met gestolen waarheid of glitters en versiering aan de buitenkant.

De Meester Manipulator projecteert sluiers van illusie. Hij misbruikt de spiegels. Hij beheerst en misbruikt holografische projectietechnieken. Het vertegenwoordigen van de waarheid van iemand anders wordt dan de presentatie van jouw eigen waarheid genoemd. Als de Meester Manipulator richting geeft aan ons leven vanuit het onbewuste of onderbewuste, dan is onze waarheid op zijn kop gezet. We zetten maskers op en na verloop van tijd zijn we vergeten dat het maskers zijn.

Terwijl je dit spel speelt dat het leven op aarde heet, ga je de meester manipulator in anderen en in jezelf herkennen. De meeste spelers weten wel dat hij in anderen bestaat; kunnen we hem ook in onszelf herkennen? We gebruiken de vingervlugheid van de illusionist om onze eigen verslavingen voor onszelf verborgen te houden, of om confrontaties te vermijden. We kunnen ervoor kiezen onszelf als bedriegers te ontmaskeren of om het bedrog te laten voortduren.

Overeengekomen werkelijkheid

Dit spel op aarde was holografisch ontworpen als een spel der gedeelde meningen. Als voldoende delen van een individu, groep of planeet het met elkaar eens zijn dat iets waar is, dan wordt een geloof een feit of een overeengekomen werkelijkheid. Als die overeenstemming bepaalde kleuren of tonen aanneemt als werkelijkheid of feit, en het voedt door voortdurende aandacht, zal het tot leven komen rond jullie fysieke lichamen. Zelfs hele verwrongen scheppingstonen kunnen op deze manier als zuivere waarheid worden gepresenteerd. Zo kan iets dat zwart is er toch wit of gekleurd uitzien op het spelbord. Dit geldt weer voor alle niveaus van bewustzijn, individueel, groepsniveau en planetair niveau.

Waarheid en jouw DNA

Als je iets niet langer als jouw waarheid of een feit omarmt, kan je het verwerpen. Door de waarheid van een ander volledig te verwerpen, zal die zich niet meer in jouw leven manifesteren. Maar als je jouw eigen schaduw verwerpt, zal die zich blijven manifesteren in de vele spiegels om jou heen.

Informatie die weerklank vindt in jou op het niveau van een cel of DNA zal bij jou blijven. Je herkent het als jouw waarheid. Zelfs als de kleur modderig is of donker, als het jouw eigen kleur is zal je blij zijn dat je het gevonden hebt. Je werkt er graag mee. Op die manier neem jij de schaduwen weer op wanneer ze naar jou terugkeren.

Maar laten we de tovenaar niet vergeten die vanuit jouw eigen onbewuste werkt. Want als hij sluiers van illusies begint te projecteren op individueel, groeps- of planetair niveau, dan kunnen tonen en kleuren die behoren bij de waarheid van iemand anders er heel aantrekkelijk uitzien. Zodra je echter begint te werken met deze tonen en kleuren, zal je je teleurgesteld voelen of verraden. Dit is jouw waarheid niet! Al de waarheden van anderen kunnen jou zelfs verder van jouw eigen waarheid verwijderen en jou verwarren. In die verwarring kan jouw informatie en bewustzijn worden geroofd. Als dit gebeurt kan het zijn dat je je niet eens kunt herinneren dat je iets kwijt bent dat van jou was.

Geloof en Waarheid

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home