DRIE NIVEAUS VAN CORRUPTIE

Een magnetische holografische schepping

De aarde is een magnetische schepping. In magnetische holografische stromen worden alle delen opgenomen in het geheel en hebben allemaal hun eigen functie, doel en plek. De magnetische stromen zorgen dat je afgestemd bent op het geheel en dat je jouw positie op een heel natuurlijke manier inneemt.

Binnen zulke stromen zijn alle delen bewust en staan in verbinding met het bewustzijn van de schepper die weet wat er gebeurt in zijn eigen schepping. Aangezien de wetteloze zielen in deze schepping hun verbinding met het fysieke vlak hebben gemechaniseerd zodat ze hun bewustzijn er niet in hoefden te projecteren, hebben ze aanvankelijk een kleine verstoring veroorzaakt. Maar dit leidde tot steeds meer en grotere verstoringen, tot de niveaus van corruptie rampzalig werden.

We noemen die niveaus van corruptie elektromagnetisme, elektriciteit en radioactiviteit.

Eelektromagnetisme

Elektromagnetisch bewustzijn in verhouding tot een fysiek lichaam wil open verbindingen met de hele wereld en wil iedereen omarmen, maar wordt gefrustreerd door de programmeringen rond het fysieke lichaam die een holografische verbinding met niet-fysieke werelden onmogelijk maken. Zodra jij jouw hart wilt openen, ontdek je dat dit niet lukt omdat de stroom geblokkeerd is. Je wil voelen en je verbinden, maar je krijgt ervan langs als je dat doet omdat je wordt omgeven door gemechaniseerde mensen. Je herinnert je liefde en heelheid en je weet dat je dat nu niet aan het ervaren bent! Dus kan je je verraden voelen, een slachtoffer van dit corrupte bewustzijn, onrechtvaardigheid en wreedheid om je heen die jouw energie kost. Misschien aanvaard je dit en probeer je er het beste van te maken.

Elektromagnetische lichamen op het fysieke vlak werken vaak vanuit hun lichtzijde en ontkennen dat ze ook een duistere kant hebben. Deze spelers willen gelijkheid en ze willen dat iedereen om hen heen verantwoordelijkheid neemt voor zijn taken. Ze kunnen de talenten van anderen zien en staan in contact met het groepsbewustzijn en energiestromen, maar ze zullen keer op keer de zuigwurm of energierover in hun groepen aantreffen. Dit is eigenlijk hun eigen schaduw die weerspiegelt maar die zullen ze aanvankelijk niet herkennen.

Frustratie in een elektromagnetisch systeem kan leiden tot verdere corruptie in bewustzijn. Je kunt wegzakken naar het volgende niveau, elektriciteit.

Elektriciteit

Elektrische stromen zijn rechte lijnen en gemechaniseerd. Ze zijn doelgericht en doorboren zonder problemen draaiende magnetische of elektromagnetische energiestromen. Elektriciteit verdeelt of dringt binnen in stromen en bewustzijn. Op het fysieke vlak zijn elektrische lichamen stijf en ze kunnen geen magnetische stromen aanvoelen.

Elektrisch bewustzijn wil regels opstellen en maatregelen waar iedereen zich aan dient te houden, en het wil straf uitdelen aan wie zich niet aan de afgesproken wetten houdt. Binnen holografische wetten bestaan natuurlijke magnetische stromingen die elk deel van de schepping op zijn plek duwt. Maar elektrisch bewustzijn stelt starre gemechaniseerde wetten op zonder bewustzijn, zonder de groepsenergie te voelen. Daarom kunnen er ongelukken gebeuren op het fysieke vlak. De magnetische stromen in een holografische stroom voorkomen dit, maar die zijn doorklieft en verdeeld door elektrische stromen.

Elektrische lichamen of fragmenten op het fysieke vlak zijn versplinterd tot een gepolariseerd bewustzijn dat zich afstemt op meester-slaaf draaiboeken. Ze verdelen andere mensen en groepen in goed en slecht, vrienden en vijanden.

Dit bewustzijn wil wie het goed doet prijzen en belonen, en straf geven aan wie zijn bijdrage niet naar behoren levert. Elektrische mensen zullen jou emotioneel of mentaal of hoe dan ook chanteren, om te zorgen dat je meer levert en doet wat van je wordt verwacht. Dit bewustzijn heeft de hele wereld verdeeld in kleine segmenten met een label erop, waardoor alles zijn eigen plek heeft, alles is geregistreerd, vergeleken, en onder controle lijkt. Labels zorgen ook dat vergelijking, concurrentie en status mogelijk is.

Aangezien elektrisch bewustzijn is afgescheiden van het geheel, zal het graag rollen spelen en maskers dragen en zich anders erg verloren voelen. Uiterlijk vertoon wordt belangrijk als je jouw eigen kleuren kwijt bent in jouw energiestromen. Energetisch voel je je bedreigd en je zult anderen zoeken die op jou lijken.

Radioactiviteit

Dit is het meest verwrongen en consumerende bewustzijn van allemaal. Het straalt alle kanten op, eist, lijft in, overheerst, is explosief, overmeestert en werkt vanuit volledig parasitaire gedachtevormen.

De fysieke lichamen met betrekking tot dit bewustzijn werken op akasha-gegevens met corrupte programmering om te consumeren en te stelen. Andere mensen, dieren, planten en bomen en de hele aarde zijn van jou om te bezitten en te consumeren. Dit bewustzijn zal zich anderen toe eigenen en alle mogelijke trucs gebruiken om te manipuleren en te verleiden vanuit het onbewuste, hun eigen schaduw.

Dit bewustzijn is zo laag gevallen in vibratie dat het zich afstemt op goeroe-volgeling-draaiboeken. Ze verdelen de wereld in winnaars en verliezers, mensen met en zonder visie. Het bewustzijn is nog verder gepolariseerd dan elektriciteit. Dit niveau van starheid en gemechaniseerd zijn in gedachtevormen heet dogma. Bij dogma stelt niemand vragen over de goeroe, of het heilige boek, of het misbruik van fysieke lichamen en vlakten. Vibraties van dogma staan moord toe en enorm gebrek aan respect in naam van een waarheid die nooit verandert en die de moeite waard is om voor te sterven.

Op het fysieke vlak is dit bewustzijn verbonden met imperialisten die het idee hebben dat het hun geboorterecht is om andere werelden te vinden, of mensen die ze kunnen uitbuiten. Goeroes voegen schapen aan hun kudde toe. Bedrijven vinden goedkope arbeid in het buitenland. Radioactieve politieke leiders geloven dat de natuur bestaat om door hen te worden uitgebuit en geconsumeerd. Ze hebben echt geen verbinding in bewustzijn met mensen die wel respect hebben voor het fysieke vlak en de natuur.

Veel spelers in het spel herkennen dit bewustzijnsniveau in anderen en niet in zichzelf. Fysieke lichamen op dit radioactieve niveau laten gedrag zien dat we territoriaal noemen net als bij dieren. Ze brandmerken hun bezittingen, bakenen hun territorium af, nemen zonder te vragen, en ze hebben een extreem sterk magnetisme om naar zich toe te trekken wat ze willen en ze kunnen energetisch de wil van elektromagnetische lichamen overmeesteren.

Beangstigend? Alleen als je niet in de spiegel naar jezelf wilt kijken!  

Regenbogen bouwen

Leven op aarde: Het Spel der Spiegels

Home